Czego tak na prawdę chcesz? Jakie są twoje pragnienie? Ale nie takie zwykłe potrzeby a PRAGNIENIA przez duże P. Nawet przeciętnie uzdolniony człowiek ma szansę osiągnąć bardzo wiele. Niedostatek podstawowych umiejętności rzadko kiedy bywa przyczyną niedostatecznych osiągnięć — raczej wszyscy dysponujemy całkiem pokaźnymi rezerwami niewykorzystanego potencjału. Większym wyzwaniem jest dla nas niemal zawsze określenie tego, czego tak naprawdę chcemy? Nie ruszysz z miejsca bez szczerego pragnienia. Ponieważ nie będziesz w stanie uwolnić swoich pokładów kreatywności czy też przyspieszyć własnego rozwoju, dopóki nie poświęcisz się realizacji celów, które mają dla ciebie znaczenie. Dlatego najbardziej konieczną ze wszystkich umiejętności, aby osiągnąć sukces jest efektywne wyznaczanie celów.

Jeżeli zatem chodzi o tę najbardziej konieczną ze wszystkich umiejętności — efektywne wyznaczanie celów — powinieneś przestrzegać kilku podstawowych zasad. Ich autorem jest słynny Tom Hopkins, znanym na całym świecie ekspert strategii sprzedaż, który od wielu lat motywuje i dzieli się z innymi swoją wiedzą, pomagając w ten sposób innym w pełni rozwinąć swój potencjał.

„Jeśli rzeczywiście czegoś pragniesz, to pragnienie będzie podstawą wielkich zmian w Twoim życiu”. – Tom Hopkins

Najbardziej konieczna ze wszystkich umiejętności aby osiągnąć sukces…jak efektywnie wyznaczać cele i je osiągać

Jeżeli zatem chodzi o tę najbardziej konieczną ze wszystkich umiejętności — efektywne wyznaczanie celów — powinieneś przestrzegać kilku podstawowych zasad.

#01 Jeżeli czegoś nie spiszesz, nie możesz nazwać tego celem.

Niespisana potrzeba jest jedynie życzeniem, sennym marzeniem, czymś, co nigdy się nie zrealizuje. Dzień, w którym zapiszesz swój cel na papierze, będzie dniem, w którym stanie się on Twoim zobowiązaniem, a ono może odmienić Twoje życie.

#02 Jeżeli cel nie będzie konkretny, nie będzie on celem.

Wielkie pragnienia i wzniosłe cele mogą nie przynieść skutku. Zwykła potrzeba stania się kimś czy nawet determinacja, by osiągnąć coś znaczącego, nie wystarczy. Dopóki nie przełożysz swoich mglistych życzeń na konkretne, jasno sprecyzowane cele i plany, nie poczynisz znaczących postępów.

#03 Musisz wierzyć we własne cele.

Jednym z najważniejszym czynników efektywnego wyznaczania celów jest wiara to, że go osiągniesz. Jeżeli nie wierzysz w to, że jesteś w stanie osiągnąć cel, nie będziesz gotów ponieść kosztów, jakie się z tym wiążą.

#04  Efektywny cel stanowi ekscytujące wyzwanie.

Jeżeli Twój cel nie pchnie Cię do przodu, jeżeli nie będzie wymagał od Ciebie maksymalnego wysiłku, a nawet skorzystania z tych rezerw energetycznych, o których wcześniej nie miałeś pojęcia, raczej nie wpłynie na zmianę Twoich wyborów i nie doprowadzi do zmiany Twojego życia na lepsze.

#05  Cele powinny być dostosowywane do zmieniających się okoliczności.

Zdefiniuj swoje cele jak najszybciej, a następnie skoryguj je, jeżeli okaże się, że przesadziłeś z nimi w jedną albo drugą stronę. Wiele celów, które wywierają największy wpływ na nasze życie, to te, które definiujemy, stąpając po nieznanym sobie gruncie. Kiedy zapoznajemy się z realiami, korygujemy nasze cele w dół, jeżeli okazują się przesadzone (nierealne), lub w górę, jeżeli tracą swój podstawowy atrybut, jako zadania zbyt łatwe do realizacji.

W niektórych przypadkach okazuje się, że zdefiniowany wcześniej cel nie jest jednak tym, czego byśmy chcieli. W żadnym jednak przypadku nie odkładamy definiowania celów na później, tzn. do czasu, gdy będziemy wiedzieli więcej.

#06  Dynamiczne cele kierują naszymi wyborami.

Żyjemy w świecie, w którym nieustannie cierpimy na nadmiar opcji wyboru. Jeżeli naprawdę czegoś pragniesz, weźmiesz do ręki pilota, wyłączysz telewizor i ruszysz się, by to coś zdobyć. Jeżeli prawidłowo określiłeś swoje cele, będą one stałym drogowskazem pokazującym prawidłową drogę do większości decyzji.

#07 Nie wyznaczaj celów krótkoterminowych na okres dłuższy niż trzy miesiące.

Pracując nad realizacją celów krótkoterminowych przez mniej więcej sześć miesięcy, będziesz w stanie dopasować optymalny czas realizacji tego rodzaju celów. U wielu ludzi sukcesu najlepiej sprawdza się termin trzymiesięczny. Bo kiedy wyznaczasz sobie cele krótkoterminowe, których osiągnięcie mogłoby zająć ponad 90 dni, często traci się nimi zainteresowanie.

#08 Utrzymaj równowagę między celami długo- i krótkoterminowymi.

Pragnienie posiadania drogich ubrań, samochodów, rachunków oszczędnościowych z dość pokaźnym saldem i innych rodzajów dóbr materialnych (lub niematerialnych) definiuje doskonałe cele długoterminowe, które stanowią dla Ciebie formę gratyfikacji i źródło pozytywnych bodźców.

Jeżeli jednak wyznaczysz sobie jedynie cele długoterminowe, możesz mieć kłopoty z wytrwaniem w postanowieniu ich osiągnięcia, ponieważ wszystkie spodziewane korzyści jedynie niewyraźnie zarysują się na odległym horyzoncie zdarzeń.

#09 W swoich celach uwzględnij swoich najbliższych.

Będziesz zaskoczony, jak łatwo przyjdzie Ci pokonywać nawet największe przeszkody, kiedy pomyślisz sobie, że dzięki temu Twoi bliscy, dzieci uzyskają znacznie lepszy start w życiu. Jeżeli cele Twoich najbliższych są uwzględnione w Twych własnych celach, dodadzą Ci otuchy i pozytywnej energii, kiedy opadniesz z sił.

#10 Zdefiniuj cele we wszystkich obszarach swojego życia.

Nie określaj celów jedynie z myślą o zarabianiu pieniędzy. Przyjmij za swój cel wytrwanie w dobrym zdrowiu czy też uprawianie sportów, zaspokojenie różnych potrzeb czy pragnień w życiu rodzinnym, osobistym czy w rozwoju duchowym. To nieprawdopodobnie skuteczny system, jeśli tylko jest stosowany w praktyce. Zbyt wiele byś stracił, gdybyś miał ograniczać się jedynie do kariery i celów zawodowych.

#11 Twoje cele muszą ze sobą współgrać.

Jeśli Twoje cele będą ze sobą wzajemnie konkurować, przegrasz. Kiedy tylko wykryjesz wewnętrzny konflikt interesów, określ priorytety, które pozwolą go wyeliminować. Program definiowania i osiągania celów powinien eliminować frustrację, a nie być jej źródłem.

#12 Dokonuj regularnego przeglądu celów.

Pamiętaj, że cele długoterminowe możesz osiągnąć tylko wówczas, gdy będą stanowiły kulminację celów krótkoterminowych, a nowe cele powinny wyrastać z celów już zrealizowanych. Cele krótkoterminowe, które wyznaczysz sobie w przyszłości, będą znacznie wykraczać poza Twoje obecne możliwości. Uda Ci się jednak je osiągnąć, ponieważ do tego czasu zdobędziesz umiejętności, pewność siebie i zasoby będące rezultatem osiągnięcia celów, które wyznaczyłeś sobie obecnie.

#13 Określ emocjonujące cele.

Pozytywne emocje to jeden z podstawowych czynników skutecznego określania celów. Raczej nie będą Cię pociągać cele nudne, prawda? Musisz być w stanie dobrze rozpoznać swoje rzeczywiste cele.

#14 Nie wykuwaj swoich celów w kamieniu.

Wielu ludzi odwleka w czasie wyznaczanie sobie celów, ponieważ zaczynają nachodzić ich obawy. Pamiętaj jednak, że wskazując cel, który chciałbyś osiągnąć, nie składasz przysięgi, której musiałbyś za wszelką cenę dotrzymać. Cele mogą i powinny być zmieniane w ślad za zmieniającą się rzeczywistością. Bywają takie chwile, kiedy musimy dokonać weryfikacji naszych celów, by dostosować je do stale rosnącego poziomu naszej świadomości odnośnie do tego, co naprawdę liczy się w życiu.

#15 Wyciągnij rękę w kierunku przyszłości.

Określanie celów wyrasta z idei planowania — świadomego kształtowania swojego życia jako alternatywy dla życia z dnia na dzień. Zacznij od zaplanowania celów dwudziestoletnich.

Na początek wymień osobiste osiągnięcia, które w tym czasie chciałbyś zrealizować. Kim chciałbyś być za 20 lat? Kiedy naszkicujesz już swoje cele dwudziestoletnie, podziel je na dwie połowy (z punktu widzenia czasu niezbędnego na ich realizację), a wskażesz sobie cele dziesięcioletnie.
Znów podziel je przez dwa, by uzyskać cele pięcioletnie. Zrób to raz jeszcze, a przed oczami staną Ci cele trzydziestomiesięczne.

Teraz wyznacz sobie cele na najbliższy rok. Zrób to z rozwagą. Następnie podziel cele roczne na cele miesięczne, tygodniowe i dzienne — na najbliższy dzień i cały nadchodzący tydzień. Czy kiedykolwiek byś pomyślał, że Twoje plany na jutro będą w części zdeterminowane przez cele dwudziestoletnie? Będziesz pod wielkim wrażeniem, gdy uświadomisz sobie, że wykonując ten jeden drobny krok każdego dnia, doprowadzi Cię to  do osiągnięcia tak odległych celów.

#16 Zdefiniuj cele na każdy dzień i każdego wieczora poddawaj je ocenie.

Być może pomyślisz sobie: „To zajmie mnóstwo czasu. Czy naprawdę warto to robić?”. A czy walka o życiowy sukces nie usprawiedliwia podjęcia odrobiny trudu? Bądźmy szczerzy — tu nawet nie chodzi o trud, który stanowiłby dla Ciebie wyłącznie spory problem. Tu chodzi raczej o narzucenie sobie pewnej formy samodyscypliny. Przemyśl to, zanim ostatecznie zdecydujesz się odrzucić tę koncepcję. Jeżeli bowiem nie będziesz gotów narzucić sobie dyscypliny, nie osiągniesz nawet 2% tego, co bez problemu mógłbyś osiągnąć. Innymi słowy: utracisz 98% tego, co znajduje się w zasięgu Twoich możliwości.

#17 Ćwicz się w pragnieniu osiągania celów.

Wizualizacja efektów to potężna siła dająca motywację. Poświęć trochę czasu (np. w czasie tych momentów pozornej bezczynności, gdy prowadzisz samochód, czekasz na coś itp.), by wyobrazić sobie siebie samego jako posiadacza tego statusu, pozycji czy dóbr materialnych, do których dążysz w swoich celach. Im bardziej żarliwie będziesz pragnął to wszystko osiągnąć, tym bardziej będziesz skłonny zapłacić cenę, jakiej wymaga dążenie do sukcesu.

#18 Określ cele w kategoriach nakładów, a nie wyników.

Marzysz o sukcesie w sprzedaży? Z jak wieloma ludźmi się dziś spotkasz? Jak wiele prezentacji zamierzasz przeprowadzić? Jak wielu odpowiedzi negatywnych się spodziewasz? Jeżeli wszystkie swoje cele sformułujesz w kategoriach oczekiwanego wyniku, znajdziesz się na prostej drodze ku przepaści. Kilka nieudanych transakcji, niewielka zmiana w warunkach konkurencji na rynku i już tracisz wszelką nadzieję na osiągnięcie celu. Zaczynasz czuć się winny i nawet nie chcesz o tym wszystkim myśleć.

Jeżeli jednak swoje cele zdefiniujesz przez pryzmat nakładów (liczba rozmów z klientami, które planujesz odbyć, liczba prezentacji, które chciałbyś wykonać itp.), powinieneś dać radę je zrealizować także w warunkach zmieniającego się otoczenia, ponieważ przyjmiesz postawę proaktywną, zdołasz dostosować się do nowych warunków i wyjść z ewentualnej zapaści, zanim mogłaby Cię ona raz na zawsze pokonać.

#19 Zrozum, czym jest szczęście, i spraw, by grało w Twojej drużynie.

Czy masz świadomość tego, że prawdziwi ludzie sukcesu, najwięksi wygrani, ludzie, którzy osiągają zakładane cele — wszyscy oni są przekonani, że rozumieją, czym jest szczęście? To rzeczywiście bardzo proste. Na początku zawsze oczekujesz, że przydarzą Ci się same dobre rzeczy. Nawet nie polegasz na własnym szczęściu — po prostu oczekujesz, że tak się stanie. Oznacza to, że bardzo uważnie się przygotowujesz, robisz, co do Ciebie należy, i uważnie wypatrujesz oznak sprzyjającego Ci szczęścia.

Nigdy nie spodziewasz się kłopotów — planujesz różne czynności, które mają im zapobiec. Czy zdajesz sobie sprawę, że formalnie dowiedziono, iż niektórzy ludzie padają ofiarami wypadków znacznie częściej niż inni? Dlaczego? Ponieważ spędzają tak dużo czasu na rozmyślaniu o wszelkiego rodzaju nieszczęściach, jakie mogłyby im się przydarzyć, że ich podświadomość zaczyna działać tak, jakby te wszystkie nieszczęścia były ich pragnieniem, któremu należy uczynić zadość.

Ludzie sukcesu rozumieją, że szczęście to stan umysłu, na który możemy wpłynąć. Dlatego myślą wyłącznie o dobrych rzeczach, które mogą im się przytrafić, by zaliczyć się do osób szczególnie podatnych na wszelkiego rodzaju przejawy szczęścia. Zawsze dbaj o to, by podświadomość działała w Twoim interesie, nie przeciwko Tobie.

#20 Zacznij teraz.

Bez działania nie ma rezultatów. Na określenie celów poświęć dwie godziny rozmyślań już dziś. Następnie przez kolejne trzy tygodnie poświęć ok. dziesięciu minut każdego dnia na przegląd i rewizję celów. Zrób to! Jeśli 365 razy w roku uda Ci się osiągnąć zakładane cele dzienne, będzie to najwspanialszy rok w Twoim życiu. Więcej: będą to najwspanialsze lata w Twoim życiu, jeżeli podobne rezultaty będziesz osiągać rok po roku. Czyż to nie  ekscytująca perspektywa? Szczególnie gdy pomyślisz, że jedyne, co musisz zrobić, by osiągnąć tak wielki sukces, to spisać dziś na kartce wszystkie swoje pragnienia przez duże P.

Słowo końcowe

Nie uda Ci się wznieść wysoko, jeżeli nie postawisz przed sobą celów, które pozwoliłyby Ci rozwinąć skrzydła. Zawsze lepiej, byś miał jakikolwiek (pozytywny) cel niż byś nie miał żadnego.

Znakomita większość ludzi nigdy nie poczyni tego oczywistego kroku na swojej drodze do wielkich osiągnięć. Z tej jednej jedynej przyczyny nigdy też nie uda im się wykonać ostatniego kroku, który pozwoliłby im ostatecznie zaspokoić pragnienia.

Jeśli rzeczywiście czegoś pragniesz, to pragnienie będzie podstawą wielkich zmian w Twoim życiu. Będziesz robił wszystko, by je zaspokoić. Poświęcisz mu wszelkie przyjemności. Będziesz nawet gotów się zmienić i rozwijać z myślą o jego zaspokojeniu.

Dlatego powinieneś przelać na kartkę papieru wszystkie chęci, potrzeby i pragnienia, które są Ci znane. Następnie spójrz na swoje cele, spisane czarno na białym, i podejmij zobowiązanie ich realizacji.

Możesz osiągnąć niemal każdy cel, jaki tylko będziesz miał odwagę przed sobą postawić!

„Każdego dnia przypomnij sobie każdy z wymienionych na papierze celów. Zastanów się, czy robisz wszystko to, co powinieneś zrobić, by dany cel osiągnąć — czy płacisz cenę, której dany cel wymaga”. – Tom Hopkins

Źródło: Jak osiągnąć mistrzostwo w sztuce sprzedaży Tom Hopkins, Wydawnictwo Onepress 2022, tłumaczenie Przemysław Janicki

Jak odnieść sukces przewodnik Toma Hopkinsa
Jak odnieść sukces przewodnik Toma Hopkinsa

Sprawdź: Tom Hopkins i jego „Złota Dwunastka” – prosta metoda by odnieść sukces!