Stoicyzm to kierunek filozoficzny zapoczątkowany w III wieku p.n.e. w Atenach przez Zenona z Kition. Najbardziej znani stoicy oprócz Zenona Kiton, to cesarz rzymski, pisarz i filozof Marek Aureliusz, Epiktet, Seneka Młodszy, Katon Młodszy, Kleantes, Hekaton z Rodos czy Muzoniusz Rufus.

Według stoików, aby osiągnąć szczęście powinniśmy zachować równowagę duchową, powagę, spokój i trzeźwość umysłu. Rządzić człowiekiem powinien „rozum, nie namiętności”. Stoik to ktoś, kto nie poddaje się emocjom, żyje zgodnie z naturą, wyrzeka się dóbr przemijających, w zamian za co osiąga szczęście. Pomimo życiowych trudności, upływu czasu, a nawet poważnych nieszczęść pozostaje wciąż pogodny, harmonijny, życzliwie akceptując wszystkie zdarzenia.

Stoicyzm to sztuka życia, która mimo upływu lat wciąż pozostaje aktualna. Szczególnie teraz gdy tempo życia i oczekiwania wobec nas są coraz większe. Oto cytaty stoików i myśli, które mogą nam pomóc odnaleźć kierunek w życiu, spokój i szczęście.

Stoicyzm – sztuka życia. Cytaty stoików Aureliusz, Epiktet, Seneka i inni

Zenon z Kition

Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z naturą. – Zenon z Kition

Chętnego Losy prowadzą, niechętnego wloką. – Zenon z Kition

Czyż ból i życie nie są sobie pokrewne? – Zenon z Kition

Mędrzec nie będzie twierdzić tego, co mu się tylko wydaje, i dzięki temu nigdy nie przytaknie fałszowi. – Zenon z Kition

Na tym właśnie polega dzielność szczęśliwego i pogodnego życia, że wszystko się czyni zgodnie z własnym głosem wewnętrznym i z wolą rządcy wszechświata. – Zenon z Kition

Żyć w zgodzie z naturą. – Zenon z Kition

Ten, kto więcej grzeszy, i ten, kto mniej grzeszy, są równie dalecy od dobrego postępowania. – Zenon z Kition

Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu po to, ażebyśmy słuchali dwa razy więcej, niż mówimy. – Zenon z Kition

Marek Aureliusz

Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.
Marek Aureliusz

Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać. – Marek Aureliusz

Nie należy się gniewać na bieg wypadków. Nic ich to bowiem nie obchodzi. – Marek Aureliusz

Jeżeli coś jest dla ciebie bardzo trudne, nie sądź, że to jest niemożliwe dla człowiek w ogóle. Owszem miej to przekonanie, że co jest możliwe dla człowieka i zwykłe, to i dla ciebie jest możliwe do osiągnięcia. – Marek Aureliusz

Życie jest w kolorze, który ma Twoja wyobraźnia. – Marek Aureliusz

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.. – Marek Aureliusz

Bądź zadowolony, jeżeli choć krok zrobisz najmniejszy. I tego bądź przekonania, że w tym wypadku nic nie jest małe. – Marek Aureliusz

Jeśli martwisz się jakąś rzeczą, Twoje cierpienie nie wynika z rzeczy samej w sobie, lecz jest skutkiem sposobu, w jaki ją oceniasz. A to możesz w każdej chwili zmienić. – Marek Aureliusz

Straszną jest rzeczą, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało. – Marek Aureliusz

Niech każda rzecz, jaką robisz, mówisz lub zamierzasz, będzie taka, jakby twe życie się kończyło. – Marek Aureliusz

Prawda jeszcze nikomu nie zaszkodziła. – Marek Aureliusz

Zawsze obieraj droge najkrótszą albowiem krótka droga jest naturalna. – Marek Aureliusz

Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej jak do duszy własnej. – Marek Aureliusz

Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal. – Marek Aureliusz

To nie ubóstwo nas nęka, tylko pragnienie bogactwa. – Marek Aureliusz

Śmieszne to, że nie usuwamy się przed grzechem własnym, co jest możliwe, a usuwamy się przed obcym, co jest niemożliwe. – Marek Aureliusz

Nie czyń nic bez rozwagi, lecz tylko według zasady dobrze obmyślanej. – Marek Aureliusz

Ludzie, którzy pragną się jeden nad drugim wywyższyć, przed sobą wzajem się poniżają. – Marek Aureliusz

Wszystko, co słyszymy, jest opinią, a nie faktem. Wszystko, co widzimy, jest punktem widzenia, a nie prawdą. – Marek Aureliusz

To, co staje nam na drodze, staje się drogą. – Marek Aureliusz

Stoisz prosto albo Cię prostują. – Marek Aureliusz

Człowiek tyle jest wart, ile warte są prawy, którymi się zajmuje. – Marek Aureliusz

Zawsze masz możność żyć szczęśliwie, jeśli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić. A szczęśliwy to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A szczęśliwy los – to dobre drgnienie duszy, dobre skłonności, dobre czyny. – Marek Aureliusz

Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną. – Marek Aureliusz

Jakże łatwo odtrącić od siebie i odepchnąć wszelkie wyobrażenia niepokojące i niestosowne i natychmiast uzyskać pogodę ducha. – Marek Aureliusz

Jeśli życzliwość jest szczera i nieobłudna, to jest niezwyciężona. – Marek Aureliusz

Kiedy wady innych sprawiają ci przykrość, spójrz na siebie i zastanów się nad twoimi własnymi. Zajmując się nimi, zapomnisz o złości i nauczysz się żyć mądrze. – Marek Aureliusz

Możesz zacząć życie nowe. Jeszcze raz przyjrzyj się sprawom tak, jak zwykłeś to czynić. Na tym bowiem polega odrodzenie życia. – Marek Aureliusz

Myśl o tym, w jakim stanie ciała i duszy powinna cię zabrać z sobą śmierć i jak krótkie jest życie, jak przepastna wieczność, przeszłość i przyszłość, jak krucha wszelka materia! – Marek Aureliusz

Usuń poczucie krzywdy, a usunie się krzywda. – Marek Aureliusz

Trzeba ludzi znosić, jeśli nie umie się ich poprawić. – Marek Aureliusz

Sztuka życia ma większe podobieństwo z atletyką niż z tańcem, bo trzeba być w pogotowiu i stać bez trwogi wobec wypadków, nawet nieprzewidzianych. – Marek Aureliusz

Skutki gniewu są dużo poważniejsze od jego przyczyn. – Marek Aureliusz

Polub twoją pracę, nawet gdyby była mało znacząca i odpoczywaj przy niej. – Marek Aureliusz

Nie żyj tak, jakbyś miał żyć lat dziesięć tysięcy. Los wisi nad tobą. Dopóty żyjesz, dopóki można, bądź dobry. – Marek Aureliusz

Nie chlubą jest uciec przed śmiercią, lecz uśmiechnąć się gdy i ona się do ciebie uśmiecha. – Marek Aureliusz

Najtrudniej dotrzeć do siebie samego. – Marek Aureliusz

Jeśli życzliwość jest szczera i nieobłudna, to jest niezwyciężona. – Marek Aureliusz

O własnych stój siłach – nie zaś podtrzymywany. – Marek Aureliusz

Katon Młodszy

Jestem teraz panem siebie!- Katon Młodszy

Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi. – Katon Młodszy

Hekaton z Rodos

Jeśli szukasz miłości, kochaj. – Hekaton z Rodos

Epiktet

Cierp i panuj nad sobą. – Epiktet

Czego szuka każdy człowiek? Aby być bezpiecznym, szczęśliwym i bez przymusu robić to, na co ma ochotę. – Epiktet

Jest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu. – Epiktet

Jeśli nie chcesz, aby twe namiętności cię chłostały, chłoszcz je ty. – Epiktet

Jeśli podejmiesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, ale również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać. – Epiktet

Jeśli chcesz być lepszy, ciesz się gdy myślą, że jesteś głupi. – Epiktet

Lekarstwem na przyzwyczajenie jest inne przyzwyczajenie. – Epiktet

Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób, w jaki ludzie je widzą. – Epiktet

Łzy są pociechą nieszczęśliwych. – Epiktet

Najpierw naucz się znaczenia tego, co chcesz powiedzieć, a dopiero potem mów. – Epiktet

Nic nie jest złe, co zgodne z naturą. – Epiktet

Nic tak nie zadziwia ludzi, jak zdrowy rozsądek i proste działanie. – Epiktet

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. – Epiktet

Nie należy ani okrętu przytwierdzać do jednej kotwicy, ani życia opierać na jednej nadziei. – Epiktet

Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciel skarbem. – Epiktet

Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza. – Epiktet

Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza. – Epiktet

Powinniśmy mieć zasady gotowe do zastosowania w każdej okoliczności. – Epiktet

Prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone. Wszystko, co nie posiada tych dwu własności, nie jest prawdziwym szczęściem. – Epiktet

Przyjaciel – ktoś, przed kim można głośno myśleć. – Epiktet

Prawdziwym panem i królem jest jedynie mędrzec, który uwolnił się od namiętności i niczego nie potrzebuje. – Epiktet

Raz zobaczyć jakąś rzecz znaczy więcej, niż sto razy o niej słyszeć. – Epiktet

Śmierć sama w sobie nie jest straszna, lecz tylko mniemanie, że jest straszna, jest straszne. – Epiktet

Tylko ludzie intelektualnie rozwinięci są wolni. – Epiktet

Zło to nie zdarzenie, które cię spotyka, lecz to, co robisz z tym zdarzeniem. – Epiktet

Seneka Młodszy

Jeżeli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy. – Seneka Młodszy

Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem. – Seneka Młodszy

Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, którego dręczy myśl, że ktoś jest szczęśliwszy od niego. – Seneka Młodszy

Jeśli ktoś chce dotrzeć do określonego miejsca niech wybierze jedną drogę i nie zastanawia się nad innymi, ponieważ nie byłaby to już podroż lecz włóczęga. – Seneka Młodszy

Kłamią niewolnicy, wolni mówią prawdę. – Seneka Młodszy

Nie otrzymujemy krótkiego życia; lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go. – Seneka Młodszy

Złym ludziom żadna chwila nie jest za krótka, żeby zaszkodzić innym. – Seneka Młodszy

Należy wysłuchać także drugiej strony. – Seneka Młodszy

Aby poznać siebie, trzeba się wystawiać na #próbę. Tylko tak może się przekonać każdy, na co go stać. – Seneka Młodszy

Należy się uczyć tak długo jak długo żyjesz. – Seneka Młodszy

Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana. – Seneka Młodszy

Odpowiedniejszą rzeczą jest śmiać się z życia, niż lamentować. – Seneka Młodszy

Drzewo nie smagane wichrem, rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe. – Seneka Młodszy

Biednym jest nie ten, kto ma mało, ale ten, kto tęskni za tym, by mieć więcej. – Seneka Młodszy

Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie o niej mamy. – Seneka Młodszy

Chwalebnie jest czynić to, co należy, a nie to, co wolno. – Seneka Młodszy

Codziennie umieramy, codziennie bowiem uszczupla się jakaś część życia. – Seneka Młodszy

Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego. – Seneka Młodszy

Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. – Seneka Młodszy

Człowiek jest z natury zwierzęciem towarzyskim. – Seneka Młodszy

Czy jest coś gorszego niżeli śmierć? Życie, jeśli pragniesz umrzeć. – Seneka Młodszy

Dopóki los pozwala, żyjcie wesoło. – Seneka Młodszy

Jeśli chcesz być kochany, kochaj. – Seneka Młodszy

Język prawdy jest prosty. – Seneka Młodszy

Jeśli znajdziesz prawdziwego przyjaciela (co zdarza się naprawdę rzadko!) chroń go, bo to drugi ty. – Seneka Młodszy

Komu wolno wiele, temu najmniej przystoi być samowolnym. – Seneka Młodszy

Kto się boi, jest niewolnikiem. – Seneka Młodszy

Los tylko dla tego jest ciężki, na kogo spada niespodziewanie, a ten łatwo stawi mu czoło, kto zawsze jest przygotowany na każdą przeciwność. – Seneka Młodszy

Mądrego człowieka ani pomyślność nie wbija w dumę, ani niepowodzenie nie zniechęca do życia. – Seneka Młodszy

Miłość jest jak wiatr, raz silniejsza, a raz słabsza. – Seneka Młodszy

Na przyszłość zastanawiaj się nie tylko nad tym, czy prawdą jest to, co mówisz, lecz czy ten, do kogo mówisz wytrzyma prawdę. – Seneka Młodszy

Najlżejszego ciosu nie zniesie szczęście nigdy nie zamącone. Ale kto się bezustannie boryka z przeciwnościami, temu ciosy nadały hart stali, ten się nie cofnie przed żadnym niebezpieczeństwem, ten nawet powalony, na kolanach wojuje. – Seneka Młodszy

Największą władzą jest władza nad samym sobą. – Seneka Młodszy

Nauczając, uczymy się. – Seneka Młodszy

Nie było wielkiego geniuszu bez przymieszki szaleństwa. – Seneka Młodszy

Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. – Seneka Młodszy

Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość. – Seneka Młodszy

Nikt nie zapomina o swoim szczęściu. – Seneka Młodszy

Obfite pożywienie hamuje bystrość umysłu. – Seneka Młodszy

Oszczędność jest to umiejętność unikania zbędnych wydatków. – Seneka Młodszy

Pojedyncze dni uważaj za osobne żywoty. – Seneka Młodszy

Połowa wyzdrowienia to chcieć wyzdrowieć. – Seneka Młodszy

Praca jest powołaniem najlepszych. – Seneka Młodszy

Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera. – Seneka Młodszy

Z bliska zazwyczaj lęk jest mniejszy. – Seneka Młodszy

Życie bez celu jest błądzeniem. – Seneka Młodszy

Żyć … to znaczy walczyć. – Seneka Młodszy

Żyj w czasie – niezależny od czasu. – Seneka Młodszy

To, co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kochamy. – Seneka Młodszy

Wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy. – Seneka Młodszy

Tylko mężny człowiek poskromi to, co wszystkich przeraża. – Seneka Młodszy

Wędrowiec idący drogą dochodzi do jakiegoś końca: tylko błądzenie nie ma kresu. – Seneka Młodszy

Wielki jest człowiek, który w bogactwie żyje tak, jakby był ubogi. – Seneka Młodszy

Szczęśliwy nie jest ten, kto wydaje się innym, lecz ten, kto sam się za takiego uważa. – Seneka Młodszy

Sprawdź też: Stoicyzm na każdy dzień roku. 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia

Stoicyzm na każdy dzień roku. 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia

Jesteśmy zabiegani i zestresowani. Szukamy rozwiązania naszego codziennego problemu: jak zachować spokój w dynamicznie zmieniającym się świecie? Czasem można pogubić się wśród porad coachów, trenerów nurtów współczesnej psychologii, a tajemnicze mindfulness wciąż jest poza naszym zasięgiem.

Z pomocą ruszają nam… stoicy. Antyczni filozofowie, którzy tysiące lat temu odkryli sposób na zachowanie spokoju i życie zgodnie ze swoimi przekonaniami. Słowa Seneki, Marka Aureliusza i Epikteta w zaskakujący sposób pozostały aktualne. Możemy skorzystać z ich doświadczenia i mądrości.

Wyrusz w podróż po spokojne i szczęśliwe życie!

A jaki jest Twój ulubiony cytat? Napisz w komentarzu.