Pedagogika niewątpliwie kojarzy się z nauczycielami i pedagogami szkolnymi. Warto jednak przełamać ten stereotyp, ponieważ jest to bardzo szeroka dziedzina dająca wiele możliwości rozwoju oraz perspektyw na rynku pracy. Komu mogą przydać się studia podyplomowe z pedagogiki? Dlaczego warto studiować ten kierunek? Objaśniamy krok po kroku jego specyfikę oraz zalety.

Jak wyglądają studia podyplomowe z pedagogiki?

Warto na samym początku poruszyć kwestię studiów podyplomowych, ponieważ wyróżniają się one na tle innych ofert uczelni i szkół. Studia podyplomowe mają formę kwalifikacyjną (czyli skupiają się na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu) lub doskonalącą. Stanowią kolejny etap edukacji po uzyskaniu dyplomu dowolnego stopnia (nawet po licencjacie), dlatego też niejednokrotnie mówi się, że są to studia dokształcające – pogłębiają wiedzę z danej dziedziny.

Studia podyplomowe polegają na poszerzeniu wiedzy i uzyskaniu kompetencji w danej specjalizacji pedagogicznej. Program nauczania jest intensywny, ale dzięki temu absolwenci kończą go pewni siebie i gotowi do pracy. Kierunki trwają 2-4 semestry, a program jest realizowany w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy dydaktycznej.

Studia podyplomowe z pedagogiki dla nauczycieli online
Studia podyplomowe z pedagogiki dla nauczycieli online

Jaka praca czeka po studiach podyplomowych z pedagogiki?

Absolwenci podyplomowych studiów pedagogicznych mogą liczyć na pracę w placówkach oświatowych, wychowawczo-opiekuńczych, sądach i zakładach karnych, domach pomocy społecznej oraz w poradniach specjalistycznych. Osobną kwestią jest to, w jakim charakterze będzie ta praca wykonywana.

Po ukończeniu studiów pewną ścieżką zawodową jest praca nauczyciela oraz pedagoga szkolnego. Wielu nauczycieli, np. języka obcego, przedmiotów ścisłych podejmuje studia pedagogiczne, by uzyskać przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Właściciele kursów oraz prywatnych szkół także skorzystają ze studiów pedagogicznych, dzięki którym uzyskają niezbędne uprawnienia do prowadzenia placówki.

Absolwentów studiów pedagogicznych takich kierunków jak arteterapia, integracja sensoryczna, oligofrenopedagogika, logopedia czeka praca w charakterze terapeuty bądź rehabilitanta.

Wiedza z zakresu pedagogiki może być przydatna także w innych branżach. W ofercie studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego dostępne są studia pedagogiczne powiązane z teatrem, sztuką, gastronomią, technologią żywności, zarządzaniem placówkami i instytucjami oświatowymi. Po nich możliwa jest praca w oświacie, biznesie, a nawet w marketingu dużych i małych firm oraz instytucji!

Kto może zapisać się na podyplomowe studia z pedagogiki?

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe z pedagogiki jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich. Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów takich kierunków jak: pedagogika, psychologia, medycyna, fizjoterapia, logopedia. Możliwe jest także podjęcie nauki, mając za sobą wykształcenie niepowiązane z pedagogiką. Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie studia-pedagogiczne.pl