autorka Violetta

KAŻDY potrzebuje przyjaciół — osób, z którymi można przyjemnie spędzić wolny czas i na których można polegać w trudnych chwilach. Dobry przyjaciel to właśnie ktoś, kto jest z tobą na dobre i na złe.

Być może uważasz, że właśnie w szkole, czy w pracy poznałeś osoby, z którymi nadajesz na tych samych falach, może to też dotyczyć bliskich z rodziny. Macie wspólne zainteresowania i świetnie się dogadujecie. I pewnie nie zaliczyłbyś ich do „złego towarzystwa”.

Przy osobach, które mają na nas dobry wpływ czujemy się swobodnie, z kolei przy innych czujemy, że musimy się kontrolować. Jak zatem znaleźć towarzystwo osób, które będą miały na nas odpowiedni wpływ? Najpierw dobrze jest się dowiedzieć jaki mam cel, do którego będę zdążać w moim rozwoju osobistym.

Dobrze jest pamiętać, że przyjaciele upodabniają się do siebie. Osoby, wśród których się obracamy, wywierają na nas ogromny wpływ — i to zarówno dobry, jak i zły. Potwierdza to przysłowie:

„Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry,
lecz kto się zadaje z głupcami, temu źle się powiedzie”.

Bliscy przyjaciele, tak jak dwie osoby jadące jednym samochodem, podążają w tym samym kierunku i docierają w to samo miejsce.

Zadaj sobie więc pytania: „Czy droga obrana przez mojego przyjaciela prowadzi tam, dokąd i ja chcę zmierzać? Czy przejmując jego styl życia, łatwiej osiągnę swoje cele?”

To prawda, że trudno jest zdobyć się na szczerość wobec samego siebie. W grę mogą wchodzić silne uczucia. Ale czy przy wyborze przyjaciół warto się kierować tylko uczuciami?

Na pewno nieraz słyszałeś popularną wskazówkę: „Idź za głosem serca”. Jednak w pewnej Księdze czytamy: „Kto ufa swojemu sercu, jest głupi”. Nasze symboliczne serce może nas zwieść. Dlaczego? Ponieważ „serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne”. „Zdradliwy” to inaczej nielojalny, fałszywy, podstępny. Częścią wewnętrznego człowieka są uczucia i emocje. Zalicza się do nich miłość, radość, boleść i smutek, czy też nienawiść. Być może dlatego też, reakcje człowieka mogą być tak skrajne.

„’Symboliczne serce nie oznacza ani samego siedliska uczuć i pobudek, ani samego intelektu. Z sercem można kojarzyć wszystko, co charakteryzuje człowieka, jeśli chodzi o uczucia oraz intelekt i wolę’. Jest ono „sumą czynników składających się na wewnętrznego człowieka w odróżnieniu od ciała — tej zewnętrznej, namacalnej powłoki“.”
(E. Dhorme, L’emploi métaphorique des noms de parties du corps en hébreu et en akkadien, Paryż 1963, ss. 113, 114, 128).

Mądrym miernikiem jest badanie serca nie według tego co widać na zewnątrz, ale według tego kim dana osoba jest wewnątrz. W wielu poczytnych źródłach określenie „serce” kieruje uwagę na zdolność myślenia, ale nie w oderwaniu od pozostałych elementów wewnętrznego człowieka. Serce jest też symbolem innego ważnego elementu wnętrza człowieka, mianowicie pobudek, które skłaniają do określonego działania. Stan naszego symbolicznego serca znajduje odzwierciedlenie w naszym usposobieniu, pysznym lub pokornym.
Mając taki pakiet wiedzy, będziemy mieć większą zdolność do zbadania osoby, z którą chcemy się zaprzyjaźnić, bądź związać.
Dlatego nawet jeśli w czyimś towarzystwie czujesz się dobrze, to wcale nie oznacza, że wszystko jest w porządku.

Przy wyborze przyjaciół kieruj się umysłem i analizuj to co widzisz.
Prawdopodobnie zgodzisz się, że kiedy poznajesz osoby, do których chcesz się zbliżyć – ich sposób myślenia, czyny zgodne z zamiarami – to będziesz mógł łatwiej określić czy ta osoba pomoże ci się rozwijać i nawzajem. Ale jak ustalić, czy ktoś będzie odpowiednim przyjacielem?

Dobrze jest sobie uzmysłowić, jakimi cechami powinien się charakteryzować ktoś tak wyjątkowy i bliski, jak twój przyjaciel.

#01 Empatia
#02 Umiejętność słuchania
#03 Zaufanie
#04 Umiejętność przebaczania
#05 Poczucie humoru
#06 Dobroć
#07 Niesamolubne postępowanie, bezinteresowność
#08 Odwaga, by szczerze powiedzieć o naszych błędach
#09 Cierpliwość
#10 Łagodność
#11 Panowanie nad sobą

Chcąc się z kimś blisko przyjaźnić, trzeba mieć podobne zainteresowania i wyznawać te same wartości. Jeżeli więc nawiążesz zażyłe stosunki z osobami, które nie podzielają twoich przekonań, ich towarzystwo z pewnością wpłynie na twoje postępowanie.

Przystępna osoba pracuje nad tym, by znaleźć wspólny język z różnymi osobami, niezależnie od ich narodowości, religii i kultury. Nie znaczy to jednak, że przeszkodzi to jej w byciu asertywnym. Jeśli nasza znajomość przekroczy pewne granice, normy ustalone już wcześniej, to znajdziemy w sobie odwagę by łagodnie skorygować lub – gdy to nic nie da – zerwać znajomość. Chcemy mieć na względzie nie tylko osobiste korzyści obu stron, ale wystąpić w obronie ważnych dla nas wartości.

„Prawdziwy przyjaciel okazuje miłość przez cały czas i jest bratem, na którym można polegać w chwilach udręki”