Kiedy zaczynasz pracować z innymi ludźmi, okazuje się, że największym wyzwaniem jest efektywna komunikacja. Musisz z jednej strony skutecznie przekazywać swoje prośby i życzenia, a z drugiej musisz być otwarty na to, co ludzie mają do powiedzenia. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że najważniejszym aspektem budowania relacji z innymi jest słuchanie. Jak być dobrym słuchaczem?

Słyszeć do nie znaczy słuchać

Wielu ludzi myli słyszenie ze słuchaniem, więc często kończy się to całkowitym niezrozumieniem przekazywanej informacji.  Słuchanie wymaga uwagi, skupienia i woli do zaakceptowania tego, co się do Ciebie mówi. Wymaga to również, abyś był świadomy, czego się NIE mówi. Spora część każdego komunikatu jest zawarta w mowie niewerbalnej, w języku ciała. Aktywne słuchanie to nie jest bierne słyszenie. Ponieważ myślimy o wiele szybciej niż mówimy, to często wybiegamy w myślach daleko do przodu w odniesieniu do bieżącego etapu konwersacji, przez co tracimy możliwość pełnego zrozumienia uczuć, opinii i podejścia innych osób.

„Słyszymy dzięki naszym uszom, ale słuchamy poprzez swoje emocje. Aby kogoś słuchać, musimy być emocjonalnie związani z tym, co on mówi”. – Bob Proctor

Umiejętność aktywnego słuchania można — i trzeba — rozwijać. Poniżej znajduje się lista kilku powszechnych błędów i ważnych wskazówek, które powinieneś przeanalizować, jeśli chcesz poprawić swoją umiejętność słuchania. Ich autorem jest słynny Bob Proctor uznawany nauczyciel prawa przyciągania, dobrobytu i osiągania sukcesów w różnych wymiarach i dziedzinach ludzkiego życia. Te cenne wskazówki pomogą ci w efektywnej komunikacji i lepszym zrozumieniu innych ludzi. Zaczynamy!

Efektywna komunikacja. Jak być dobrym słuchaczem?

#01 Milczenie jest złotem.

Choć wydaje się to oczywiste, to wiele osób cechuje się brakiem cierpliwości. Nie skupiają się na tym, co powiedział rozmówca, ale układają już swoją odpowiedź w oczekiwaniu na sposobność, by zabrać głos.

Słuchają tylko kilka minut i zaraz przerywają swojemu rozmówcy, co zakłóca proces komunikacji. Wykaż się dobrymi manierami i poświęć drugiej osobie całą swoją uwagę. Unikaj naturalnej skłonności do natychmiastowego przedstawiania rozwiązań lub formułowania opinii. Po prostu słuchaj.

#02 Odbierz cały komunikat.

Dobry słuchacz wygląda na zainteresowanego tym, co mówią inni. Powinieneś też zdawać sobie sprawę ze znaczenia języka ciała. Utrzymuj kontakt wzrokowy, siedź spokojnie, pochyl się nieznacznie w kierunku rozmówcy i od czasu do czasu skiń głową dla potwierdzenia, że wiesz, o co chodzi rozmówcy.

#03 Powtarzaj najważniejsze punkty rozmowy i zadawaj pytania.

Słuchaj uważnie i kiedy rozmówca robi przerwę, jest to dobry czas na zweryfikowanie tego, co sądzisz, że usłyszałeś, lub na zadawanie pytań rozwiewających wszelkie wątpliwości. Można to robić poprzez parafrazowanie wypowiedzi rozmówcy. Zapytaj, czy twoja interpretacja przekazu jest dobra. To skłania rozmówcę do rozjaśnienia wszelkich niejasności. Pozwala mu to też usłyszeć brzmienie jego wypowiedzi z twojej perspektywy.

#04 Bądź świadomy fizycznych ograniczeń.

Bardzo ważne jest, aby w miarę możliwości zrównać swój poziom wzroku z poziomem wzroku rozmówcy. Nie pozwalaj na to, by rozmówca stał, kiedy ty siedzisz, lub odwrotnie.

Jeśli siedzisz przy biurku, dopilnuj, by przesiąść się na wygodniejsze krzesła, gdzie nie będziecie odgrodzeni żadną rzeczą, którą może być postrzegana jako bariera. To sprawi, że rozmowa będzie otwarta i szczera.

„Lubimy tych, dzięki którym czujemy się lepiej. A zatem ci, którzy dzięki nam poczują się lepiej lub których wprowadzimy w stan bardziej pozytywnych wibracji, też nas polubią”. – Bob Proctor

#05 Szanuj rozmówcę.

Bez względu na przekaz niektóre rozmowy nie powinny mieć miejsca przy osobach trzecich, zwłaszcza jeśli pojawia się w nich krytyka lub sprawy osobiste. Dopilnuj, by uszanować poufne informacje z prywatnego życia każdego swojego rozmówcy, strzegąc ich należycie. To sprawi, że rozmówca Ci zaufa i poczuje się swobodniej, ponieważ będzie wiedział, że go szanujesz.

#06 Szanuj odczucia rozmówcy.

Nawet jeśli nie zgadasz się ze swoim rozmówcą, to unikaj konfrontacyjnych słów lub wypowiedzi. Trzeba przyjąć to, co zostało powiedziane, bez podejmowania polemiki. Nieco później będziesz mógł na spokojnie przemyśleć te słowa i sformułować odpowiedź. Jako dobry słuchacz, powinieneś zapewnić rozmówcy czas i przestrzeń do swobodnego i pełnego wyrażania odczuć. Nieważne, jak bardzo się z daną wypowiedzią nie zgadzasz, ponieważ nie oznacza to, że odczucia tej osoby są nieprawdziwe czy bezpodstawne. Zignorowanie tych odczuć lub ich kwestionowanie bynajmniej nie podnosi na duchu rozmówcy i wywołuje wrogość. Takie działanie nie przybliży cię ani o krok do realizacji twoich celów.

#07 Okazuj wdzięczność.

Podziękuj rozmówcy za to, że dzieli się z tobą swoimi odczuciami i przemyśleniami. Bądź oryginalny. Wymaga to wielkie odwagi, by przemóc się i powiedzieć coś głośno i otwarcie, aby zostać usłyszanym, zwłaszcza jeśli wskazuje się na coś, co wymaga poprawienia. Szczera komunikacja buduje zaufanie i zachęca do dalszych rozmów.

#08 Możliwość rozwoju.

Informację zwrotne i opinie innych stwarzają możliwość rozwoju. Trzeba je przyjmować
z otwartym umysłem. Z tego powodu ważne jest, by przeanalizować wszystkie uwagi, a nie tylko te, z którymi się zgadzasz, Nigdy nie powinieneś być zbyt zajęty, żeby mieć czas na wysłuchanie opinii innych osób.

Słowo końcowe

Relacje polegają na starannym wyważeniu efektywnego mówienia i efektywnego słuchania. Kiedy komunikacja oparta jest na uczciwości, szacunku i dobrych intencjach, każdy czuje się akceptowany i doceniany. Dobre zdolności komunikacyjne pozwalają na rozwiązywanie konfliktów i dzielenie się osiągnięciami. W rezultacie twoje zawodowe i osobiste relacje będą zyskiwały.

Czynniki rozpraszające lub założenia mogą przeszkadzać w odbiorze tego, co się mówi, więc pracuj ciężko nad skupieniem się na twoim rozmówcy i tym, co ma do przekazania za pomocą słów i gestów.
Słuchanie jest naprawdę darem w postaci twojego czasu, tak jak uwaga, którą poświęcasz innej osobie. To twój obowiązek, by odpowiadać zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny. To daje rozmówcy poczucie, że aktywnie słuchasz i odbierasz to, co mówi. A także pokazuje, że rozumiesz jego przekaz. W ten sposób pokazujesz mu, że cenisz to, co mówi, a w konsekwencji on otwiera swój umysł uwalnia kreatywny potencjał, by komunikacja była pełna.

Aby stać się dobrym słuchaczem, potrzeba wiele czasu i wysiłku. Jednak jeśli będziesz udoskonalać tę umiejętność, Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona. Im bardziej efektywnym słuchaczem się stajesz, tym częściej, ku twemu zaskoczeniu, ludzie będą chcieli podzielić się z tobą swoimi przemyśleniami i odczuciami. Zauważysz też, że jesteś zaangażowany w znacznie mniej konfliktów i postrzegany jako osoba uczciwa i godna zaufania. Uważne słuchanie to wyjątkowa umiejętność, którą ludzie podziwiają i szanują.

„Zmiana jest nieunikniona, ale rozwój osobisty jest wyborem”. Bob Proctor

Źródło: Zapomnij o pieniądzach i bogać się. – Bob Proctor, Onepress 2013, tłumaczenie Bartosz Oczko

Sprawdź: Mowa ciała. 10 przykazań komunikacji bez słów