Zrób duży krok w stronę sukcesu — i wyznacz poprawnie sformułowane cele. Jak poprawnie sformułować cele, aby je osiągnąć? Oto skuteczna metoda określania celów. Jej autorem jest Shlomo Vaknin, ekspert od programowania neurolingwistycznego, dyplomowany hipnoterapeuta, który opisał ją w swojej książce “Biblia NLP“. Zaczynamy!

“Powodem, z którego większości ludzi nie udaje się osiągnąć wyznaczonych celów, jest to, że ich nie definiują albo tak naprawdę nie uważają ich za realistyczne czy osiągalne. Ludzie sukcesu potrafią powiedzieć, dokąd zmierzają, co planują zrobić po drodze oraz kto będzie im w tym towarzyszył” – Denis Waitley

Model „być — > robić —> mieć”?

Poprawnie sformułowany cel to taki, który odpowiada na pytanie: „Czego rzeczywiście pragnę?”.

Być może słyszałeś o modelu: “być” -> “robić” – > “mieć”. Według niego najpierw musisz stać się osobą, która jest w stanie osiągnąć cel, a następnie podjąć działania konieczne do tego, by móc cieszyć się owocami swoich wysiłków. Większość naszych zachowań służy osiąganiu określonych celów (otrzymywaniu wyników czy spełnianiu pragnień), dlatego tak ważne jest, aby zawczasu je zdefiniować. Jeżeli wiesz, dokąd zmierzasz, łatwiej Ci będzie stworzyć odpowiednie mapy, które Cię tam zaprowadzą. Co więcej, będziesz w stanie wymyślić nowe, łatwiejsze lub szybsze drogi dotarcia do celu.

Cele mogą szczególnie pomóc w osiąganiu doskonałości. Mogą nimi być zarówno dobra zabawa podczas przyjęcia, jak i zostanie miliarderem w ciągu trzech lat. Istnieje bowiem wiele różnych rodzajów celów.

Wyobraź sobie, że już osiągnąłeś zamierzony cel, a następnie otwórz swoją głowę na nowe pomysły, jak go ulepszyć. Czas na tworzenie nowych wersji celu nadchodzi, zanim jeszcze zaczniesz inwestować w niego swoje liczne zasoby. Aby być spójnym ze swoimi najwyższymi celami, należy zachować wobec nich elastyczny stosunek, tworzyć nowe wersje (jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz je udoskonalać. W ten sposób pracuje się nad jednym z najważniejszych elementów, o którym mówi się w NLP – programowaniu neurolingwistycznym, czyli ekologią, w ramach której wszystkie Twoje części powinny być zgodne z celem, a wszystkie Twoje pragnienia, wartości, potrzeby — podporządkowane dążeniu w jednym wyraźnym kierunku. Inaczej mówiąc, cel ekologiczny to znaczy taki, który przyniesie korzyści zarówno Tobie, jak i Twojemu otoczeniu i nikomu nie wyrządzi szkody.

Oto co mówi o celach i wynikach Anthony Robbins w swoje bestsellerowej książce Obudź w sobie olbrzyma:

“Po wyznaczeniu celu musi natychmiast nastąpić stworzenie planu prowadzącego do jego osiągnięcia oraz zmasowane działanie według tego planu. Masz już siłę, aby działać. Jeśli nie udawało ci się dotychczas jej zebrać, to tylko dlatego, że nic udawało ci się wyznaczyć sobie celów, które by cię zainspirowały”.

Jak poprawnie sformułować cele? 10 kroków do sukcesu

Krok #1. Wyznaczenie konkretnego celu i sformułowanie go za pomocą zdań twierdzących

Określ swój cel/wynik w sposób szczegółowy, za pomocą zdań twierdzących. Poświęć trochę czasu na opisanie tego, czego dokładnie chcesz. Cel sformułowany za pomocą przeczenia nie poprowadzi Cię w pozytywnym kierunku. Unikaj takich sformułowań jak: „Nie chcę być perfekcjonistą”.

Forma negacji zachęca podświadomy umysł do tworzenia tego, czemu w Twoim mniemaniu się opierasz. Jeżeli mógłbyś wymazać problem oraz zastąpić go czymś pozytywnym i zasobnym — co by to było? Opisz to. Uwzględnij najważniejsze kanały zmysłowe.

Krok #2. Określenie własnego celu w kategoriach umiejętności, które się ma i których brakuje

Zastanów się nad zdaniem: „Chcę, aby inni mnie wspierali”. To nie jest poprawnie sformułowany cel. Taki sposób myślenia tylko powstrzymuje Twój rozwój! To prawda, że czasami jest potrzebna pomoc ze strony innych ludzi. Przytoczony przykład mglistego ujęcia celu nie mówi jednak nic ani o tym, co zrobisz, aby otrzymać wsparcie, ani na czym ono dokładnie będzie polegało. Zastanów się więc nad takim zdaniem:
Do końca tygodnia wypracuję i wykorzystam takie podejście, które wywoła w innych ludziach bardzo pozytywne reakcje na mój pomysł. Będę to podejście doskonalić, aż stanie się maksymalnie skuteczne”.
Zwróć uwagę, że tak sformułowany cel opiera się na Twoich działaniach. Co więcej, leży on w zasięgu Twoich możliwości. Zapytaj siebie (lub swojego klienta, jeżeli pracujesz z drugą osobą):

 • Co możesz zrobić samodzielnie, aby osiągnąć cel?
 • Jakie działania możesz podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie celu jeszcze w tym tygodniu?

Krok #3. Kontekst

Znaczenie zazwyczaj zależy od kontekstu. Opisz swój poprawnie sformułowany cel w kontekście otoczenia, w jakim zaistnieje. Dzięki temu stanie się on konkretniejszy i bardziej motywujący. Ponadto zyskasz w ten sposób pewność, że Twój cel spełnia wymogi ekologii. Bardzo dobrze sformułowanym i związanym z kontekstem celem byłoby zdanie: „Chcę zarobić 650 000 złotych w ciągu 12 miesięcy. Zacznę 1 lipca i będę sprzedawać swoje umiejętności w dziedzinie NLP firmom ubezpieczeniowym w roli trenera sprzedaży ich zespołów telemarketerów“. Uwzględnij m.in. miejsca, obszar, ludzi i ich funkcje, budżet oraz ramy czasowe. Ukonkretniając swój cel i osadzając go w kontekście, sprawiasz, że staje się on realny dla Twojego mózgu.

Kolejna myśl dotycząca kontekstu brzmi:

 • Gdzie nie chciałbyś, aby zaistniało dane zachowanie?

Na przykład czy chciałbyś się bawić codziennie jak dziecko ze swoimi pociechami, aby czuły się przy Tobie bardziej radosne? Znakomicie. Nie chciałbyś jednak zachowywać się w ten sposób wobec małżonki w łóżku, prawda? Właśnie dlatego kontekst jest tak ważny. Za cel możesz obrać bardziej namiętne i uwodzicielskie zwracanie się do swojej żony. Jeżeli jednak zapomnisz, że kontekstem dla tego zachowania jest to przebywanie z żoną, możesz zwrócić się nieodpowiednim tonem do swojego szefa.

Krok #4. Modalności sensoryczne

Opisz swój cel za pomocą pięciu zmysłów. Poprawnie sformułowany cel jest konkretny. Dzięki temu, że uwzględnisz wszystkie pięć zmysłów, stanie się on konkretniejszy i bardziej motywujący. W ten sposób wzmocnisz swoje pozytywne podświadome strategie. Jeśli musisz użyć takich słów, jak „miłość”, „doceniany” czy „namiętny”, uwzględnij wszystkie pięć zmysłów, które tworzą daną emocję; np. co oznacza dla Ciebie — przez pryzmat Twoich zmysłów — że czujesz się bardziej doceniany?

 • Jak odczuwasz to, że jesteś doceniany?
 • W której części swojego ciała doświadczasz tego uczucia?
 • Kto Cię docenia i jaki ma wyraz twarzy?

Krok #5. Cele pośrednie

Wyznacz cele pośrednie na drodze do osiągnięcia celu głównego, tak abyś poczuł większą motywację i skuteczniej rozwiązywał napotykane problemy. Przypisz celom pośrednim realne terminy. Dzięki temu, że kroki, które masz wykonać, będą mniejsze, potraktujesz poszczególne cele jako bardziej osiągalne. W ten sposób wzmocnisz podświadomą motywację. Proces dzielenia całości na części nazywa się w NLP porcjowaniem odgórnym.

 • Jak się czujesz, kiedy myślisz o tym, że masz napisać książkę?
 • Albo schudnąć 30 kilogramów?

Porównaj powyższe cele z mniejszymi celami pośrednimi: „Będę pisać stronę dziennie, aby powstała dwustuczterdziestostronicowa książka. Dziś skoncentruję się tylko na tej jednej stronie”.
Jak się zjada słonia? Po kawałku.

Krok #6. Wsparcie

Uzyskaj pomoc, która jest Ci potrzebna, aby Twój cel się urzeczywistnił. Jakich zasobów potrzebujesz? Zrób listę tych, które wykorzystasz w dążeniu do celu, Załóżmy, że istotny zasób stanowi grupa współpracowników, a tym, czego potrzebujesz, aby ich pozyskać, jest siła perswazji. Poniższe ujęcie celu uwzględnia oba elementy:
Do końca tygodnia zrobię listę osób, które są odpowiednimi kandydatami do zespołu pracującego nad moim projektem. Także do końca przyszłego tygodnia wypracuję przekonującą postawę, które pozwoli mi ich pozyskać. Zwrócę się do co najmniej 20 osób. Będę pracować nad tym tak długo, aż wybiorę pięciu wiarygodnych współpracowników“.
Pamiętaj przez cały czas, aby wskazywać na konkrety:

 • Kim są ludzie, którzy mogą Ci pomóc?
 • Jak się nazywają?
 • Jakie zawody wykonują?
 • Czy masz ich numery telefonu?
 • O co dokładnie powinieneś ich zapytać?
 • Jakie potrzebne Ci emocje powinieneś sam w sobie rozbudzić?
 • Czy potrzebujesz więcej pewności siebie, odporności, radości, czy asertywności?
 • Ile potrzebujesz pieniędzy?
 • Jakie informacje będą ważne? Na jakie pytania należy zawczasu odpowiedzieć?
 • Czego jeszcze potrzebujesz?

Krok #7. Sprawdzenie ekologii

Jeśli myślisz ekologicznie, oznacza to, że bierzesz pod uwagę każdy aspekt swojego celu. Upewniasz się, że nie osiągniesz X kosztem Y, kiedy elementy są istotne dla Ciebie.

 • Co może Ci przeszkodzić w osiągnięciu celu?
 • Czy istnieją jakieś inne wartości, inne cele, inni ludzie czy inne prawa, które mogą sprawić Ci kłopoty?
 • Jak mógłbyś obecnie dostosować lub złagodzić swoją postawę, aby zrealizować swoje marzenie?
 •  Zastanów się nad tym, jakie wewnętrzne przeszkody możesz napotkać. Czy jakaś część Ciebie przeszkadza Ci w osiągnięciu celu?

Krok #8. Ustawienie kamieni milowych

Określ, skąd będziesz wiedzieć, że poruszasz się we właściwym kierunku i we właściwym tempie. Musisz przecież orientować się w tym, jakich znaków postępu wyglądać na swojej drodze. Jeden ze sposobów ustawienia kamieni milowych polega na umieszczeniu zasobów z Twojej listy kontrolnej na linii czasu. Jeżeli zadanie to sprawia Ci trudność, potraktuj ten fakt jako sygnał ostrzegawczy.
Zaznacz w kalendarzu daty, kiedy będziesz sprawdzać, czy osiągnąłeś poszczególne kamienie milowe. Zapisz w planie, co dokładnie chcesz uzyskać w wyznaczonych terminach. Bycie wspaniałym kochankiem to fantastyczny cel. Może zatem warto nauczyć się czytać mowę ciała osoby, z którą jesteś związany? To byłby doskonały krok w stronę osiągnięcia celu. Nawet coś, co wydaje się nieistotne, może okazać się dobrym kamieniem milowym. Jeśli chcesz np. być bogaty, niech częścią Twojego planu stanie się kontrolowanie wydatków — jakkolwiek banalnie by to brzmiało.

Krok #9. Spisanie celów

Spisanie swoich celów, celów pośrednich i kamieni milowych ma wiele zalet. Notatnik lub teczka, które w tym celu założysz, staną się Twoim miejscem na rozwiązywanie problemów oraz gromadzenie innowacyjnych pomysłów. Czasami zabłąkana wcześniej myśl, kiedy spojrzysz na nią później, może zmienić się w żyłę złota. Wyznaczenie odrębnych działów dla poszczególnych elementów planu ułatwi Ci kontrolowanie kamieni milowych, dopracowywanie celów oraz poruszanie się ku kolejnym celom pośrednim.
Niezapisane cele nie są warte nawet skrawka papieru, na którym mogłyby zostać zanotowane. Utrwalone słowo ma władczą moc.

Krok #10. Sprawdzenie rezultatu

Śledź swoje postępy poprzez odnoszenie ich zarówno do głównego celu, jak i poszczególnych kamieni milowych. Trzymaj swoje notatki w widocznym miejscu, aby Ci o tym przypominały. Zwracaj uwagę na wszelkie sposoby, w jakie wzorzec ten pomógł Ci przybliżyć się do wybranego celu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wykonaj niniejszy wzorzec z myślą o innych celach oraz o udoskonalaniu wyznaczonego już celu. Zwracaj uwagę na wszelkie sposoby, w jakie wzorzec ten wzmocnił Twoją chęć do tego, aby głębiej uświadamiać sobie cele i kamienie milowe, a także do tego, aby się w nie angażować.
Zauważaj wszelkie napotykane przeszkody i decyduj, co może pomóc w ich pokonaniu. Piękno niniejszego wzorca polega częściowo na tym, że dzięki niemu trudności stają się lepiej widoczne, przez co można je skuteczniej przezwyciężać.

Słowo na koniec

We współczesnym świecie, w którym nie brakuje różnorodnych technologii i udogodnień, dość łatwo stać się mistrzem zwlekania. Dobra rada jest taka, byś nie walczył ze sobą w kwestii podejmowania działań, które mają Cię zaprowadzić do celów. Po prostu pamiętaj, aby cel mieć w głowie jako pewien kierunek, a nie listę rzeczy do odfajkowania.

Spraw, aby stał się wielką sprawą, która będzie Cię inspirowała, a potem podejmuj kolejno małe kroczki i świętuj dotarcie do każdego następnego kamienia milowego, Myśl o celach nie jak o wynikach końcowych, lecz jak o środkach, które pozwalają zrealizować ważny, fascynujący zamiar. Dzięki temu poczujesz prawdziwą motywację.

“Wszyscy, którzy osiągnęli wielkość , mieli wspaniałe zamierzenia, skupiali się na celu, który był ambitny, a czasem wydawał się nierealny”. – Orison Sweet Marden

Źródło: Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego Autor: Shlomo Vaknin, Wydawnictwo Onepress 2013, tłumaczenie Katarzyna Rojek

Sprawdź też: Wymówki albo wyniki. Sposób jak pozbyć się wymówek!

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!