Jak pozbyć się złych nawyków i zachowań? Przełam schemat myślenia lub zachowania, który pojawia się odruchowo, i zastąp go schematem zasobnym. Wykorzystaj Swish Pattern w rozwiązywaniu takich problemów, jak uwalnianie się od nałogu tytoniowego, panowanie nad złością, występowanie przed publicznością, a także nerwowość, brak pewności siebie i niska samoocena. Swish Pattern jest najpopularniejszą i najczęściej stosowaną techniką nieurolingwistycznego programowania NLP.

„Cały problem z tym światem polega na tym, że głupcy i fanatycy są zawsze pewni siebie, a mądrzejszych ludzi nękają wątpliwości”. — Bertrand Russell

Czym jest NLP?

Wielu ludzi styka się z programowaniem neurolingwistycznym jako zbiorem technik, które służą m.in. manipulacji, skutecznej sprzedaży, a nawet uwodzeniu. Początkowo jednak NLP było narzędziem terapeutycznym, które pomagało rozwiązywać problemy osobiste (np. pokonywać fobie). Na tę właśnie dziedzinę wywarło największy wpływ.

NLP definiowano różnorako, za Wikipedią: „Programowanie neurolingwistyczne (ang. Neuro-Linguistic Programming L — NLP) jest to dziedzina ludzkich wysiłków, które koncentrują się na doświadczalnym badaniu i na modelowaniu sposobów osiągania doskonałych wyników oraz mają na celu tworzenie zestawów umiejętności możliwych do opanowania przez każdego„.

Rozwarstwienie programowania neurolingwistycznego na metody osobistej zmiany oraz formy prymitywnej manipulacji wynika z jego charakteru. W NLP chodzi bowiem o tworzenie — na podstawie czyichś zachowań — modeli, które pozwalają skutecznie osiągać zamierzone cele. Gdy spojrzy się wyłącznie na służące temu metody, wówczas okaże się właśnie, że NLP może przyjmować różnorodne formy. Wiele z nich dotyczy nawiązywania dobrego kontaktu i stosowania perswazji, dlatego czasami wykorzystuje się je w celach egoistycznej manipulacji. W tym sensie NLP przypomina nieco pogodę: wszak powietrze i woda występują w różnych postaciach.

Bez względu na to, jak postrzega się programowanie neurolingwistyczne na pierwszy plan wysuwa się jego praktyczny charakter. Nadrzędnym celem jest bowiem uzyskiwanie dobrych wyników w dowolnym przedsięwzięciu, w którym stosuje się NLP. Właśnie dlatego mówi się o NLP jak o metodologii, a nie nauce. Chociaż podstawę NLP stanowią obserwacje, doświadczenia oraz informacje zwrotne składające się na jego aspekt naukowy, budowanie teorii, które wyjaśniają naszą rzeczywistość, i ich weryfikowanie nie są najważniejsze. Różnorodne koncepcje dotyczą przede wszystkim uzyskiwania pożądanych wyników. Z naukowego punktu widzenia może to być postrzegane jako podejście zbyt powierzchowne, lecz z osobistego — jest bardzo praktyczne i może wywierać głęboki wpływ.

Jak wiele różnych innych dziedzin, tak programowanie neurolingwistyczne może „konsumować” zdobycze nauki i tak też robi — inaczej mówiąc, wykorzystuje wiedzę zdobytą przez naukowców. Od czasu, kiedy powstało NLP, bardzo rozwinęła się psychologia, a ci praktycy NLP, którzy śledzą najnowsze jej osiągnięcia, potrafią skuteczniej ukierunkowywać swoje wysiłki. Dlatego też definicja NLP, która odróżnia się od pozostałych i dobrze oddaje czym jest NLP, ponieważ uwzględnia kierunek jego rozwoju brzmi:

„Programowanie neurolingwistyczne – NLP – jest metodologią osiągania doskonałości”.

Techniki NLP. Swish Pattern czyli jak pozbądź się złych nawyków

Autorami wzorca Swish Patter są Richard Bandler i John Grinder. Swish Patter służy przekotwiczaniu Twoich reakcji. Można jej użyć  do pozbycia się złych nawyków, nieużytecznych i niekorzystnych zachowań i reakcji. Na czym polega metoda Swish Pattern, oto jej główne kroki:

Krok 1. Rozpoznanie odruchowej reakcji

Rozpoznaj odruchową reakcję (myśli, odczucia lub obrazy, które pojawiają się, kiedy zastanawiasz się nad trudną sytuacją). Wybierz obraz zastępczy (coś inspirującego, choćby swój naprawdę dobry wynik), który pomoże wywołać pozytywny stan. Wyobraź sobie samego siebie w obrazie zdysocjowanym (zajmij trzecią pozycję percepcyjną, jakbyś oglądał samego siebie występującego w filmie). Wzmocnij jego submodalności, aby stał się maksymalnie sugestywny.

Krok 2. Określenie impulsu wywołującego negatywny obraz

Odkryj, co każę Twojemu umysłowi tworzyć negatywny obraz lub wywoływać negatywne zachowanie. Zapytaj samego siebie, co poprzedza niekorzystny lub niepożądany stan. Tym razem potrzebny Ci będzie obraz zasocjowany (zajmij pierwszą pozycję percepcyjną, czyli patrz własnymi oczami) tego, co dzieje się tuż przed tym, zanim podejmujesz niepożądane działanie. Pamiętaj, że należy myśleć w kategoriach submodalności, aby uzyskać szczegółowy ogląd całej sytuacji. Pełni ona funkcję impulsu, który wywołuje niezasobny stan.

Krok 3. Dodanie obrazu zastępczego

Umieść obraz zastępczy w rogu negatywnego obrazu. Wyobraź sobie małą, mającą rozmiary znaczka pocztowego wersję sceny zastępczej w dolnym rogu negatywnej sceny.

Krok 4. Błyskawiczna podmiana obrazów

Wprowadzaj zmiany na obu obrazach jednocześnie, z coraz większą prędkością. (Jeśli masz już pewną wprawę, możesz to zrobić z dwoma kluczowymi submodalnościami naraz). Zamieniając obrazy miejscami, zmniejszaj negatywną scenę i odsuwaj ją jak najdalej. Z kolei pozytywny obraz przybliżaj i powiększaj, aby szybko i całkowicie zastąpił negatywną scenę.

Wyobraź sobie, że pozytywny obraz — ze świstem — zajmuje swoje miejsce. Na początku prawdopodobnie będziesz to robić wolno, a podmiana potrwa kilka sekund. Z czasem dzięki powtarzaniu będziesz przeprowadzać cały proces coraz szybciej, aż nauczysz się podmieniać obrazy niemal natychmiast.

Krok 5. Powtórzenie procesu

Po każdej zamianie obrazów miejscami oczyszczaj umysł. To bardzo ważne. Zrób to, myśląc o czymś innym, choćby o swoim ulubionym kolorze albo o tym, co masz w planach. Pamiętaj, aby zarówno podczas zamiany obrazów miejscami, jak i w czasie przerw spokojnie oddychać.

Zamień obrazy miejscami 5 do 10 razy; za każdym razem powtarzaj kroki od 3 do 5. Zorientujesz się, że osiągnąłeś cel, kiedy napotkasz pewne trudności z utrzymywaniem negatywnego obrazu.

Krok 6. Sprawdzenie rezultatu

Spróbuj ponownie wywołać ograniczającą myśl lub ograniczające zachowanie. Zwróć uwagę na to, jak trudno Ci to przychodzi (o ile ich wywołanie nie jest wprost niemożliwe). Zauważ, że teraz musisz najpierw pomyśleć, jak wywołać daną myśl lub dane zachowanie; straciły one bowiem odruchowy charakter. Jeśli uważasz, że mogą one powrócić, wykonaj Swish Pattern ponownie za dzień lub dwa, a potem jeszcze raz za tydzień.

Dodatkowa rada

Możesz zamieniać miejscami obrazy, wykorzystując inne submodalności zamiast tych, które uwzględniono w powyższym przykładzie. Możesz zamieniać miejscami obraz kolorowy z obrazem czarno-białym, obraz trójwymiarowy z obrazem płaskim, pojedynczą klatkę z całym filmem — lub dowolne inne przeciwstawne submodalności. Kluczem do sukcesu jest poznanie i przeanalizowanie dostępnych możliwości.

Niektórzy natychmiast zareagują na zamianę miejscami submodalności rozmiaru i lokalizacji; uważa się je za wiodące submodalności. Innym jednak może odpowiadać odmienne rozwiązanie, dlatego miej otwartą głowę, a jeśli wykonywany według instrukcji Swish Pattem nie przynosi oczekiwanych, sprawdź kolejne dominujące submodalności.

Oto co na temat Swish Pattern mówią trenerzy NLP — Steve Andreas i Charles Faulkner w książce NLP. Nowa technika osiągania sukcesów:

„Swish PatteRN to bardzo prosty i skuteczny sposób umożliwiający stworzenie obiektywnego i korzystnego wizerunku własnego przynoszącego natychmiastowe rezultaty w konkretnych, kłopotliwych sytuacjach […]. Nigdy nie wiesz z góry, i co zrobisz następnym razem, gdy znajdziesz się w sytuacji podobnej do tej, która sprawia Ci kłopoty”.

Słowo na koniec

Programowanie neurolingwistyczne jest niezwykle skutecznym narzędziem do modelowania i szkolenia. Ma ogromny wpływ na psychoterapię, doradztwo, sprzedaż, coaching oraz przywództwo. Trenerzy i terapeuci z różnych dziedzin często korzystają z technik NLP lub są nimi inspirowani. Model Swish Pattern to tylko jedno z narzędzi wykorzystywanych w NLP.

Gdyby istniała jedna, naprawdę praktyczna książka o NLP…zawierałaby ona mnóstwo opisów technik.

Każdy, kto uczy się programowania neurolingwistycznego, jest świadomy potęgi wzorców, do których wykonywania potrzebne są umiejętności i wiedza z tej dziedziny. Bez względu na to, czy zdobyłeś dopiero podstawowe wiadomości, czy opanowałeś materiał na poziomie zaawansowanym, jeśli chcesz zgłębić tajniki NLP sięgnij po prawdziwą Biblię NLP, której autorem jest Shlomo Vaknin, dyplomowany hipnoterapeuta, zajmuje się terapią od ponad dziesięciu lat. Książka ta zwiera ponad 300 wzorców, metod i strategii w zwięzłej i poręcznej formie, wybranych ze względu na ich wartość i przydatność.

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego. - Shlomo Vaknin
Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego. – Shlomo Vaknin

Wszystkie omawiane techniki można podzielić na trzy główne rodzaje:

  • Techniki, które można łatwo wypróbować na sobie.
  • Techniki, które można stosować w pracy z klientami lub innymi ludźmi.
    Techniki, które wymagają współpracy co najmniej dwóch osób pełniących określone role.
  • Jeśli jesteś doświadczonym praktykiem NLP, zauważysz pewne ulepszenia w wielu znanych wzorcach. Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z NLP, znajdziesz tutaj podstawowe wzorce, które wzbogacą twój arsenał technik i wzmocnią twoją pewność siebie oraz chęć rozwoju umiejętności. Im częściej będziesz ćwiczyć, tym łatwiej będzie ci intuicyjnie tworzyć lub modyfikować wzorce, gdy staniesz przed nowymi sytuacjami.

Podczas opanowywania kolejnych wzorców pracujesz nad swoją elastycznością i kreatywnością. Wykorzystując wybrane techniki, opierasz się przede wszystkim na założeniach i wiedzy z zakresu NLP, ale także korzystasz z innych dostępnych źródeł.

Ważne jest, abyś miał otwarty umysł i szukał tego, co najlepiej sprawdza się w określonych okolicznościach.

Najnowsze wydanie światowego bestsellera autorstwa Shlomo Vaknina zostało zaktualizowane zgodnie z najnowszą wiedzą z dziedziny NLP i przeorganizowane w bardziej praktyczny sposób. Dzięki temu korzystanie z książki jest jeszcze łatwiejsze.

Wśród licznych dodatków znajdziesz także:

  • Pięćdziesiąt pięć hipnotycznych fraz stworzonych przez Miltona H. Ericksona.
  • Często spotykane ograniczające przekonania i „mantry”.
  • Submodalności wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne.
  • Przegląd fundamentalnych przekonań NLP.

„Akceptuj wszystko, co się dzieje, wykorzystuj to i obracaj na swoją korzyść”.

Źródło: Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego Autor: Shlomo Vaknin, Wydawnictwo Onepress 2013, tłumaczenie Katarzyna Rojek

Sprawdź: Jak wywierać większy wpływ i postawić na swoim? 9 najważniejszych praw perswazji

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!