Często mówi się, że pieniądze nie dają szczęścia. Jednak prawdą jest również, że umiejętność zarabiania, zarządzania i dzielenia się swoim bogactwem jest ważnym elementem szczęśliwego życia, a wielu ludzi szuka sposobów, aby wzbogacić się nie po to, by mieć pieniądze dla samego faktu ich posiadania, ale po to, by je umiejętnie wydawać i być panami własnego losu. Jak dość do pieniędzy i stać się bogatym? Czy są jakieś najważniejsze zasady dostatku i bogacenia się? Jak zdobyć fortunę i pieniądze?

Pomimo mnogości poglądów na ten temat wciąż możliwe jest określenie wstępnych „zasad bogacenia się”. Zasady te można podzielić na cztery kategorie: zasady przyciągania bogactwa, zasady tworzenia bogactwa, zasady zarządzania bogactwem oraz zasady dzielenia się bogactwem. Stanowią on kompilację zebranych przez Toma Butlera-Bowdon, uznanego eksperta z dziedziny „literatury możliwości”, prawideł i morałów wynikających z omówionych w książce 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się. Skorzystaj z tej skarbnicy wiedzy wypełnionej złotem po brzegi. Zaczynamy!

„Generowanie, wykorzystywanie i wydawanie pieniędzy w sposób zgodny z naszymi najgłębszymi wartościami wywiera uzdrawiający wpłwy wnie tylko na nas, ale na cały świat”. – Tom Butlera-Bowdon

Jak zdobyć fortunę? Zasady dostatku i bogacenia się.

Zasady przyciągania bogactwa

Człowiek zazwyczaj pojmuje bogactwo jako umiejętność kształtowania otaczającej go rzeczywistości w taki sposób, żeby przynosiła mu korzyści. Tymczasem bogactwo ma swój początek w umyśle, ideach, poglądach, wierzeniach i osobowości. Przyciąganie lub odpychanie bogactwa zależne jest od naszych poglądów i samooceny,

 • Paradoksalnie bogactwo (i szczęście) najszybciej przychodzi do tych, którzy poświęcają się służbie innym. Prawo dawania zawsze gwarantuje nam więcej, aniżeli sami daliśmy.
 • Kiedy źródłem dobrobytu stają się dla Ciebie ludzie i okoliczności, zazwyczaj w końcu przychodzi Ci je stracić. Kiedy jednak zwracasz się do Boga, wyższej mocy lub kosmosu jako źródła zasobów, pieniądze zaczynają wreszcie napływać. Pieniądze, jako takie, nie dają żadnego zabezpieczenia; potrafi je dać jedynie znajomość praw kosmosu.
 • Aby otrzymać wszelkie dobra, musisz najpierw oczyścić swój umysł z bałaganu i negatywnych emocji. Tworząc próżnię, pozwalasz w nią wpadać dobrym rzeczom. Kiedy jesteś zły, automatycznie stajesz się przywiązany do osoby lub sytuacji, na którą się złościsz. Uwalniasz się, wybaczając — dopiero wówczas otwierasz swój umysł na dobrobyt.
 • Wszechświat jest idealnie uporządkowany, dlatego też osoba dbająca o porządek w życiu jest lepiej do niego dostrojona. Aby otrzymać więcej pieniędzy, musisz najpierw pokazać, że potrafisz efektywnie zarządzać tym, co już masz, bez względu na to jak jest Twój obecny majątek.
 • Podstawowym prawem wszechświata jest powoływanie do życia nowych rzeczy. Tworząc we własnym umyśle wyobrażenia zdrowia, bogactwa i szczęścia, nie próbujesz zmienić praw natury, ale korzystasz z daru powoływania tych tworów wyobraźni do życia.
 • Prawo przyciągania mówi, na czym skupisz swoje  myśli lub pragnienia, staje się rzeczywistością. Przyciągasz do siebie rzeczy lub ludzi, którzy odpowiadają Twemu obecnemu stanowi czy też „wibracji”
 • „Proces kreatywny” to specyficzny sposób wykorzystania prawa przyciągania do otrzymania wszystkiego, czego tylko się pragnie. Jego elementy to: proszenie wszechświata o konkretną upragnioną rzecz; wiara, działanie i mówienie, jak gdybyś otrzymał już to, o co prosiłeś; oraz otrzymywanie – wdzięczność za to, co nadchodzi, co ustala też poziom wibracji niezbędny do zamanifestowania pragnień. Proces ten podsumowany jest w Biblii: „Wierz we wszystko, o co prosisz w swych modlitwach tak, jakbyś już to otrzymał – spełni się to”.
 • Świadome polepszenie nastroju i samopoczucia w każdej chwili życia niezbędne jest do udoskonalenia wibracji, które z kolei przyciągają rzeczy, ludzi i uczucia o podobnej wibracji. Aby by zarówno bogatym jak i szczęśliwym, musisz z pozytywnego nastawienia do życia uczynić swój nawyk.
 • Nawet jeżeli nie masz wielu pieniędzy, ciesz się tym, co posiadasz, i oczyma wyobraźni patrz, jak suma ta rośnie. Radość z tego, co posiadacie Ty i inni, uruchamia prawo wzrostu.
 • Wdzięczność to klucz do życia w obfitości, jako że wyzwala ona stan umysły przyciągający więcej rzeczy za które można być wdzięcznym. Miłość, uznanie i wdzięczność to esencja dobrobytu Dobrze jest być darczyńcą, ale musisz nauczyć się także być dobrym beneficjentem.

Zasady tworzenia bogactw

Zrozumiawszy psychologiczne aspekty dobrobytu, warto omówić teraz to, co zwią¬zane jest ze sztuką zarabiania pieniędzy. Racjonalne rozumowanie podpowiada człowiekowi, że wiedzę zdobywa się wraz z doświadczeniem, jednakże ci bardziej inteligentni poszukiwacze bogactwa twierdzą, iż proces ten można skrócić, sięgając po biografie magnatów biznesu.

 • U podstaw życia w dobrobycie (łączącego w sobie bogactwo materialne, zdrowie i dobre samopoczucie) leży charakter wyrzeźbiony poprzez samokontrolę oraz pracę nad własnymi cnotami. Osoba pogodzona ze sobą, godna zaufania i mająca dobry charakter jest „skazana na sukces”; jej bogactwo bierze się z tego, kim jest, jak i z tego, co robi.
 • Do odniesienia sukcesu niezbędny jest jasno określony cel. Umożliwia Ci on uznanie potknięć za tymczasowe porażki, usuwa strach i wątpliwości oraz sprawia, że ludzie, których spotykasz na swoje drodze, służą Ci pomocą.
 • Rób więcej niż tylko to, czego się od Ciebie wymaga; „podnoś sobie poprzeczkę”. Wkładanie w swą pracę dodatkowego wysiłku bez żadnych gwarancji dodatkowych profitów stało się źródłem wielu fortun.
 • Cokolwiek robisz, dostarczasz lub tworzysz, miej pewność, że robisz to w znakomity sposób. Pamiętaj o łacińskiej maksymie In excellentia lucrum — doskonałość jest źródłem profitu.
 • Strach przed porażką lub wstydem to główna przeszkoda w osiągnięciu sukcesu. Strach hamuje działanie, jeżeli jednak nie jesteś gotów ponieść porażki, zawsze będziesz uwikłany w działania obarczone nikłym stopniem ryzyka. A małe ryzyko przynosi małe korzyści.
 • Ucz się, nie obwiniaj. Kiedy coś idzie nie tak, łatwo jest zacząć kogoś obwiniać. Oświecona osoba będzie jednak we wszystkim szukała dla siebie lekcji. Nie uskarżaj się, poszukuj możliwości.
 • Myślenie w wielkich kategoriach to podstawa wszystkich wielkich firm i fortun. I tak ciągle myślisz, wiec nie zrobi Ci różnicy, czy myśleć będziesz w dużych czy małych kategoriach.
 • Bogactwa spływają do ludzi, którzy znoszą niepewność lub rozczarowanie. Pokonaj je, a częściej będziesz starał się osiągnąć swoje cele. Tam, gdzie inni już się poddali, Ty odniesiesz sukces.
 • Osoby nastawione na bogactwo nie unikają ryzyka lub skomplikowanych zadań. Wręcz przeciwnie, one lubią rozwiązywać złożone problemy, gdyż wiedzą, że stworzą dzięki temu nową, istotną wartość.
 • Nie wystarczy chcieć być bogatym, należy się temu poświęcić. Opatrzność poruszy wszystkie swoje mechanizmy dla osoby, która nie boi się wyróżnić z tłumu i dać z siebie 100 procent, aby jej plany zaczęły się spełniać. Ci, którzy podchodzą do wszystkiego jedynie połowicznie, odnoszą połowiczne sukcesy.
 • Mądrze określ swoje powołanie. Miłość do pracy uruchamia „koło doskonałości”, które zawsze z czasem przynosi wspaniałe nagrody. Oprócz miłości i talentu, musisz jednakże włożyć w swoją pracę także wiele wysiłku.
 • Jeżeli wydaje Ci się, że widzisz przyszłość, wykorzystaj to. Oparte na głębokiej wiedzy przeczucie jest zazwyczaj właściwe. Jeżeli coś przykuwa Twoją uwagę, istnieje szansa na to, że przykuje także uwagę innych.
 • Wszystko, co widzisz wokół siebie, służyło komuś do zdobycia fortuny. Ty potrzebujesz jedynie pomysłu, jak zbić fortunę na tym, co już masz— bardzo prawdopodobne, znajduje się to w Twoim ogródku.
 • Nie bój się być inny. Wchodząc w nową dziedzinę i obszar biznesu, miej odwagę wstrząsnąć nim i wnieść nową wartość.
 • Najpewniejszą drogą do bogactwa jest stworzenie produktu lub usługi, które ułatwiają i usprawniają osiągnięcie określonych efektów.
 • To przede wszystkim klienci przyczyniają się do bogactwa. Zadbaj o klientów jeszcze przed założeniem własnej działalności.
 • Ziarnem przedsiębiorczości jest chęć sprawowania kontroli nad własnym przeznaczeniem.
 • Celem przedsiębiorczości jest zaoferowanie nowej satysfakcji i wartości. Jest ona budowana na nieoczekiwanych, ale w pełni wykorzystanych finansowo sukcesach.
 • Bogactwa wypływają z własności. Miej coś na własność, przynajmniej częściowo.
 • Zapewnij sobie jak najwięcej źródeł dochodu W celu zabezpieczenia finansowego nie polegaj jedynie na pojedynczej pensji.
 • Bogate osoby tworzą przynoszące zyski systemy. Przedstawiciele klasy średniej pracują wewnątrz i dla tych systemów, dlatego nigdy się nie bogacą.
 • Bogactwo powstaje zawsze najpierw w umyśle. Stąd też system polityczno-ekonomiczny, który wspiera i chroni wolne i otwarte rynki, wolność myślenia, innowacji, twórczości i dobrobytu, jest moralnie poprawny.

Zasady zarządzania bogactwem

Fantastycznie jest zarabiać pieniądze, ale jeszcze lepiej umieć je zatrzymać. Te zasady odnoszą się zarówno do tych, którzy są w stanie zainwestować znaczny kapitał, jak i tych, którzy odkładają nieznaczne sumy ze swej comiesięcznej pensji.

 • Żyj wedle swoich możliwości. Jeżeli nie jesteś majętny, nie staraj się żyć,  jak gdybyś taki był. Wzbogacisz się, naśladując sposób myślenia ludzi bogatych, nie zaś ich styl życia
 • Biedne osoby koncentrują się na wydawaniu pieniędzy; bogaci skupiają się na ich zarabianiu, oszczędzaniu i inwestowaniu.
 • Większość osób postrzega gotówkę w swych dłoniach jako środek, który należy wykorzystać i wydać Bogate osoby postrzegają pieniądze przez pryzmat nasion, po których zasadzeniu wyrastają drzewa pieniędzy.
 • Planuj swoje wydatki. Nigdy nie rób zakupów impulsywnie. Im dłużej planujesz wydatek, tym więcej pieniędzy generalnie oszczędzasz.
 • Zapisuj swoje wydatki. Jest to pierwszy krok do uzyskania kontroli nad swymi finansami
 • Niech oszczędzanie stanie się Twoim nawykiem. Zawsze przed płaceniem podatków płać najpierw sobie – 10 procent tego co zarabiasz —i inwestuj to. Dyscyplina w oszczędzaniu (przez określony czas) jest w stanie przynieść Ci pieniądze. Nie niszcz swojego spokoju umysłu i relacji międzyludzkich, goniąc za łatwym pieniądzem.
 • Wykorzystaj magię zebranych odsetek, reinwestując je lub reinwestując dywidendy, które zarabiasz.
 • Oszczędności pozwalają na wykorzystanie przecen i możliwości rynku.
 • Większe zarobki nie rozwiążą Twoich problemów z długami (wzrosną one, dopasowując się naturalnie do Twojej nowej pensji). Uczyni to odpowiedzialne zarządzanie pieniędzmi.
 • Oszczędni bardziej cieszą się z tego, co mają; wykorzystują to w lepszy sposób i znajdują satysfakcję w sprawianiu innym prezentów wtedy, kiedy tego chcą.
 • Załóż sobie lokatę bezpieczeństwa, która będzie w stanie zapewnić Ci utrzymanie przez trzy do sześciu miesięcy. Jeżeli zdarzy się coś nieoczekiwanego, a Ty będziesz potrzebował pieniędzy, nie będziesz musiał zaciągać długów lub korzystać z pomocy innych.
 • Nie ulegaj pokusie posiadania własnej karty kredytowej. Obecnie wszystkie funkcje kart kredytowych spełniają karty bankowe — one zaś nie wciągną Cię w otchłań długów.
 • Płać za większość nabytków gotówką. Wydasz mniej.
 • Kiedy pożyczasz pieniądze, miej pewność, że zostanie to przeznaczone na produktywny cel lub coś, co na pewno zostanie docenione. Długi spłacaj tak szybko, jak to tylko możliwe.
 • Nie bądź osobą „znającą cenę wszystkiego, ale nieznającą wartości niczego”. Grając na giełdzie, uważaj się za współwłaściciela firmy, w którą inwestujesz, nie kupca.
 • Nie próbuj walczyć z rynkiem ani spekulować. Ufaj długoterminowemu potencjałowi rynków akcji.
 • Przy wykorzystaniu potęgi dźwigni i skromnej aprecjacji cen z dodatkiem przeciętnej dawki cierpliwości w dwie lub trzy dekady będziesz w stanie zbić na nieruchomościach fortunę.
 • Zbyt dużo lub zbyt mało pieniędzy uwypukla wady charakteru lub odkrywa – jego zalety. Dlatego też praca nad swymi cechami charakteru w odniesieniu do życia finansowego nigdy nie idzie na marne.

Zasady dzielenia się bogactwem

Dobrobyt to nie tylko zarabianie pieniędzy i zarządzanie nimi, ale także ich obieg. Szczęśliwcy, którzy mogą pochwalić się posiadaniem fortuny, jako mieszkańcy Ziemi oraz członkowie społeczeństwa mają obowiązek użyć swoich pieniędzy, by naprawiać świat i inspirować innych

 • Pieniądze to rodzaj energii, który jest zawsze w ruchu. Aby przynosić jak najwięcej korzyści jak największej liczbie ludzi, muszą krążyć.
 • Zarabianie, używanie i wydawanie pieniędzy w sposób zgodny z Twymi najgłębszymi wartościami wywiera uzdrawiający wpływ nie tylko na Ciebie, ale na cały świat
 • Nigdy tak naprawdę nie posiada się bogactwa na zawsze; do śmierci jesteśmy tylko jego powiernikami. Osoba, która zdobyła fortunę ma obowiązek przekazać chociaż jej część na celę i projekty zmierzające do poprawy bytu innych.
 • Przy jasno zdefiniowanych celach i koncentracji na efektach prywatny kapitał w formie fundacji może zmienić świat,
 • Podstawą dobrobytu jest zdrowe środowisko naturalne. Czyste powietrze, woda i żyzna ziemia sadła ludzi wszystkim. Inwestuj, wydawaj i zarabiaj pieniądze w sposób, który nie czyni krzywdy naszej planecie
 • Mając dostęp do środków najbiedniejsi przedstawiciele społeczeństwa będą starali się osiągnąć samowystarczalność i dobrobyt — i uczynią to.

Słowo na koniec

Dobrobyt jest stanem „kwitnięcia, wzrostu lub osiągania sukcesu”. W skrócie bogactwo oznacza pieniądze, natomiast dobrobyt odnosi się do życia, wykorzystywania szans losu, obfitości i satysfakcji.

Dobrobyt funkcjonuje najlepiej jako koło, w którym najpierw zarabia się pieniądze, a później zarządza się nimi i dzieli dla wspólnego dobra ogółu. Pamiętaj”

„Nikt nie zostaje bogaty, dopóki nie wzbogaca życia innych”!

Oto poznałeś sekrety, jak żyć w dobrobycie. Jedynym Twoim zadaniem jest wykorzystanie ich i zaadaptowanie do własnej sytuacji.

W przypadku wątpliwości pomyśl o żołędziu. Jest to pradawny symbol obfitości, nasionko potężnego dębu, które wyrasta dopiero wtedy, gdy drzewo osiąga swoją dojrzałość. Dostatek również zawiera w sobie element czasu. Nie można osiągnąć niezło wielkiego w ciągu jednego dnia, a wszystkie rzeczy są początkowo niewielkich rozmiarów.

Zarabiaj, oszczędzaj, inwestuj, dziel się swoim bogactwem!

„Życie ciągle przypomina nam, iż wszechświat jest pełen obfitości, i jeśli tylko w to uwierzymy, przytrafić się nam mogą niesamowite rzeczy”. – Tom Butlera-Bowdon

Źródło: 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się. Zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem. – Tom Butler-Bowdon, wydawnictwo Sensus 2009, tłumaczenie Jakub Góralczyk

Sprawdź też: Jak mieć zawsze pieniądze? 10 zasad aby nigdy nie zabrakło pieniędzy w portfelu