Dlaczego każdemu liderowi potrzebna jest przemiana? Przyszłość zdaje się przychodzić do nas szybciej niż kiedykolwiek. I nie będzie zwalniać. Czy w ogóle można poważnie myśleć, że jutro tempo będzie wolniejsze niż dzisiaj? Technologia, media społecznościowe i szybkość zmian nigdy nie pozwolą, by tak się stało. W jaki sposób przywódca może zrobić coś więcej niż tylko wytrzymać i przetrwać w takim otoczeniu? Kluczem jest nauczenie się, jak nieustannie dokonywać przemian w przywództwie.

John C. Maxwell to coach, trener rozwoju osobistego, mówca motywacyjny, przedsiębiorca, autor bestsellerowych książek. Nie ma chyba drugiej takiej osoby, która wie tak wiele o skutecznym przywództwie i sposobach na to, jak stać się wielkim liderem. Amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania (ang. American Management Association) uznało go za numer #1 wśród liderów biznesu, a przez czasopisma „Business Insider” i „Inc.” za najbardziej wpływowego na świecie eksperta w dziedzinie przywództwa. Osobiście jak też poprzez swoje organizacje wyszkoliły miliony liderów na cały świecie.

John C. Maxwell wskazuje na 11 kluczowych przemian, które każdy lider powinien przejść, aby stać się prawdziwym przywódcą. Opisuje je szczegółowo w swojej inspirującej, mądrej i praktycznej książce Leadershift. Przyjrzyjmy się im po kolei. Można się z nich wiele nauczyć jak skutecznie przewodzić innym, ale też samym sobą. Prawdopodobnie zmienią one nieodwracalnie Twój sposób myślenia, działania i podejście do przywództwa. Zaczynamy!

Leadershift. Przemiana przywództwa. 

Czym jest przemiana przywódcza?

Przemiana przywództwa to umiejętność i wola zmiany przywództwa, która w pozytywny sposób wpłynie na wzmocnienie wzrostu organizacyjnego i osobistego. Jeśli chcemy iść naprzód, musimy poruszać się szybciej. I jako przywódcy musimy uprzedzać zmiany, musimy widzieć więcej niż inni i musimy widzieć przed innymi.

Jeśli chcesz odnosić sukcesy jako przywódca, musisz nauczyć się czuć komfortowo z niepewnością i nieustanną zmianą. Musisz być elastyczny i radzić sobie z niepewnością bez tracenia z oczu tego, na czym przede wszystkim masz się skupiać. Przywódcy będący liderami w zmianie muszą być jak woda. Muszą być płynni. Woda znajduje drogę, a potem ją sobie toruje. W pierwszej kolejności zmienia się wraz z okolicznościami. Otoczenie dyktuje zmiany. Ale płynąca woda ma ogromną siłę!

„Jako przywódcy nie możemy powłóczyć nogami ani ociągać się zbyt długo z oceną sytuacji. Musimy się zmieniać, na nowo odczytywać swoją sytuację i znów się zmieniać. I kontynuować zmianę”. – John C. Maxwell

Czy jako lider jesteś gotowy na przemianę? 

Przemiana lidera będzie wymagała oparcia się na wartościach, zasadach i strategii, ale będzie zmuszała cię również do polegania na innowacji, do poszukiwania możliwości i do zaangażowania kreatywności. Będziesz też musiał pozbyć się niektórych rzeczy i poświęcić się temu, by stać się lepszym. Nie będzie to łatwe, zwłaszcza na początku drogi do bycia wielkim liderem. Czy jesteś na to gotowy? Jeśli odpowiedziałeś „Tak” albo chcesz ruszyć w kierunku, gdzie odpowiedź „Tak” jest możliwa – to jesteś gotowy na rozpoczęcie, wykonanie 11 kroków do przodu i dokonanie przemiany. Przemiany Ciebie w wielkiego lidera!

Oto 11 przemian które musi przejść każdy lider

#01 Przemiana tego, na czym się skupiasz

„Od solisty do dyrygenta”

Pierwsza i najważniejsza z przemian, jakich musi dokonać każdy, kto chce być liderem, jest przemiana z solisty w dyrygenta. Możesz samodzielnie odnosić sukcesy osobiste, ale nie mieć sukcesów jako lider.

Potencjał grupy jest zawsze większy niż potencjał pojedynczego człowieka. Ludzie wspólnie pracujący mają nieograniczone możliwości. Nie oznacza to jednak, że wspólna praca nie niesie charakterystycznych dla niej wyzwań. Gdy przekształcasz się z solisty w dyrygenta – lidera, będzie musiał sobie z nimi poradzić.

#02 Przemiana rozwoju osobistego

„Od celów do wzrostu”

Ciągłe doskonalenie i rozwój to podstawa. Gdy stajesz się lepszy, to sprawia, że jesteś większy. Wzrost jest trwały. Wzrost jest jedyną gwarancją, że jutro będzie lepsze niż dzisiaj.

Największą korzyścią ze wzrostu nie jest to, co z niego mamy, tylko to, kim się dzięki niemu stajemy. Jak stać się osobą ukierunkowaną na wzrost? Przemiana przywództwa ze zorientowanego na cele w zorientowane na wzrost nie jest skomplikowana, ale nie jest też łatwa. Wymaga zmiany nastawienia. To zajmuje trochę czasu, ale jest warte zachodu. Jeśli będziesz mierzył do celów, to je osiągniesz, ale możesz nie urosnąć. Jeśli będziesz mierzył we wzrost, urośniesz i osiągniesz cele. 

#03 Przemiana kosztu

„Od korzyści do ceny wartości”

Gdy pyta się ludzi dlaczego chcą być przywódcami? Czasami ich odpowiedzi ujawniają, że tak naprawdę motywują ich korzyści wynikające z przywództwa. Chcą mieć władzę. Chcą, by inni robili to, co im każą. Zależy im na wyżej pensji, ładniejszym biurze czy lepszym miejscu parkingowym.

Jednak skupianie się na dodatkowych korzyściach nie doprowadzi cię do niczego wartościowego, ponieważ źródłem głębokiego wewnętrznego spełnienia nigdy nie są benefity. To, co dzięki nim masz, jest tak naprawdę nic niewarte. Benefity nigdy nie pomogą liderowi wykorzystać pełni jego potencjału. 

Liderzy skupiający się na korzyściach w końcu zaczynają nadużywać swojego przywództwa, a ponieważ bardziej niż ludzi kochają te korzyści, wciąż ulegają pokusom wykorzystywania ludzi, by dostać, utrzymać lub powiększyć swoje korzyści.

Jeśli chcesz sięgnąć do pełni swojego potencjału, zostać najlepszym liderem, jakim możesz być, i wywrzeć największy możliwy wpływ, musisz przestać myśleć o korzyściach, a zacząć myśleć o wartości, jaką dajesz przez swoje przywództwo. Ceną jest to, co stoi między tobą a twoim potencjałem. Jeżeli chcesz być lepszym liderem, musisz zapłacić tę cenę.

#04 Przemiana relacyjna

„Od uszczęśliwiania ludzi do stawiania przed nimi wyzwań”

Uszczęśliwianie ludzi to nie to samo, co przewodzenie. Jeśli jesteś liderem to nigdy nie sprawisz, że wszyscy będą zadowoleni. A jeśli będziesz chciał, by tak było, to znajdziesz się na najlepszej drodze do rozczarowania lub porażki. Żaden lider nie może zadowalać wszystkich przez cały czas. Nawet najwięksi liderzy w historii mieli swoich oponentów.

Aby wydobyć z ludzi to, co najlepsze, liderzy muszą wymagać od nich najlepszego. Nigdy nie będziesz prawdziwie przewodził swojej organizacji, służył swoim ludziom i wykorzystywał swojego potencjału przywódczego, jeśli zawsze będziesz się starał wszystkich zadowolić. Musisz przedkładać robienie tego, co jest właściwe dla twoich ludzi i organizacji, nad to, co sprawia, że dobrze się czujesz.

#05 Przemiana obfitości

„Od utrzymywania do stwarzania”

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie są oczekiwania branży wobec twojego zawodu? Czy od ludzi na stanowiskach przywódczych, ludzi takich jak ty, oczekuje się, by utrzymywali wyznaczoną linę? By trzymali się kursu? Czy żeby zmieniali kierunek? Wychodzili poza utarte standardy? Łamali stereotypy?

Wszyscy zazwyczaj trafiamy do jednej z czterech różnych stref związanych z postawą wobec innowacji, co ma wpływ na to, jak żyjemy, jak przewodzimy i co osiągamy. Oto strefy i zdania charakteryzujące właściwe dla tych stref nastawienie:

 • Strefa przybrzeżna – „Robię tak mało, jak to tylko możliwe”.
 • Stefa komfortu – „Robię to, co zawsze robiłem”.
 • Strefa wyzwań – „Próbuję robić coś, czego wcześniej nie robiłem”.
 • Strefa kreatywności – „Próbuję myśleć o tym, o czym wcześniej nie myślałem”.

Dobra wiadomość jest taka, że masz możliwość wyboru strefy innej niż twoja naturalna. John C. Maxwell zaleca strefę kreatywności. Dlatego, że to właśnie w niej doświadczamy obfitości i rozwijamy swój potencjał. Jeśli chcesz przenieść swoje przywództwo na jeszcze wyższy poziom, musisz dokonać przemiany przywódczej, przestać utrzymywać, a zacząć stwarzać i starać się żyć w strefie kreatywności.

#06 Przemiana reprodukcyjna

„Od wspinania się po drabinie do budowania drabiny”

W życiu chodzi o więcej niż o wspinanie się na szczyt. Zamiast ograniczać się do starań o osobisty sukces jako lider możesz pomagać innym osiągać szczyty. Jest wiele przemian, których powinienem dokonać, i że przychodzą one etapami.

 1. Wspinanie się po drabinie – „Jak wysoko mogę się wspiąć?”
 2. Trzymanie drabiny – „Jak wysoko wejdą inni z odrobiną pomocy?”
 3. Rozciąganie drabiny – „Jak wysoko wejdą inni z dużą pomocą?”
 4. Budowanie drabiny – „Czy mogę im pomóc zbudować własną drabinę?”

W tej przemianie chodzi o to, by przestać być wytwórcą na własne potrzeby, a zacząć wyposażać innych. To przemiana, w której nasza matematyka przywództwa przestaje opierać się na dodawaniu, a zaczyna opierać się na mnożeniu. 

Przemiana, w której przestajemy samotnie wspinać się na szczyt własnej drabiny, by podziwiać widok i machać ludziom na dole, a zaczynamy obserwować, jak inni wspinają się na szczyty własnych drabin, i rozkoszować się wspólnym podziwianiem widoku.

#07 Przemiana komunikacji

„Od kierowania do łączności”

Celem łączności jest znalezienie wspólnego gruntu z inicjatywy lidera. Nauczenie się łączności jest jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz kiedykolwiek w życiu zrobić. 

Dokonaj przemiany przywództwa w kierunku łączności. Jeśli chcesz zostać najlepszym liderem, jakim tylko możesz być, musisz nauczyć się łączności z ludźmi. W tym celu trzeba znaleźć sposoby, by poradzić sobie z przeszkodami, które utrudniają nawiązywanie połączeń i znajdowanie wspólnego gruntu. Często jest to trudny proces, szczególnie gdy zespół jest zróżnicowany.

Oto siedem rzeczy, które są najważniejsze dla lidera chcącego nawiązywać łączność z innymi:

 • Pokora – niech ludzie wiedzą, że są ci potrzebni
 • Ciekawość – zadawaj ludziom pytania
 • Wiarygodność – bądź kimś, na kogo mogą liczyć inni
 • Hojność – dawaj pierwszy, dawaj nieustannie
 • Słuchanie – otwórz najlepsze drzwi do łączności z ludźmi
 • Dodawanie otuchy – daj ludziom tlen dla ich dusz

#08 Przemiana udoskonalająca

„Od jednolitości do różnorodności zespołu”

„Harvard Business Review” podaje następującą definicję zespołu: „Zespół to niewielka grupa ludzi o uzupełniających się umiejętnościach, zaangażowanych we wspólną sprawę, mających wspólne cele i podejście i poczuwających się wspólnie do odpowiedzialności za to, co razem robią„. Ta definicja zakłada różne umiejętności. A to implikuje różnorodność.

Te różnice naprawdę mogą wiele zmienić w naszym zespole, organizacji i życiu każdego z nas. Gdy znajdziemy wspólny grunt i zechcemy wydobywać to, co najlepsze, z ludzi, którzy różnią się między sobą, zaczną dziać się dobre rzeczy.

Dobrzy liderzy są otwarci na różnorodność w swoich zespołach. Zróżnicowane zespoły wypełniają luki w wiedzy. To ważne, byś jako lider wiedział, czego nie wiesz. Jeśli włączysz do niego osoby, które różnią się między sobą, to ktoś w zespole będzie mógł ci pomóc. 

Zróżnicowane zespoły wypełniają lukę w perspektywie. różnorodność jest sztuką wspólnego niezależnego myślenia. Gdy wszyscy myślą i mówią to samo, oznacza to koniec kreatywności i śmierć dla przedsiębiorczego środowiska.

Zróżnicowane zespoły wypełniają lukę w doświadczeniu. Nawet niewielkie doświadczenie może przeważyć nad sporą wiedzą teoretyczną. Im większe są różnice w osobistych doświadczeniach, tym większa jest zdolność zespołu do osiągania różnych celów i tym większa liczba „narzędzi”, które zespół ma do dyspozycji

#09 Przemiana wpływu

„Od władzy pozycyjnej do autorytetu moralnego”

Prawdziwą miarą przywództwa jest zakres wpływu na innych – nic więcej i nic mniej. Pozycja przywódcy nie zapewnia nikomu autorytetu przywódcy, a posiadanie tytułu to nie to samo, co posiadanie wpływu. Ludzie podążają za ludźmi, a nie za stanowiskami. 

Najwyższą formą wpływu przywódcy jest autorytet moralny. Autorytet moralny jest uznaniem przywódczego wpływu danej osoby bazującym bardziej na tym, kim ona jest, niż na stanowisku, jakie zajmuje. Osiąga się go przez autentyczne życie, w którym budowane jest zaufanie i które poparte jest sukcesami w przedsięwzięciach przywódczych. Zdobywa się go dzięki konsekwencji przez całe życie. Liderzy mogą dążyć do zdobycia autorytetu moralnego przez sposób, w jaki żyją, ale tylko inni mogą obdarzyć ich autorytetem moralnym.

Autorytet moralny bierze się on z posiadania dobrych wartości. Dodaje wartości innym. Inspiruje ludzi. Pomaga liderom podejmować właściwe decyzje z właściwych powodów. Sprawia, że słowa i czyny w życiu są spójne. Wiemy, kiedy jesteśmy w obecności kogoś, kto posiada autorytet moralny, i chcemy za nim podążać!

#10 Przemiana skutku

„Od lidera wyszkolonego do lidera transformacyjnego”

Przemiana z wyszkolonego lidera w lidera transformacyjnego przyniesie największą zmianę w życiu twoim i ludzi cię otaczających.

Czym różni się lider wyszkolony od lidera transformacyjnego?
 • Liderzy wyszkoleni wiedzą, jak przewodzić. Są lubiani. Mają wpływ tu i teraz. Proszą ludzi, by za nimi podążali. Kochają przewodzić. Pomagają ludziom. Robią karierę. Mają wpływ na niewielu ludzi.
 • Liderzy transformacyjni wiedzą, dlaczego przewodzą. Są porywający. Mają wpływ teraz i na przyszłość. Proszą ludzi, by czynili różnicę. Kochają ludzi, którym przewodzą. Są wyszkoleni i przeszli transformację. Pomagają ludziom się zmieniać. Mają powołanie. Mają wpływ na wielu ludzi.

Jeśli twoje działania inspirują ludzi do większych marzeń, do tego, by więcej się uczyć i robić, i stać się kimś większym, to jesteś liderem transformacyjnym. Wpływasz na ludzi, by myśleli, mówili i działali w sposób czyniący pozytywną różnicę w ich życiu i życiu innych. Ten rodzaj przywództwa może zmienić świat!

#11 Przemiana pasji

„Od kariery do powołania”

Ta ostatnia przemiana przywództwa powinna być najbardziej naturalną przemianą, a jednak wielu ludziom się nie udaje. Co w tej chwili myślisz o tym, jak zarabiasz na życie?

Gdy masz pracę, często twoim głównym zadaniem jest zarabianie na życie i utrzymanie rodziny. Nie myślisz o niej inaczej, jak tylko o czasie, jaki na nią poświęcasz. Możesz wykonywać swoją pracę doskonale lub tylko odliczać czas, ale w obu przypadkach kończąc dzień lub zmianę, wychodzisz i więcej o tym nie myślisz.

Gdy robisz karierę, to znaczy, że idziesz w określonym kierunku. Robisz postępy i osiągasz coś pozytywnego. Wznosząca trajektoria doskonalenia umiejętności, większej odpowiedzialności i lepszych zarobków – to wszystko składa się na sukces w karierze.

Jeśli odnajdziesz i przyjmiesz swoje powołanie, będzie to skutkowało scaleniem twoich umiejętności, talentów, cech charakteru i doświadczeń. Pozwoli ci to wykorzystać swoje doświadczenie, to, czym cię życie obdarzyło, i to, czego się nauczyłeś. Będzie się to przejawiało głębokim pragnieniem tworzenia, przewodzenia, inspirowania i czynienia różnicy.

Odnalezienie własnego powołania jest jak odnalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego – powodu swojego istnienia i celu życia.

Sprawdź: Jak odkryć swoje DLACZEGO? 40 pytań na które trzeba sobie odpowiedzieć

Uwagi końcowe

Oto 11 kroków, które musi przejść każdy lider. Będziesz mógł w pełni wykorzystać swój potencjał tylko wtedy, gdy w swoim przywództwie dokonasz tych jedenastu przemian. Jeśli chcesz być skutecznym liderem, musisz się zmieniać. Nie możesz być taki sam, nie możesz tak samo myśleć i działać, jeśli liczysz na sukces w świecie, który nie pozostaje taki sam.

Przywództwo w zmianie popycha nas do przodu, gdy napotykamy naturalne pokusy mentalnego usztywnienia. Wzywa nas, byśmy stali się bardziej innowacyjni i wyszli ze strefy komfortu, zakwestionowali konwencjonalną mądrość i otworzyli się na zmianę. Każda przemiana przywództwa, jakiej dokonasz, ma potencjał, by uczynić cię lepszym liderem.

„Każdy postęp, którego dokonujesz jako lider, będzie wymagał twojej przemiany przywództwa zmieniającej sposób twojego myślenia, działania i przewodzenia”. – John C. Maxwell

Jeśli chcesz nieustannie stawać się lepszy, aby umieć lepiej dokonywać przemiany swojego przywództwa, powinieneś:

 • Uczyć się czegoś nowego – zadawaj sobie pytanie: „Kiedy po raz ostatni nauczyłem się czegoś po raz pierwszy?”.
 • Próbować czegoś innego – zadawaj sobie pytanie: „Kiedy po raz ostatni zrobiłem coś po raz pierwszy?”.
 • Znajdować coś lepszego – zadawaj sobie pytanie: „Kiedy po raz ostatni znalazłem coś lepszego po raz pierwszy?”.
 • Widzieć coś większego – zadawaj sobie pytanie: „Kiedy po raz ostatni widziałem coś większego po raz pierwszy?”.

Miej to zawsze w pamięci: każdy może się doskonalić i wszystko może zostać udoskonalone. Każdy dzień niesie możliwości doskonalenia.

Leadershift. Przemiana przywództwa czyli 11 kroków, które musi przejść każdy lider. - John C. Maxwell
Leadershift. Przemiana przywództwa czyli 11 kroków, które musi przejść każdy lider. – John C. Maxwell

Jaka jest najprostsza droga do wiedzy? Książki! Cała wiedza o tym jak stać się lepszym liderem i skutecznie dokonać tych 11 kluczowych przemian przywództwa jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że sięgniesz po książkę Leadershift. Przemiana przywództwa. Dzięki wydawnictwu MT Biznes i tłumaczeniu Anity Dobory to cenne źródło praktycznej wiedzy o przywództwie i stawaniu się wielkim liderem dostępne jest po polsku.

Zawarte w Leadershift rady i wskazówki dotyczące kompetencji lidera przyszłości są nie tylko innowacyjne, ale też perfekcyjnie dopasowane w czasie. Pozwolą ci wprowadzić niezbędne zmiany w zarządzaniu, zanim jeszcze staną się one konieczne.

Jeśli chcesz osiągnąć sukces to powinieneś nauczyć się przywództwa. Z powodu dużego tempa zmian powinieneś również być elastyczny. Dobrzy liderzy przystosowują się. Zmieniają się. Nie pozostają niezmienni, ponieważ wiedzą, że świat wokół nich nie jest niezmienny. To zawsze było prawdą, ale nigdy nie było bardziej oczywiste niż dzisiaj. I nigdy zdolność do szybkiej zmiany nie była ważniejsza.

Współczesny świat potrzebuje mądrych i silnych liderów – bądź jednym z nich!

„Im lepiej potrafisz przewodzić i pomagać innym w przewodzeniu, tym większy będzie Twój wpływ i tym bardziej satysfakcjonujące będą jego skutki”. – John C. Maxwell

A Ty jakim chcesz być przywódcą?