Trudne czasy i kryzysy wymagają silnego przywództwa. Podejmowanie ciężkich decyzji to jeden z najwyższych kosztów bycia liderem. Kiedykolwiek zetkniesz się z organizacją będącą w trudnym momencie, możesz mieć pewność, że jej liderzy musieli podjąć trudne decyzje – i nadal je podejmują. Największym wyzwaniem związanym z przywództwem jest podejmowanie decyzji mających bezpośredni wpływ na innych ludzi, a w trudnych czasach musisz podjąć więcej takich decyzji. Jak podejmować lepsze decyzje zwłaszcza w trudnych czasach?

“Bądź gotów podejmować decyzje. To najważniejsza cecha dobrego lidera”. – T. Boone Pickens

Jak podejmować decyzje w trudnych czasach?

John C. Maxwell światowej klasy ekspert od przywództwa w swojej książce Przywództwo w trudnych czasach zwraca uwagę na zagrożenie związane z podej­mowaniem decyzji w stanie nasilonych emocji. Jednak ważne jest też, żeby nie podejmować ich również w sytuacji, gdy emocje są na zbyt niskim poziomie.

“Kiedy jesteś w emocjonalnym dołku, nie masz dobrej perspektywy wtedy wszystko wydaje się trudne. Wzgórza naokoło ciebie wydają się ogromne. Dla porównania, stojąc na szczycie góry, widzisz niemal wszystko”. – John C. Maxwell

Zatem gdy to tylko możliwe, staraj się najważniejsze decyzje podejmować wtedy, kiedy masz dobrą perspektywę. Oprócz zrobienia sobie małej przerwy na powrót do racjonalnego myślenia, John C. Maxwell radzi, żeby:

#01 Odrób pracę domową

Pierwszą linią obrony przed, silnymi emocjami, które mogłyby negatywnie zakłócić proces decyzyjny, jest przypomnienie sobie faktów. Zdefiniuj problem. Zapisz to, jeśli potrzebujesz. Następnie zbierz informacje, uwzględniając wiarygodność źródeł. Im wiarygodniejsze masz informacje, tym łatwiej będzie ci pokonać nieracjonalne emocje.

#02 Zapisz, jakie masz możliwości i do czego mogą cię doprowadzić

Kolejnym krokiem w procesie odkrywania faktów jest zastanowienie się nad możliwymi wynikami. Prze myśl każdą opcję, którą możesz wziąć pod uwagę, oraz potencjalny rezultat, który może przynieść. To pomoże ci dotrzeć do pomysłów, które wydają się dobre z emocjonalnego punktu widzenia, ale wcale nie muszą być zupełnie racjonalne.

“Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę”. – John Maxwell

#03 Poradź się odpowiednich ludzi

Według Maxwella są dwie grupy ludzi, z którymi powinieneś się konsultować. Pierwszą z nich są ludzie, bez których decyzja nie może zostać podjęta. Jeśli nie masz ich w pobliżu, a podejmiesz decyzję, możesz ściągnąć na siebie problemy. Druga grupa to ludzie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w temacie, który rozważasz, a jednocześnie dobrze ci życzą. Oni mogą ci udzielić dobrej rady.

#04 Posłuchaj, co mówi ci intuicja

Z jednej strony nie chcemy, żeby emocje wchodziły nam w drogę, kiedy podejmujemy decyzje, ale z drugiej strony nie powinniśmy też ignorować intuicji. Bardzo często instynktownie dostrzegamy jakieś sygnały ostrzegawcze, które nie mają nic wspólnego z faktami. Psycholog Joyce Brothers radzi, żeby “ufać przeczuciom… ponieważ przeczucia najczęściej powiązane są z faktami, które zgromadziliśmy gdzieś tuż pod poziomem świadomym“.

Gdy już wszystko zostanie powiedziane i zrobione, musisz żyć z decyzjami, które podejmiesz i ich konsekwencjami.

“Nieumiejętność podjęcia decyzji po rozważe­niu wszystkich faktów szybko uwidacznia, kto nie powi­nien pełnić roli wymagającej wzięcia na siebie odpowie­dzialności. Nie wszystkie twoje decyzje będą prawidłowe. Nikt z nas nie jest doskonały. Lecz jeżeli wykształcisz w sobie nawyk podejmowania decyzji, wraz ze zdobywa­nym doświadczeniem dojdziesz do momentu, w którym coraz więcej twoich decyzji będzie trafnych”. – H.W Andrews

Ty jako lider przewodząc swojemu zespołowi w drodze do zwycięstwa, napotkasz różne wyzwania. Podejmowanie trudnych decyzji to duże obciążenie, ale jest kluczem do dobrego przywództwa. Z każdą kolejną decyzją zdobywasz doświadczenie. A w rezultacie stajesz się lepszym liderem. Jeżeli z głową zaangażujesz zespół i zrobisz to, co w twoim mniemaniu będzie najlepsze dla ludzi i organizacji, szanse na utrzymanie kursu i przejście przez trudną sytuację znacząco wzrosną.

“Nasze wybory determinują to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Prawdą jest, że nie wszystko, co pojawia się w naszym życiu, możemy sami wybrać, jednak więk­szość tego, co się w nim pojawia, wynika z wcześniej­szych wyborów. Ponawianie dobrych wyborów prowadzi do  sukcesu i większych możliwości”. – John C. Maxwell

Źródło: Przywództwo w trudnych czasach Autor: John C. Maxwell, wydawnictwo Logos Oficyna Wydawnicza 2022, tłumaczenie Jerzy Cieślinski

Sprawdź też: Popełniasz koszmarny błąd! 9 pułapek decyzyjnych w które wpadamy

Przywództwo w trudnych czasach. - John C. Maxwell
Przywództwo w trudnych czasach. – John C. Maxwell