Czy wiesz jaki jest twój typ osobowości? Ludzie różnią się nie tylko posiadaniem rozmaitych celów, przejawiają też różne typy osobowości. Każdy z nas ma własne preferencje w stosunku do ludzi (to nam się w nich podoba, a to nie), jednak powinniśmy uznać, że inny niekoniecznie znaczy lepszy lub gorszy. Czy praworęczni są lepsi od leworęcznych?

Jaki określić typ osobowości? Jednym z powszechnie używanych narzędzi, służących do określania różnych typów osobowości, jest tzw. wskaźnik Myers-Briggs (ang. Myers-Briggs Type Indicator, w skrócie MBTI®). Rozszerzając koncepcję Carla Junga, MBTI® rozróżnia osiem preferencyjnych postaw, jakie ludzie przyjmują wobec świata zewnętrznego. Są one pogrupowane w cztery pary, z których każda dotyczy wybranego aspektu zachowania.

“Nikt z nas nie zmienia się z czasem, lecz jedynie dociera bliższej istoty swojej natury”.

MBTI® – jaki jest twój typ osobowości?

Gdzie kierujesz swoją uwagę?

  • Ekstrawersja (ang. Extraversion, E): czerpiesz energię ze świata zewnętrznego
  • Introwersja (ang. Introversion, I): najczęściej jesteś zanurzony we własnym świecie wewnętrznym.

W jaki sposób się uczysz?

  • Poznanie (ang. Sensing, S): na podstawie faktów i danych.
  • Intuicja (ang. Intuition, N): koncentracja na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami.

Jak podejmujesz decyzje?

  • Myślenie (ang. Thinking, T): kierując się logiką i obiektywizmem.
  • Odczuwanie (ang. Feeling, F): na drodze wewnętrznej harmonii, w oparciu o wartości.

Jak sobie radzisz ze światem zewnętrznym?

  • W oparciu o ocenę (ang. Judging, J): jako osoba zorganizowana i stanowcza, a nawet kategoryczna
  • W oparciu o postrzeganie (ang. Perceiving, P): jako osoba elastyczna i spontaniczna, która potrafi się przystosować.

4 literowy kod osobowości MBTI®

Zależnie od wyrażanych preferencji w ramach każdej pary powstaje czteroliterowy kod opisujący dany typ osobowości. Na przykład, jeśli twój kod to ENTP, najprawdopodobniej lubisz innowacje, jesteś wszechstronny, analityczny i pociąga cię przedsiębiorczość.

Natomiast osoba będąca twoim przeciwieństwem, czyli określona kodem ISFJ, jest współczująca, lojalna, życzliwa, skłonna pomagać potrzebującym wsparcia. Nie ma kodów „lepszych” i „gorszych”. Każdy ma swoje mocne strony i obszary wymagające pracy.

Jak MBTI® pomaga w komunikacji?

Gdy poznasz typ osobowości danego człowieka i jego preferencje, będziesz mieć lepsze pojęcie, w jaki sposób prowadzić z nim rozmowę. Oto kilka krótkich wskazówek, dotyczących postępowania wobec osób o poszczególnych typach:

EPozwól rozmówcy „głośno myśleć”. Staraj się szybko reagować na jego słowa i zachowanie

IDaj rozmówcy czas na zastanowienie nie przytłaczaj go nadmiarem pytań.

SPosłuż się dowodami (szczegóły, przykłady). Wykaż się pragmatyzmem i realistycznym podejściem.

NNajpierw przedstaw ogólną koncepcję, po czym pozwól, by rozmówca pytał o szczegóły. Opowiedz o wyzwaniach, korzyściach i zmianach, jakie przyniesie dany pomysł

TBądź spokojny, zwięzły i logiczny. Wymień za i przeciw dotyczące różnych możliwości

FBądź przyjazny i poznaj rozmówcę, zanim przejdziesz do sedna. Wyjaśnij, w jaki sposób dany pomysł wpłynie na innych i będzie dla nich korzystny.

JUstal czas spotkania i trzymaj się tego ustalenia. Uprzedzaj o wszelkich zmianach

PBądź elastyczny, dopuszczaj różne opcje i zmiany. Wprowadź nowe informacje i pomysły

Wiele organizacji posługuje się MBTI®, by pomóc swoim pracownikom lepiej poznać siebie samych i innych, skuteczniej się porozumiewać, a także bardziej twórczo i konstruktywnie podchodzić do rozwiązywania problemów.

“Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem”. –  Albert Einstein

Sprawdź też: Cechy osobowości i charakteru, które prowadzą do szczęścia i sukcesu