Zadawanie pytań jest jednym z najlepszych sposobów na poszukiwanie rozwiązań. Dobrze sformułowane i trafne pytanie, prowadzi do lepszych odpowiedzi. Nikt tak dobrze nie zadawał pytań jak grecki filozof Sokrates. Uważał on, że pytania to świetny sposób na „dojście do prawdy”. Pytania sokratyczne leżą u podstaw tzw. „myślenia krytycznego”.

Myślenie krytyczne to jedna z najważniejszych umiejętności XXI wieku. Myślenie krytyczne to proces, otrzymujesz informacje, przetwarzasz je i dochodzisz do wniosków. W ten sposób tworzymy nową wiedzę i uzyskujemy lepsze zrozumienie danego zagadnienia. Dzięki myśleniu krytycznemu jesteśmy w stanie analizować, tworzyć hipotezy, oceniać. Rozpoznawać emocje swoje i innych osób. Tworzyć logiczne powiązania, myśleć o konsekwencjach, sprawdzać fakty. Odróżniać fakty od opinii. Przetwarzać informacje, kwestionować oczywistości i różnego rodzaju założenia.

Sokrates, stosował pytania m.in. podczas nauki swoich studentów. W ten sposób zachęcał ich do samodzielnego myślenia i do głębszej refleksji. Mimo upływu czasu sposób formułowania pytań przez Sokratesa jest wciąż aktualny. Poznajmy więc bliżej rodzaje pytań sokratycznych.

„Nie mogę nikogo niczego nauczyć. Mogę tylko sprawić, że zaczną myśleć”. – Socrates

Jak zadawać lepsze pytania? Oto 6 rodzajów pytań sokratycznych:

#01 Pytania wyjaśniające

 • Co masz na myśli poprzez ______?
 • O co przede wszystkim Ci chodzi?
 • Jak  ______ odnosi się do _____?
 • Czy mógłbyś to ująć inaczej?
 • Czy to co myślisz jest główną kwestią w tym przypadku?
 • Czy mógłbyś podać jakiś przykład?
 • Czy byłby to przykład: _____?
 • Czy możesz to wyjaśnić dalej?
 • Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
 • Z jakiego powodu uważasz, że  _____?
 • Czy dobrze Cię zrozumiałem: masz na myśli _____ czy też _____?
 • Jak to się odnosi do naszego problemu/dyskusji/sprawy?
 • Jak myślisz, co _____ miał na myśli mówią _____?
 • Czy mógłbyś powiedzieć swoimi słowami to co powiedział _____?  _____, czy to miałeś na myśli?

#02 Pytania sprawdzające założenia

 • Co zakładasz mówiąc to?
 • Co zakłada Jan?
 • Co innego moglibyśmy założyć?
 • Wydaje się, że przyjmujesz, iż _____. Czy dobrze Cię rozumiem?
 • Całe Twoje rozumowanie opiera się na _____. Dlaczego oparłeś swoje rozumowanie na _____ zamiast na _____?
 • Wydaje się, że przyjmujesz, iż _____. Dlaczego uważasz to za oczywiste?
 • Czy zawsze tak jest? Jak myślisz o co chodzi w tym założeniu?
 • Dlaczego ktoś mógłby przyjąć takie założenie?

#03 Pytania badające motywy i dowody

 • Czy mógłbyś wyjaśnić nam swoje motywy?
 • Jak to się odnosi do tego przypadku?
 • Czy jest powód aby wątpić w ten materiał dowodowy?
 • Kto jest w stanie stwierdzić, czy to prawda?
 • Jak odpowiedziałbyś komuś, kto mówi, że ____?
 • Czy ktoś jeszcze ma dowody na poparcie tej tezy?
 • Jakie rozumowanie doprowadziło Cię to takich wniosków?
 • Jak moglibyśmy się przekonać, że to jest prawda?

#04 Pytania na temat poglądów lub punktu widzenia

 • Co sugerujesz mówiąc to?
 • Mówiąc _____, czy sugerujesz że _____?
 • Ale gdyby tak się stało, to jakie by były inne tego skutki? Dlaczego?
 • Jaki miałoby to skutek?
 • Czy tak stałoby się na pewno, czy tylko prawdopodobnie?
 • Jaka jest alternatywa?
 • Jeżeli faktem jest, że _____ oraz _____ to co jeszcze może być prawdą?
 • Jeśli założymy, że ____ jest etyczne, to co z _____?

#05 Pytania badające implikacje i konsekwencje

 • Jak możemy to sprawdzić?
 • Co zakłada to pytanie?
 • Czy _____ sformułowałby to pytanie inaczej?
 • W jaki sposób ktoś mógłby rozwiązać tę kwestię?
 • Czy w ogóle jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź na to pytanie?
 • Aby odpowiedzieć na to pytanie, na jakie inne pytania trzeba przedtem znaleźć odpowiedź?
 • Czy to pytanie jest jasne? Czy je rozumiemy?
 • W jaki sposób _____ określiłby tę kwestię?
 • Czy odpowiedzieć na to pytanie jest łatwo czy trudno? Dlaczego?
 • Czy wszyscy zgadzamy się, że tak powinno brzmieć pytanie?
 • Dlaczego ta sprawa jest ważna?
 • Czy to pytanie jest najważniejsze, czy też istnieje jakieś pytanie ukryte?
 • Czy widzisz w jaki sposób to może się odnosić do ________?

#06 Pytania dotyczące pytań

 • Jaki był sens tego pytania?
 • Czy to co mówię ma sens? Dlaczego nie?
 • Co to znaczy?
 • Jak ________ odnosi się do codziennego życia?
 • Jak myślisz, dlaczego zadałem to pytanie?

Uwagi końcowe

Pytania sokratyczne stanowią sedno krytycznego myślenia. To podejście skoncentrowane na uczeniu się. Stawienie i udzielanie odpowiedzi na te pytania prowadzi do nauki, wiedzy, odkrywania pomysłów, docierania do istoty rzeczy i przyczyn źródłowych. Tego rodzaju pytania zwykle koncentrują się na podstawowych pojęciach, zasadach, teoriach czy istotnych problemach. Pozwalają one odkrywać rozwiązania i skutecznie rozwijać tak ważną i cenioną w dzisiejszym świecie umiejętność myślenia krytycznego.

„Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Kontemplując tajemnice wieczności, życia i cudownej struktury rzeczywistości, nie można uniknąć lęku. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości!” – Albert Einstein

Sprawdź też: Jak zadawać lepsze pytania i otrzymywać właściwe odpowiedzi?