Kim naprawdę jesteś? Samoświadomość to podstawa osobistego sukcesu, życiowego spełnienia i szczęścia. Jak odkryć kim się jest? Zadawanie sobie właściwych pytań jest potężnym narzędziem samoświadomości, które zmusza nas do powstrzymania się od reaktywnych lub automatycznych zachowań i do głębokiego zastanowienia się nad sobą i swoimi przekonaniami. W rzeczywistości odpowiedzi na pytania, które sobie stawiamy, czasami kwestionują nasze wyobrażenia na temat tego, co uznajemy za prawdę. Oto 162 pytania, które mogą Ci pomóc lepiej zrozumieć siebie i odkryć kim jesteś.

“W centrum twojej istoty masz odpowiedź; wiesz kim jesteś i wiesz, czego chcesz”. – Lao Tzu

Samoświadomość – kim naprawdę jesteś? 162 pytania aby odkryć siebie

Moja świadomość siebie

#01 Kim jestem?

To jest pytanie otwierające, które zaprasza do głębszych odpowiedzi, jak to, co cenisz, co przynosi ci radość, co cię motywuje, w jaki sposób chcesz żyć. Twoja odpowiedź na to pytanie może zmieniać się w czasie. Dlatego tak ważne jest aby często zadawać sobie to pytanie.

#02 Jakie jest pięć moich najważniejszych wartości osobistych i zawodowych?

#03 Jak często postępuje wbrew swoim wartościom?

#04 Jak często postępuje nieuczciwie?

#05 Czego boję się najbardziej?

#06 Jakie moje lęki i obawy faktycznie spełniły się w moim życiu?

#07 Jak postrzegają mnie moi bliscy przyjaciele i rodzina?

#08 Jakie są moje najmocniejsze strony?

#09 Jakie są moje słabości?

#10 Jakich przekonań się trzymam, które nie są już wobec mnie prawdziwe?

#11 Jak często żyję w kłamstwie lub nieautentycznie?

#12 Czy odczuwam wstyd lub winę, które powinny zostać rozwiązane?

#13 Co robię, aby pogłębić swój rozwój osobisty i/lub duchowy?

#14 Czy znam i rozumiem swój typ osobowości i  czy jestem introwertykiem czy ekstrawertykiem?

#15 Czy najczęściej widzę “szklankę w połowie pustą” czy “w połowie pełną”?

#16 Jak i w jakich sytuacjach oddaję swoją osobistą moc i siłę sprawczą?

#17 Jak często i w jakich sytuacjach walczę z życiem?

#18 Jakie są najważniejsze życiowe lekcje, których się do tej pory nauczyłem?

#19 Jak niepotrzebnie komplikuję sobie życie?

#20 Co według mnie nadaje sens i cel mojemu życiu?

“Kiedy odkryję, kim jestem, będę wolny”. – Ralph Ellison

Mój potencjał

#21 Gdybym miał nieograniczone zasoby finansowe, gdzie i jak bym żył?

#22 Czym się pasjonuję?

#23 Jaka jest wizja mojego życia na najbliższe dziesięć lat?

#24 Jakie konkretne działania podejmuję, aby urzeczywistnić tę wizję?

#25 W skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najwyższy wynik, jak oceniłbym swoją jakość życia w tej chwili?

#26 Jeśli mój wynik to 6 lub poniżej, co konkretnie utrudnia i obniża moją jakość życia?

#27 jakiego celu lub marzenia zrezygnowałem i dlaczego?

#28 Jakie moje umiejętności, talenty lub predyspozycje pozwalam, aby pozostawały uśpione?

#29 Co najchętniej zmieniłbym w swoim życiu?

#30 Jakie jest pięć pierwszych działań, aby dokonać tej zmiany?

#31 Co robię, aby nadal doskonalić siebie, swoje umiejętności i ogólną wiedzę?

„Potrzeba odwagi… aby znieść ostry ból odkrycia samego siebie, zamiast zdecydować się na tępy ból nieświadomości, który przetrwałby do końca naszego życia”. – Marianne Williamson

Moje życiowe priorytety

#32 Jaki jest mój najważniejszy osobisty i zawodowy problem lub wyzwanie?

#33 Co robię, aby poradzić sobie z tymi problemami?

#34 Na jakie zobowiązania lub projekty poświęcam czas, które naprawdę nie są moimi priorytetami?

#35 Co sprawia, że czuję się najbardziej przytłoczony, przeciążony lub zestresowany?

#36 Jakie konkretne działania mogę podjąć, aby zmniejszyć poczucie przeciążenia i stresu?

#37 Jakie mam dostępne możliwości, których nie wykorzystuję?

#38 Jak będę się czuł, jeśli pozwolę, by te możliwości mnie ominęły?

#39 Co muszę zrobić, aby skorzystać z tych możliwości?

#40 W jaki sposób moje obecne priorytety życiowe lub zawodowe nie są zgodne z moimi podstawowymi wartościami?

#41 Czy mam swój dorobek, który chcę zostawić światu, a jeśli tak, to co to jest?

Moja kariera zawodowa

#42 Na jakich pięciu rzeczach skupiam się przez większość dnia pracy?

#43 Czy te pięć rzeczy są zgodne z moimi wartościami zawodowymi oraz moimi celami tygodniowymi, miesięcznymi i rocznymi?

#44 O ile więcej pieniędzy mógłbym zarobić, gdybym był bardziej skupiony i miał odpowiednią inspirację i wsparcie?

#45 W skali od 1 do 10, gdzie 10 to najwyższy wynik, jak bardzo pasjonuje mnie moja praca?

#46 Co musi się zmienić, abym odczuwał większą satysfakcję z wykonywanej pracy?

#47 Co jest źródłem stresu w mojej pracy?

#48 Jak mogę zmniejszyć lub wyeliminować ten stres?

#49 Jakie konflikty mam w pracy?

#50 Jaką rolę odgrywam w tych konfliktach i co muszę zmienić?

#51 Jakie są najbardziej i najmniej satysfakcjonujące aspekty mojej pracy?

#52 Czy przebywał z osobami, które ciągną mnie w górę i sprawiają że staję się lepszy?

#53 Czy pracuję z właściwymi ludźmi – najlepszymi w swoich dziedzinach?

#54 Jakich zasobów mi brakuje, które są niezbędne dla mojego sukcesu zawodowego?

#55 Jak mogę zdobyć te zasoby?

#56 Jakie mocne strony i umiejętności posiadam, które są aktualnie poszukiwane na rynku?

#57 Jakie pięć konkretnych działań mogę podjąć, aby poprawić swoją sytuację zawodową?

“Samoświadomość jest jednym z najrzadszych ludzkich towarów. Nie mam na myśli samoświadomości, w której ograniczasz siebie i oceniasz siebie. Mam na myśli świadomość własnych wzorców”. – Tony Robbins

Moje finanse

#58 W skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza bardzo stabilną, bezpieczną i dobrze zarządzaną, jak stabilna, bezpieczna i dobrze zarządzana jest moja sytuacja finansowa?

#59 Jak pewny i stabilny jest mój strumień dochodów?

#60 Czy mam odłożony fundusz awaryjny lub oszczędności, które pozwolą mi opłacać rachunki przez co najmniej sześć miesięcy?

#61 Jak duże mam zadłużenie i jaki jest mój plan na zmniejszenie tego długu?

#62 Ile pieniędzy mi wystarczy?

#63 Jakie są moje cele finansowe?

#64 Jakie mam plany, aby osiągnąć te cele finansowe?

#65 Jakie błędy najczęściej popełniam w kwestii pieniędzy?

#66 Co mnie powstrzymuje w drodze do bezpieczeństwa finansowego i sukcesu z pieniędzmi?

#67 Jakie jest moje mentalne nastawienie do pieniędzy, czy widzę je jako dostępny  czy ograniczony zasób?

“Jedyną osobą, która może mnie pociągnąć w dół, jestem ja i nie zamierzam już dłużej się tam ciągnąć”. – C. JoyBell C.

Moja pewność siebie i poczucie własnej wartości

#68 Gdzie czuję się najbardziej pewny siebie?

#69 Dlaczego czuję się pewnie w tych obszarach i sytuacjach?

#70 Gdzie czuję się najmniej pewnie?

#71 Dlaczego brakuje mi pewności siebie w tych obszarach?

#72 W jakich obszarach/ sytuacjach najbardziej chcę poprawić swoją pewność siebie?

#73 Co mnie powstrzymuje przed poprawą pewności siebie?

#74 Co uznaję za prawdę na swój temat?

#75 W co wierzę na swój temat, a wiem, że nie jest to prawdą?

#76 Czy lubię i kocham siebie?

#77 Co mi się we mnie nie podoba?

#78 Jak postrzegają mnie inni ludzie?

#79 Jakie były oczekiwania moich rodziców wobec mnie w okresie dorastania?

#80 Jak ich oczekiwania wpłynęły na moją samoocenę i pewność siebie?

#81 Jakie wydarzenia w okresie dorastania negatywnie wpłynęły na moją samoocenę i pewność siebie?

#82 W jaki sposób wciąż trzymam się tych negatywnych wydarzeń z przeszłości?

#83 Jakie wydarzenia w moim dorosłym życiu podważyły moją samoocenę i pewność siebie?

#89 Czego się nauczyłem z tych przeszłych wydarzeń?

#90 Jakich umiejętności nie wykorzystuję, które poprawiłyby moją pewność siebie?

#91 Jakich umiejętności muszę się nauczyć, które poprawiłyby moją pewność siebie?

#92 Jakie emocje odczuwam w sytuacjach, które sprawiają, że tracę pewność siebie?

#93 Jak mogę sprawić, aby te emocje były mniej odczuwalne i silne?

#94 Czy jestem gotów żyć z pewnym dyskomfortem emocjonalnym, aby poprawić moją samoocenę i pewność siebie?

#95 Jakie pewne siebie działania byłyby dla mnie wyzwaniem możliwym do wykonania?

#96 Co muszę poprawić w sobie lub w swoich okolicznościach, aby zmaksymalizować moje szanse na sukces?

“Silni ludzie mają silne poczucie własnej wartości i samoświadomości; nie potrzebują aprobaty innych”. – Roy T. Bennett

Moje problemy życiowe

#97 Z jakimi problemami się obecnie zmagam?

#98 Co robię, aby poradzić sobie z tymi problemami?

#99 Jakie problemy i kryzysy ciągle przyciągam do swojego życia?

#100 Jaka jest moja rola w tych problemach?

#101 Co robię, co ogranicza mój sukces?

#102 Jak oszukuję siebie lub innych udając lub ignorując daną sytuację?

#103 Czy jest jakiś wspólny motyw, który widzę w moich przeszłych porażkach i błędach, a jeśli tak, to jaki?

#104 Ile czasu poświęcam na myślenie o przeszłości lub martwienie się o przyszłość?

#105 Jakie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i niepowodzeniami życiowymi stosuję?

#106 Czy doświadczam jakichś trudności emocjonalnych, którymi się nie zajmuję?

#107 Jeśli tak, to co muszę zrobić, aby zająć się tymi trudnościami?

#108 Czy mam jakieś ukryte kłamstwo lub głęboko strzeżony sekret, który powoduje poczucie winy, wstyd lub strach?

#109 Jak dobrze radzę sobie z rozczarowaniami i porażkami?

#110 Jakiego rodzaju wsparcia lub zasobów potrzebuję, aby rozwiązać problemy życiowe lub trudności, których teraz doświadczam?

“Wraz ze wzrostem mojej świadomości wzrasta moja kontrola nad sobą”. – William Schutz

Moje zdrowie

#111 Jakie są moje uczucia dotyczące mojego ciała?

#112 Jakie są moje uczucia związane ze starzeniem się?

#113 Jak moje uczucia dotyczące mojego ciała i starzenia się wpływają na moje decyzje dotyczące zdrowia?

#114 Czy mam zdrową wagę odpowiednią do mojego wzrostu?

#115 Czy regularnie ćwiczę albo uprawiam jakiś sport?

#116 Czy moją dietę można uznać za zdrową?

#117 Co powinienem zmienić w swojej diecie i nawykach dotyczących ćwiczeń fizycznych?

#118 Czy poddaję się regularnie zaplanowanym badaniom lekarskim i zalecanym zabiegom profilaktycznym?

#119 Jeśli nie dbam o swoje zdrowie, to co mi to mówi o moich przekonaniach na mój temat, albo co to ujawnia o mnie?

#120 Jakie mam nawyki, które nie są dobre dla mojego zdrowia psychicznego lub fizycznego?

#121 Co mogę zrobić, aby zmienić te nawyki?

“Samoświadomość pozwala ci uczyć się na błędach i sukcesach. Umożliwia ci ciągły rozwój”. – Lawrence Bossidy

Moje relacje

#122 Czy mam wokół siebie bliskie mi osoby?

#123 Czy czuję się samotny?

#124 Co mogę zrobić, aby poradzić sobie z samotnością?

#125 Czy jestem ogólnie szczęśliwy w moim głównym związku miłosnym?

#126 Jeśli nie jestem szczęśliwy, co jest powodem mojego niezadowolenia?

#127 Jaką rolę odgrywam w swoim braku szczęścia w związku?

#128 Co muszę konkretnie zrobić, aby poprawić mój związek miłosny?

#129 Jakie powracające skargi słyszę w moim obecnym jak i przeszłych związkach, nad którymi powinienem pracować?

#130 Jakie cenne lekcje wyciągnąłem z przeszłych lub obecnych związków?

#131 W jaki obszarach godzę się na kompromis w moim związku miłosnym lub w jakimkolwiek innym związku?

#132 Co toleruję, a czego nie chcę tolerować w żadnym związku?

#133 Jakie granice muszę wyznaczyć, aby przestać tolerować te rzeczy?

#134 Jak dobrze radzę sobie z konfliktem w moich relacjach i co muszę zrobić, aby to jeszcze poprawić?

#135 Czy w moim związku zaspokajane są moje najważniejsze potrzeby?

#135 Czy uznaje ważne potrzeby mojego partnera, dzieci, przyjaciół i rodziny?

#136 Czy zdarza mi się używać pasywno-agresywnych zachowań lub manipulacji, aby zaspokoić swoje potrzeby?

#137 Czy mam jakieś nierozwiązane sprawy z kimś, na kim mi zależy?

#138 Jeśli tak, co muszę zrobić, aby je rozwiązać?

#139 Czy jestem w stanie przeprosić całkowicie i dobrowolnie, gdy zrobię coś złego?

#140 Czy powinienem kogoś przeprosić?

#141 Czy potrafię przebaczyć?

#142 W jaki sposób próbuję kontrolować lub zmieniać kogoś innego?

#143 W jaki sposób izoluję się lub odpycham od siebie innych?

#145 Czy robię to, co jest niezbędne do pielęgnowania moich bliskich relacji?

#146 Jeśli nie, jakie konkretne działania muszę podjąć?

#147 Czy na ogół zapraszam do swojego życia wartościowych, godnych zaufania ludzi? Jeśli nie, to dlaczego?

“Wszystko, co irytuje nas w stosunku do innych, może doprowadzić nas do zrozumienia siebie”. – Carl Gustav Jung

Mój styl życia

#148 Czy żyję w mieście i społeczności, którą lubię?

#149 Jeśli nie, to co mogę zrobić, aby to zmienić?

#150 Ile czasu dziennie poświęcam na robienie rzeczy, które naprawdę lubię?

#151 Czy mieszkam w domu, który wyraża to, kim jestem i jak chcę się czuć?

#152 Co muszę zrobić, aby zmienić moje środowisko domowe?

#153 Ile czasu przeznaczam na spokojne myślenie i kontemplację? W jaki sposób mogę stworzyć ten czas dla siebie?

#154 Czy zwracam uwagę na swoje wewnętrzne potrzeby i szczęście?

#155 Czy mam satysfakcjonującą sieć społeczną i przyjaciół?

#156 W jaki sposób mogę uprościć swój styl życia?

#157 Co mógłbym delegować lub wyeliminować z mojego życia, aby uczynić je bardziej przyjemnym?

#158 Czy żyję swoim własnym życiem, czy cudzym?

#159 Co przeszkadza mi w spokojnym życiu?

#160 Czy mój styl życia odzwierciedla moje podstawowe wartości? Jeśli nie, co trzeba zmienić?

#161 Czy czuję się w pełni usatysfakcjonowany z mojego stylu życia, a jeśli nie, to co muszę w nim zmienić?

#162 Jak przewiduję, że mój styl życia zmieni się w ciągu najbliższych 5 lat?

“Wolność to po prostu sposobność do znalezienia definicji siebie, prawdziwej, autentycznej indywidualności i radość z czynienia świata wokół siebie nieco lepszym i piękniejszym”. – Osho

Słowo końcowe

Celem tych pytań jest rozwijanie twojej samoświadomości i zmotywowanie cię do podjęcia działań na rzecz pozytywnych zmian. Zadawaj je sobie regularnie, zapisuj odpowiedzi, sprawdzaj jak zmieniają się w czasie.

Stawianie sobie pytań oznacza po prostu zwracanie uwagi na siebie. Zwracasz uwagę na

 • co myślisz
 • co mówisz
 • jak działasz
 • jak się czujesz
 • w co wierzysz
 • jak reagujesz
 • co (i kogo) przyciągasz
 • jak podejmujesz decyzje
 • co ukrywasz
 • jakie wzorce widzisz w swoim życiu
 • jak traktujesz i postrzegasz swoje ciało
 • itd…

Samodzielne dociekanie do głębi swojego “Ja” daje ci lepszą kontrolę nad twoim własnym rozwojem osobistym i twoją drogą do sukcesu, na którym Ci zależy.

Kiedy stajesz się uważny i zadajesz sobie pytania, dostrajasz się do siebie i żyjesz bardziej świadomie. Jesteś niejako zmuszony do odkrycia odpowiedzi, podjęcia decyzji lub działania.

Jako pytający i odpowiadający, musisz rozpoznawać i ocenić czy twoja odpowiedź jest zgodna z osobą, którą jesteś. Czy jest spójna z twoją uczciwością, twoimi wartościami, twoim celem, twoją pasją, twoją duchowością, z rdzeniem tego, kim jesteś?

Może jeszcze nie wiesz, kim jesteś lub kim chcesz być, ponieważ nigdy nie określiłeś “najlepszej wersji siebie”. Mimo to, prawdopodobnie masz intuicję na temat tego, czy twoje wybory, przekonania i działania są pozytywne czy negatywne, wspierające czy niszczące twoje życie, spokojne czy niepokojące. Czy zbliżasz się do osiągnięcia swoich celów czy oddalasz. Czy żyjesz takim życiem jakim chcesz. Zwracanie uwagi jest wezwaniem do działania. Punktem zwrotnym w twojej osobistej ewolucji. Widzisz, gdzie nie jesteś w pełni sobą, co ci nie pasuje i postanawiasz to zmienić.

“Do­wiedz się, kim #esteś, i stań się taki”. – Pindar

Pamiętaj wszystkie odpowiedzi, których potrzebujesz, znajdują się wewnątrz ciebie i są dostępne, gdy zadajesz właściwe pytania.

Sprawdź też: Siła dobrych pytań! 5 pytań dzięki którym zastanowisz się nad swoim życiem