Jak Ci minął dzień w pracy? A czy wiesz jak minął dzień pracy twoim pracownikom? Jako menedżer, lider i przedsiębiorca musisz wiedzieć, co motywuje twoich ludzi. Czemu przychodzą co dzień do pracy, czemu w niej zostają i co sprawia, że chcą dawać z siebie wszystko. Musisz stworzyć warunki i zadbać zadbać o wewnętrzne życie zawodowe – pozytywne emocje, dużą motywację wewnętrzną, przyjazne nastawienie do współpracowników i do pracy. Przeprowadzone badania ujawniły 7 głównych czynników pobudzających do pracy i ożywiających wewnętrzne życie zawodowe. Jeśli o nie zadbasz masz szanse stworzyć środowisko pracy, które motywuje ludzi, zwiększa ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy oraz zapewnia wysoką wydajność.

„W każdej firmie, od gabinetów i sal konferencyjnych kadry zarządzającej najwyższego szczebla po boks i laboratoria pracowników najniższego szczebla, codziennie ma miejsce coś co kształtuje wewnętrzne życie zawodowe, wpływa na wydajność i wyznacza kurs całej firmy”.

Co to jest wewnętrzna życie zawodowe?

Wewnętrzne życie zawodowe to połączenie spostrzeżeń, emocji i motywacji, które pojawiają się w człowieku na skutek indywidualnej reakcji na wydarzenia w miejscu pracy.

Wyobraź sobie ostatnio spędzony dzień w pracy. Wybierz jedno istotne wydarzenie i zastanów się jak je zinterpretowałeś. Jakie uczucia w tobie wzbudziło i w jaki sposób wpłynęło na twoją motywację do pracy. Wszystko to złożyło się na twoje wewnętrzne życie zawodowe w tamtym momencie.

Wewnętrzne życie zawodowej jest wewnętrzne

Wewnętrzne życie zawodowe jest wewnętrzne, bo odbywa się w środku każdego człowieka. Choć stanowi kluczowy element czyiś doświadczeń z danego dnia pracy, zwykle pozostaje niewidoczne dla innych. Bo w wielu firmach panuje niepisana zasada by nie odnosić się z silnymi emocjami ani nie wyrażać w kontrowersyjnych opinii zwłaszcza jeśli są sprzeczne z poglądami ogółu.

Wewnętrzne życie zawodowej jest zawodowe

Wewnętrzne życie zawodowe jest zawodowe, bo pojawia się w miejscu pracy i dotyczy spraw zawodowych. Zadań i projektów realizowanych przez ludzi w pracy. Odnosi się zasadniczo do sposobu w jaki reagujesz w miejscu pracy na związane z pracą wydarzenia. Na wewnętrzne życie zawodowe mogą mieć wpływ wydarzenia w życiu osobistym, ale wyłącznie wtedy gdy zmieniają nasze myślenie o pracy, związane z nią uczucia i motywację do jej wykonywania. To działa też w drugą stronę. Zawodowe życie wewnętrzne może przenieść się poza pracę i zmienić twoje odczucia w życiu osobistym np. zły dzień w biurze potrafi zepsuć atmosferę w domu.

Wewnętrzne życie zawodowej jest życiem

Wewnętrzne życie zawodowe jest życiem, bo to pewien proces, nieunikniona część doświadczeń związanych z codziennością zawodową. Nieustannie reagujemy na wszystko, co dzieje się w miejscu pracy. Stwierdzamy czy wykonywana przez nas praca ma sens i ile włożyć w nią wysiłku. Dokonujemy również oceny ludzi, z którymi pracujemy w tym naszych przełożonych. Jeżeli wierzymy że nasza praca ma wartość, że dobrze ją wykonujemy to w tej kluczowej sferze życia czujemy się spełnieni. Jeśli nasza praca nie ma wartości lub mamy poczucie, że sobie nie radzimy, to nasze życie na tym może cierpieć.

Wewnętrzne życie zawodowe to złożone wielopłaszczyznowe zjawisko.

Wewnętrzne życie zawodowe wpływa na wydajność na czterech poziomach kreatywności, produktywności, zaangażowania w pracę i koleżeństwa. Zawodowe życie wewnętrzne dla firmy ma ogromne znaczenie bo bez względu na to jak świetna jest strategia przedsiębiorstwa jej realizacja zależy od wydajnej pracy zatrudnionych osób. Wewnętrzne życie zawodowe ma też istotne znaczenie dla pracowników, na ich zaangażowanie, motywację i satysfakcję z pracy.

Co kluczem do radości, zaangażowania i kreatywności w pracy?

Skoro wewnętrzne życie zawodowe jest tak istotne to co kluczem do radości, zaangażowania i kreatywności i wysokiej efektywności w pracy?

Teresa Amabile przez ponad 30 lat zajmowała się kwestią kreatywności na uniwersytetach Stanforda, Brandeisa i Harvarda. Steven Kramer to psycholog rozwoju, który na uniwersytetach Virginii, Vanderbilta i Brandeisa analizował z różnych perspektyw kwestię rozwiązywania problemów. Wspólnie postanowili przeprowadzić badania, aby poznać czynniki które kształtują pozytywne i negatywne środowiska pracy.

Chcieli wiedzieć, co tak naprawdę wpływa na kreatywność w miejscu pracy. Lepiej zrozumieć jak przebiega wewnętrzne życie zawodowe. Jakie myśli, uczucia i motywacje towarzyszą ludziom w codziennej pracy, gdy próbują rozwiązać skomplikowane problemy w firmie?

Aby odpowiedzieć na te nurtujące ich pytania przeprowadzili badania psychologiczne z udziałem 238 osób z 26 zespołów projektowych w 7 firmach działających w trzech różnych branżach. Ich wyniki opisali w swojej książce Zasada postępu. Małe zwycięstwa kluczem do radości, zaangażowania i kreatywności w pracy.

W gronie uczestników badania znalazły się małe startupy, ale też dobrze znane i renomowane organizacje. Otrzymali ponad 12 000 odpowiedzi i osobistych opisów dnia pracy. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie co w miejscu pracy przeżywają ludzie w wielu różnych kontekstach. A także, co robić, aby pracownicy czuli się wewnętrznie zmotywowani, z sercem angażowali się w wykonywana pracę i osiągali sukcesy z korzyścią dla siebie i firmy?

7 głównych katalizatorów zapewniających postęp w pracy

Katalizator chemiczny to substancja która aktywuje bądź przyspiesza reakcję chemiczną. przeciwieństwem katalizatora jest inhibitor, który je utrudnia lub jest źródłem przeszkód.

Z przeprowadzony przez Teresę Amber i Stevena Kramera badań wynikam że istnieje siedem głównych „katalizatorów”, które wywierają istotny wpływ na wewnętrzne życie zawodowe. Te czynniki w bezpośredni sposób przekładają się na wykonywanie pracy w sposób terminowy kreatywny i zapewniający wysoką jakość. Są to:

#01 Jasne cele

Życie zawodowe lepiej się kształtuje, gdy ludzie są świadomi kierunku swojej pracy i jej znaczenia. Jednoznaczne krótko i długoterminowe cele wyznaczają pracownikom i zespołom konkretne etapy. Wzajemnie sprzeczne priorytety i niejasne bezwartościowe lub podlegające chaotycznym, nieuzasadnionych zmianom cele prowadzą natomiast do frustracji, cynizmu i zniechęcenia.

#02 Autonomia

Wyznaczanie jasnych celów może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego, jeśli sprowadza się wyłącznie do informowania podwładnych o tym co i jak należy zrobić. Aby pracownicy odczuwali autentyczną wewnętrzną motywację i mieli poczucie własnej skuteczności dzięki faktycznie czyniony postępom, trzeba zapewnić im pewną autonomię. Oprócz tego osoby z większą wolnością wyboru co do sposobu realizacji danego zadania wykazują się też większą kreatywnością. Kluczowy element autonomii opiera się na poczuciu, że podjęta przez kogoś decyzja nie zostanie podważona.

#03 Odpowiednie zasoby

W biznesie nie liczenie kosztów i rozrzutność nie jest wskazana, ale trzeba zapewnić niezbędne zasoby, sprzęt, fundusze, dane, materiały i personel. Gdy pracownikom brakuje podstawowych środków i narzędzi do pracy ciężko im będzie posuwać pracę naprzód, a czasem będzie to wręcz niemożliwe. Wstrzymanie lub utrudnianie dostępu do niezbędnych zasobów rodzi w pracownikach poczucie bezsensu. Wywołuje frustrację, złość, że trzeba marnować czas i prosić się o wszystko oraz sugeruje że firma chyba nie do końca ceni ich pracę.

#04 Wystarczająco dużo czasu ale nie za dużo

Krótkie i rzadkie okresy pracy pod presją czasu bywają emocjonujące, ale skrajnie posunięta presja czasu wykorzystywana przez długi okres wielu tygodni czy nawet na krótką metę W celu stymulacji może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. jeśli szefowie regularnie wyznaczają krótkie terminy lub narzucają absurdalnie dużo ilość pracy, ich podwładni zaczynają się stresować, są sfrustrowani i zdemotywowana ni z czasem się wypalają.Kolej zbyt duży rozluźnienie też nie jest wskazane. Aby utrzymać myśli uczucia i motywację w dobrym stanie, najlepiej utrzymywać presją czasu na poziomie od średniego do umiarkowanego.

#05 Pomoc przy pracy

W dzisiejszy firmach bez współpracy niewiele można osiągnąć. Ludzie są sobie nawzajem potrzebni a praca niemal każdej osoby zależy od innych. Pracownicy pozostawieni zupełnie samym sobie, bez  jakiejkolwiek rady czy wsparcia, nie osiągają zbyt wiele. Pomoc może przybierać różne formy od dostarczenia potrzebnych informacji po wspólną burzę mózgów czy współpracę z kimś, kto nie potrafi sobie poradzić z zadaniem. Z kolei brak dostępu do pomocy zniechęca, frustruje i złości zwłaszcza gdy ktoś celowo utrudnia czy zakłóca przebieg prac.

#06 Możliwość uczenia się na błędach i sukcesach

Bez względu na posiadane przez ludzi umiejętności i na to jak dobrze został opracowany plan działania, kreatywna praca w dużym stopniu trudności zawsze będzie wiązała się z wyzwaniami, problemami i błędami. Tylko w klimacie bezpieczeństwa psychologicznego, które dopuszcza popełnienie pomyłki i wyciąganie z niej wniosków ludzie są w stanie podejmować ryzyko niezbędne do naprawdę innowacyjnej pracy. Praca przebiega dużo pozytywniej, gdy do problemów podchodzi się w sposób rzeczowy i analityczny z pomysłem na to jak je rozwiązać lub jak się czegoś na ich podstawie nauczyć.  Efektywność i zaangażowanie do pracy cierpi, gdy reakcją na problemy jest lekceważenie, kara lub nieprzemyślane rozwiązanie. Istotne jest też by dostrzegać odnoszone sukcesy i uczyć się z nich.

#07 Przepływ pomysłów

Możliwość swobodnej wymiany pomysłów z innymi członkami zespołu i z całą firmą to kolejny czynnik, który w pozytywny sposób wpływa na pracę, zaangażowanie i motywację. Gdy nie ma atmosfery do swobodnego przepływu pomysłów i wymiany myśli, a menedżerowie ucinają dyskusje lub ostro krytykują nowe pomysły ludzie zamykają się w sobie. Zaczyna dominować uczucie lęku, negatywny sposób postrzegania swojego środowiska pracy i spada motywacja. Natomiast gdy menedżerowie naprawdę słuchają tego co mówią ich podwładni. Zachęcają ludzi do ożywionej dyskusji uwzględniającej różne punkty widzenia. Szanują konstruktywną krytykę nawet jeśli dotyczy ona ich samych. Wtedy pracownicy chętnie dzielą się pomysłami i wyzwalany jest potencjał twórczy.

Uwagi końcowe

Dobre zarządzanie to sukces firmy i stabilne życie pracujących w niej ludzi. Rozwój wewnętrznego życia zawodowego jest równoznaczny z rozwojem firmy. Ludzie są dużo bardziej kreatywni i wydajni gdy całym sercem angażują się w wykonywaną pracę. Gdy czują się szczęśliwi i dobrze myślą o swoich projektach, współpracownikach, przełożonych i całej firmie. Gdy ludzi cechuje stabilne, pozytywne wewnętrzne życie zawodowe, są bardziej oddani swojej pracy i chętnie współpracują z innymi. A zatem dobra kondycja psychiczna pracownika w kontaktach zawodowych przekłada się na dobrą pracę dla firmy.

Reguła postępu – to siła z jaką postęp wpływa na myśli, uczucia i chęć do działania

Sekret świetnej pracy tkwi w tym by umożliwić utalentowanym ludziom skuteczną realizację wartościowych zadań. Trzeba wyznaczać jasne cele oraz zapewnić autonomię, wsparcie i odpowiednie narzędzia – wszystko czego trzeba by robić postępy w codziennej pracy. Trzeba też szanować pomysły i pomysłodawców. Jednym z najlepszych sposobów motywowania pracowników na co dzień to umożliwienie im robienie postępów choćby na niewielką skalę. Działa tu tzw. reguła postępu – to siła z jaką postęp wpływa na myśli, uczucia i chęć do działania. To jeden z kluczowych czynników wpływających na wewnętrzne życie zawodowe.

Jeśli chcesz wiedzieć na czym dokładnie polega wewnętrzne życie zawodowe i co możesz zrobić na co dzień, by wspomóc je na tyle by efektem była wyjątkowa wydajność. Jeśli chcesz stworzyć środowisko pracy, w którym ludzie chcą przebywać i dawać siebie to co najlepsze to sięgnij po książkę po wydaną w Polsce przez Onepress w tłumaczeniu Marty Czub książkę Zasada postępu. Małe zwycięstwa kluczem do radości, zaangażowania i kreatywności w pracy. To obowiązkowa lektura dla przedsiębiorców, liderów i każdego komu zależy na maksymalizacji korzyści dla pracowników i firmy.

Zasada postępu oparta jest na autentycznych doświadczeniach tysięcy pracowników. Stanowi cenne źródło wskazówek. Dzięki niej Twoi pracownicy i zespół odzyskają źródło wewnętrznej motywacji i zaczną działać na najwyższych obrotach.

Siła tkwi w rozwoju! Rozwój i postęp jest możliwy gdy zadbasz o wewnętrzne życie zawodowe, bo to przełoży się na twój sukces, sukces twoich ludzi i organizacji, w której działasz.

„Jako liderzy musimy być wrażliwi i uważać na wpływ, jaki wywieramy na jakość życia zawodowego naszych podwładnych. Najlepsi potrafią sprawić, że ludzie odnoszą sukcesy i czerpią motywację z wykonywanej pracy”. – Anne Mulcahy

Sprawdź też: Co zrobić aby praca była frajdą? Korporacyjni Rebelianci mają na to sposób