W świecie rozwoju osobistego wiele się mówi o coachingu. Czym jest coaching? To systematyczny proces współdziałania coacha z klientem nazywanym też coachee. Coaching nastawiony jest na poszukiwanie rozwiązań i osiąganie rezultatów w życiu zawodowym i osobistym. Dobry coach ułatwia osobie korzystającej z jego pomocy zwiększenie wydajności pracy, samokształcenie, wzbogacenie doświadczeń życiowych i rozwój osobisty w różnych obszarach ludzkiej aktywności. Usługi dobrego coacha potrafią być w wysokiej cenie i nie każdy może sobie na nie od razu pozwolić. Czy można więc zostać swoim własnym coachem? Okazuje się że tak! Odpowiedzią jest autocoaching.

“Jeśli możesz dokonać zmiany szybciej, łatwiej i przyjemniej, zrób to szybkiej łatwiej i przyjemniej”. – Milton Erickson

Autocoaching. Odkryj swoje mocne strony i osiągnij swój cel

Czym jest autocoaching?

Benedykt Peczko, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i coach w swojej książce o autocoaching pisze: “Autocoaching polega na tym, że sami udzielamy sobie wsparcia, ko­rzystając z profesjonalnych narzędzi coachingu pozwalających dokonać pomocnej analizy i diagnozy sytuacji problemowej, wyznaczyć kierunek pożądanej zmiany oraz podjąć właściwe działania w celu jej realizacji. Każdy z tych etapów wymaga odpowiedniej wiedzy i metod, które zwykle są dalekie od potocznych sposobów radzenia sobie, często prowadzących do frustracji i zniechęcenia”.

Jakie są etapy i elementy składowe procesu autocoachingu?

Oto główek etapy i wymiary procesu autocoachingu, na które wskazuje Bernard Peczko:

#01 Rozpoznanie podstawowych założeń, na których opierasz się w codziennym funkcjonowaniu.

 • Rozróżnienie tych założeń, które są dla Ciebie wspierające, oraz tych, które jak dotąd blokowały Twój rozwój.
 • Wybór lub samodzielne sformułowanie założeń alternatywnych, którymi chcesz zastąpić założenia niepożądane.
 • Przetestowanie w praktyce wpływu zmodyfikowanych założeń na Twoje życie. Możesz posłużyć się w tym przypadku metodą jak gdyby („jakby to było, gdybym zaczął/zaczęła funkcjonować w oparciu o to nowe założenie?” — i potem wypróbowanie tego w działaniu).

#02 Rozpoznanie swojego sposobu formułowania problemów oraz ram odniesienia, w jakich je umieszczasz, a następnie eksperymentowanie w zakresie ich przeformułowania i przeramowania, tak aby znalezienie ich rozwiązania stało się łatwiejsze lub w ogóle możliwe.

#03 Rozpoznanie swoich metafor autogenicznych, czyli spontanicznie stosowanych w opisie swoich problemów i w ogóle sytuacji.

 • Zidentyfikowanie metafor utrudniających lub uniemożliwiających dotychczas znalezienie rozwiązania.
 • Rozbudowanie ich i rozwinięcie w sposób, który doprowadzi do oczekiwanego rezultatu.
 • Wybór nowych metafor i zastąpienie nimi dotychczasowych, o ile działania opisane w poprzednim punkcie by się nie powiodły.

#04. Ćwiczenie się w przechodzeniu od problemu do celu:

 • Uczenie się rozpoznawania pozytywnej intencji i paradoksalnej korzyści, jakiej może służyć utrzymywanie stanu obecnego.
 • Opanowanie zasad dobrze sformułowanego celu i zastosowanie ich w odniesieniu do wybranego swojego dążenia.
 • Trenowanie się w tworzeniu etapów strategii (ścieżki) prowadzącej do realizacji celu.
 • Tworzenie plastycznej reprezentacji zmysłowej stanu pożądanego (celu), wzmacniającej motywację do jego osiągnięcia.
 • Podłączanie wzniosłych uczuć i towarzyszących im reakcji cielesnych do obrazu celu.
 • Przygotowanie się w wyobraźni do radzenia sobie z trudnościami na drodze do celu i konsekwentnego dążenia do niego na przekór „sztormom i burzom”.

#05. Rozwijanie skupienia na swoich zasobach i ich pomnażanie.

 • Ćwiczenie się w rozpoznawaniu u siebie (i przy okazji u innych) wielorakich kategorii zasobów.
 • Regularne oraz żywe odtwarzanie pozytywnych stanów i w ten sposób nasycanie się tym, co dobre, jak mawia Rick Hanson – neuropsycholog, nauczyciel medytacji i współautor bestselleru Mózg buddy.
 • Kierowanie w ten sposób swoją neuroplastycznością — poprzez „wykorzystywanie umysłu do korzystnych zmian swojego mózgu” (to też określenie Hansona) .
 • Opanowanie sztuki kotwiczenia, by zyskiwać szybki i łatwy dostęp do swoich mocnych stron, ilekroć będziesz tego potrzebować.
 • Tworzenie nowych zasobów poprzez modelowanie innych osób.
 • Powiększanie swojego „skarbca zasobów” poprzez regularne świętowanie wszystkiego, co wzmacniające i wzbogacające.
 • Otwieranie bramy do wzniosłych uczuć poprzez medytację uśmiechu i inne pomocne metody.

#06. Odkrywanie u siebie ukrytych programów umysłu w postaci dawnych negatywnych przekazów płynących od otoczenia i/lub samokrytyki sformułowanej przez siebie w wyniku trudnych przeżyć, a następnie rozwijanie umiejętności ich neutralizowania.

#07. Budowanie płynnej komunikacji ze swoją nieświadomością, a dzięki temu pełniejsze wykorzystanie jej uśpionego potencjału.

 • Odkrywanie swoich naturalnych stanów transu (stanów zredukowanego zaangażowania świadomego i wzmożonej aktywności nieświadomego umysłu).
 • Celowe wywoływanie u siebie stanów transu, kiedykolwiek ich potrzebujesz.
 • Spożytkowanie stanów transu dla pełniejszego wykorzystania swoich nieświadomych zdolności i kompetencji w procesie osiągania pożądanych zmian.

#08 Zastosowanie modelu wielopoziomowego funkcjonowania dla:

 • Rozwoju samowiedzy i zwiększania samoświadomości.
 • Właściwej lokalizacji Twojego problemu lub celu na odpowiednim poziomie.
 • Rozpoznawania poziomów, na których jest możliwe znalezienie rozwiązania.
 • Odkrywania zasobów dostępnych na poszczególnych poziomach.

#09. Uwzględnienie swoich przekonań jako czynników wspierających lub przeszkadzających w rozwiązywaniu problemów i realizacji celów:

 • Dokonanie „inwentaryzacji” swoich przekonań.
 • Opanowanie umiejętności odkrywania ograniczających przekonań dzięki związanym z nimi trudnym emocjom.
 • Nauczenie się dokonywania zmiany ograniczających przekonań dzięki metodzie obrazowania.

#10 Odnajdowanie swojej misji jako najsilniejszego czynnika motywującego i nadającego sens Twoim dążeniom. Przy tej okazji dokonujesz uporządkowania wiedzy na temat:

 • Swoich mocnych stron i zasobów.
 • Posiadanego przez Ciebie systemu wartości i jego powiązań z misją.
 • Twoich zainteresowań i pasji, także tych powiązanych z powołaniem zawodowym.
 • Twojego unikalnego wkładu dla świata, w takim wymiarze, jaki jest Ci dostępny.
 • Twoich mentorów życiowych, których przykładem możesz się inspirować i od których możesz czerpać natchnienie.

Słowo na koniec

Autocoaching dla każdego. Odnajdź swoje mocne strony i osiągnij zaplanowane cele - Benedykt Peczko
Autocoaching dla każdego. Odnajdź swoje mocne strony i osiągnij zaplanowane cele – Benedykt Peczko

Coaching pomaga rozwiązywać problemy w życiu zawodowym i osobistym. Niezależnie od rodzajów coachingu czy różnych metodologii istnieją w uniwersalne reguły i narzędzia, które sprawiają że coaching staje się łatwy w zastosowaniu i jednocześnie skuteczny. Oczywiście trudno przecenić profesjonalną pomoc wykwalifikowanych coachów czy terapeutów, jednak wielokrotnie jesteśmy w stanie pomóc sobie samodzielnie, o ile tylko wiemy jak.

Tu z pomocą przychodzi nam wiedza z książki Autocoaching dla każdego. To przystępna i bardzo praktyczna lektura, która pozwoli Ci zapoznać się z uniwersum coachingu i stosowanych w praktyce metod. Bernard Peczko przeprowadzi Cię przez cały proces autochoachingu. Dzięki temu będzie mógł stać się swoim własnym coachem i zastosować zdobytą wiedzę w celach wsparcia siebie i samoorozwoju.

Przekonaj się jak można samodzielnie poradzić sobie z wieloma problemami, jakie życie stawia przed każdym z nas. Okryj co się kryje w tobie pod powierzchnią, aby móc wejść na swój szczyt rozwoju i życiowego spełnienia!

“Autocoaching w całościowym ujęciu to coś znacznie więcej niż usprawnienie jakiegoś wybranego działania, zwiększenie wydajności w ja kimś wąskim wycinku życia czy pracy lub uporanie się z pojedynczym problemem, co oczywiście ma swoją wartość. Niemniej moje dotychczasowe doświadczenie w zakresie profesjonalnej pomocy, a także liczne obserwacje moich kolegów i koleżanek po fachu potwierdzają, że nader często mały problem czy drobny cel zgłoszony przez klienta jako temat jego pracy nad sobą to zaledwie czubek góry lodowej, a rzeczywiste wsparcie w takim przypadku wymaga czegoś znacznie więcej niż na przykład dokonania prostej zmiany behawioralnej. Dlatego dobrze, aby osoby zainteresowane autocoachingiem posiadały dostęp do jego poszerzonej i pogłębionej perspektywy oraz do odpowiednio zróżnicowanego zestawu jego narzędzi”. – Benedykt Peczko

Źródło: Autocoaching dla każdego. Odnajdź swoje mocne strony i osiągnij zaplanowane cele – Benedykt Peczko, wydawnictwo Onepress 2023

Sprawdź: Model ORACLE – jak skutecznie prowadzić coaching?

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!