W życiu nie masz wpływu na wszystko, ale są rzeczy które możesz mieć mieć pod kontrolą. Dzięki temu zwiększysz swoją efektywność i skuteczność działania. Co możesz kontrolować w życiu? Na co mamy wpływ? Denis Waitley amerykański autor i mówca motywacyjny, ekspert od rozwoju osobistego wskazuje na siedem reguł samokontroli.

„Każdej akcji towarzyszy reakcja przeciwstawna i równa jej siłą”.

Co możesz kontrolować w życiu? 7 reguł samokontroli

#01 Kontrolujesz swój czas

To co możesz kontrolować to twój zegarek czyli czas. Czas biegnie szybko, ale możesz używać go tak, jak wybierzesz. Możesz wybrać, jak długo odkładasz sprawy na później. Co robisz a czego nie robisz. Nie zawsze możesz wpływać na swój bieżący harmonogram, ale zawsze możesz zrobić to w dłuższej perspektywie. I możesz go zmienić. Możesz zdecydować, że wstajesz pół godziny wcześniej i z góry planujesz, co zrobić ze swoim dniem, aby przyniósł ci korzyści. Jeśli chcesz możesz zrezygnować z działań, które nie wytrzymują próby testu: „Czy to jest naj­lepszy sposób wykorzystania moje czasu wła­śnie teraz?”

#02 Kontrolujesz swoje pomysły.

Kontrolujesz swoje myśli i twórcze wyobrażenia. Wszystko zaczyna się od wyobraźni. Od wyznaczania kierunków i przesuwania granic tego, co uważasz za możliwe. Twoja nowa rzeczywistość może wyglądać dokładnie tak, jak sobie wyobrazisz. Jasno sprecyzuj, co pragniesz przyciągnąć. Zobacz to, poczuj, posmakuj, zakochaj się w tym, uwierz, że już to masz. Pamiętaj, że wyobrażenie połączone z działaniem prowadzi do realizacji.

#03 Kontrolujesz swoje kontakty

Kontrolujemy nasze kontakty. Nie możesz wybrać sobie wszystkich ludzi, z którymi chciałbyś pracować i przebywać. Możesz jednak kontrolować, z kim spędzasz większość czasu, oraz kontrolować wszystkie swoje znajomości. Możesz zmieniać swoje otoczenie poszukując ludzi sukcesu po to, aby się od nich uczyć, przejmować wzory postaw i przyjaźnić się z nimi.

#04 Kontrolujesz swoją komunikację

Kontrolujemy swoje porozumiewanie się. Panujesz nad tym, co mówisz i jak mówisz. Pamiętaj, że mówiąc, niczego się nie uczymy. W komunikowaniu się z ludźmi skupiaj się bardziej na słuchaniu, obserwowaniu i kwalifikowaniu. Porozumiewając się z innymi, bądź przygotowany do nadania informacji, która oferuje wartość i wzajemne rozumienie ze strony odbiorcy.

#05 Kontrolujesz swoje zobowiązania

Kontrolujesz swoje zobowiązania. Ustalasz, które pomysły, kontakty i sposoby porozumiewania się gwarantują największe zainteresowanie i skuteczność. Czujesz się odpowiedzialny za te, które uznajesz za priorytetowe i konieczne do zrealizowania w konkretnym czasie. Określasz, które zobowiązania można realizować powoli, które trzeba szybciej, a które bardzo szybko.

#07 Kontrolujesz swoje zainteresowania

Kontrolujesz swoje zainteresowania. Większość ludzi reaguje emocjonalnie na wszystko, co odbiera jako zagrożenie dla własnej wartości. Miej twórcze wyobrażenie o sobie i głęboko zakorzenione poczucie własnej wartości, niezależnie od tego, co się dzieje wokół ciebie. Raczej odpowiadaj niż reaguj, używając logiki lewej półkuli mózgowej w połączeniu z intuicją półkuli prawej. Twoje odpowiedzi niech będą konstruktywne. A tym, co cię interesuje najbardziej, nie będzie radość życia.

#06 Kontrolujesz swoje motywacje

Kontrolujesz własne motywacje. Za pomocą swoich pomysłów, kontaktów i zobowiązań określasz swoje długofalowe cele życiowe, które stają się twoimi motywacjami. Tym, co cię najbardziej identyfikuje z innymi. Miej wartościowe motywacje i cele życiowej gry, co da ci zaufanie i odwagę.

Uwagi końcowe

Dysponujesz kontrolę nad swoim własnym życiem możesz wybierać rozwiązania najbardziej odpowiednie do sytuacji i przyjmować zmiany z mniejszym lękiem uczyć się na swoich błędach i raczej ich nie powtarzać. Czas swój spędzać na działaniach w “teraźniejszości”, a nie na obawach co może się wydarzyć.

Koncentruj się na tym na co masz wpływ i działaj w swojej strefie wpływu. Jesteś odpowiedzialny za wyniki, jakie osiągasz w życiu. Poprzez swoje decyzje możesz wpływać na uzyskiwane efekty. Zabieraj się najpierw do zadań najtrudniejszych, stawiających największe wyzwania, rozumiejąc, że nagroda przyjdzie później, gdy włożysz już wiele wysiłku w wykonanie pracy. Bądź w pełni świadomy, że twoje prawdziwe osiągnięcia w życiu będą zależały od jakości i wielkości twojego wkładu. Postępując w ten sposób wcześniej lub później osiągniesz to do czego dążysz.

„Są dwa podstawowe wybory w naszym życiu: zaakceptować warunki takie, jakie są albo zaakceptować odpowiedzialność za ich zmianę”. – Denis Waitley

Czy czujesz że kontrolujesz swoje przeznaczenie? Jak mógłbyś Lepiej kontrolować to co ci się przydarza? Nad którą z siedmiu reguł samokontroli powinieneś popracować?

Sprawdź też: „Byłem tutaj” – jaki wywierasz wpływ?