Twój zegar wystartował w chwili narodzin. Najcenniejsze co masz to twój czas na tej ziemi. Twoje podejście do czasu jest krytycznym czynnikiem sukcesu we wszystkim, co robisz i co możesz osiągnąć. Wszystko co reprezentujesz sobą do teraz i co osiągniesz w przyszłości, jest zdeterminowane twoim sposobem myślenia oraz tym, jak wykorzystujesz swój czas. Chcesz lepiej korzystać z czasu? Istnieją uniwersalne ponadczasowe zasady i prawa zarządzania czasem, które mogą ci w tym pomóc.

Brian Tracy autorytet z dziedziny rozwoju osobistego i psychologii sukcesu przez lata studiował i analizował co wyróżnia ludzi sukcesu. Okazuje się, że ludzie którzy osiągają więcej sukcesów, przede wszystkim są dobrze zorganizowani i lepiej korzystają ze swojego czasu. Mają zdolność załatwienia znacznie więcej spraw w tym samym czasie w porównaniu do osób, które osiągają w życiu niewiele.

Na podstawie swoich badań i własnych doświadczeń, Brian Tracy zebrał najważniejsze prawa zarządzania czasem. Prawa te są ponadczasowe i wieczne. Działają wszędzie i dotyczą każdego. Jeśli będzie postępował w zgodzie z tymi prawami i zasadami, zaczniesz osiągać w życiu znacznie więcej niż dotąd uważałeś za możliwe. Oto 13  praw zarządzania czasem – zaczynamy!

„Nigdy nie starcza czasu na zrobienie wszystkiego, zawsze jest jednak czas, by zrobić rzeczy najważniejsze”. – Brian Tracy

Ponadczasowe uniwersalne prawa zarządzania czasem

#01 Prawo klarowności

Im jaśniejsze są dla ciebie twoje cele i zamierzenia, tym bardziej skuteczny i efektywny będziesz w ich osiąganiu.

#02 Prawo priorytetów

Zdolność do wyznaczania priorytetów w gospodarowaniu czasem, jakim dysponujesz, determinuje w całości jakość twojego życia.

#03 Prawo konsekwencji

Zanim rozpoczniesz coś nowego, musisz zakończyć coś, co rozpocząłeś dawniej.

#04 Prawo najwartościowszych zasobów

Oprócz czasu najwartościowszym zasobem, jakim dysponujesz jest twoja zdolność zarobkowania.

#05 Prawo planowania

Każda minuta poświęcona sporządzeniu planu pozwala na zaoszczędzenie 10 minut jego wykonania.

#06 Prawo nagradzania

Nagroda, jaką otrzymasz, zawsze będzie zależeć od uzyskanych przez ciebie rezultatów.

#07 Prawo sekwencyjności

Zarządzanie czasem umożliwia kontrolowanie sekwencji zdarzeń w swoim życiu.

#08 Prawo zdobytego wsparcia

Niektóre rzeczy, które robisz, pozwalają osiągnąć dużo więcej niż zyskałbyś, angażując się przez tyle samo czasu w inne działania.

#09 Prawo wyczucie chwili

Zdolność do działania w szybkim tempie niż inni może stanowić swój największy atut.

#10 Prawo wprawy

Nieustanne rozwijanie kluczowych umiejętności zmniejsza czas wymagany na wykonanie zadań oraz poprawia osiągane rezultaty.

#11 Prawo presji czasu

Nigdy nie ma dość czasu, żeby zrobić wszystko, ale zawsze jest dość czasu, żeby zrobić to co najważniejsze.

#12 Prawo ukierunkowanej aktywności

Zdolność do rozpoczęcia i zakończenia najważniejszego z powierzonych zadań warunkuje twoją produktywność w większym stopniu niż jakakolwiek inna umiejętność.

#13 Prawo kompetencji

Możesz podwyższyć swoją wydajność i efektywność, zdobywają coraz większą wprawę w wykonywaniu najważniejszych zadań.

Uwagi końcowe

Oto poznałeś uniwersalne prawa zarządzania czasem. Były one stosowane w praktyce w ciągu minionych wieków przez najbardziej produktywnych ludzi w każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Są to prawa podstawowe, które działają również obecnie w XXI wieku, gdzie czas jest wciąż najcenniejszą walutą. Przestrzegaj tych praw, układaj swój kalendarz stosując się do nich, a masz szanse osiągnąć sukces o jakim nawet nie marzyłeś. Dzięki nim nie tylko będziesz bardziej produktywny i zrobisz więcej. Może cię to zaskoczyć, ale będziesz miał też więcej wolnego czasu, który możesz wykorzystać jak chcesz i spędzić z ludźmi, którzy są dla ciebie ważni, jak rodzina i przyjaciele.

Jeśli miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz na temat mądrego gospodarowania swoim czasem, to skoncentrowanie działanie jest chyba najważniejszą z technik zarządzania czasem. Osiągnięcie najwyższej efektywności jest możliwe jedynie, gdy skupisz się całkowicie i wyłącznie na wykonaniu jednego, najważniejszego zadania i nie porzucisz go, aż do momentu  gdy zostanie zrealizowane w 100%.

„Nieustannie zadawaj sobie pytanie: „Jaki jest najbardziej wartościowy i pożyteczny sposób wykorzystania – teraz w danej chwili – czasu, jakim dysponuje?”. Bez względu na treść konkretnej odpowiedzi, zajmij się właśnie tym”. – Brian Tracy

Pamiętaj nie możesz zrobić wszystkiego, ale możesz zrobić jedną rzecz, która jest najważniejsza i możesz ją zrobić teraz!

Sprawdź też: System Znajdowania Czasu. Jak skupiać się na tym, co najważniejsze?