Zastanawiasz się dlaczego nie jesteś bogaty? Zdobywanie i pomnażanie pieniędzy to dziedzina, w której bezwzględnie obowiązują uniwersalne prawa. Twoje podejście do pieniędzy zdeterminuje to ile pieniędzy zgromadzisz i zatrzymasz w ciągu swego życia. Wiele osób zarabia nawet duże pieniądze, ale mimo to nigdy nie dochodzą do finansowej niezależności i bogactwa. Dlaczego tak się dzieje? Powodem jest Prawo Parkinsona.

Prawo Parkinsona – czyli dlaczego nie jesteś bogaty i jak możesz to zmienić

Prawo Parkinsona to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych praw jeśli chodzi o produktywność. Sformułował je angielski historyk, pisarz i doradca w rządzie Wielkiej Brytanii Cyryl Northcote Parkinson. Parkinson zaobserwował, że wraz z rozrastaniem się systemów biurokratycznych ich wydajność spada, a nie rośnie. Im więcej dano pracownikom przestrzeni i czasu, tym więcej ich potrzebowali.

Zgodnie z prawem Parkinsona:

„Praca rozrasta się tak, aby wypełnić cały czas przewidziany na jej ukończenie”.

Bez względu na termin, jaki sobie wyznaczasz, czy to bliski, czy daleki, właśnie tyle Ci zajmie ukończenie danego zadania. Jeśli dajesz sobie dość długie terminy, to trudno Ci będzie się zdyscyplinować; jeśli zaś wyznaczasz terminy krótkie, masz szansę się zmobilizować.

Prawo Parkinsona jest uniwersalne i dotyczy też pieniędzy

Okazało się, że tę obserwację Parkinsona można zastosować do wielu innych okoliczności. Prawo Parkinsona w ogólnej formie mówi, że rozrost jakiegoś zjawiska przyczynia się do spadku jego wydajności. Odnosząc je do pieniędzy, zgodnie z Prawem Parkinsona:

„Wydatki zawsze rosną proporcjonalnie do wysokości uzyskiwanych przychodów”.

Ludzie bez względu na to, ile zarabiają, mają skłonność do wydawania wszystkiego, a nawet jeszcze więcej. Ich wydatki wzrastają wprost proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów. Wiele osób zarabia po latach kilkakrotnie więcej niż wtedy, kiedy rozpoczynały pierwszą pracę, a mimo to dziwnym sposobem wydają każdą zarobioną złotówkę, żeby utrzymać osiągnięty poziom życia. Bez względu na to ile by zarabiały, zawsze ich zdaniem będzie to za mało. Nic więc dziwnego, że większość ludzi przechodzi na emeryturę z niewielkimi zasobami finansowymi albo nawet z długami.

Twój życiowy cel – finansowa niezależność

Twoim głównym celem w życiu powinno być osiągnięcie szczęścia. Jednak szczęście jest czymś, co istnieje w sposób naturalny tylko wtedy, gdy brak lęku, wątpliwości oraz negatywnych uczuć. Problemy często rodzą się wtedy, kiedy odczuwasz niedostatek środków finansowych. W rezultacie czego cierpi na tym twoje życie codzienne. Dlatego jednym z najważniejszych celów w twoim życiu powinna być finansowa niezależność. Oddali to od ciebie troskę o finanse, która niepokoi większość ludzi. Powinieneś zmierzać do osiągnięcia stanu, w którym będziesz posiadać dostatecznie dużo pieniędzy, aby przestać się o nie martwić.

#01 Niezależność finansowa jest rezultatem łamania prawa Parkinsona

Prawo Parkinsona wyjaśnia mechanizm pułapki, w jaką wpada większość ludzi. Stanowi ono przyczynę zadłużania się, finansowych kłopotów i frustracji. Tylko pod warunkiem, że rozwiniesz w sobie dostatecznie silną wolę,  by sprzeciwić się tej silnej żądzy wydawania wszystkiego co zarabiasz, będziesz mógł gromadzić pieniądze i zapewnić sobie finansową niezależność.

#02 Niezależność finansowa jest rezultatem powstrzymania inflacji stylu życia

Inflacja stylu życia, to sytuacja, w której wraz ze wzrostem twoich zarobków, szybko rosną również twoje wydatki.

Wolność finansowa stoi na trzech nogach: zarabianiu, oszczędzaniu i inwestowaniu. Jeśli sprawisz, że twoje wydatki będą rosły wolniej niż twoje przychody, oraz zaoszczędzisz lub zainwestujesz powstałą różnicę z czasem zyskasz finansową niezależność.

Jak możesz złamać Prawo Parkinsona, aby być bardziej produktywnym i mieć więcej pieniędzy?

#01 Większa produktywność

Narzucaj sobie terminy i kończ zadania przed czasem

Mając świadomość tego, że praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie jeśli zależy Ci na produktywności i skuteczności, narzucaj sobie własne ograniczenia czasowe, aby wywiązywać się ze zobowiązań.

Przyjmując bowiem pewne terminy, kiedy masz określoną pracę do wykonania, zmuszasz się do koncentracji na najważniejszych zadaniach. Nie komplikujesz ich ani nie utrudniasz tylko po to, by wypełniły przewidywany czas.

Zmuszaj się też do kończenia zadanej pracy wcześniej niż końcowy termin, aby móc uwolnić od niej swój umysł i wykorzystać zaoszczędzony czas na inne zajęcia.

„Oszczędzaj czas, przyznając go sobie w mniejszych ilościach”.

#02 Więcej pieniędzy

Wprowadź natychmiastowe zamrożenie wydatków

Jeśli chodzi o pieniądze i Prawo Parkinsona policz dokładnie swoje obecne koszty życia. Sporządź miesięczny budżet obejmujący wszystkie koszty stałe i postanów ograniczyć swoje wydatki. Przeanalizuj dokładnie każdą pozycję na liście wydatków. Poszukaj sposobów zmniejszenie wydatków. Wstrzymaj się od wszelkich zakupów które nie są konieczne. Postaw sobie za cel obniżenie łącznej sumy wydatków i kosztów utrzymania o co najmniej 10% w ciągu następnych trzech miesięcy.

„Twoja finansowa przyszłość, nie zależy od tego, ile zarabiasz, lecz od tego ile potrafisz przy sobie zatrzymać”.

Żyj za to co zostanie po odłożeniu

Poszukaj sposobów, na zwiększenie swoich zarobków. Pomyśl co możesz zrobić, aby zarabiać więcej? Podejmij też postanowienie, że zaoszczędzisz i zainwestujesz 50% z każdego przyrostu dochodów. Naucz się żyć z tego co pozostanie po odłożeniu. Ciągle masz do dyspozycji połowę podwyższonych przychodów, które możesz wydać zgodnie z własnymi życzeniami. niech takie postępowanie stanie się normą na całe dalsze życie.

Jeśli potrafisz wbić klin między rosnące zarobki i wzrastające koszty utrzymania, a następnie zdołasz zaoszczędzić lub zainwestować uzyskaną różnicę, w konsekwentny sposób będziesz podnosił poziom życia, zarabiając coraz więcej pieniędzy.

„Świadome łamanie prawa Parkinsona prowadzi w końcowym efekcie do większej produktywności i finansowej niezależności”.

Sprawdź też: Jak myśleć lepiej o pieniądzach? Psychologia pieniędzy ponadczasowe lekcje o bogactwie