Chociaż praca nie jest jedynym celem naszego życia, to stanowi ważną część naszej codzienności. Większość ludzi spędza wiele godzin w pracy, ale niestety nie zawsze odczuwają satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Często wynika to z braku świadomości swoich umiejętności i talentów w kontekście wykonywanej pracy. Niestety, prowadzi to do niedostatecznego wykorzystania potencjału zarówno indywidualnego, jak i zespołowego, co z kolei kończy się frustracją i poczuciem niezadowolenia. Jak zatem wyzwolić pełen potencjał swojego zespołu oraz własne talenty? Jak uwolnić geniusz w pracy? Patrick Lencioni, znany na całym świecie amerykański pisarz, mówca i konsultant biznesowy, uznawany za jednego z najważniejszych myślicieli i ekspertów w dziedzinie zarządzania i liderowania, opracował model Geniuszu w Pracy, który może pomóc w osiągnięciu tego celu. Jest to proste i praktyczne narzędzie, które pozwala szybko zwiększyć osobistą i zespołową energię, zrozumienie oraz produktywność. Przyjrzyjmy się bliżej temu modelowi.

“Ludzie, którzy wykorzystują swoje naturalne, dane im przez Boga talenty, czują się bardziej spełnieni i odnoszą większe sukcesy niż ci, którzy tego nie robią. Zespoły i organizacje, które pomagają ludziom wykorzystywać talenty dane im przez Boga, osiągają większe sukcesy i są bardziej produktywne niż te, które tego nie robią.” – Patrick Lencioni

6 typów geniuszu w pracy. Jak wyzwolić potencjał swój i swojego zespołu?

Patrick Lencioni identyfikuje sześć typów osobowości zawodowych – “geniuszu” w pracy:

#01 Geniusz Zastanowienia

Geniusz Zastanowienia to umiejętność zgłębiania, spekulowania i kwestionowania aktualnego stanu, zadawania pytań prowokujących do znajdowania odpowiedzi i działania. Ludzie z tym geniuszem mają naturalną skłonność do takiego zachowania. Łatwo jest im zatracić się w obserwowaniu otaczającego ich świata i rozmyślaniu, czy coś nie powinno wyglądać inaczej lub czy jest jeszcze do wykorzystania niezagospodarowany potencjał.

#02 Geniusz Inwencji

Geniusz Inwencji polega na znajdowaniu nowych pomysłów i wymyślaniu rozwiązań. Ludzie z tym geniuszem cechują się inicjatywą, kreatywnością i pomysłowością w najpełniejszym znaczeniu tych słów, nawet bez specjalnego ukierunkowania i kontekstu. Choć każdy typ jest geniuszem, ci właśnie ludzie są często nazywani „genialnymi”, ponieważ wiele ich pomysłów wydaje się „spadać z nieba”.

#03 Geniusz Osądu

Geniusz Osądu jest związany z instynktem, intuicją i bardzo trafnym osądem. Ludzie z tym geniuszem mają naturalną zdolność do oceny pomysłu lub sytuacji, nawet nie mając do dyspozycji dużej ilości danych lub wiedzy. Wykorzystując umiejętność wychwytywania prawidłowości oraz wewnętrzne przeczucie, potrafią udzielać cennych rad i dostarczać informacji zwrotnych na większość tematów w sposób wykraczający poza poziom ich konkretnej wiedzy lub posiadane informacje.

#04 Geniusz Ożywiania 

Geniusz Ożywiania wiąże się z mobilizowaniem, motywowaniem i prowokowaniem ludzi do podjęcia działań związanych z jakimś pomysłem lub inicjatywą. Osoby z tym geniuszem mają naturalną skłonność do inspirowania i zachęcania innych do zaangażowania się w przedsięwzięcie. Nie mają problemu z perswazją, skłanianiem kogoś do powtórnego przemyślenia lub zmiany planów w celu podjęcia czegoś wartościowego.

#05 Geniusz Stwarzania

Geniusz Stwarzania możliwości polega na zapewnianiu ludziom wsparcia i pomocy w taki sposób, w jaki jest to potrzebne. Osoby z tym geniuszem chętnie i trafnie reagują na potrzeby innych bez stawiania warunków i ograniczeń. Mają naturalną skłonność do pomagania innym w osiąganiu celów i częściej potrafią przewidzieć, czego oni potrzebują, zanim jeszcze o to poproszą. Osoby z geniuszem Stwarzania możliwości często w ogóle nie są świadome swojego geniuszu.

#06 Geniusz Wytrwałości

Geniusz Wytrwałości to satysfakcja z popychania wszystkiego naprzód za linię mety, do kompletnego wykończenia. Ludzie z tym geniuszem nie tylko potrafią, ale również w naturalny sposób starają się wykańczać projekty i zapewniać ich kompletność oraz zgodność ze specyfikacją. Czerpią energię z pokonywania przeszkód i oglądania wyników swojej pracy oraz odnajdują radość z „zaliczania” i wykańczania zadań według listy.

“Geniusz w Pracy ma kluczowe znaczenie dla produktywności. Gdy ludzie w organizacji rozumieją swoje obszary geniuszu – i frustracji – i gdy jest zapewniona w tym zakresie pełna transparentność, liderzy mogą dokonać korekt, dzięki którym członkowie zespołu będą mogli wnosić znacząco większy wkład. W efekcie wszystkim uda się zrobić więcej w krótszym czasie i z mniejszą frustracją. Pomiar wpływu takich działań jest prawie niemożliwy, ponieważ przenika on niemal każdy aspekt doświadczeń pracownika”. – Patrick Lencioni

6 działań niezbędnych w każdej pracy zespołowej

Każdorazowe wspólne przedsięwzięcie według Lencioniego obejmuje wszystkie sześć geniuszów i ich wymaga. Jeśli zabraknie nam choćby jednego, prawdopodobnie czeka nas porażka i frustracja. Każdy geniusz jako taki zapewnia coś, co jest potrzebne innym geniuszom, samemu otrzymując coś od nich.

#01 Zastanowienie

Pierwszy etap pracy w każdym typie przedsięwzięcia zwłaszcza biznesie, wymaga, aby ktoś zadał ważne pytanie, zgłębił możliwości większego potencjału, wywiesił czerwoną flagę lub po prostu pospekulował nad aktualnym stanem rzeczy. „Czy jest lepszy sposób?” „Czy jesteśmy najlepszą firmą, jaką możemy być?” „Czy ktoś uważa, że coś jest nie tak w tym, jak obsługujemy klientów?”

Brak zastanowienia może sprawić, że zespół nie znajdzie czasu na refleksję i przyjrzenie się, co się wokół dzieje. Kwestie kulturowe, okazje rynkowe, wyłaniające się problemy mogą pozostać niezauważone w pogoni za pilniejszymi sprawami.

#02 Inwencja

Kolejny etap to odpowiedź na to pytanie przez stworzenie rozwiązania, wymyślenie planu, przedstawienie nowej propozycji lub wypracowanie nowatorskiego podejścia. „Mam pomysł!” „Jak podoba się wam ten plan?” „A może pomoglibyśmy klientom w ten sposób?”

Brak Inwencji w grupie prowadzi do oczywistych problemów. W wielu przypadkach zespół zaczyna czuć mętlik, ponieważ wie, że znane sposoby robienia różnych rzeczy już się nie sprawdzają, ale widzi, że utknął, wciąż bezskutecznie próbując starych podejść. Albert Einstein uznałby to za jedną z definicji obłędu.

#03 Osąd

W trzecim etapie trzeba zareagować i ocenić pomysł, który powstał dzięki Inwencji. Może to być zaopiniowanie propozycji, dostarczenie informacji zwrotnych na temat rozwiązania lub dostosowanie podejścia. „Moje wewnętrzne przeczucie podpowiada mi, że to świetny plan”. „Mam silne przeświadczenie, że coś jest nie tak z tymi wartościami”. „Myślę, że musimy trochę zmienić twój pomysł na produkt, zanim będzie gotowy”.

Brak Osądu to duży problem dla zespołów i często trudno go zauważyć. To dlatego, że osąd nie jest łatwy do zaobserwowania albo zidentyfikowania, a tym samym do potwierdzenia. Ale to nie czyni go ani trochę mniej realnym. Gdy grupie brakuje tego geniuszu, w podejmowaniu decyzji zbytnio opiera się na danych i modelach, choć takie decyzje najlepiej jest podejmować, opierając się na prostym osądzie. Członkowie zespołu często są zdziwieni, widząc, że wcześniej podjęli złe decyzje, i zastanawiają się, jak mogli się tak bardzo pomylić.

#04 Ożywianie

Następnym krokiem po weryfikacji planu lub rozwiązania i stwierdzeniu, że zasługuje na wdrożenie, jest podjęcie działań przez kogoś, kto zmobilizuje do tego ludzi, zachęci ich do pomocy w realizacji lub zainspiruje do przyjęcia. „Hej, ludzie, posłuchajcie, jaki ona ma pomysł!” „Skupmy się wokół tych wartości”. „Kto jest gotów pomóc nam w udoskonaleniu programu obsługi klienta?”

Brak Ożywienia w zespole jest dość łatwy do zauważenia, ponieważ jest to jeden z najbardziej widocznych geniuszów. Gdy nikt nie zmobilizuje grupy lub nie sprowokuje działania, nawet najwspanialsze pomysły nie zaowocują, a potencjał załogi pozostanie niewykorzystany. W takich sytuacjach usłyszysz, jak ludzie mówią: „Mamy tyle wspaniałych pomysłów, ale nie wydaje się, żeby ktokolwiek tutaj był nimi podekscytowany”.

#05 Stwarzanie możliwości

Potem ktoś musi odpowiedzieć na to wezwanie do działania, stać się dostępnym, zgodzić się wykonać, co trzeba, aby wystartować z rozwiązaniem i ruszyć naprzód. „Jestem do dyspozycji, aby pomóc zrealizować ten pomysł”. „Możecie na mnie liczyć w związku z tymi wartościami”. „Z przyjemnością pomogę zrobić to dla klientów; powiedzcie, kiedy będziecie mnie potrzebować”.

Brak Stwarzania możliwości w zespole jest oczywistym problemem, który można przeoczyć, ponieważ inni często w ogóle nie uważają tego za geniusz. Gdy jednak zabraknie go w załodze, pojawi się uczucie frustracji, że nikt nie chce pomóc i nikt nie reaguje odpowiednio na zachęty ożywiacza. Stwarzanie możliwości można uznać za spoiwo zespołu. Grupa zawdzięcza je ludziom, którzy czerpią radość i energię z reagowania na prośby o pomoc. Jeśli w drużynie tego zabraknie, trudno liczyć na sukces.

#06 Wytrwałość

Ktoś musi też zrealizować ten projekt, dokończyć program, zmusić do pokonania przeszkód i zapewnić wykonanie pracy zgodnie ze specyfikacją. „Sprężajmy się, bo ten nowy pomysł nie został jeszcze urzeczywistniony”. „Dobra, podsumujmy to i skupmy się na wartościach, żeby można było przesłać to do akceptacji przez zarząd, bo mam termin do dzisiejszego wieczoru”. „Zrób mi miejsce, to dokończę za ciebie tę bazę danych o klientach”.

Brak Wytrwałości w zespole to kolejny oczywisty problem, ponieważ bez tego programy, projekty oraz inne rzeczy na ogół nie zostają wykończone. Wiele start-upów ma mnóstwo ludzi z Zastanowieniem, Inwencją, Osądem i Ożywianiem, ale bez kogoś z geniuszem Wytrwałości nie zdołają pokonać przeszkód i stawić czoła przeciwnościom na krytycznych późniejszych etapach pracy. Każdy zespół odnoszący sukcesy, na każdym poziomie, potrzebuje ludzi, którzy po prostu lubią widzieć, że coś zostało w pełni dokończone.

Wypełnienie luki

Zastanowienie identyfikuje potrzebę zmiany, Inwencja stwarza rozwiązania, Osąd ocenia i udoskonala rozwiązania oraz rekomenduje podjęcie działań, Ożywienie mobilizuje ludzi do aktywności, Stwarzanie możliwości zapewnia wsparcie oraz kapitał ludzki, a Wytrwałość gwarantuje kompletne wykonanie prac i osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

Istnieje kilka sposobów, w jakie zespół może wypełnić luki związane z brakiem sześciu typów geniuszu. Po pierwsze, może zatrudnić dodatkowych ludzi, którzy posiadają brakujący geniusz. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe albo natychmiast wykonalne. Po drugie, może wynająć kogoś wewnętrznie, z własnej organizacji. Może na przykład zaprosić kogoś spoza grupy do uczestnictwa w ważnych spotkaniach i w razie potrzeby wnoszenia własnego wkładu. Po trzecie, może we własnym zespole znaleźć ludzi, którzy posiadają brakujący geniusz w obszarze swoich kompetencji, i liczyć na to, że to oni wypełnią tę lukę. To jednak powinno być tylko czasowym rozwiązaniem, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadziłoby do wypalenia i niezadowolenia.

Lepsza droga do zrozumienia swojego talentu, frustracji i zespołu

Praca powinna być dla nas sposobem na rozwijanie swoich talentów i czerpanie satysfakcji z tego, co robimy. Choć nie zawsze jest łatwo znaleźć swoją drogę w karierze, warto zrobić krok naprzód i odkryć swoje mocne strony.

Poznanie swojego stylu pracy i umiejętności, a także zrozumienie stylu pracy swoich współpracowników, jest kluczem do budowania silnego i efektywnego zespołu. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i osiągać sukcesy w pracy.

Sześć typów osobowości zawodowychJak zrozumieć talenty oraz frustracje swoje i całego zespołu. - Patrick Lencioni
Sześć typów osobowości zawodowych
Jak zrozumieć talenty oraz frustracje swoje i całego zespołu. – Patrick Lencioni

Jeśli chcesz osiągnąć więcej w swojej pracy i rozwinąć swoje umiejętności, nie wahaj się sięgnąć po książkę Sześć typów osobowości zawodowych. Ta wartościowa lektura pomoże Ci w identyfikacji swoich talentów i umiejętności, a także w budowaniu zgranych zespołów.

Podobnie jak inne książki Lencionniego, pierwsza część jest fikcyjną – ale realistyczną – opowieścią o Geniuszu w Pracy i jego zastosowaniu. Druga część stanowi szczegółowy przegląd modelu.

Sześć typów osobowości zawodowych to nie tylko wartościowa lektura, ale również praktyczny przewodnik, który pomoże Ci w codziennej pracy z zespołem. Znajdziesz w niej narzędzia, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć swoich pracowników oraz zbudować zgrany i skuteczny zespół.

Tym, co odróżnia Sześć typów Geniuszu w Pracy od innych narzędzi, jest ich zastosowanie do konkretnych działań związanych z każdym rodzajem pracy grupowej. Dzięki temu model ten jest bardzo przydatny dla ludzi przewodzących zespołom oraz kierujących projektami i organizacjami.

Jeśli zależy Ci na rozwoju swoich umiejętności zarządzania oraz na osiągnięciu sukcesu w pracy, to ta książka jest dla Ciebie.

Nie czekaj, poznaj i uwolnij swój geniusz w pracy. Zacznij swoją drogę do sukcesu już dziś!

“Geniusz w Pracy jest jak kubek termiczny, który wypełniamy gorącą kawą i szczelnie zakręcamy wieczko. Ciepło i energia pozostaną w kubku na bardzo długo. Podobnie, gdy pracujemy w obszarach swoich geniuszów, możemy pozostawać pełni energii i zmotywowani niemal w nieskończoność” – Patrick Lencioni

Źródło: Sześć typów osobowości zawodowych. Jak zrozumieć talenty oraz frustracje swoje i całego zespołu. – Patrick Lencioni, wydawnictwo MT Biznes 2023, tłumaczenie Anita Doroba

Sprawdź też: Jak uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną? Model zdrowej organizacji Lencioniego

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!