Zaufanie stało się najpotężniejszym elementem w osiąganiu osobistego i zawodowego sukcesu. W naszej obecnej epoce, często określanej jako epoka nieufności, każda forma oszustwa jest rutynowo eksponowana w internecie, tradycyjnych mediach i wszechobecnych mediach społecznościowych. Manipulacja jako główna siła motywująca jest martwa! – Robin Dreeke

Skoro zaufanie odgrywa tak ważną rolę, warto zadać następujące pytania: Jak zdobywamy zaufanie? Jak je zachowujemy? Jak rozwiązujemy problemy z zaufaniem? Jak lepiej wzbudzać zaufanie? Jak zdobyć czyjeś zaufanie w kilka godzin, minut, a nawet sekund? Skąd wiemy, że ktoś nie jest godny naszego zaufania? Aby odpowiedzieć na te pytania najlepiej zapytać eksperta w ten dziedzinie.

Robin Dreeke – jest byłym agentem i szefem Wydziału Analizy Behawioralnej FBI oraz autorem popularnych książek dotyczących rozumienia i analizy ludzkich zachowań. W Polsce ukazały się jego dwa bestsellery: „Jak czytać ludzi radzi agent FBI” oraz „Jak zjednać sobie ludzi. Metody agenta FBI”. W swojej kolejnej książce Moc Zaufania, napisanej wspólnie z Cameronem Stauthem, z którym razem pracował w FBI, Robin Dreeke odkrywa tajniki zdobywania zaufania i bycia przywódcą,

Według Robina Dreeke aby stać się godnym zaufania, trzeba postępować zgodnie z systemem pięciu zasad, określonych jako Kodeks Zaufania.

„Aby wzbudzić zaufanie, postaw innych na pierwszym miejscu”. – Robin Dreeke

Moc i Kodeks Zaufania. 5 zasad zdobywania zaufania i bycia przywódcą

#1 Zasada: Powstrzymaj swoje ego.

Każdy z nas, z samej natury egzystencji, jest i musi pozostać w centrum swojego życia. Aby zdobyć zaufanie drugiej osoby, musisz w sposób naturalny, normalny skupić na niej swoją uwagę. Wzbudzanie zaufania wymaga stawiania potrzeb, marzeń i pragnień innych ludzi przed własnymi. Jeśli stawiasz innych na pierwszym miejscu, nie ma powodu, aby za tobą nie podążali. Jeśli myślisz tylko o sobie, dlaczego mieliby? Najważniejszą przymiotem w celu wzbudzania zaufania jest po prostu pokora. Najbardziej zwięzły sposób na opisanie języka zaufania brzmi: „chodzi o nich”.

#2 Zasada: Nie osądzaj.

Szanuj opinie, postawy, idee i punkty widzenia wszystkich ludzi – bez względu na to, jak obce, a nawet sprzeczne z twoimi. Nikt nie ufa ludziom, którzy się wywyższają, i nikt nie ufa ludziom, którzy nie darzą nas zrozumieniem. Szacunek nie oznacza aprobaty. Oznacza zrozumienie. Nieosądzanie to najlepsza zachęta do zaufania, jaką możesz zaoferować.

#3 Zasada: Potwierdzaj wartość innych ludzi.

Rozpoznaj ludzką przyzwoitość, którą przynajmniej w jakimś stopniu obdarzony jest prawie każdy człowieka na ziemi i spróbuj zrozumieć ludzi z tej perspektywy. Każdy z nas rodzi się ze świętym prawem do własnych poglądów. Potwierdzenie wartości, podobnie jak szacunek, nie oznacza aprobaty. Oznacza zrozumienie.

#4 Zasada: Bądź rozważny.

Bądź uczciwy i opieraj się wszelkim formom manipulacji – od pochlebstwa po wymuszanie. Trzymaj się faktów i bądź szczery. Tylko ci, którzy polegają na rozsądku, odzwierciedlonym uczciwością, mogą stworzyć podstawę racjonalnych, wspólnych korzyści, na których zasadza się trwałe zaufanie. Zaufanie inspirowane samymi emocjami bardzo szybko ulega wyczerpaniu. Przywództwo inspirowane strachem to po prostu strach. Daj ludziom dobry powód, aby ci zaufali, a oni ci zaufają.

#05 Zasada: Bądź szczodry.

Nie oczekuj, że ktoś obdarzy cię zaufaniem, dopóki sam go nie zaoferujesz. Ludzie nie pozwalają sobie ufać tym, którzy tworzą jednostronne relacje. Samolubstwo odpycha. Szczodrość przyciąga. Najbardziej hojnym darem, jaki możesz zaoferować, jest twoje własne zaufanie. Najtrwalszym darem jest lojalność i trwałe zaufanie.

„Długofalowe, niepodważalne przywództwo jest całkowicie zależne od wzbudzenia zaufania u tych, którymi pragnie się przewodzić. Przewodzenie opierające się na zaufaniu jest jedyną strategią przewodzenia, która jest niemal powszechnie skuteczna – niemal dla wszystkich przywódców, w bez mała każdej sytuacji – i jest jedyną, która przetrwa”. – Robin Dreeke

Słowo końcowe

Oto poznałeś Kodeks Zaufania, zestaw pięciu zasad zaangażowania, które muszą być przestrzegane przez wszystkich, którzy chcą wzbudzać uzasadnione, trwałe zaufanie.

Kodeks Zaufania wymaga, abyś: #01 powstrzymywał swoje ego, #02 nie osądzał, #03 potwierdzał wartość innych, #04 zachowywał rozsądek i #05 był szczodry.

Innymi słowy, aby wzbudzić zaufanie, traktuj ludzi z #01 pokorą, #02 nieosądzającą akceptacją, #03 potwierdzeniem wartości, #04 rozsądkiem i #04 szczodrością.

Moc zaufania. 5 reguł zwycięstwa według agenta FBI. - Robin Dreeke
Moc zaufania. 5 reguł zwycięstwa według agenta FBI. – Robin Dreeke

Jak Kodeks Zaufania zastosować w praktyce? Tego dowiesz się z książki Moc Zaufania. Znajdziesz w niej Cztery Kroki ku Zaufaniu: plan działania w celu wdrożenia Kodeksu Zaufania. Podjęcie tych Kroków sprawia, że Kodeks działa w prawdziwym świecie. Te działania pokazują ludziom, że jesteś osobą, której można powierzyć losy innych, i odpowiedzialnym przywódcą.

Wiele książek uczy wątpliwej sztuki manipulacji – ale prawdopodobnie nie ma innych książek, które oferują lekcje zawarte w tym podręczniku. Celem książki Moc Zaufania jest nauczenie spójnego, powtarzalnego systemu stawania się godnym zaufania i przekazywania tej wiarygodności innym. To w sposób naturalny zapewnia przywództwo i lepsze relacje z większością ludzi.

Jeśli jesteś godny zaufania, ale nie wiesz, jak przekazać to innym, ta książka okaże się pomocna. Jeśli naprawdę nie jesteś w tym momencie w pełni godny zaufania, możesz się tego nauczyć. Charakter nigdy nie jest stałą w świecie rządzonym przez zmiany.

Kiedy już przyswoisz sobie pięć zasad Kodeksu Zaufania i nabierzesz wprawy w realizowaniu Czterech Kroków, będziesz przywódcą – osobą godną zaufania, do której inni zwracają się po wskazówki. Dzięki zaufaniu będziesz nawiązać głębokie relacje, które staną się źródłem pogody ducha i szczęścia.

Zaufanie sprawia, że prawie wszystko jest osiągalne. Czyż nie warto abyś posiadał taką moc – moc zaufania!

„Powiem ci, jak wzbudzić zaufanie i wznieść się na poziom przywództwa, który można osiągnąć tylko dzięki zaufaniu. To prosta, ale niełatwa lekcja. Oto ona, ujęta w pełni, w całej swojej prostocie. Po pierwsze: bądź nade wszystko godny zaufania. Po drugie: udowodnij to”. – Robin Dreeke

Źródło: Moc zaufania. 5 reguł zwycięstwa według agenta FBI Autor: Robin Dreeke, Cameron Stauth, wydawnictwo Kompania Mediowa 2022, tłumaczenie Władysław Bibrowski

Sprawdź też: Jak dać się lubić? Przepis na przyjaźń