Czy wiesz, co jest potrzebne, żeby stać się liderem, który pociąga za sobą ludzi i kształtuje rzeczywistość? Co sprawia, że ludzie chcą podążać za liderem? Dlaczego niechętnie podporządkowują się jednemu, a za innym pójdą z zapałem choćby na koniec świata? Czym różnią się teoretycy przywództwa od prawdziwych przywódców w realnym świecie? Nikt prawdopodobnie lepiej nie odpowie na te pytania niż niż John C. Maxwell – mówca, coach, trener i autor i wielki autorytet w dziedzinie przywództwa. Aby stać się i być wielkim liderem decydujące znaczenie mają cechy charakteru, które trzeba rozwijać. W swojej książce 21 cech skutecznego lidera. Jak stać się osobą, za którą pójdą inni Maxwell przedstawia kluczowe, jego zdaniem, cechy, które musi posiadać lider, aby był naprawdę skuteczny.

“Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę”. – John C. Maxwell

21 cech skutecznego lidera według John C. Maxwell

#01 Charakter: Bądź solidny jak skała

“Przywództwo to zdolność i wola do zjednoczenia ludzi wokół wspólnego celu oraz charakter, który wzbudza zaufanie.” – Bernard Montgomery

Prawdziwe przywództwo zawsze wiąże się z innymi ludźmi. Ludzie nie ufają liderom ze skazami na charakterze i nie pójdą za nimi. Co każdy powinien wiedzieć o charakterze?

 • Charakter to więcej niż słowa. Czyny są prawdziwym wskaźnikiem charakteru.
 • Talent jest darem, charakter zależy od nas.
 • Charakter gwarantuje trwały sukces w relacjach z ludźmi.
 • Liderzy nie są w stanie pokonać ograniczeń swojego charakteru.

#02 Charyzma: Pierwsze wrażenie może przesądzić sprawę

“Jak możesz zyskać charyzmę? Bardziej staraj się sprawić, żeby inni mieli dobre zdanie o sobie, niż żeby mieli dobre zdanie o tobie.” – Dan Reiland

Charyzma to zdolność do przyciągania ludzi do siebie. Liderzy którzy myślą najpierw o innych zanim pomyślę o sobie przejawiają charyzmę. Podobnie jak inne cechy charakteru charyzmę można rozwijać. Aby stać się osobą, która przyciąga innych do siebie trzeba:

 • Kochać życie. Ludzie lubią liderów, którzy cieszą się życiem.
 • Dostrzegać w innych to co najlepsze.
 • Dawać ludziom nadzieję. Przywódcy są “sprzedawcami nadziei”.
 • Dzielić się sobą. Ludzie uwielbiają liderów, którzy dają im jak najwięcej z siebie.

#03 Zaangażowanie: Odróżnia ludzi czynu od marzycieli

“Ludzie nie pójdą za liderem, który nie jest zaangażowany. Zaangażowanie może się ujawnić w szerokim zakresie spraw na przykład w tym jakie wybierasz sobie godziny pracy, jak pracujesz na doskonaleniem swoich zdolności albo co robisz dla swoich współpracowników kosztem osobistych wyrzeczeń”. – Stephen Gregg

Jeśli chcesz być skutecznym liderem, musisz być zaangażowany. Prawdziwe zaangażowanie inspiruje i przyciąga ludzi. Jaka jest prawdziwa natura zaangażowania?

 • Zaangażowanie zawsze poprzedza dokonania. Zaangażowanie zaczyna się w sercu.
 • Jedna rzecz to mówienie o zaangażowaniu, a druga to faktyczne działanie. Zaangażowanie ujawnia się w działaniu.
 • Jeśli chcesz dojść do czegoś wartościowego, musisz być zaangażowany. Zaangażowanie umożliwia dokonania.

#04 Dobra komunikacja: Bez niej będziesz szedł sam

“Rozwinięcie znakomitych umiejętności komunikacyjnych jest sprawą absolutnie podstawą dla skutecznego przywództwa. Lider musi umieć dzielić się swoją wiedzą i ideami, a także przekazywać swój entuzjazm. Jeśli lider nie potrafi jasno przekazać swojego przesłania i zmobilizować innych do działania, to przesłanie przestaje mieć w ogóle znaczenie”. – Gilbert Amelio

Jako lider musisz dobrze się komunikować. Ludzie nie pójdą za tobą, Jeśli nie będą wiedzieć, czego chcesz i dokąd zmierzasz.

Jak lepiej się komunikować? Możesz komunikować się znacznie skuteczniej jeśli będziesz stosował się do tych zasad:

 • Uprość swój przekaz. Dobrzy komunikatorzy upraszczają to co skomplikowane.
 • Dostrzegaj osobę. Skuteczni komunikatorze koncentrują się na ludziach, do których mówią.
 • Pokaż prawdę. Wiarygodność jest warunkiem wielki komunikacji.
 • Szukaj reakcji. Gdy się z kimś komunikujesz nigdy nie zapominaj, że celem wszelkiej komunikacji jest działanie.

#05 Kompetencja: Jeśli ją zbudujesz, inni sami przyjdą

“Kompetencja to więcej niż słowa. To zdolność lidera, do określoną rzecz powiedzieć, zaplanować i zrobić w taki sposób, że inni wiedzą, że wiesz jak i że wiesz, że inni pójdą za tobą”. – John C. Maxwell

Podziwiamy ludzi, którzy przejawiają wielką kompetencje. Jeśli chcesz rozwijać swoją kompetencje, powinieneś robić następujące rzeczy:

 • Bądź gotowy codziennie. Ludzie kompetentni są zawsze gotowi do działania bez względu na to jak się czują, w jakich są okolicznościach i jak będzie trudno.
 • Ciągle podnoś swoje kompetencje. Szukaj sposobów by się uczyć, wzrastać, poprawiać.
 • Doprowadzaj rzeczy do końca. Wykonuj swoje zadania na wysokim poziomie i kończ to co zacząłeś.
 • Rób więcej, niż się od ciebie oczekuje. Kompetentni ludzie zawsze robią więcej niż niezbędne minimum. Nigdy nie zadowalają się czymś to jest tylko dostatecznie dobre.
 • Inspiruj innych. Kompetentni liderzy nie ograniczają się do działania na wysokim poziomie Inspirują i motywują swoich ludzi do tego by robili to samo.

#06 Odwaga: Jeden odważny tworzy większość

“Odwagę słusznie uznaje się za podstawowy przymiot człowieka, ponieważ jest to cnota, która gwarantuje wszystkie inne”. – Winston Churchill

Pozycja lidera nie daje odwagi, ale odwaga może dać pozycję lidera. Stojąc w obliczu trudnych decyzji miej na uwadze następujące spostrzeżenia dotyczące odwagi:

 • Odwaga zaczyna się od wewnętrznej bitwy. Każdy test, przed którym stajesz jako lider zaczyna się od ciebie.
 • Odwaga to czynienie tego, to słuszne, a nie tylko łagodzenie sprawy. Wielcy liderzy potrafią zająć zdecydowane stanowisko, gdy zajdzie taka potrzeba.
 • Odwaga lidera inspiruje jego zwolenników. Sprawia, że inni chcą pójść w jego ślady.
 • Twoje życie nabiera wielkości proporcjonalnie do odwagi. Lęk ogranicza lidera. Odwaga nie tylko da ci dobry początek, ale też zapewni lepszą przyszłość.

#07 Przenikliwość: Połóż kres nierozwiązanym tajemnicom

“Mądrzy liderzy wierzą tylko w połowę tego, co słyszą. Przenikliwi liderzy wiedzą, w którą połowę wierzyć”. – John C Maxwell

Przenikliwość jest niezbędnym przymiotem każdego lidera, który pragnie być maksymalnie skuteczny. Przenikliwość pomaga:

 • Odkryć sedno sprawy. Liderzy muszą się codziennie zmagać z ogromnym chaosem i złożonością. W rezultacie muszą polegać na swojej przenikliwości. Choć lider widzi tylko częściowy obraz, przenikliwość pomaga mu odkryć istotę sprawy.
 • Udoskonalić rozwiązywanie problemów. Jeśli jako lider potrafisz dostrzec istotę problemu, to jesteś w stanie go rozwiązać.
 • Ocenić opcję, by uzyskać największy wpływ. Przenikliwy lider korzysta z intuicji i logicznego myślenia, żeby znaleźć najlepszą opcję dla swoich ludzi i swojej organizacji.
 • Pomnożyć swoje szanse. Liderzy tworzą swoje szczęście dzięki przenikliwości, gotowości do wykorzystania swoich doświadczeń i podążania za instynktem.

#08 Koncentracja: Człowiek skoncentrowany jest bystrzejszy

“Jeśli gonisz dwa króliki, oba uciekną”.

Kluczem do sukcesu są priorytety i koncentracja. Zatem istotne pytanie brzmi: “Na czym powinieneś koncentrować swój czas i energię?”

 • 70% czasu i energii koncentruj na swoich mocnych stronach. Skuteczni liderzy, którzy osiągają swój potencjał poświęcają więcej czasu na to co robią dobrze niż na to co robią źle.
 • 25% czasu i energii koncentruj na nowych rzeczach. Rozwój oznacza zmianę. jeśli chcesz się rozwijać musisz się stale zmieniać i poprawiać.
 • 5% czasu i energii koncentruj na swoich słabych stronach. Nie da się całkowicie uniknąć działania w obszarach słabości. Rzecz w tym by takie działanie zminimalizować, a liderzy mogą to uczynić np. delegujący pewne czynności.

#09 Hojność: Świecy nie ubędzie, gdy zapali inną

“Dawanie to najwyższy poziom życia”. – John C. Maxwell

Skuteczni liderzy, tacy za którymi ludzie chcą pójść, nie gromadzą rzeczy tylko dla siebie. Robią to żeby je dawać innym. Pielęgnuj hojność w swoim życiu. Oto co możesz zrobić:

 • Bądź wdzięczny za wszystko co masz. Trudno jest być hojnym, gdy nie czerpie się satysfakcji z tego co się ma.
 • Na pierwszym miejscu stawiaj ludzi. Miarą lidera nie jest liczba osób, która mu służy lecz którym on służy.
 • Traktuj pieniądze jako zasoby. Pieniądze to wspaniały sługa, ale straszny pan. Jeśli pieniądze zaczną tobą rządzić, staniesz się ich niewolnikiem.
 • Rozwiń w sobie nawyk dawania. Jedynym sposobem na to by utrzymać hojną postawę, jest wyrobienie w sobie nawyku dawania, swojego czasu, uwagi, pieniędzy i innych zasobów.

#10. Inicjatywa: Bez niej nie ruszaj się z domu

“Sukces wiąże się z działaniem. Ludzie sukcesu nieustannie działają. Robią błędy, ale nie ustają w działaniu”. – Conrad Hilton

Liderzy muszą wykazywać się inicjatywą. Zawsze powinni szukać okazji i być gotowi do działania.

Jakie cechy pozwalają liderom osiągać zamierzone cele? Kluczowe są cztery elementy:

 • Wiedzą czego chcą. Jeśli chcesz być skutecznym liderem, musisz wiedzieć czego chcesz. Tylko w ten sposób rozpoznasz swoją szansę gdy się pojawi.
 • Sami mobilizują się do działania. Ludzie z inicjatywą nie czekają aż inni ich z motywują.
 • Podejmują większe ryzyko. Gdy liderzy wiedzą czego chcą i potrafią zmobilizować się do działania wciąż stoją przed jedną przeszkodą – to gotowość do podjęcia ryzyka. Ludzie przedsiębiorczy zawsze są gotowi podejmować ryzyko. Są świadomi ceny nie podjęcia ryzyka.
 • Popełniają wiele błędów. Jeśli chcesz wiele osiągnąć jako lider musisz być gotowy do podejmowania inicjatywy i ryzyka. To jednak wiąże się z możliwością popełnienia błędu i porażką. Im większy potencjał tym większe prawdopodobieństwo porażki, ale też większa możliwość osiągnięcia sukcesu.

#11 Umiejętność słuchania: Słuchaj ludzi, a zdobędziesz ich serca

“Lider musi wsłuchiwać się w głos i ludzi”. – Woodrow Wilson

Dobry lider zachęca swoich ludzi, by mówili mu to co musi wiedzieć, a nie to co chciałby usłyszeć.

Słuchanie ma na celu dwie rzeczy dobry kontakt z ludźmi i nabywanie wiedzy. Dlatego powinieneś słuchać swoich:

 • Podwładnych. Jeśli masz nawyk słuchania tylko faktów, a nie osób które je wyrażają, zmień ognisko swojej koncentracji i naprawdę słuchaj
 • Klientów. Niezadowoleni klienci są zawsze powodem do niepokoju. ale są także twoją największą szansą.
 • Konkurentów. Jako lider nie chcesz opierać swojego działania na tym, co robi ktoś inny, ale mimo to powinieneś słuchać i dowiadywać się co możesz zrobić żeby się poprawić.
 • Mentorów. Żaden lider nie jest tak zaawansowany czy doświadczony by mógł sobie pozwolić na brak mentora. Jeśli nie masz jeszcze mentora znajdź go. Jeśli nie będziesz mógł znaleźć żadnej osoby zacznij od czytania książek.

#12 Pasja: Pokochaj swoje życie

“Gdy lider pokazuje innym swoją pasję, zwykle wzbudza też pasją o innych”. – John C. Maxwell

Co sprawia, że ludzie którzy mogą się wydawać całkiem zwyczajni, osiągają wielkie rzeczy? Decyduje o tym pasja. Ni nie zastąpi pasji w życiu lidera. Oto cztery prawdy dotyczące, pasji które mówią o tym co może ona przynieść liderowi:

 • Pasja jest pierwszym krokiem do osiągnięć. Twoje pragnienia określają twój los. Im większy masz w sobie ogień tym silniejsze jest twoje pragnienie i tym większy jest twój potencjał.
 • Pasja zwiększa twoją siłę woli nic nie zastąpi pasji. Ona napędza wolę. Jeśli czegoś pragniesz naprawdę mocno, to znajdziesz sobie siłę żeby to osiągnąć.
 • Pasja cię zmienia. Jeśli będziesz kierował się swoją pasją, a nie wyobrażeniami innych to niechybnie staniesz się bardziej efektywną osobą działającą z większym poświęceniem.
 • Pasja sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Lider z wielką pasją i niewielkimi umiejętnościami zawsze osiągnie więcej niż lider z wielkimi umiejętnościami, ale bez pasji.

#13 Pozytywne nastawienie: Jeśli uwierzysz, że możesz, to będziesz mógł

“Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że ludzie mogą zmienić swoje życie, zmieniając swoje nastawienie”. – William James

Jeśli chcesz być skutecznym liderem, pozytywne nastawienie jest niezbędne. Nie tylko określa ono twój poziom zadowolenia jako osoby, ale ma też wpływ na to jak inni na ciebie reagują.

 • Twoje nastawienie zależy od ciebie. Bez względu na to co ci się przydarzyło twoje nastawienie zależy od ciebie. Ponieważ wybierasz swoje nastawienie możesz je zmienić.
 • Twoje nastawienie determinuje twoje działanie. Odpowiednie nastawienie jest wstępem do sukcesu. Ma decydujące znaczenie ponieważ wpływa na twoje działanie.
 • Twoi ludzie są odbiciem twojego nastawienia. To jaki jesteś decyduje o tym kogo przyciągasz do siebie. Pozytywne nastawienie i entuzjazm nie tylko napędza lidera, ale też inspiruje jego ludzi. Skłania do uporczywego działania aż odniosą sukces.
 • Utrzymywanie pozytywnego nastawienia jest łatwiejsze niż jego odzyskiwanie. Jeśli masz już pozytywne nastawienie, staraj się je utrzymać.

#14 Rozwiązywanie problemów: Nie pozwól, by twoje problemy były problemem

“Miarą wielkości lidera są problemy, które rozwiązuje. Lider zawsze szuka problemów, które odpowiadają jego wielkości”. John C. Maxwell

Skuteczni liderzy zawsze potrafią zmierzyć się z wyzwaniem. Liderzy z dużą umiejętnością rozwiązywania problemów odznaczają się pięcioma cechami:

 • Przewidują problemy. Ponieważ problemy są nieuchronne dobrze liderzy potrafią je przewidzieć.
 • Akceptują prawdę. Skutecznie liderzy potrafią się skonfrontować z rzeczywistością. Akceptują problemy a potem próbują je rozwiązać.
 • Widzę pełny obraz. Liderzy muszą stale widzieć cały obraz. Nie mogą sobie pozwolić, żeby przytłoczyły ich emocje. Jak też, nie mogą ugrzęznąć w szczegółach, żeby tracić z oczu pełny obraz tego co ważne.
 • Zajmują się jedną rzeczą naraz. Jeśli stoisz przed wieloma problemami upewnij się, że rozwiązałeś jeden problem zanim przejdziesz do następnego.
 • Nie rezygnują z głównego celu, gdy są w dolinie. Skuteczni liderzy rozumieją zasadę przeskakiwania ze szczytu na szczyt. Główne decyzje podejmują wtedy, by przeżywają dobry okres, a nie w trudnych czasach.

#15 Dobre relacje z innymi: Jeśli zadbasz o relacje, znajdziesz sojuszników

“Najważniejszym składnikiem w recepcie na sukces jest umiejętność utrzymywania dobrych stosunków z ludźmi”. – Theodore Roosevelt

Umiejętność współpracy i rozwijania dobrych relacji z ludźmi jest absolutnie niezbędna dla skutecznego lidera. Co możesz zrobić, żeby rozwijać dobre relacje z innymi jako lider? Wymaga to trzech rzecz:

 • Musisz mieć głowę lidera – rozumieć ludzi. Pierwszą cechą lidera o dużych umiejętnościach interpersonalnych jest zdolność do zrozumienia jak ludzie czują i myślą.
 • Musisz mieć serce lidera – kochać ludzi. Aby być liderem nie wystarczy pragnienie przewodzenia innym. Liderzy traktują innych ludzi z empatią i mają szczególną zdolność znajdowania w ludziach tego co najlepsze, a nie wyciągania tego co najgorsze, dzięki prawdziwej trosce o innych. Nie możesz być naprawdę skutecznym liderem, takim za którym ludzie chcą pójść, jeśli mnie kochasz ludzi.
 • Musisz wyciągnąć rękę do innych – pomagać ludziom. Ludzie szanują lidera, który pamięta o ich interesach. Jeśli koncentrujesz się na tym co możesz dać ludziom, a nie na tym co możesz od nich wziąć będą cię kochać i szanować.

#16 Odpowiedzialność: Jeśli jej nie weźmiesz, nie poprowadzisz zespołu

“Lider może zrezygnować ze wszystkiego – z wyjątkiem odpowiedzialności”. – John C. Maxwell

Dobrzy liderzy nigdy nie przyjmują mentalności ofiar. Wiedzą, że to kim są, i to gdzie są zależy tylko od nich samych. Konfrontują się ze wszystkim co przynosi im życie. Dają z siebie wszystko wiedząc, że będą mogli prowadzić swój zespół tylko jeśli dowiodą, że potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność. Oto cechy ludzi którzy są odpowiedzialnych:

 • Wykonują swoją pracę do końca. Nikt nie może wykonywać minimum i osiągać maksimum swoich możliwości. Pracę zawsze trzeba wykonać do końca.
 • Są gotowi zrobić więcej niż się od nich oczekuję. Odpowiedzialni ludzie nigdy nie starają się wymigać mówiąc, że: “to nie jest moje zadanie”.
 • Napędza ich dążenie do doskonałości. Ludzie, którzy dążą do doskonałości i ciężko pracują żeby ją osiągnąć są niemal zawsze odpowiedzialni.
 • Kończą pracę niezależnie od sytuacji. Podstawową cechą osoby odpowiedzialnej jest zdolność do ukończenia pracy Jeśli chcesz być liderem musisz kończyć powierzone ci zadania.

#17 Pewność siebie: Kompetencja nigdy nie rekompensuj niepewności siebie

“Nie będzie wielkim liderem ten, to zawsze chce wszystko robić sam lub chcę przypisywać sobie wszystkie zasługi”. – Andrew Carnegie

Niepewni siebie liderzy są niebezpieczni dla siebie, swoich ludzi i organizacji którą kierują. Ponieważ pozycja lidera wzmacnia osobliwe wady. bez względu na to jaki negatywny bagaż dźwigasz w życiu, staje się on jeszcze cięższy do niesienia gdy próbujesz kierować innymi ludźmi. Nie możesz prowadzić ludzi, jeśli ich potrzebujesz.

Niepewni siebie liderzy mają kilka wspólnych cech:

 • Nie dają poczucia bezpieczeństwa innym. Aby zostać skutecznym liderem takim, za którym chcą podążać inni trzeba dać innym pewność siebie.
 • Biorą od ludzi więcej niż dają. Ludzie niepewni siebie ciągle szukają potwierdzenia swojej wartości uznania i miłości. Przede wszystkim są biorcami, a nie dawcami a biorcy nie są dobrymi liderami.
 • Stale ograniczają swoich najlepszych ludzi. Niepewny lider strzeże władzy dla siebie. W istocie im lepsi są jego ludzie, tym bardziej czuję się zagrożony i tym bardziej będzie starał się ograniczyć ich uznanie i sukcesy.
 • Stale ograniczają swoją organizację. Niepewni liderzy torpedują swoich ludzi zniechęcają ich do działania, a to przekłada się negatywnie na organizację.

Pewni siebie liderzy są w stanie wierzyć w innych, ponieważ wierzą w siebie. Nie są aroganccy znają własne mocne i słabe strony i szanują siebie. Gdy ich ludzie mają dobre wyniki to nie czują się zagrożeni robią wszystko, żeby zgromadzić najlepszych ludzi, a potem podnosić ich morale, tak żeby działali w najwyższym możliwym poziomie.

#18 Samodyscyplina: Pierwszą osobą, którą kierujesz, jesteś ty sam

“Człowiek, który nie decyduje o sobie, nie należy do siebie. Należy do wszystkiego, co go w danej chwili zniewala”. – John Foster

Bez siły samodyscypliny nikt nie jest w stanie osiągnąć i utrzymać sukcesu. Bez względu na to jak bardzo uzdolniony jest lider jego zdolność nigdy nie osiągnie maksymalnego potencjału bez samodyscypliny.  To dzięki niej lider dochodzić do swojego najwyższego poziomu i to ona jest kluczem do trwałego sukcesu.

Jeśli chcesz zostać liderem, którego atutem jest samodyscyplina postępuj w następujący sposób:

 • Określ swoje priorytety i trzymaj się ich. Nikt kto robi to co musi tylko wtedy gdy jest w odpowiednim nastroju lub gdy jest mu to na rękę nie odniesie sukcesu
 • Uczeń ze zdyscyplinowanego stylu życia swój cel. Samodyscyplina potrzebna do sukcesu nie może być jednorazowym wydarzeniem. Musi się stać z stylem życia.
 • Zakwestionuj swoje wymówki. Jeśli chcesz narzucić sobie styl życia oparty na dyscyplinie jedną z pierwszych rzeczy, które musisz zrobić jest zakwestionowanie i wyeliminowanie skłonności do wymówek.
 • Odrocz nagrody do czasu gdy praca zostanie wykonana. Najpierw praca potem nagroda i odpoczynek.
 • Koncentruj się na wynikach. Gdy koncentrujesz się na trudności pracy zamiast na wynikach czy nagrodach może cię ogarnąć zniechęcenie. Określ korzyści ze zrobienia tego co trzeba zrobić i weź się do pracy.

#19 Służba dla innych: Innych stawiaj na pierwszym miejscu

“Musisz kochać swoich ludzi bardziej niż swoje stanowisko”. – John C. Maxwell

Prawdziwy przywódca służy innym ludziom. Działa w ich najlepszym interesie. Służba dla innych nie wiąże się z zajmowaną pozycją czy kwalifikacjami. Wiąże się z pewną postawą. Najlepsi liderzy pragną służyć innym, a nie sobie. W czym się przejawia w liderze ta szczególna cecha, jaką jest służba dla innych? Lider przepełniony duchem służby:

 • Stawia innych ponad własne plany i osobiste pragnienia
 • Jest wystarczająco pewny siebie, żeby służyć innym.
 • Inicjuje służbę dla innych. Wielcy liderzy widzą potrzebę korzystania z okazji i służą innym bez oczekiwania niczego w zamian.
 • Nie dbają o pozycję. Liderzy służący innym nie koncentrują się na randze czy pozycji
 • Służą z miłością. Motywem służby dla innych nie jest manipulacja ani autopromocja tylko miłość.

#20. Pragnienie rozwoju: Aby przewodzić, musisz się stale uczyć

“Liczy się to czego się nauczysz, gdy już świetnie znasz się na rzeczy”. – John wooden

Liderzy stoją przed niebezpieczeństwem zadowolenia z tego co jest. Jeśli chcesz się rozwijać jako lider, jeśli chcesz rozwijać swoją organizację, to ty sam musisz się rozwijać. Oto pięć wskazówek, które pozwolą utrzymać i pragnienie stałego uczenia się i rozwoju:

 • Nie spoczywaj na laurach po osiągnięciu celu. Brak pragnienia rozwoju często wynika z osiągnięć. Niektórzy ludzie sądzą, że jeśli są w stanie osiągnąć określony cel to znaczy, że nie muszą się już rozwijać. Dzień w którym przestaniesz się rozwijać to dzień, w którym wyrzekniesz się swojego potencjału i potencjału swojej organizacji
 • Pokonaj swój sukces. Skutecznie liderzy wiedzą, że to co przyniosło im sukces nie utrzyma tego sukcesu dłużej. Jeśli odniosłeś sukces uważaj.
 • Nie chodź na skróty. Za wszystko co wartościowe w życiu trzeba zapłacić jakąś cenę. Jeśli pragniesz rozwijać się w określonej dziedzinie zorientuj się ile to naprawdę będzie cię kosztowało, a potem zdecyduj że poniesiesz ten koszt.
 • Zrezygnuj z dumy/ Pragnienie uczenia się i rozwoju wymaga żebyśmy przyznali się, że nie wiemy wszystkiego. A to może sprawić, że postawimy się w nie najlepszym świetle. Chcąc się rozwijać zrezygnuj z dumy.
 • Nigdy nie płać dwa razy za ten sam błąd. Jako lider, który pragnie się uczyć będziesz robił błędy. Nie zważaj na nie, ale zawsze pamiętaj czego się nauczyłeś bo inaczej będziesz wielokrotnie płacić za ten sam błąd.

#21 Wizja: Możesz osiągnąć tylko to, co widzisz

“Przyszłość należy do tych, którzy widzą pewne możliwości zanim staną się one oczywiste”. – John Sculley

Wizja jest wszystkim dla lidera. Jest absolutnie niezbędna. Dlaczego? Ponieważ prowadzi lidera. wskazuje mu drogę. Wywołuje i podtrzymuje jego wewnętrzny ogień, popycha do przodu. Rozpala również tych, którzy idą za liderem. Aby zrozumieć jak działa wizja i w jaki sposób staje się częścią życia dobrego lidera zapoznaj się z tymi spostrzeżeniami:

 • Wizja pochodzi z wnętrza. Jeśli nie masz wizji zajrzyj do swego wnętrza. Wykorzystaj swoje naturalne talenty i pragnienia. Przyjrzyj się swemu powołaniu jeśli takie już masz.
 • Wizja wynika z twoich doświadczeń. Wyrasta z przeszłości lidera i wydarzeń, które przyczyniły się do powstania jego wizji.
 • Wizja spełnia potrzeby innych. Prawdziwa wizja sięga daleko. Wykracza poza to co jeden człowiek może osiągnąć. Jeśli masz wizję, która nie służy innym to prawdopodobnie jest zbyt mała.
 • Wizja pomaga zebrać zasoby. Jedno z największych korzyści wizji jest to, że działa ona jak magnes. Przyciąga ludzi jednoczy ich i stanowi dla nich wezwanie. Im większa jest wizja tym większą liczbę ludzi możesz przyciągnąć. Im większe stanowi wyzwanie tym zacieklej wszyscy walczą o jej realizację

Uwagi końcowe

Oto 21 cech skutecznego lidera: charakter, charyzma, zaangażowanie, komunikatywność, kompetencja, odwaga, przenikliwość, koncentracja, hojność, inicjatywa, słuchanie, pasja, pozytywne nastawienie, rozwiązywanie problemów, dobre relacje, odpowiedzialność, pewność siebie, samodyscyplina, służba dla innych, pragnienie rozwoju i wizja. Które z tych cech już posiadasz a nad którymi musisz jeszcze popracować?

21 cech skutecznego lidera. Jak stać się osobą, za którą pójdą inni. - John C. Maxwell
21 cech skutecznego lidera. Jak stać się osobą, za którą pójdą inni. – John C. Maxwell

Jeśli chcesz sobie pomóc rozpoznać, rozwinąć i udoskonalić te cechy, które są niezbędne, aby stać się prawdziwym liderem, takim za którym ludzie będą gotowi pójść to koniecznie sięgnij po książkę 21 cech skutecznego lidera. Ten światowy bestseller sprzedany już w ponad milionie egzemplarzy, dzięki wydawnictwu Studio EMKA dostępny jest po polsku w tłumaczeniu Witolda Turopolskiego. To obowiązkowa lektury dla każdego kto chce stać się i być prawdziwym liderem. Każdy z rozdziałów poświęcony jest jednej z kluczowych dla lidera cech. John C. Maxwell omawia szczegółowo każdą z nich, stawia pytania, skłania czytelnika do refleksji nad samym sobą i daje praktyczne wskazówki co zrobić, aby wzmocnić w sobie daną cechę.

Mimo, że książkę tę można przeczytać za jednym zamachem, lepiej czytać ją strategicznie i metodycznie. Czytasz rozdział, dajesz sobie czas, na refleksję, analizę i odnowienie siebie. Systematycznie i stopniowo rozwijasz i utrwalasz w sobie każdą kolejną cechę.

Jedynym sposobem na to, by stać się liderem, za którym ludzie będą chcieli podążać, jest stały rozwój i poznanie zasad przywodząca. A książka 21 cech skutecznego lidera jest świetnym przewodnikiem, która wskaże ci właściwy kierunek w drodze do bycia wielkim liderem.

“Wszystko zależy od przywództwa. A skuteczne przywództwo zależy od pewnych wewnętrznych przymiotów. Jeśli rozwiniesz w sobie te cechy, będziesz mógł stać się takim liderem, jakim chciałbyś być. Ludzie będą chcieli za tobą pójść. A wtedy będziesz mógł stawić czoło wszystkiemu na tym świecie”. – John C. Maxwell

Sprawdź też: Bądź liderem! 5 poziomów przywództwa