Wszyscy pragniemy by być kochanym, cenionym i akceptowanym za to, kim jesteśmy, a także by budować zdrowe i solidne relacje z innymi. Psycholog, a zarazem ekspert od uważności, dr David Richo badał, jak powstają takie silne relacje i co jest potrzebne, by je utrzymać. Stworzył listę 5 A, czyli pięciu cech czy składników, których w naturalny sposób oczekujemy od bliskich sobie
osób — rodziny, przyjaciół i życiowych partnerów. Na czym opierają się solidne relacje? Co znajduje się na liście?

„Ludzie szukają potwierdzenia własnego bytu w drugiej osobie… potajemnie i lękliwie wypatrują pokrzepiającego tak, które pozwala im istnieć. Takie potwierdzenie słuszności bytu przepływać może wyłącznie z jednej istoty ludzkiej na drugą. Tą właśnie drogą przekazujemy sobie rajski pokarm istnienia nas samych”. – Martin Buber

Na czym opierają się silne relacje? 5 A fundament silnych relacji i pięć aspektów miłości

Atencja (ang. Attention)

Pierwsze A to Atencja (uwaga). Autentyczne, ale nie apodyktyczne czy natarczywe, zainteresowanie Tobą, tym, co lubisz, a czego nie, co Cię inspiruje i motywuje. Dzięki niej czujesz się wysłuchany i zauważony.

Akceptacja (ang. Acceptance)

Drugie A to Akceptacja. Szczera akceptacja Twoich zainteresowań, pragnień, działań i preferencji bez prób zmieniania ich w jakikolwiek sposób.

Afekt (ang. Affection)

Trzecie A to Afekt (czułość). Fizyczne dodawanie otuchy oraz okazywanie współczucia.

Afirmacja (ang. Appreciation)

Czwarte A to Afirmacja. Motywowanie do działania, a także uznanie, że jesteś wartościowy taki, jaki jesteś.

Aprobata (ang. Allowing)

Piąte A to aprobata (przyzwolenie). Zapewnienie bezpiecznego środowiska, w którym możesz być sobą i wyrażać swoje uczucia, nawet jeśli nie są one w pełni taktowne czy akceptowalne społecznie.

Uwagi końcowe

Oto 5 elementów trwałych i udanych związków. Pięć A to podstawowe składniki miłości, szacunku, bezpieczeństwa i wsparcia. Potrzebujemy atencji, akceptacji, afektu, afirmacji i aprobaty, w przeciwnym razie nie czujemy się bezpiecznie i pewnie. Bez poczucia bezpieczeństwa i akceptacji czujemy się zagrożeni i osamotnieni.

„Otrzymuj i dawaj 5 A”

5 A to pierwotne potrzeby, które wszyscy mamy i które stanowią podstawę dla solidnych i zdrowych relacji. Każdy powinien od dziecka regularnie otrzymywać 5 A od swoich rodziców i opiekunów . Oczekujemy ich także w swoich dorosłych związkach od swoich romantycznych parterów. 5 A powinno być również darami, które ofiarowujemy innym.

Możesz traktować 5 A jako swego rodzaju wyznacznik tego, co należy Ci się od innych i samego siebie. David Richo zwraca też uwagę na fakt, że większość ludzi w ten czy inny sposób doświadczyło w swoim życiu braku 5 A. Podkreśla, że nie powinno się oczekiwać, że jedna osoba zaspokoi więcej niż około 25% naszych potrzeb, zwłaszcza w związkach romantycznych. Dlatego też celem w życiu nie powinno być za wszelką cenę szukanie u innych potwierdzenia czy akceptacji, ale pielęgnowanie poczucia własnej wartości, które jest w nas. Dzięki temu nauczymy się, jak zapewnić sobie 5 A przez większość czasu.

Pamiętaj też, że zupełnie normalne i naturalne jest oczekiwanie 5 A od ważnych dla siebie osób. Bo stanowi to źródło spełnienia, dzięki któremu nasze życie zyskuje znaczenie. Jednocześnie uświadom sobie, że w większości przypadków sam powinieneś zapewniać sobie atencję, akceptację, afekt, afirmację i aprobatę. Dlatego, że dzięki temu zyskujesz niezależność i jesteś w stanie nawiązywać zdrowe relacje z innymi ludźmi.

„Miłość jest doświadczana przez każdego z nas w inny sposób, ale dla większości z nas wyróżnia się pięć jej aspektów. Czujemy się kochani, kiedy otrzymujemy uwagę, akceptację, uznanie i czułość oraz kiedy pozwala nam się żyć w zgodzie z naszymi najgłębszymi potrzebami i pragnieniami”. – David Richo

Sprawdź też: Kochać i być kochanym. 10 zasad miłości i budowania trwałych związków

A jak jest u Ciebie? Których „A” brakuje w Twoim życiu? Jak możesz je sobie zapewnić?