Jaka jest twoja życiowa misja? To prawdopodobnie najważniejsze pytanie, jakie można sobie zadać, a twoja odpowiedź ukształtuje twoją przyszłość. Czym jest życiowa misja? Życiowa misja to cel istnienia. Inspiruje i prowadzi nas w życiu. To głębokie przekonanie o tym, co najważniejsze. Kształtuje nastawienie, zachowanie i działania. Jest ponadczasowa, niezależna od okoliczności. Nadaje życiu sens i kierunek. Poznanie swojej życiowej misji zadaniem Bena Renshaw autora książki Cel jest jednym z Twoich najważniejszych zadań w życiu. Jak odkryć życiową misję? Dar poznania swojej życiowej misji leży w twoich rękach! Poznaj przepis jak to zrobić!

„Twoja życiowa misja to powód twojego istnienia. Nadaje twojemu życiu sens, kierunek i stanowi dla niego inspirację. To głębokie poczucie, że wiesz, czym jest prawda, a jeśli będziesz za tą świadomością podążać, rozkwitniesz, staniesz się najlepszą wersją siebie i zrealizujesz swój potencjał”. – Benn Renshaw

Życiowa misja – cel istnienia – jak ją odkryć?

Ben Renshaw jest jednym z uznanych osobowości w dziedzinie przywództwa. Jest mówcą, trenerem i autorem książek. Jest też ekspertem i coachem specjalizującym się w transformacji kultury organizacyjnej firm, tak aby były skupione wokół jasno określonego celu, który jednoczy członków zespołu. Innowacyjna praca Bena z wiodącymi organizacjami, menedżerami wyższego szczebla i przedsiębiorcami przyniosła mu międzynarodowe uznanie.

Ben Renshaw wierzy, że każdy ma swoja misję, a odkrywanie i przewodzenie zgodnie z tą misją jest największą szansą w życiu. Twoja życiowa misja to twój wyższy cel, który nadaje znaczenie temu, co robisz, wyborom, jakich dokonujesz, a także pozwala ci doceniać to, już masz.

Bena Renshaw zwraca również uwagę na znaczenie odnajdywania spełnienia w pomaganiu innym, określaniu tego, co jest najważniejsze, oraz nadrzędnej roli, jaką poczucie wspólnoty odgrywa zarówno w świecie osobistym, jak i biznesowym.

Dopóki nie odkryjesz swojej misji i nie zaczniesz postępować zgodnie z nią, możliwość realizacji Twojego potencjału będą ograniczone.

Nie myl celów z życiową misją

Zdaniem Benna Renshaw ludzie czasem mylą cele i osiągnięcia z życiową misją.

„Twoja misja nie jest czymś namacalnym, to powód, dla którego robisz to, co robisz. Życiowa misja stanowi sedno twojej egzystencji. To wokół niej znajdują się wartości oraz cele, czyli to, czego chcesz. Umiejętność połączenia życiowej misji (celu istnienia), wartości (zachowań) oraz celów (twoich potrzeb) jest niczym złota nić przebiegająca przez każdy aspekt twojej pracy, życia i relacji. Zapewnia ci klarowność, kierunek oraz koncentrację na tym, co dla ciebie najważniejsze.” – Benn Renshaw

Jak poznać swoją życiową misję?

Do odkrycia własnej misji potrzeba otwartego umysłu oraz szczerej chęci przyjrzenia się najlepszym doświadczeniom swojego życia. Nie ma jednego sprawdzonego przepisu na odkrycie swojej życiowej misji. Ben Renshaw wskazuje jednak praktyczne kroki, które możesz wykonać, aby poznać swoją życiową misję – Twój sens istnienia, Twój życiowy kompas.

#01 Szczytowe momenty

Jeśli przywołasz wspomnienia swoich najlepszych chwil, takich kiedy czułeś się najbardziej kompetentny, spełniony, w stanie przepływu – „flow”, zmotywowany czy połączony z innymi, wskażą ci one drogę do twojej życiowej misji.

Zastanów się nad najważniejszymi działaniami w swoim życiu i nad tym, w których najlepiej się odnajdujesz? Kiedy czujesz się najbardziej spełniony i dlaczego? W jakich sytuacjach wchodzisz w stan flow i dlaczego? Kiedy doświadczasz „szczytowych” momentów i dlaczego?

#02 Czynności

Gdy już określisz swoje „szczytowe momenty” pomyśl o czynnościach jakie wtedy wykonywałeś, a które sprawiły że to doświadczenie zyskało wyjątkowy charakter. Co się wtedy działo, które z wykonywanych przez ciebie działań uczyniły tę chwilę wyjątkową. Może być to na przykład: podróż, sporty, praca, kreatywność, cele charytatywne czy relacje.

#03 Kluczowe motywy

Teraz określ kluczowe motywy, które kojarzyły ci się z tym doświadczeniem. Mogą być to np.: wolność, nauka, dawanie, innowacje, osiąganie.

#04 Kategorie

Gdy określisz już główne motywy pogrupuj je w szersze tematy. Poukładaj w bardziej ogólne kategorie, takie jak na przykład: robienie czegoś dobrego, pomaganie ludziom, wywoływanie zmian.

#05 Dominująca kategoria

Odpowiedz sobie na pytanie: „Która kategoria najbardziej cię pociąga i do ciebie przemawia?” Wybierz wyróżniającą się kategorię.

Możesz poprosić zaufaną ci osobę o pomoc w dokładniejszym określeniu twojego dominującego motywu. Pomocne tu będą pytania takie jak: „Co dla ciebie oznacza ten motyw i dlaczego?”; „Co by się stało, gdybyś osiągnął związany z nim cel?”; „Jaki byłby ostateczny efekt?”; „Co by to zmieniło, gdybyś zrealizował swój cel?”

Możesz też poprosić, bliską ci osobę, aby własnymi słowami zrelacjonowała ci to, co od ciebie usłyszała i na tej podstawie wyciągnęła wniosek o twojej potencjalnej misji. A następnie podsumowała to słowami: „Czy byłoby prawdą, gdybym powiedział, że…”.

#06 Życiowa misja

Nadszedł czas na sformułowanie twojej życiowej misji. Sformułuj jasno swoją misję w sposób, który jest ci bliski.

Ben Renshaw radzi, aby odróżniać „środek” od „ostatecznego efektu”. Jeśli twierdzisz, że twoją życiową misją jest „zmienianie życia innych ludzi na lepsze”, zastanów się, co to miałoby oznaczać. Czy już samo działanie polegające na zmienianiu życia innych na lepsze przynosi ci prawdziwe spełnienie, czy też są to możliwości, jakie z tego wynikają? Co jest dla ciebie ostatecznym celem, a tym samym najsilniej na ciebie oddziałuje?

Głównym elementem potrzebnym do zdefiniowania własnej życiowej misji jest chęć. Otwarty umysł. Brak pośpiechu. Twój cel jest cenny. Podaruj sobie czas i przestrzeń na to, aby poznać istotę swojego istnienia.

Oto przykłady misji:

„Tworzyć możliwości”.
„Być najlepszą wersją siebie”
„Szanować i wspierać wolność”.
„Pomagać innym odnieść sukces i spełniać ich marzenia”

Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak właściwa życiowa misja. Istnieje twoja misja, z którą musisz się utożsamiać. To jak ją sformułujesz, zależy do ciebie. Masz jedną najważniejszą misję, która przekłada się na każdą rolę i każdy aspekt twojego życia. Twoja misja jest czymś stałym zarówno w życiu osobistym jak też zawodowym. Jednak to, jak się objawia, będzie się różniło w zależności od sytuacji.

„Twoja życiowa misja pomaga w poznaniu samego siebie, ponieważ to istota tego, kim jesteś. Zrozumienie własnej misji i postępowanie w zgodzie z nią to najważniejsze czynniki niezbędne do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytania „po co”, „co” i „jak” dotyczące własnego życia oraz nadać sens złożoności własnej egzystencji”. –  Benn Renshaw

Uwagi końcowe

Twoja życiowa misja to twój wewnętrzny kompas. To sens twojego życia. To miejsce styku twojej pasji z twoim talentem. Kiedy podążasz za swoją misją, jesteś w stanie „flow”. Kiedy działasz w zgodzie z nią, uruchamiasz zestaw umiejętności niezbędnych do tego, aby dobrze sobie radzić w dzisiejszym złożonym i nieprzewidywalnym świecie.

Misja jest ważna nie tylko na poziomie osobistym, ale też zespołowym i organizacyjnym.
To katalizator osobistego poczucia sensu. To spoiwo łączące zespoły. Misja to inspiracja, która pozwala organizacjom osiągać ponadprzeciętne wyniki. Nadaje sens i kierunek.

Odkryj swoją życiową misję i zgodnie z nią przewódź innym!

Misja dodaje energii, wzmacnia odporność psychiczną, pomaga wydobywać z ludzi to, co w nich najlepsze, rozbudza kreatywność, rozpala pasję, inspiruje i pomaga budować autentyczne relacje.

Cel, czyli o korzyściach ze skupienia się na tym, co najważniejsze. - Ben Renshaw
Cel, czyli o korzyściach ze skupienia się na tym, co najważniejsze. – Ben Renshaw

Czy zależy ci na odkrywaniu sensu, na lepszych wynikach oraz na szybszym rozwoju? Jeśli tak, to wydana przez MT Biznes w tłumaczeniu Moniki Malcherek książka Bena RenshawCel, czyli o korzyściach ze skupienia się na tym, co najważniejsze ci w tym pomoże.

Książka Cel autorstwa Bena Renshaw oferuje cenne rady, jak prowadzić znaczące i satysfakcjonujące życie. Pokazuj jak budować pasję w zespołach i wspierać współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów w życiu osobistym i biznesie. Napisana jest z trzech punktów widzenia, osobistego, zespołowego i organizacyjnego. Opisuje w praktyczny sposób czym jest misja, dlaczego jest tak istotna oraz co zrobić aby ją odkryć.

Opracowane przez Bena Renshaw modele oraz liczne analizy rynkowych case studies pomogą ci właściwe wykorzystać twój wrodzony potencjał oraz pozwolą efektywnie prosperować w dzisiejszym dynamicznym świecie.

Renshaw nie tylko poprowadzi cię w kwestii identyfikacji swojej misji, ale również udzieli cenny wskazówek, jak misję możesz wprowadzić w czyn i żyć zgodzie z nią.

Poznaj swoją życiową misję, poznaj samego siebie! Wypełnij swoją misję!

„Elementem twojego życia jest odkrywanie swojej życiowej misji. Radość polega na jej wypełnianiu” – Benn Renshaw

Sprawdź też: Jak odkryć swoje DLACZEGO? 40 pytań na które trzeba sobie odpowiedzieć

A jaka jest Twoja życiowa misja?