Samemu możesz osiągnąć wiele, ale prawdziwa siła jest w pracy zespołowej. Największe sukcesy to owoc wspólnego wysiłku. Realizacja prawdziwie okazałej wizji wymaga wielu umysłów — potrzebujesz zespołu, który będzie pracował jak jeden superumysł. Unikalne połączenie talentów różnych osób, myśli i zaangażowania na rzecz realizacji wspólnego celu, sprawia że to co wydaje się wręcz niemożliwe staje się rzeczywistości. Ale jak budować skuteczne i zwycięskie zespołowy? Brian Tracy przedsiębiorca, guru od rozwoju osobistego i sukcesu uważa, że można wskazać pięć kwestii, które mają kluczowe znaczenie dla budowania skutecznych zespołów. Trzymając się tych pięciu zasad, można w krótkim czasie zorganizować sprawnie funkcjonujący zespół. To właśnie te zasady stoją za spektakularnymi dokonaniami najlepszych zespołów.

„Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów”. – Andrew Carnegie

Oto 5 zasad budowania skutecznych zespołów według Briana Tracy

#01 Jeden przywódca

Zespół zawsze ma przywódcę, czyli osobę, która ponosi ostateczną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. Ta osoba kieruje działaniami zespołu. Zadanie lidera polega na tym, aby zapewnić członkom zespołu zasoby niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji powierzonych im zadań.

Sprawdź: 11 sekretów przywództwa czyli jak być wielkim liderem

#02 Wspólne wartości

Członkowie zespołu prowadzą rozmowy i uzgodnienia w sprawie zasad i wartości, którymi będą się kierować we wzajemnych interakcjach. Do takich wartości zaliczyć można punktualność, odpowiedzialność, potrzebę doprowadzania zadań do końca i tym podobne.

#03 Wspólne cele i założenia

Najskuteczniejsze zespoły znajdują czas na to, aby razem ustalić swoje cele i założenia. Wyznaczają czytelne kryteria oceny postępów oraz kryteria dla każdego z członków zespołu.

#03 Wspólne plany działania.

Członkowie zespołu rozmawiają i razem uzgadniają, w jaki sposób każdy z nich będzie przyczyniać się do osiągnięcia ogólnego celu podczas wykonywania kolejnych zadań oraz według jakich kryteriów będzie oceniana jego praca.

#05 Stała obserwacja, ocena i doskonalenie

Zespół spotyka się regularnie, aby omówić postępy swojej pracy,  a także jakość wzajemnej współpracy. Na tej podstawie może podjąć działania, które pozwolą działać skuteczniej i efektywniej. Ciągłe doskonalenie jest wpisane w DNA najlepszych zespołów.

„Jeśli nie poświęcisz się doskonaleniu tego, czym się zajmujesz, nieuchronnie staniesz się gorszy”. – Brian Tracy

Uwagi końcowe

Oto 5 podstawowych zasad budowania silnych i skutecznych zespołów. Skup się na współpracy i na przyczynianiu się do osiągnięcia wspólnego celu. Pomagaj innym. Staraj się wnosić coś cennego w funkcjonowanie zespołu i wspierać pozostałych jego członków. Działając razem możemy więcej!

„Sami możemy zrobić niewiele, razem tak dużo.” – Helen Keller

Sprawdź też: Zespół zaczyna się od Ciebie! 6 wskazówek jak być wspaniałym członkiem zespołu