Jak czerpać satysfakcję z sukcesu i własnych dokonań? Czym jest dobre życie? O dobrym życiu mówić można wtedy, gdy – niezależnie od ostatecznego rozwoju sytuacji – nasze wybory, podejmowane ryzyko i wysiłki w każdej chwili wpisują się w ogólny sens naszego istnienia…Żyj dobrze niczego nie żałuj!

Marshall Goldsmith cieszy się ogólnoświatowym uznaniem jako trener prowadzący coaching menedżerki dla kadry wysokiego szczebla. Jest również autorem bestsellerowych książek, takich jak Sukces… i co dalej?, w której pisał o tym, jak wyzbyć się nieproduktywnych zachowań w miejscu pracy. W Mojo zajmował się zjawiskami, które tłumią impet. W Wyzwalaczach podpowiadałem, jak rozpoznać codzienne sytuacje, które skłaniają nas do dokonywania nietrafionych wyborów i powzięcia nieoptymalnych decyzji. W swojej kolejnej książce Żyj dobrze niczego nie żałuj, napisanej wspólnie z Markiem Reinterem, zajął się się tematem żalem i próbą odpowiedzi na pytanie jak czerpać satysfakcję z własnych dokonań i nie rozpamiętywać utraconych szans. Co robić robić aby mieć dobre i spełnione życie?

„Życie wpisane jest na oś łączącą dwa skrajne punkty – żal ze spełnieniem”.

„Oscylujemy w życiu między dwoma emocjonalnymi sprzecznościami. Na jednym biegunie znajduje się poczucie spełnienia, które rozpoznajemy na podstawie sześciu kryteriów:  cel poczucie sensu, dokonania, relacje, zaangażowanie, szczęście. To właśnie na tych sześciu elementach skupiamy się w ramach naszych życiowych wysiłków. Bardzo dużo czasu i energii poświęcamy na poszukiwanie celu i sensu życia. Chcemy, aby nasze dokonania spotykały się z uznaniem, i dbamy o relacje z innymi ludźmi. Staramy się angażować w to, czym się zajmujemy, no i dążymy do szczęścia.

Na drugim biegunie znajduje się żal. żal to „emocja, której doświadczamy, gdy nam się wydaje, że gdybyśmy w przeszłości zrobili coś inaczej, to obecnie znajdowalibyśmy się w lepszej sytuacji lub zaznawalibyśmy więcej szczęścia”. Żal to szatańska mieszanka sprawczości (sami na siebie sprowadziliśmy to, czego żałujemy – nie zaistniało to za sprawą nikogo innego) i wyobraźni (przed oczami staje nam wizja, w której dokonujemy w przeszłości innych wyborów, przez co teraźniejszość przedstawia się inaczej. Mamy nad żalem stuprocentową kontrolę, przynajmniej w tym sensie, że to my decydujemy o tym, jak często zapraszamy go do swojego życia i jak długo pozwalamy mu pozostać w naszych sercach…” – Marshall Goldsmith

Żyj dobrze niczego nie żałuj. 5 kluczowych elementów dobrego życia

Marshall Goldsmith wskazuje na pięć istotnych elementów dobrego życia bez żalu są to:

#01 Cel 

Każde nasze działanie stanie się wznioślejsze, bardziej ekscytujące i ściślej powiązane z pewną wizją przyszłego „ja”, jeśli uda nam się je wpisać w jasno wyrażony cel (i to „wyrażenie” celu ma niebagatelne znaczenie).

#02 Obecność

Jakkolwiek bardzo byśmy chcieli nie zaginąć w akcji i zawsze być dla innych ludzi w naszym życiu, to z założenia nie da się tego całkiem zrealizować. Nie w każdej chwili możemy być w pełni obecni, nie powinniśmy jednak nigdy przestawać próbować.

#03 Społeczność

Dokonanie, które zapisujemy na swoim koncie dzięki pomocy społeczności, wywołuje potężniejszy oddźwięk, wpływa na rzeczywistość szerszego grona osób i często wybija się ponad osiągnięcie indywidualne – ponieważ stanowi owoc wielu wysiłków. Wolałbyś występować solo czy z chórem za plecami?

#04 Nietrwałość.

Gdyby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, spędzamy na Ziemi tylko bardzo krótką chwilę. „Każdy kolejny oddech to nowy ja” ;  „Rodzimy się, chorujemy i umieramy”, powiedział Budda, chcąc nam przypomnieć, że nic nie jest trwałe – ani nasze szczęście, ani dzień, ani w ogóle nic innego. To wszystko przemija. Niech cię to zainspiruje do obecności i poszukiwania poczucia sensu w każdym momencie.

#05 Wyniki

Nie ma pucharów za dobrze przeżyte życie. Z tego tytułu nie przysługuje też runda honorowa. Nagrodą za dobre przeżywanie swojego życia jest poczucie zaangażowania w proces ciągłego szukania drogi do dobrego życia. Sukces i osiągnięcie celu jest oczywiście ważne i daje wiele satysfakcji, ale jeszcze ważniejsze jest zabiegać o osiągnięcie celu ze wszystkich sił. Jeśli bowiem starałeś się ze wszystkich sił, to niezależnie od rezultatu nie poniesiesz porażki!

Słowo na koniec

Aby dobrze przejść przez życie – i nie odczuwać żalu – trzeba nauczyć się dobrze przeżywać każdy dzień i czerpać satysfakcję z samego działania, a nie tylko z jego rezultatu. W myśl buddyjskiej filozofii warto starać się unikać choroby objawiającej się słowami: „Będę szczęśliwy, kiedy… ”. Bo takie życie upływa pod znakiem wiecznej frustracji. Kluczem do życia dobrym i spełnionym życiem, wolnym od żalu, jest połączenie nawyku zdobywania nagród z czymś większym niż tylko nasze osobiste sukcesy.

Żyj dobrze, niczego nie żałuj - Marshall Goldsmith Mark Reiter
Żyj dobrze, niczego nie żałuj –
Marshall Goldsmith Mark Reiter

Żyj dobrze niczego nie żałuj to doskonała książka, która oferuje strategie prowadzenia pełnego satysfakcji życia bez żadnych żalów. Goldsmith jest mistrzem w sztuce udzielania praktycznych rad, które pomagają nam przezwyciężyć brak wyobraźni i tendencję do popadania w bezwład, które są dwoma największymi przeszkodami na drodze do prowadzenia satysfakcjonującego życia.

Ten wyjątkowy poradnik składa się z dwóch części: pierwsza opisuje pomysły i koncepcje związane z życiem bez żalów, a druga zawiera porady dotyczące ich wdrażania. Na końcu każdego rozdziału znajdują się ćwiczenie, które pomogą ci uzyskać wgląd we własne życie.

Prawda jest taka, że wysiłek budowania dobrego życia nigdy się nie kończy. Każdy dzień jest szansą aby zacząć do nowa, przybliżyć do siebie swój cel, aby cieszyć się życiem, czerpać satysfakcję z własnych dokonań i nie rozpamiętywać utraconych szans. Sięgnij po książkę Żyj dobrze niczego nie żałuj!, stwórz i dobrze przeżyj swoje życie!

Dobre przeżywanie życia wymaga od nas w sumie niewiele, bo tylko, abyśmy: żyli po swojemu, zamiast realizować cudze wyobrażenia, zobowiązali się do tego, aby dobrze przeżyć każdy dzień – z czego warto uczynić nawyk, powiązali swoje wyjątkowe dokonania z czymś donioślejszym niż tylko ambicja własna. [..] Za dobrze przeżyte życie nikt nam nie wręczy żadnego pucharu. Nagrodą za dobre życie jest możliwość dobrego jego przeżywania„.  – Marshall Goldsmith

Źródło: Żyj dobrze, niczego nie żałuj – Marshall Goldsmith Mark Reiter, wydawnictwo Laurum 2023, tłumaczenie Magda Witkowska

A co dla Ciebie dla ciebie znaczy: „dobrze przeżyć życie”?

Sprawdź: Jak mieć nadzwyczajne życie? 12 sfer życiowej równowagi

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!