Koniec roku to symboliczna granica. Punkt, w którym oceniamy, czy w mijającym roku osiągnęliśmy sukces, czy też ponieśliśmy porażkę. Na przełomie roku widoczna jest ekscytacja, która wynika z oczekiwań związanych z nowym rokiem. Bez względu na to, co udało Ci się osiągnąć w mijającym roku, masz nadzieję, że kolejne 12 miesięcy będzie jeszcze lepsze. Jeżeli masz za sobą ciężki i trudny rok, nadchodzący styczeń to jakby nowe rozdanie. Nowy rok to okazja, by zacząć wszystko od początku. Jeżeli miniony rok był dla Ciebie udany i pełen sukcesów, masz znowu szansę, by podtrzymać dobrą passę. W kolejnym roku możesz osiągnąć jeszcze więcej niż do tej pory.
Początek nowego roku niesie nadzieje i towarzyszą mu też wielkie pozytywne oczekiwania. To czas wzmożonej aktywności. Problem jednak jest taki, że ta potrzeba pilnego działania trwa dość krótko. Zapalasz się do pracy, masz wielkie plany i postanowienia noworoczne po czym po kilku tygodniach od rozpoczęcia roku, cały ten entuzjazm gdzieś gaśnie i znika. Czy jest jakiś sposób, aby tego uniknąć? Jak wykrzesać z siebie energię, zachować koncentrację i podtrzymać zaangażowanie, aby zrealizować swoje noworoczne plany? Według Briana Morana i Michaela Lennington odpowiedzą jest skrócenie roku do 12 tygodni. Pomyśl co byś zrobił, gdyby rok miał tylko 12 tygodni? Na czym byś się skupił? Co chciałbyś osiągnąć?
12 tygodniowy rok to system, który określa, co musisz zrobić już dziś, by zrealizować swoje cele długoterminowe. 12 tygodniowy rok to podejście, które całkowicie zmieni Twój sposób myślenia i postępowania!

„Dwunastotygodniowy rok zmienia wszystko!”

12 tygodniowy rok. Co byś zrobił, gdyby rok miał tylko 12 tygodni?

Odrzuć myślenie w ujęciu rocznym

Zdaniem autorów książki 12 tygodniowy rok Briana Morana i Michaela Lennington jedną z głównych przyczyn, które uniemożliwiają ludziom i organizacjom skuteczne wykorzystanie posiadanego potencjału, jest proces rocznego planowania. Wbrew pozorom planowanie i stawianie celów w cyklu rocznym może negatywnie odbić się na wynikach. Dlaczego?
Myślenie w ujęciu rocznym usypia czujność. Gdy rozpoczyna się nowy rok i wyznaczamy sobie roczne cele, z perspektywy stycznia może nam się nam wydawać, że grudzień to bardzo odległa przyszłość. Myślenie w ujęciu rocznym sprawia, że podświadomie zakładamy, że w ciągu roku jest mnóstwo czasu, by wszystko zrobić. Nie odczuwamy potrzeby pilnego działania.
Wraz z upływającym czasem i kolejnymi miesiącami dostrzegamy, że mamy tego czasu coraz mniej i coraz bardziej odstajemy od przyjętych na początku roku założeń. Często jesteśmy w tyle w stosunku do planu albo sytuacja wokół nas zmieniła się tak bardzo, że nasze plany z początku roku stają się nieaktualne.
„Magiczny finisz” pod koniec roku
Pod koniec roku kiedy nieubłaganie zbliża się czas rozliczanie celów rocznych, intensyfikujemy wysiłki. Za wszelką cenę staramy się nadrobić zaległości i wykonać roczne plany. Wyniki w ostatnim kwartale w porównaniu do poprzednich kwartałów potrafią nas mile zaskakiwać. Przeważnie efekty pracy poprawiają, im mniej dni pozostało do końca roku. Nic przecież nie potrafi zmotywować człowieka lepiej do wytężonej pracy niż nieprzekraczalny termin, którego trzeba dotrzymać.
Aby w pełni wykorzystać posiadane możliwości, trzeba więc wyrwać się z funkcjonowania w trybie rocznym i odrzucić myślenie w cyklu 12 miesięcznym. Zamiast tego, powinniśmy skoncentrować się na krótszych przedziałach czasowych.

Wykorzystaj siłę periodyzacji

Periodyzacja to idea, która wywodzi się ze sportu. Polega ona na intensywnej pracy i skupieniu się w krótkim okresie na bardzo konkretnym zagadnieniu. Po zakończeniu takiego cyklu przechodzimy do następnej kwestii, nad którą chcemy pracować w kolejnym okresie. Takie podejście pozwala znacznie poprawiać uzyskiwane wyniki.
Zapomnij o rocznym planowaniu to stary sposób myślenia. Wyobraź sobie, że masz do czynienia z 12 tygodniowym rokiem. Po 12 tygodniach następuje kolejny taki sam okres, a potem kolejny i tak bez końca. Każdy cykl jest złożony z 12 tygodni i stanowi zamkniętą całość – to jest Twój rok. Nie możesz dłużej zakładać, że do końca roku zostało Ci mnóstwo czasu. Bo Twój rok to tylko 12 tygodni! To jest czas, w którym musisz się skoncentrować i działać, aby osiągnąć swoje cele.
Skuteczne  działanie  to  coś,  co  odbywa  się  dzień  po  dniu  i tydzień  po  tygodniu. Liczy się każdy tydzień, każdy dzień i każda chwila. Bieżąca chwila jest momentem, w którym toczy się życie i rodzi się sukces!

„12 tygodni to wystarczająco dużo czasu, by coś zrobić, a zarazem na tyle krótki okres, by przez cały czas towarzyszyła Ci potrzeba pilnego podjęcia działań”.

Ujarzmij 8 czynników, które prowadzą do osiągania najlepszych wyników w każdej dziedzinie

12 tygodniowy rok to system, który koncentruje się zarówno na Twoim sposobie myślenia, jak i na podejmowanych przez Ciebie działaniach. Moran i Lennington wskazują na osiem elementów, która są kluczowe w osiąganiu najwyżej klasy wyników. Są to według nich trzy zasady i pięć sposobów postępowania. To na nich opiera się 12 tygodniowy rok. To one są fundamentem skuteczności i otwierają drogę do produktywności i sukcesu.

3 fundamentalne zasady sukcesu:

#01 Odpowiedzialność
Odpowiedzialność to „branie rzeczy na siebie”. To cecha charakteru, postawa życiowa i gotowość do patrzenia na działania oraz osiągane rezultaty z perspektywy „właściciela”. Bez względu na okoliczności z jakimi mamy do czynienia. Musisz brać odpowiedzialność za to co robisz, jak i za to czego nie robisz. Stale zadawać sobie pytanie „Co jeszcze mogę zrobić, by uzyskać upragnione efekty?”
#02 Zobowiązanie
Zobowiązanie to osobiste przyrzeczenie, które składa sobie dana osoba. Dotrzymywanie obietnic wobec innych buduje silne relacje, a dotrzymywanie obietnic samemu sobie buduje charakter, poczucie własnej wartości i sukces.
#03 Osiąganie wielkości w obecnej chwili
Wyniki nie sprawiają, że ktoś osiąga wielkość. Osiągane rezultaty są jedynie potwierdzeniem dokonań. Wielkość poprzedza pojawienie się wspaniałych rezultatów. Wielkość pojawia się, gdy decydujesz się i podejmujesz działanie. Gdy konsekwentnie, robisz to co konieczne, aby stać się tym kim chcesz być, by osiągnąć to co chcesz.

5 sposobów postępowania by osiągać najlepsze rezultaty:

#01 Wizja
Pierwszym krokiem jest stworzenie wspaniałej wizji. Fascynująca i atrakcyjna wizja tworzy wyraźny obraz przyszłości. Dobra wizja działa na emocje, napędza zaangażowanie i pomaga podejmować działania.
#02 Planowanie
Jeśli masz już wizję – wyraźny obraz tego do czego zmierzasz konieczny jest plan. Bez dobrego planu nie wyjdziesz poza sferę marzeń. Skuteczny plan wyjaśnia i koncentruje się na priorytetowych inicjatywach i działaniach niezbędnych do osiągnięcia wizji.
#03 Kontrola procesu
Na kontrolę procesu składa zestaw narzędzi i zdarzeń, które dopasowują Twoje codzienne działania do najważniejszych czynności, które wynikają z opracowanego planu.
#04 Pomiar dokonań
Na bieżąco musisz wiedzieć, czy idziesz w dobrym kierunku. Potrzebne są wyprzedzające, jak i podążające wskaźniki, które zapewniają kompleksowe informacje zwrotne. Są one niezbędne do świadomego podejmowania decyzji. Pomiar dokonań to element, który napędza działania i pozwala trzeźwo ocenić sytuację.
#05 Wykorzystanie czasu
Czas to najcenniejszy zasób. Jeżeli nie panujesz nad swoim czasem, nie kontrolujesz także osiąganych wyników. Niezbędne jest świadome wykorzystanie czasu, który mamy do dyspozycji.
Opanuj do perfekcji te 8 powyższych czynników, a zaczniesz uzyskiwać wspaniałe wyniki.

Jak zaplanować swój 12 tygodniowy rok?

Zanim zaczniesz planować musisz mieć określoną wizję. Wizja jest niezwykle istotna. Musisz wiedzieć po co coś robisz? Jakie powody Tobą kierują?. Skuteczna wizja będzie popychać Cię do czynu. W książce 12 tygodniowy rok znajdziesz szczegółowe wskazówki jak stworzyć ekscytującą wizję.
Jeśli masz już swoją wizję możesz przystąpić do tworzenia swojego 12 tygodniowego planu. Dobry plan sprzyja skutecznym działaniom. Plan pozwala na optymalne wykorzystanie czasu i zasobów na najbardziej wartościowe działania. Planowanie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanego celu.
Punktem wyjścia skutecznego planu jest dobry cel
Twój wdrożony w życie plan musi Cię prowadzić do osiągnięcia ważnych dla Ciebie celów. Musisz wiedzieć co chcesz osiągnąć? Jeżeli Twój cel nie jest precyzyjnie określony albo nie da się go zmierzyć to przygotowywany przez Ciebie plan działań będzie nieskuteczny. Im bardziej konkretne i wymierne będą Twoje 12 tygodniowe cele, tym łatwiej przyjdzie Ci opracowanie solidnego planu.
12 tygodniowe plany przeważnie obejmują dwa lub trzech cele. Zbyt duża liczba celów nie jest wskazana, bo po pierwsze 12 tygodni to wcale nie tak dużo czasu, a po drugie nie sprzyja to koncentracji. 12 tygodniowy  cel  to  pomost  pomiędzy  wizją  a 12 tygodniowym  planem.
Ważne są taktyki

Określiłeś swoje cele, wiesz co do czego zmierzasz i co chcesz uzyskać. Musisz więc, ustalić taktyki czyli  działania zmierzające do osiągnięcia celu.

Twoim 12 tygodniowym celem, może być np. że w ciągu 12 tygodni zrzucisz 5 kilogramów. Dla takiego celu musisz określić taktyki działania. Twoją taktyką w przypadku chęci utraty wagi może być np. jem dziennie nie więcej niż 1800 kalorii, wykonuje trzy razy w tygodniu trening kardio, dbam o nawodnienie organizmu i wypijam 1,5 litra wody dziennie itp. Wśród taktyk mogą być zajęcia, które będą występować w określonym cyklu, jak też zdarzenia jednorazowe np. wykupić karnet na siłownię. Najlepiej, aby każda taktyka przedstawiona była jako kompletne zdanie zaczynające się od czasownika.
Cele i taktyki powinny być konkretne i mierzalne. Zapisane w formie pozytywnej. Powinny znajdować się w zasięgu Twoich możliwości. Muszą też być określone w czasie. Trzeba wskazać termin, w którym musisz osiągnąć zakładany cel lub zrealizować daną taktykę.
Przygotuj się na problemy i przeszkody
Planując pomyśl również jakie działania mogą przysporzyć Ci trudności. Jakie problemy i trudności możesz napotkać w drodze do swojego celu. Zastanów się i określ też, co zrobisz, aby pokonać te przeszkody?
Liczy się każdy dzień i każdy tydzień
Aby skutecznie stosować 12 rok, musisz z większą świadomością podejść do tego, jak myślisz i działasz w każdym kolejnym dniu i tygodniu. Dobrze opracowany 12 tygodniowy plan koncentruje na najważniejszych działaniach, w które musisz się zaangażować w każdym dniu i tygodniu, by osiągnąć swój cel 12 tygodniowy.

13 tydzień

Po zakończeniu każdego dwunastotygodniowego roku następuje trzynasty tydzień. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego roku kalendarzowego po każdych 12 tygodniach robisz sobie krótką przerwę. Analizujesz i podsumowujesz minione tygodnie. Świętujesz swoje postępy, sukcesy i to czego udało Ci się dokonać. Zbierasz siły do działania w kolejnym 12 tygodniowym roku z nowymi celami i planem, który pozwoli je urzeczywistnić!

Uwagi końcowe

System wyznaczania celów i działania w oparciu 12-tygodniowy rok stworzony przez Briana Morana i Michaela Lennington zapewnia jasną wizję dotyczącą tego, co naprawdę jest ważne. Rozbudza też natychmiastową potrzebę pilnego robienia dzień po dniu tego, co konieczne. Sprawia, że koncentrujesz się na codziennym realizowaniu tych posunięć, dzięki którym osiągniesz cele długoterminowe. To podejście ułatwia również korzystanie z pojawiających się w danej chwili okazji, a jednocześnie pozwala tworzyć fundamenty niezbędne do osiągania sukcesów na dłuższą metę.

12 tygodniowy rok

12-tygodniowy rok sprawdza się w przypadku pojedynczych osób, jak też w odniesieniu do zespołów i organizacji. Można go stosować w życiu prywatnym albo zawodowym, aby osiągać cele, zwiększyć swoją skuteczność, zyskać skupienie na tym co najbardziej istotne i odnosić wyjątkowe sukcesy.

Cały system działania w oparciu o 12-tygodniowy rok opisany jest szczegółowo w książce. Warto poznać tą metodę i wypróbować jej skuteczność na swoich celach. Jeśli miałbyś przeczytać tylko jedną książkę w tym roku niech będzie to 12 tygodniowy rok. Zastosuj opisane w niej strategie, a przekonasz się jak wiele możesz osiągnąć i jak szybko mogą pojawić się oczekiwane przez Ciebie rezultaty.

„Gdybyśmy robili to, do czego jesteśmy zdolni, dosłownie zadziwilibyśmy samych siebie”. – Thomas Edison

A Ty co byś zrobił, gdyby rok miał tylko 12 tygodni?