Czym jest przywództwo? O przywództwie możemy mówić wówczas, gdy ludzie dobrowolnie podążają za osobą, która doprowadzi ich do osiągnięcia w przyszłości pożądanego rezultatu. Czyli… przewodzisz tylko wtedy, gdy inni za tobą podążają. Dobry lider powinien posiadać umiejętności przywódcze, które dotyczą postępowania z ludźmi, tworzenia wizji, wywierania wpływu, nadawania kierunku i zapewniania rozwoju. Obecnie wielu liderów i przywódców stoi przed jeszcze jednym wyzwaniem. Jak efektywnie sprawować przywództwo na odległość? Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym, gdy praca zdalna przestała być przywilejem, a stała się często koniecznością?

Liderzy, muszą odpowiednio dostosowywać sposób kierowania zespołem, którego członkowie znajdują się w różnych lokalizacjach, pracują w różnych godzinach albo nawet strefach czasowych. Pojawiają się wyzwania związane z oddaleniem ludzi i wykorzystywaniem technologii, która ma służyć zmniejszaniu dzielącej ich odległości.

Kevin Eikenberry uznany na świecie ekspert w dziedzinie rozwoju i edukacji przywódców oraz Wayne Turmel, który od ponad 25 lat z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem zajmuje się tematyką komunikacji między ludźmi w miejscu pracy, podjęli się zadania aby przeanalizować różnice między przywództwem na odległość a tradycyjnym.

Ich zdaniem w kierowaniu zespołem oddalonym od własnego zwierzchnika nadrzędną rolę odgrywa przywództwo, którym rządzą określone zasady. Określili zasady efektywnego przywództwa na odległość, o których szczegółowo piszą w swoje książce Przywództwo na odległość. W tych nowych warunkach sposób stosowania ponadczasowych zasad przywództwa ma ogromne znaczenie dla członków zespołów pracujących zdalnie, dla ich przywódców i dla organizacji.

Oto zasady, o których każdy lider kierujący zespołem zdalnym powinien pamiętać.

„Na pierwszym miejscu jest przywództwo, lokalizacja pracowników ma znaczenie drugorzędne”. – Eikenberry, Wayne Turmel

Jak zarządzać zespołem zdalnym? Zasady efektywnego przywództwa na odległość

Zasada #1: Na pierwszym miejscu jest przywództwo, lokalizacja pracowników ma znaczenie drugorzędne. Zasada #2: Przywództwo na odległość wiąże się z koniecznością sprawowania go w zróżnicowany sposób.
Zasada #3: Zmiana dynamiki w relacjach interpersonalnych w pracy zdalnej jest nieunikniona i następuje nawet wbrew woli przywódcy.
Zasada #4: Technologia jest narzędziem pracy, a nie przeszkodą i argumentem dla usprawiedliwiania niepowodzeń.
Zasada #5: Istotą przywództwa jest koncentrowanie się na efektach pracy, potrzebach innych osób i własnych.
Zasada #6: Skuteczne sprawowanie przywództwa polega na osiąganiu różnorodnych celów.
Zasada #7: Ważny jest sposób osiągania celów, a nie tylko ich wyznaczanie.
Zasada #8: Skuteczny coaching musi się odbywać bez względu na odległość.
Zasada #9: Metody komunikacji powinny odpowiadać potrzebom osób wykonujących pracę, a nie upodobaniom przywódcy.
Zasada #10: Warunkiem koniecznym skutecznego przewodzenia jest zrozumienie sposobu myślenia ludzi, a nie tylko ich postępowania.
Zasada #11: Budowanie zaufania na odległość nie odbywa się samorzutnie.
Zasada #12: Najpierw trzeba określić pożądane efekty przywództwa, potem dobierać narzędzia komunikacyjne.
Zasada #13: Bez wykorzystywania wszystkich możliwości narzędzi trzeba się liczyć z mniejszą skutecznością przewodzenia.
Zasada #14: Trzeba zabiegać o informacje zwrotne z myślą o jak najlepszych rezultatach w osiąganiu celów oraz służeniu innym i sobie.
Zasada #15: Od wniosków z analizy własnych przekonań i przemyśleń zależy sposób sprawowania przywództwa.
Zasada #16: Samodzielnie nie da się zrobić wszystkiego i nawet nie warto próbować.
Zasada #17: Właściwe wyważenie priorytetów jest warunkiem koniecznym skutecznego sprawowania przywództwa na odległość.
Zasada #18: W działaniach rozwojowych przywódców należy uwzględniać również tych, którzy swoją rolę wypełniają na odległość.
Zasada #19: Gdy wszystkie zasady zawiodą, warto powrócić do zasady #1.

Model przywództwa „Trzy razy O”

Kevin Eikenberry i Wayne Turmel, aby pomóc liderom opracowali też model przywództwa „Trzy razy O”. Uwzględnia on trzy kluczowe obszary, których muszą być świadomi wszyscy przywódcy. To na nich liderzy zespołów powinni się skupiać i starać się osiągać w nich maksymalną skuteczność. Są to:

  • Ostateczne rezultaty (ang. outcomes). Przewodzenie ludziom z myślą o osiągnięciu pożądanego rezultatu.
  • Osoby wykonujące pracę (ang. others). Przewodzenie ludziom i staranie się, aby poprzez ich działania osiągać pożądane rezultaty.
  • Osoba przywódcy (ang. ourselves). Nie można pominąć osoby lidera w tym modelu. Jakkolwiek istotą przywództwa są rezultaty i osoby wykonujące pracę, to jednak nic nie dzieje się bez przywódcy.

W książce Przywództwo na odległość, każdy z tych trzech filarów efektywnego przywództwa jest poddany głębszej analizie i dokładnie wyjaśniony. Autorzy modelu podają szczegółowe i konkretne wskazówki, dzięki którym łatwiej jest go zrozumieć i zastosować. A to pozwala każdemu przywódcy, który z niego skorzysta skuteczniej przewodzić zespołom rozproszonym przez pryzmat każdego „O”.

„Jakkolwiek „ostateczne rezultaty” i „osoby wykonujące pracę” mają znaczenie pierwszorzędne, to jednak przywódcy muszą również należycie traktować trzeci element modelu, którym jest „osoba przywódcy”. Dopiero wtedy będą skutecznie przewodzić innym i prowadzić ich do pożądanych rezultatów”. – Eikenberry, Wayne Turmel

Uwagi końcowe

My, przywódcy, musimy odpowiednio dostosowywać sposób kierowania zespołem, którego członkowie znajdują się w różnych lokalizacjach. Model pracy całkowicie zdalnej czy hybrydowej, w którym część zespołu pracuje w biurze, a cześć jest rozproszona po różnych miejscach, będzie coraz bardziej powszechny. 

Przywódcy w organizacjach są po to, żeby zapewniać osiąganie pożądanych rezultatów. Pomaganie w tym zespołowi pracującemu zdalnie wygląda nieco inaczej, niż gdyby znajdował się na miejscu. Wraz z oddaleniem od zespołu powstaje konieczność odpowiedniego dostosowania się do nowej sytuacji i wprowadzenia pewnych zmian w sposobie przewodzenia. W przewodzeniu na odległość niezbędne są określone umiejętności i wiedza, które liderzy zespołów rozproszonych powinni uwzględnić i rozwijać.

Sukces w przywództwie na odległość

Sukces w tym nowym środowisku pracy, będzie wymagał od liderów rozwoju kompetencji m.in. w takich obszarach, jak komunikacja, prowadzenie spotkań online, wyznaczanie celów, delegowanie, coaching, także budowanie zaangażowania i wzmacnianie relacji. Wszystko to realizowane na odległość, gdy zespół rozsiany jest po różnych lokalizacjach. Przywódcy powinni sobie zdawać sprawę zarówno z dynamiki pracy zdalnej, jak i konkretnych technik, które pomogą im radzić sobie z różnicami w sprawowaniu ich funkcji.

Przywództwo na odległość - Kevin Eikenberry Wayne Turmel
Przywództwo na odległość – Kevin Eikenberry Wayne Turmel

Aby dowiedzieć się więcej jak być skutecznym przywódcom zespołów rozproszonych, sięgnij po książkę Przywództwo na odległość. Dzięki wydawnictwu Rebis i tłumaczeniu Marleny Justyny ten praktyczny poradnik dla liderów zespołów zdalnych dostępny jest po polsku.

Znajdziesz w nim dokładny opis i wyjaśnienie zasad efektywnego przywództwa na odległość. Poznasz różnice w przywództwie tradycyjnym i tym sprawowanym zdalnie. Nauczysz się jak stosować model przywództwa „Trzy razy O”, dzięki któremu będziesz skutecznie przewodzić i prowadzić zespół do najlepszych wyników.

Przywództwo na odległość nadal pozostaje przywództwem. Chociaż w znacznej mierze opiera się na tych samych zasadach co tradycyjne, to jednak pod pewnymi względami się od niego różni. A zatem trzeba wiedzieć, na czym polegają różnice, i się do nich dostosować, by samemu osiągnąć sukces i zapewnić go zespołowi, który na niego zasługuje.

Książka Przywództwo na odległość z pewnością Ci w tym pomoże. Dostarczy wiedzy, inspiracji i motywacji do działania. Wszystko po to, byś mógł wykonywać swoją pracę lepiej, skuteczniej i z większym poczuciem pewności siebie. A w efekcie byś stał się silnym liderem, za którym chce się podążać i który jest w stanie skutecznie przewodzić na odległość, z korzyścią dla siebie i ludzi którym przewodzisz.

„Niezależnie od tego, czy pracownicy znajdują się za drzwiami twojego gabinetu, w drugim końcu korytarza, w magazynie poza główną siedzibą firmy czy w innej strefie czasowej lub kraju, przywództwo polega na koncentrowaniu się na ludziach”. – Kevin Eikenberry, Wayne Turmel

Sprawdź też: Dlaczego chcesz być przywódcą? Główne motywacje lidera