Wytrwałość to jeden z najważniejszych czynników w osiągnięciu sukcesu. Sprawia ona, że trwasz nawet wtedy, kiedy masz ochotę zrezygnować. Wiele osób wycofuje się z marzeń, napotykając pierwszą trudność lub przeżywając niepowodzenie. Nic wartościowego w życiu nie przychodzi łatwo. Czasem trzeba zawalczyć o marzenia. Czasem trzeba pozwolić, aby twoja wola i upór poprowadziły cię naprzód mimo negatywnych okoliczności i przeciwności, jakie pojawią się na twojej drodze. Jak rozwinąć w sobie wytrwałość? Jak być wytrwałym i wytrwać w drodze do swojego celu?

Napoleon Hill –  pisarz, prekursor nowoczesnego rodzaju pisarstwa znanego jako literatura osobistego sukcesu, twierdził, że wytrwałość to stan umysłu, który każdy może w sobie wykształcić.

„Wytrwałość to stan umysłu. Pielęgnuj tę cnotę. Jeśli upadniesz, wstań, otrząśnij się z pyłu i kurzu, a potem kontynuuj swój marsz w kierunku celu”

Jak być wytrwałym? 16 wrogów wytrwałości, których trzeba pokonać

Najsławniejsze dzieło Napoleona Hilla  „Myśl i bogać się” jest do dziś jednym z bestsellerów. Hill określił w nim symptomy braku wytrwałości, pisząc: „Znajdziesz tutaj prawdziwych wrogów, którzy uniemożliwiają ci osiągnięcie czegoś doniosłego„. Oto 16 wrogów wytrwałości, który musisz pokonać, aby osiągnąć sukces:

#01 Nieumiejętność zrozumienia i jasnego określenia, czego się właściwie pragnie.

#02 Odwlekanie spraw, umotywowane lub bez powodu (zwykle oparte na skomplikowanym systemie wykrętów i usprawiedliwień).

#03 Brak zainteresowania zdobyciem specjalistycznej wiedzy.

#04 Niezdecydowanie, nawyk zdawania się na bieg spraw zamiast mierzenia się z nimi (również oparty na wykrętach).

#05 Nawyk znajdywania wymówek zamiast tworzenia konkretnych planów prowadzących do rozwiązania problemów.

#06 Samozadowolenie. Na tę przypadłość nie ma zbyt wielu lekarstw i nikła jest nadzieja dla tych, którzy na nią zapadli.

#07 Obojętność, zwykle oparta na skłonności do kompromisów we wszelkich sytuacjach zamiast mierzenia się ze sprzeciwem i zwalczania go.

#08 Zwyczaj obwiniania innych za własne błędy i uznawania niesprzyjających okoliczności za nieuniknione.

#09 Słabość pożądania danych rezultatów będąca wynikiem zaniedbania wyboru odpowiedniej motywacji, która popycha do działania.

#10 Skłonność, niekiedy wręcz ochocza, do wycofywania się po pierwszych oznakach porażki (wypływająca z jednego lub więcej z sześciu głównych lęków).

#11 Brak ścisłych, spisanych planów, które można analizować.

#12 Nawyk zaniedbywania nasuwających się pomysłów lub korzystania z nadarzającej się okazji.

#13 Snucie życzeń zamiast wyrażania woli spełniania pragnień.

#14 Nawyk godzenia się z ubóstwem zamiast pragnienia dostatku i bogactwa; brak ambicji, by być, zrobić, posiąść.

#15 Szukanie dróg na skróty do majątku, niewymagających opłacenia go uczciwym ekwiwalentem (łączące się zwykle ze skłonnością do hazardu umożliwiającego „odcięcie się” od obciążeń życiowych).

#16 Lęk przed krytyką, niezdolność do tworzenia planów i wcielania ich w życie w obawie przed tym, co inni o nich pomyślą lub powiedzą. Tego przeciwnika należałoby umieścić na czele listy, ponieważ zwykle czai się w ludzkiej podświadomości, gdzie trudno go rozpoznać (sprawdź: Czego się boimy? 6 głównych lęków człowieka i jak sobie z nimi poradzić).

Wytrwałość jak ją w sobie rozwinąć? 8 kluczowych elementów wytrwałości

Kiedy zapoznasz się z 16 przeciwnikami wytrwałości, zastanów się, czy któryś z nich ma wpływ na twoje życie. Chociaż trudno jest przyglądać się samemu sobie i oceniać własne działania i decyzje, to taka postawa pozwala nam określić, jakie zmiany są konieczne, by udało nam się odnieść sukces.

Zdaniem Napoleona Hilla osoba, która buduje cechę wytrwałości, powinna mieć fundament, na którym będzie bazować, łączący osiem poniższych czynników:

#01 Określony cel

Świadomość własnych pragnień jest pierwszym i być może najważniejszym krokiem do rozwoju wytrwałości. Motywacja pomaga w pokonaniu wielu przeciwności.

#02 Żądza

Stosunkowo łatwo jest wyrobić sobie wytrwałość w dążeniu do realizacji celu, którego gorąco się pożąda.

#03 Wiara w siebie

Wiara we własne możliwości realizacji danego planu zachęca do wypełniania go z wytrwałością

#04 Określony charakter planu życiowego

Ściśle ukierunkowane plany, nawet jeśli są słabe lub niepraktyczne, zachęcają do wytrwałości.

#05 Właściwa wiedza

Świadomość, że czyjeś plany są solidne i oparte na doświadczeniu lub obserwacji, sprzyja wytrwałości. Jeśli wiedzę próbuje się zastąpić zgadywaniem, niszczy to wytrwałość.

#06 Współpraca

Zrozumienie, życzliwość i harmonijna współpraca z innymi sprzyjają wytrwałości.

#07 Siła woli

Zwyczaj skupiania myśli na wypracowywaniu planów wiodących do osiągnięcia zamierzonego celu prowadzi do wytrwałości.

#08 Nawyk

Wytrwałość jest wynikiem nawyku. Umysł przyjmuje i staje się częścią codziennych doświadczeń, którymi się żywi. Najgorszy ze wszystkich wrogów, lęk, można pokonać przez zdecydowane ponawianie aktów odwagi.

„Wytrwałość zmienia charakter człowieka, tak jak żar węgla przetapia zwykłe żelazo w
niełamliwą stal” – Napoleon Hill

Uwagi końcowe

Wytrwałość oznacza konsekwentny upór w dążeniu do celu. Nie rezygnuj ze swoich celów, gdy tylko pojawiają się pierwsze przeciwności lub gdy nie udało się od razu osiągnąć sukcesu. Jest wysoce prawdopodobne, że zanim osiągniesz sukces, natkniesz się na swojej drodze na różne przeszkody.

Kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem, przyj niestrudzenie przed siebie, nawet jeśli masz wrażenie, że niemal drepczesz w miejscu i przesuwasz się tylko o mały kroczek w stronę rozwiązania problemu i osiągnięcia tego do czego dążysz.

Zachowaj jednak czujność. Nie myl wytrwałości i uporu z bezmyślnym powielaniem działań w ramach planu, który się nie sprawdza! Jeśli coś się nie udaje… wprowadź zmiany.

Jeśli kolejne pomysły również nie przyniosą oczekiwanego rozwiązania, wprowadź poprawki i modyfikuj plan tak długo, aż wreszcie się uda. Większość zwykłych ludzi poddaje się właśnie na tym etapie. Brakuje im cierpliwości i konsekwencji w opracowywaniu nowych planów.

Ty bądź wytrwały! Wytrwale dąż do osiągnięcia swojego celu i wytrwaj w tym uporze do końca.

Wytrwałość to nawyk, który może przesądzić o Twoim sukcesie!

„Bądź wytrwały, niezależnie od tego jak powolne będą twe pierwsze ruchy. Sukces przyjdzie do ciebie wraz z wytrwałością”. – Napoleon Hill

A czy Ty potrafisz być wytrwały?

Sprawdź też: Droga do bogactwa, sukcesu i szczęścia. Lekcje życia i sukcesu od Napoleon Hill

Jeśli jeszcze nie czytałeś słynnego dzieła Napoleona Hilla Myśl i bogać się nie czekaj dłużej! To jedna z tych książek, które rzeczywiście może odmienić Twoje życie!