Nie ogarniasz bieżących spraw? Wciąż brakuje ci czasu? Przez pracę zaniedbujesz życie osobiste? Nie umiesz odpocząć i zregenerować swoich sił? Skończ z tym! Potrzebujesz efektywności osobistej w wymiarze 4×4. Spójnego i kompletnego systemu, który jednocześnie zapewni ci efektywne wykorzystanie czasu, panowanie nad stresem, dobrą współpracę z innymi oraz wysoki poziom energii do działania! 

Dlaczego teraz jest najlepszy czas na rozwijanie efektywności osobistej?

Pandemia pokazała, że niczego nie możemy być pewni. Żyjemy w świecie VUCA –  zmiennym, niepewnym, złożonym, niejednoznacznym. Aby skutecznie funkcjonować w szybko zmieniających się okolicznościach i przy rosnącej presji oczekiwań otoczenia nie wystarczą już pojedyncze techniki efektywności. W takich warunkach trzeba korzystać z wielowymiarowego holistycznego systemu efektywności osobistej. Oto efektywność osobista 4×4 – kompletny i skuteczny system do zarządzania swoją efektywnością!

„Aby nadążyć za szybkimi zmianami w otoczeniu, potrzebujemy stale doskonalić swoją efektywność osobistą w jej różnych, współzależnych obszarach”.

Efektywność osobista 4×4 – skuteczny system na życiowe wyzwania!

Twórcą systemu efektywności osobistej 4×4 jest Wiktor Siegel – mentor i trener, lekarz medycyny, który efektywnością osobistą zajmuje się zawodowo od ponad 20 lat.

Dlaczego 4×4? Bo na efektywność osobistą trzeba patrzeć pod kątem wielu różnych, ale powiązanych i wpływających na siebie obszarów. Każdy z nich jest ważny i nie można go zaniedbać.

System efektywności osobistej 4×4 bierze pod cztery wymiary efektywności osobistej, które odpowiadają czterem podstawowym rodzajom inteligencji: iQ/intelektualnej, eQ/emocjonalnej, sQ/społecznej, pQ/fizycznej.

Oto 4 wymiary efektywności osobistej:

#01 UMYSŁ iQ/PRODUKTYWNOŚĆ – efektywne decyzje i wykorzystanie czasu

#02 EMOCJE eQ/EUSTRES – efektywne zarządzanie emocjami i stresem

#03 RELACJE sQ/SYNERGIA – efektywne zarządzanie relacjami i współpraca

#04 CIAŁO pQ/DOBROSTAN – efektywne zarządzanie energią, zdrowiem i finansami

W centrum systemu efektywności osobistej 4×4 znajdują się twoje wartości i nawyki. To one przekładają się na sprawność, skuteczność i trwałość wprowadzanych zmian, które prowadzą do większej efektywności osobistej.

Uporządkowany, klarowny i spójny system wartości, pozwala ci podejmować szybsze i lepsze decyzje. Natomiast dobre nawyki, które wprowadzisz w swoim życiu w każdym z czterech obszarów efektywności osobistej zwiększą twoja ogólną efektywność osobistą i zadowolenie z życia.

System efektywności osobistej 4x4 (źródło: Efektywność osobista 4x4 - Wiktor Siegel, MT Biznes 2021)
System efektywności osobistej 4×4 (źródło: Efektywność osobista 4×4 – Wiktor Siegel, MT Biznes 2021)

Poszczególne wymiary efektywności osobistej wspierają się wzajemnie i przenikają:

 • Wysoki iloraz inteligencji (iQ) przy deficycie inteligencji emocjonalnej (eQ), między innymi związanej z samokontrolą, znacznie utrudnia osiągnięcie sukcesu i skuteczność na co dzień.
 • Rozwinięta inteligencja emocjonalna (eQ) podnosząca samokontrolę i samodyscyplinę pomaga odnieść sukces indywidualny. Ale dzięki inteligencji społecznej (sQ), umożliwiającej efektywną współpracę w zespole i wywieranie pozytywnego wpływu na innych, w wielu przypadkach możesz osiągnąć zdecydowanie więcej, niż pracując tylko na własny rachunek.
 • Potrzebujesz regeneracji ciała (pQ) nie tylko dla zdrowia, lecz również dla rozwoju intelektualnego (iQ).
 • Konieczna jest nie tylko regeneracja twojego ciała (pQ), lecz również regeneracja twojej psychiki, szczególnie poprzez utrzymywanie dobrych relacji z innymi (sQ).

„Natura ludzka jest bardziej skomplikowana i wielowymiarowa niż mój model czterech wymiarów inteligencji, ale dzięki temu uproszczeniu będzie Ci łatwiej opanować całe spektrum efektywności osobistej”. – Wiktor Siegle

A oto 16 dobrych praktyk efektywności osobistej, które możesz zastosować już dziś:

Produktywność – decyzje i zarządzanie czasem

#01 Weryfikuj na bieżąco swoje priorytety i koncentruj się najpierw na sprawach najważniejszych.

#02 Nie odkładaj spraw ważnych i trudnych na później – po prostu zacznij je robić jak najszybciej.

#03 Każdego dnia w pierwszej kolejności realizuj te zadania, które są jednocześnie ważne i pilne.

#04 W danej chwili koncentruj całą swoją uwagę tylko na jednej sprawie.

Eustres – stres i emocje

#05 Nie unikaj stresu, tylko nim zarządzaj.

#05 Naucz się rozpoznawać, co cię najbardziej stresuje.

#07 Skoncentruj się na zarządzaniu tymi bodźcami stresowymi, na które masz wpływ.

#08 Dobierz techniki redukcji stresu do swojego typu osobowości. Pracuj nad zmianą swoich automatycznych reakcji w stresie na efektywniejsze.

Synergia – relacje i współpraca

#09 Koncentruj całą swoją uwagę na osobie, z którą rozmawiasz. Słuchaj empatycznie. Obserwuj uważnie. Dopytuj z zainteresowaniem.

#10 Asertywnie formułuj swoje oczekiwania. Kiedy trzeba odmawiaj, okazując jednocześnie szacunek.

#11 Korzystaj z różnicy zdań i buduj nowe, wspólne rozwiązania.

#12 Odbuduj i aktywnie podtrzymuj bliskie relacje z przyjaciółmi.

Dobrostan – energia, zdrowie, finanse

#13 Zaplanuj na sztywno w kalendarzu konkretny czas na aktywność fizyczną. Wybierz taki rodzaj sportu czy ćwiczeń fizycznych, które sprawiają ci przyjemność.

#14 Zamiast krótkotrwałych, nieskutecznych zmian diety, doprowadź do trwałej zmiany swoich nawyków żywieniowych na zdrowe.

#15 Kontroluj swoje wydatki: ile i na co wydajesz w skali miesiąca i roku. Część swoich oszczędności, inwestuj zamiast wydawać wszystko na konsumpcję.

#16  Zbuduj i stale utrzymuj półroczną poduszkę finansową.

Uwagi końcowe

Życie to droga, na której przyda ci się solidny napęd. System efektywności osobistej 4×4 to odpowiedź na wyzwania  jakie stawia przed nami współczesny świat. Jego główną zaletą jest patrzenie z różnych perspektyw i kompleksowe podejście do efektywności osobistej.

Efektywność Osobista 4x4 - Wiktor Siegel
Efektywność Osobista 4×4 – Wiktor Siegel

Aby lepiej poznać system efektywności osobistej 4×4 i wynieść swoją efektywność osobistą na nowy, wyższy poziom koniecznie sięgnij po wydaną przez MT Biznes książkę – Efektywność osobista 4×4.

Wiktor Siegel omawia w niej wszystkie podstawowe wymiary efektywności osobistej i pokazuje wzajemne ich powiązania. Książka składa się z czterech części odpowiadających czterem podstawowym rodzajom inteligencji/wymiarom efektywności osobistej. Opisane w niej praktyki i metody pozwolą ci na rozwój każdego z wymiarów efektywności osobistej. A wykonując zawarty w książce test profilu efektywności osobistej określisz, którym z wymiarów efektywności osobistej zająć się w pierwszej kolejności.

Czego dowiesz się z książki Efektywność osobista 4×4?

 • Poznasz proste i skuteczne narzędzia efektywności osobistej oraz łatwe do zapamiętania schematy postępowania.
 • Okryjesz ponadczasowe reguły produktywności, których nie opłaca Ci się ignorować! Takie jak Prawo Parkinsona, Zasadę Pareto czy Regułę strefy wpływu.
 • Dowiesz się, jak równocześnie efektywnie planować na lata i zmieniać plan kilka razy dziennie.
 • Dowiesz się, jak zbudować efektywny system do zarządzania wszystkimi zadaniami. Aby osiągać najlepsze wyniki przy najmniejszym możliwym wysiłku i najkrótszym czasie.
 • Zrozumiesz, czym jest stres i zaczniesz go kontrolować.
 • Znając swoją reakcję stresową, dobierzesz właściwe techniki redukcji stresu.
 • Opanujesz techniki redukcji stresu właściwe dla jego konkretnych objawów.
 • Nauczysz się zapobiegać stresowi oraz utrzymywać poziom emocji i stresu na optymalnym poziomie.
 • Nauczysz się asertywności i dowiesz się, że podejście asertywne nie zawsze jest najlepszym wyborem, ale najczęściej optymalnym.
 • Dowiesz się, dlaczego najskuteczniejsze przekonywanie to pozwolić się przekonać.
 • Poznasz przewagę synergii współpracy.
 • Nauczysz się efektywnego delegowania zadań.
 • Poznasz biorytmy i regenerację w czterech wymiarach, które pomogą ci zarządzać swoją energią.
 • Nauczysz się świadomie zarządzać swoim zdrowiem, aktywnością fizyczną i odżywianiem.
 • Poznasz kluczowe zasady zarządzania swoimi finansami.

A na „deser” otrzymasz 60 praktyk systemu efektywności osobistej!

Dlaczego system efektywności osobistej 4×4 jest skuteczny?

 • Bo jest ŁATWY do wdrożenia w codziennym życiu
 • SKUTECZNY, bo umożliwiający koncentrację w danym czasie na tylko jednym z czterech wymiarów efektywności
 • ROZWOJOWY, bo zapewniający długoterminową perspektywę rozwoju efektywności osobistej po kolei w czterech różnych, spójnych ze sobą wymiarach.

Jeśli zastosujesz w praktyce zawarte w niej porady, to:

 • OPANUJESZ każdy przyrost liczby spraw do załatwienia.
 • NIE BĘDZIE CI BRAKOWAĆ czasu na realizację najważniejszych zadań.
 • PRZESTANIESZ marnować czas.
 • ODZYSKASZ równowagę między sprawami zawodowymi a prywatnymi.

Jest tylko jeden warunek musisz zacząć działać! Sama nawet najlepsza książka nie wystarczy. Działanie zawsze wygrywa z brakiem działania!

Po pierwsze przytaj książkę Efektywność osobista 4×4, a po drugie – wdróż ją w życie! Uwolnij się od nadmiaru zadań do wykonania, chronicznego stresu, złych relacji. Skończyć z niezdrowym stylem życia. Wyzwól swój potencjał rozwoju umysłu, kontroli emocji i stresu, wywierania wpływu oraz kondycji fizycznej. Na co jeszcze czekasz? Włącz napęd 4×4 i do dzieła!

„Kluczem do sukcesu, który nie będzie okupiony przewlekłym stresem, jest znalezienie swojego optymalnego poziomu aspiracji, który napędza rozwój, zapewnia kolejne sukcesy, ale jednocześnie utrzyma Cię w pełnym zdrowiu”. – Wiktor Siegle

A jak Twoja efektywność osobista?