Vince Lombardi był odnoszącym sukcesy trenerem Futbolu Amerykańskiego. Jako trener Green Bay Packers w latach 1959-1967 z przeciętnej drużyny, która przez lata zajmowała ostatnie miejsca w lidze NFL stworzył zespół mistrzów. Jego drużyna wygrywała w latach 1961, 1962 i 1965. W roku 1966 i 1967 zdobyła także Super Bowl. Geniusz trenerski Lombardiego przeszedł do historii i stał się legendą. Lombardi był nie tylko wspaniałym trenerem, ale także świetnym przywódcą.

Niesłychana zdolność motywowania zawodników inspirowania ich by przekraczali swoje fizyczne i psychiczne ograniczenia oraz jego niewiarygodna wola zwycięstwa sprawiała, że razem z nim drużyna stawała się się coraz lepsza. Lombardi miał własną filozofię skutecznego przywództwa, technik treningu i taktyki. Lombardi wyznawał zasadę że przywództwo opiera się na prostym założeniu tylko dzięki znajomości siebie samego można zostać prawdziwym liderem. Dopiero gdy dobrze zrozumiesz siebie możesz zacząć przewodzić ludziom.

Nasz obecny świat potrzebuje silnego przywództwa. Jak być dobrym przywódcą? Co robić, aby zwyciężać? Oto 26 lekcji przywództwa Vinca Lombardiego to one pomogły jemu i jego drużynie wznieść się na sam szczyt w wymagającej lidze futbolu amerykańskiego. Zaczynamy!

„Przywództwo opiera się nie tylko na wybitnych zdolnościach, ale także na zaangażowaniu, lojalności i dumie tych, którzy chcą przewodzić”.

Jak być dobrym przywódcą? Reguły Lombardiego 26 lekcji przywództwa wybitnego coacha

#01 Samopoznanie to droga to doskonalenia, przywództwa i sukcesu. Poznaj siebie stawiając sobie trudne pytania.

„Nie jestem ani lepszy, ani gorszy od innych. Jednak zawsze wiedziałem, czego chcę i dokąd zmierzam. Poszczęściło mi się… Wcześnie odkryłem cel”.

#02 Przestrzegaj własnego systemu wartości, zamiast postępować tak jak wszyscy.

„Człowiek sukcesu jest zawsze sobą. By osiągnąć sukces musisz być wobec siebie szczery”.

#03 Odkryj swoje mocne strony i wygraj je w działaniu.

„Najważniejsze, by sprawdzać się w tym co umiemy najlepiej. Polegajmy na swoich mocnych stronach”.

#04 Sam kształtuj własny charakter. Charakter opiera się na niezmiennych zasadach. Jest Twoim fundamentem.

„Odpowiedzialność za doskonalenie charakteru spoczywa na nas samych. Tylko my możemy zwalczyć nasze złe nawyki”.

#05 Połącz cele z wizją. Ogarnij całość, zamiast myśleć tylko o szczegółach. Nie pozwól by drobne przeciwności Cię zatrzymały.

„Dobry trener różni się od przeciętnego tym, że wie, czego chce i Dokąd zmierza. Jeżeli nie będzie wiedział, Dokąd zmierza, nie rozpozna celu wędrówki, kiedy już go osiągnie”.

#06 Zaangażuj się bez reszty. 100% wysiłku, 100% czasu. Zrób wszystko co się da.

„Sądzę, że jakość życia człowieka jest odzwierciedleniem jego dążenia do doskonałości i Zwycięstwa – czy to w sporcie, Czy w biznesie, w polityce czy rządzie, słowem, w czymkolwiek, co robi”.

#07 Daj z siebie wszystko. Dyscyplina i ciężka praca prowadzą do mistrzostwa. Dawaj przykład własnym postępowaniem.

„Im ciężej pracujesz, tym trudniej będzie Ci zrezygnować”.

#08 Bądź gotów do poświęceń. Poświęcenie i samozaparcie leżą u podstaw każdego sukcesu. Ból i lęk przed bólem nie są wymówką dla unikania poświęceń. Mistrzostwo warte jest najwyższej ceny.

„Myślę, że wszystko, co ma jakąś wartość, ma też i swoją cenę, a sukces – przede wszystkim. zwycięstwo zawsze kosztuje, wejście na szczyt ma swoją cenę i aby na nim pozostać, trzeba płacić”.

#09 Zdobądź odporność psychiczną, nie unikaj trudnych sytuacji. Odporność psychiczna pomaga wytrwać na drodze do celu.

„Najważniejszą cechą charakteru człowieka sukcesu jest odporność psychiczna”.

#10 Równoważ dumę pokorą. Duma jest konieczna – to postanowienie, by zawsze dawać z siebie wszystko. Strzeż się nieokiełznanej pychy. Bądź świadomy ciemnej strony swojego ego.

„Prostota to forma pokory, ale i oznaka prawdziwej wielkości. łagodność to oznaka pokory, ale i prawdziwej siły”.

#11 Kieruj się zasadami, które głosisz. Pokaż swój charakter w działaniu. Postępuj zgodnie z tym co mówisz. Żyj tak, jak nauczasz.

„Jeśli oszukujesz podczas treningu, będziesz oszukiwał także podczas gry. Jeżeli oszukujesz podczas gry, będziesz oszukiwał i w innych dziedzinach życia”.

#12 Zachęcaj do pracy zespołowej, zamiast tylko podkreślać indywidualne zasługi. Stwórz zgrany zespół. Wspólne cele generują zapał i energię. Koncentruj się na sukcesie zespołu, nie na osobistej chwalę.

„Buduj w zespole poczucie jedności, wzajemnej odpowiedzialności i mocy, jaką daje współdziałanie”.

#13 Wyjaśnij każde zadanie, a nie tylko wydawaj polecenia. Zacznij od „Dlaczego„, a nie od „Jak”.

„Nazywają to trenowaniem, ale w rzeczywistości chodzi o naukę. Nie tylko mówisz im, jak jest, ale tłumaczysz, dlaczego jest właśnie tak a nie inaczej; a potem powtarzasz i powtarzasz, dopóki ich nie przekonasz, dopóki nie będą wiedzieć”.

#14 Zachowaj dystans, nie musisz być zawsze dostępny. Bądź tak blisko ludzi, jak tylko możesz. Jednak nadmierna poufałość, może rodzić lekceważenie.

„Przywódca powinien zachować pewien dystans wobec podwładnych. Jeżeli zniesie wszystkie bariery, nie będzie już szefem, jakim powinien być. Musi zachować równowagę między akceptacją potrzebną do zwycięstwa, a szacunkiem, który zespół winien mu okazywać”.

#15 Pomóż ludziom uwierzyć w samych siebie. Emanuj niezmącona wiarą w sukces. Zaszczep w ludziach pewność i wiarę w siebie.

„Defetyzm PRZEZWYCIĘŻYSZ wiarą w sukces. Przygotowany na każdą okoliczność zyskuje pewność siebie. pewność siebie jest zaraźliwa, podobnie jak jej brak”.

#16 Przekaż ludziom entuzjazm dla misji, a nie tylko rozdzielaj ludziom zadania. Stwórz wizję która stanie się wspólna. Połącz cele z misją. Misja jest miarą wszystkich działań, normą, według której są lub powinny być oceniane.

„Jeżeli człowiek szybciej niż inni odnosi sukces, to znaczy, że wcześniej określił swój życiowy cel i ze wszystkich sił zmierza do jego osiągnięcia”.

#17 Musisz być kompetentny w pracy, a nie tylko otaczać się kompetentnymi ludźmi. Pokaż, że znasz się na rzeczy. Dzięki temu zyskasz szacunek i zaufanie. Cierpliwie doskonal swoje umiejętności.

„Lider oceniany jest na podstawie tego, co inni zrobią dla osiągnięcia celu, który on wytyczył”.

#18 Żądaj niezależności. Zamiast dzielić się odpowiedzialnością, oczekuj samodzielności. Nie myl kontroli z dyktaturą. Kontroluj tylko to, co naprawdę wymaga Twojej kontroli. Mniej istotne zadania zlecaj innym.

„Nie zniósłbym, gdyby ktoś kwestionował moje metody treningu i prowadzenia drużyny”.

#19 Okazuj szacunek autorytetom, a nie tylko licz się z własnym zdaniem. Poszanowanie dla autorytetów jest odmianą dyscypliny. Okazuj szacunek tym, którym się on należy.

„Musisz pamiętać o jednym: Jeżeli chcesz, by podwładni cię szanowali, okazuj szacunek zwierzchnikom”.

#20 Nie reaguj jak automat i nie trzymaj się tylko sprawdzonych metod. Doświadczenie to znakomity nauczyciel. Ucz się na błędach i wyciągaj wnioski. Analizuj przeszłość, ale żyj teraźniejszością. Zamiast ślepo reagować, oceń trzeźwo sytuację i przystępuj do działania. Działaj zgodnie z tym co widzisz.

„Statystyki mogą być interesujące, ale dotyczą przeszłości”.

#21 Wprowadzaj zmiany, aby upraszczać, a nie zmiany za wszelką cenę. Nie komplikuj. Zmiany są konieczne, ale nie wprowadzaj zmian tylko po to by coś zmienić.

„Plan prawie zawsze jest zbyt skomplikowany. obejmuje za dużo rzeczy, nad którymi trzeba zapanować W zbyt krótkim czasie”.

#22 Mierz wysoko i sięgaj wciąż wyżej. Zachęcaj ludzi do przekraczania granic możliwości i zdobywania celów, które mogą wydawać się wręcz nieosiągalne. Zmierzaj do doskonałości. Dążenie do doskonałości przynosi rezultaty.

„Gdy zdecydujesz się dać z siebie wszystko, będziesz zdumiony, jak wiele w życiu osiągniesz”.

#23 Różnicuj sposoby motywowania, zamiast motywować wszystkich jednakowo. Jako przywódca musisz nieustannie obserwować swoich ludzi. Co ich motywuje? Co inspiruje do działania? Nie zabiegaj o popularność. Bądź nieprzewidywalny. Czasem nieoczekiwany bodziec motywujący przynosi wspaniałe rezultaty.

„Nie można nauczyć, nie krytykując, ale koniecznie trzeba wiedzieć, jak krytykować poszczególne osoby. futbol amerykański jest sportem prestiżowym; moim zawodnikom zawsze towarzyszyła ogromna presja, Ja również im jej nie skąpiłEm. W tym celu Musiałem nauczyć się 40 różnych metod wywierania presji, na 40 różnych osób”.

#24 Motywuj stopniowo, zamiast stosować zasadę wszystko albo nic. Motywacja nie jest jednorazowym aktem, wymaga umacniania i przystosowania do nowych sposobów myślenia. Zacznij od małych zwycięstw. Bądź cierpliwy. Wielki zwycięstwa buduje się na mniejszych. Nagradzaj i doceniaj wysiłki.

„Dawanie z siebie wszystkiego dzień po dniu, tydzień po tygodniu – to duży wysiłek, ale niezbędny. każdy tydzień przynosi inne wyzwanie, ale także nie da się uniknąć pewnej monotonii na co dzień”.

#25 Zapewnij sobie solidne podstawy, zamiast zmierzać do specjalizacji. Ważne jest solidne przygotowanie. Przyswojenie podstaw, ich powtarzanie, ciągle i ciągle od nowa, decyduje o zwycięstwie. Rozwijaj umiejętności. Trening czyni mistrza. Zadbaj o szczytową formę. Wiesz w swojej siły i bądź solidnie przygotowany.

„Wierzę, że jeżeli blokujecie i atakujecie lepiej niż przeciwnicy, to choć szanse są równe, wygracie”.

#26 Zwycięstwo to nie wszystko, jest tylko zwycięstwo. Wyniki są wszystkim. Pracuj nad zwycięstwem, ale pamiętaj, by zawsze działać zgodnie z regułami gry.

„Chęć bycia najlepszym i zwycięstwa przetrwają wszystko. Są ważniejsze od wszelkich wydarzeń, które dają do nich okazję.

Uwagi końcowe

Od śmierci wielkiego coacha i przywódcy Vinca Lombardiego minęło wiele lat, jednak jego kodeks postępowania, filozofia i metody nadal pozostają aktualne. Stosując w praktyce te zasady i ponadczasowe reguły możesz być lepszym liderem i osiągać więcej sukcesów. Najważniejsze jest samopoznanie, rozwój swojego charakteru i osobowości, dopiero wtedy możesz zacząć skutecznie przewodzić ludziom. Aby być wielkim przywódcą:

  • Stawiaj sobie trudne pytania
  • Działaj w oparciu o swoje mocne strony
  • Pracuj najciężej ze wszystkich
  • Bądź odporny psychicznie
  • Żądaj niezależności
  • Podejmuj świadome działania
  • Nie komplikuj
  • Skup się na podstawach
  • Dąż do doskonałości
  • Zwyciężaj!

„Mocno wierzę, że najlepsza chwila w życiu każdego człowieka, najwyższe spełnienie przychodzi wtedy, gdy utrudniony W słusznej sprawie, w którą włożył całe swoje serce leży na polu walki – wyczerpany, ale zwycięski”.