Co jest najważniejszym celem w życiu człowieka? Być szczęśliwym. Szczęście to ważna korzyść wypływającą z prawdziwego sukcesu. Szczęście jest stanem samopoczucia, którego źródło stanowi pozytywna ocena własnego życia. Ogólnie rzecz biorąc oznacza dobrą opinię na temat tego kim jesteś, co robisz i relacji w jakie wchodzisz z innymi ludźmi. Każdy z nas, na swój sposób odczuwa szczęście. Jak być szczęśliwszym? Sposobem na zwiększenie poziomu szczęścia jest rozwinięcie w sobie cech, które pomagają cieszyć się życiem i radzić sobie z wyzwaniami. Psychologowie, którzy badali problematykę sukcesu i szczęścia, odkryli ich sporo. Oto najważniejsze z pozytywnych cech szczęśliwych ludzi, które pomogą ci w osiągnięciu szczęścia w życiu.

„Szczęśliwi ludzie nie czekają, aż szczęście samo się pojawi. Zamiast tego tworzą okazje, aby szczęście zagościło w ich życiu”. – Dr Denis Waitley

Cechy szczęśliwych ludzi. 17 pozytywnych cech, które budują szczęście.

#01 Poczucie własnej wartości

Pozytywne nastawienie, które obejmuje szacunek do samego siebie, a także szacunek do praw, uczuć i pragnień innych.

#02 Odwaga

Zdolność do podejmowania ryzyka i wystawiania się na próbę.

#03 Mądrość

Zdolność do korzystania z wiedzy i doświadczenia w celu podejmowania rozsądnych decyzji.

#04 Nastawienie na przyszłość

Skupienie się na przyszłych możliwościach, a nie na błędach czy rozczarowaniach z przeszłości.

#05 Optymizm

Nadzieja, że sprawy przybiorą korzystny obrót.

#06 Kreatywne myślenie

Zdolność do brania pod uwagę nowych przekonań i punktu widzenia, jak też wypróbowania nowych sposobów myślenia i działania.

#07 Zamiłowanie

Zdolność do ekscytowanie się czymś oraz uczynienie tego swoją pracą.

#08 Uczciwość

Myślenie, mówienie i działanie w zgodzie z sobą i innymi. Wywiązywanie się z danego słowa oraz przestrzeganiu reguł społecznych i uznanych norm moralnych.

#09 Etyka pracy

Wypełnianie zobowiązań, niezawodność, odpowiedzialność, kończenie spraw i skuteczność.

#10 Wytrwałość

Zdolność do wytrwania w obliczu niepowodzeń przeciwności losu, trzymanie się na drodze do celu i radzenie sobie ze stresem.

#11 Umiejętności społeczne

Zdolność do rozumienia innych, działania z innymi i budowania korzystnych relacji.

#12 Zaufanie

Pewność co do zachowań i postaw innych ludzi oraz motywów ich działania.

#13 Zdolność do wybaczania

Wielkoduszność, nie chowanie urazy i rezygnacja z obwiniania.

#14 Świadomość emocjonalna

Zdolność do doświadczania i wyrażania szerokiego zakresu emocji.

#15 Wrażliwość estetyczna

Zdolność do doceniania piękna sztuki, muzyki i natury oraz cieszenia się nimi.

#16 Duchowość

Eksponowanie dobra i poszukiwanie celu lub sensu ludzkiej egzystencji.

#17 Zdolność do kochania

Zdolność do odczuwania, wyrażania, dawania i przyjmowania miłości, jak również do okazywania przywiązania, ciepła i współczucia.

Uwagi końcowe

Oto pozytywne cechy, które można zaobserwować u szczęśliwych ludzi. Jeśli chcesz być szczęśliwszy staraj się je w sobie rozwinąć. Cechy te pomogą ci znaleźć spełnienie w życiu osobistym i zawodowym, cieszyć się z silnych więzi z przyjaciółmi i rodziną, czerpać satysfakcję z zaangażowania w romantyczne związki, być efektywnym i kochającym rodzicem oraz ogólnie czuć się dobrze z samym sobą i odczuwać szczęście.

Aby czerpać większą radość z życia i budować swoje szczęście możesz podejmować rozmaite działania. Lepiej poznaj samego siebie, tego kim jesteś. Staraj się wzmacniać poczucie celu w życiu. Okazuj ciekawość, rozwijaj się, ucz się i doskonal swoje umiejętności. Buduj i podtrzymuj wartościowe relacje i więzi z innymi ludźmi. Bądź wdzięczny i ciesz się pięknem, które cię otacza. Z nadzieją, radością i optymizmem oczekuj co przyniesie jutro. Pamiętaj Twoje szczęście zależy od Ciebie. Twoje szczęście jest w Tobie!

„Jak długo będziemy przekonani, że źródłem szczęścia są rzeczy zewnętrzne, czy nawet inni ludzie, nasze marzenia będą skazane na śmierć. Prawdziwe równanie brzmi TS=T. Twoje szczęście jest w tobie”. – John Powell

A Ty jak szczęśliwy jesteś? Co daje Ci poczucie szczęścia?