Co jest Twoim największym marzeniem? Do czego dążysz? Co chcesz osiągnąć? Czasem trudno jest nam zrealizować nasze cele, nawet te które wydaje się, że są w naszym zasięgu. Istnieje jednak skuteczna metoda WOOP, która może nam w tym pomóc. Dzięki niej korzystając z nieświadomej części naszego umysłu, możemy skoncentrować całą nasza energię na wybranym celu. Pozwala nam ona odkryć co nas do tej pory ograniczało i powstrzymywało przed spełnieniem naszych pragnień. A także jak możemy sobie z tym poradzić.

Twórcą WOOP jest Gabriele Oettingen, profesor psychologii na Uniwersytecie Nowojorskim, autorka licznych publikacji na temat myślenia o przyszłości oraz jego wpływu na procesy poznawcze, emocje i zachowanie. Metoda WOOP powstała w oparciu o ponad 20 lat badań naukowych nad ludzką motywacją. WOOP to akronim od angielskich słów: Wish (cel, życzenie), Outcome (wynik, pożądany rezultat, korzyść), Obstacle (przeszkoda), Plan (plan). Naukowa nazwa WOOP to Kontrastowanie Mentalne z Implementacją Intencji (z angielskiego Mental Contrasting with Implementation Intentions, MCII).

WOOP jest potężnym narzędziem poznawczego programowania samego siebie. Strategii WOOP można używać w pracy nad dowolnym celem, bez względu na jego rozmiar i czas trwania. Sprawdza się przy celach mniejszych i większych, krótko i długoterminowych. Może być używana do planowania i rozwoju kariery zawodowej, nauki i nabywania kompetencji, realizacji różnych projektów i wdrażania w życie naszych pomysłów. Sprawdza się zarówno w życiu prywatnym w odniesieniu do celów osobistych, jak też biznesie. Każdy jeśli tylko chce może korzystać z WOOP.

Zobaczmy więc na czym polega metoda WOOP i jak możemy z niej skorzystać.

“WOOP to praktyczna, oparta na naukowych dowodach strategia umysłowa, z której można skorzystać aby określać swoje życzenia i sprawnie je realizować oraz skutecznie zmieniać nawyki”.

Pozytywne myślenie nie wystarczy

Często słyszymy, że aby osiągnąć nasze cele i spełnić marzenia, powinniśmy myśleć pozytywnie. Nie zastanawiać się nad przeszkodami, bo to może nas zniechęcić. Trzeba mieć optymistycznie nastawienie i koncertować się tylko na tym co chcemy zrealizować. Wizualizować świetlaną przyszłość. Pozytywna energia ma sprawić, że nasze marzenia i cele staną się rzeczywistością.

Okazuje się jednak, że pozytywne myślenie nie wystarczy. Pozytywne nastawienie, fantazjowanie i skupienie na marzeniach to stanowczo za mało. Osoby, które tylko marzą o przyszłości, podobnie jak te, które tylko myślą o problemach i przeszkodach, mają mniejsze szanse na spełnienie swoich marzeń i osiągniecie celów.

Jak twierdzi Gabriel Oettingen, pozytywne myślenie może być wręcz szkodliwe i jest w stanie utrudniać nam podjęcie realnych działań. Rozmarzenie w oderwaniu od rzeczywistości jest nieskuteczne. Same snucie marzeń i spełnianie naszych pragnień w myślach, odbiera nam tak naprawdę energię do działania, która jest konieczna, aby sprostać stojącym przed nami realnym wyzwaniom i spełnić nasze życzenia.

Sposób wizualizowania przyszłości z użyciem WOOP, rozwiązuje ten problem. Zestawienie swoich marzeń z przeszkodami, które przeszkadzają nam w ich spełnieniu, oraz określenie działań jak sobie z nimi poradzimy, w praktyce okazuje się o wiele bardziej skuteczne, niż tylko „myślenie o niebieskich migdałach”.

Metoda WOOP – jak zastosować WOOP w praktyce?

Tym co wyróżnia WOOP spośród innych metod, które pomagają osiągać cele jest to że opiera się na swobodnie płynących myślach i obrazach, a nie na racjonalnej i wymagającej wysiłku analizie.

Znajdź ustronne miejsce i zarezerwuj czas na WOOP

Zarezerwuj sobie od 15 do 30 min, podczas których będziesz mógł się skoncentrować i uniknąć wszelkich rozproszeń. Znajdź spokojne miejsce, gdzie możesz się skupić, aby nikt i nic Ci nie przeszkadzało. Odłącz się od wszelkiej elektroniki, bieżących spraw, usiądź w ciszy i spokoju, w wygodnej pozycji.

Jedną z zalet WOOP jest to, że im częściej ją stosujemy tym sprawniej się nią posługujemy, a co za tym idzie potrzebujemy mniej czasu, aby ją skutecznie stosować. Nabierając wprawy w korzystaniu z WOOP, wystarczy nam kilka minut, a czasem nawet mniej niż minuta, aby ją zastosować i czerpać z niej korzyści.

#01 W – Wish (cel, życzenie)

Pierwsze „W” oznacza Twoje życzenie, cel, który chcesz osiągnąć, troskę którą chcesz rozwiązać. Odpręż się i pomyśl o jednym życzeniu, trosce z życia osobistego czy zawodowego, które stanowi dla Ciebie wyzwanie oraz które chciałbyś i mógłbyś zrealizować w określonym czasie (dnia, tygodnia, miesiąca itd.). Może być to cokolwiek co jest dla Ciebie ważne. Spełnienie tego życzenia powinno być dla Ciebie wyzwaniem, ale powinieneś czuć, że jest ono możliwe do zrealizowania.

Jeśli masz więcej niż jedno życzenie, cel wybierz to, które jest najważniejsze. Skup swoje myśli i uwagę na tym celu, tak aby mieć je w pamięci.

#02 O – Outcome (wynik, pożądany rezultat, korzyść)

Gdy określiłeś swój cel pomyśl o tym jaki jest najlepszy możliwy rezultat, tego że Twoje życzenie się spełni albo że rozwiążesz problem, który wynika z Twojej troski. Nazwij tą korzyść i zachowaj w pamięci. Wyobraź sobie wydarzenia i doświadczenia, które będą związane z osiągnięciem pożądanych przez Ciebie rezultatów. Stwórz obraz tego najlepszego rezultatu, tak realistyczny jak to tylko możliwe. Uwolnij swoje myśli i wyobrażenia. Możesz zamknąć oczy, aby jeszcze bardzie pozwolić swojemu umysłowi odpłynąć.

#3 O – Obstacle (przeszkoda)

Nadszedł czas, aby skupić się na przeszkodzie i potencjalnych trudnościach, które mogą wystąpić i utrudnić nam osiągniecie naszego celu. Sprawy nie zawsze układają się po naszej myśli. Czasem sami jesteśmy przeszkodą w osiągnięciu tego czego pragniemy. Pomyśl co takiego w Tobie Cię hamuje? Wskaż wewnętrzną przeszkodę, która Cię powstrzymuje przed spełnieniem Twojego życzenia czy rozwiązania problemu, z którym się zmagasz. Być może są to Twoje negatywne myśli, jakieś określone zachowania, czy złe nawyki. Zazwyczaj nie mamy zbyt wielkiego wpływu na zmianę naszego otoczenia, ale wewnętrzne przeszkody jesteśmy w stanie kontrolować i przezwyciężać.

Z reguły gdy myślimy o przeszkodach koncertujemy się na czynnikach zewnętrznych. Myślimy o jakiś okolicznościach, czy osobach które utrudniają nam działanie. Jednak wybierając życzenie, cel który naszym zdaniem jest realny do wykonania, jednocześnie przezwyciężamy przeszkody zewnętrzne. Bo gdyby takie poważne przeszkody zewnętrzne istniały nie uznalibyśmy naszego życzenia za realne. Dlatego celem tego ćwiczenia jest uniknięcie wchodzenia sobie samemu w drogę podczas realizacji celu.

Identyfikując wewnętrzną przeszkodę powinniśmy szukać możliwie głęboko. To mogą być najróżniejsze przeszkody. Może spędzamy za dużo czasu na mało istotnych zajęciach. To mogą być negatywne emocje. Czasami trzeba pomyśleć chwilę, aby naprawdę zidentyfikować i zrozumieć nasze wewnętrzne bariery i ograniczenia. To zadanie może być trudne, ale jeśli je dobrze zrealizujemy da nam ono wiele korzyści.

Spójrz głębiej w siebie. Znajdź Twoją główną wewnętrzną przeszkodę. Taka refleksja nad samym sobą, pozwala się nam dowiedzieć więcej o sobie. Zwiększa samoświadomość. Odkrywając swoją przeszkodę zyskujemy nowe, bardziej wyraźne spojrzenie na swoje życzenie czy troskę.

Wyobraź i rozważ dokładnie swoją przeszkodę, zachowaj ją w pamięci. Nie wahaj się uwolnić swoich myśli i wyobrażeń.

#4 P – Plan (plan)

Finalny krok w metodzie WOOP to określenie planu. Pomyśl co możesz zrobić, aby pokonać lub obejść swoją przeszkodę? Trzeba wskazać konkretne działanie, które możemy podjąć. Takie które w tej sytuacji, będzie najbardziej skuteczne i efektywne. Co możesz zrobić? Zastanów się też kiedy i gdzie określona przez Ciebie przeszkoda może się znowu pojawić.

Opracuj plan według schematu „jeśli to…., to….”:

Jeśli przeszkoda X pojawi się (kiedy, gdzie) to zrobię Y (akcja lub myśl, aby pokonać Twoją przeszkodę)”.

Plan „jeśli to…., to….”, można też stosować, aby zapobiegać przeszkodom, a nie tylko je omijać, czy im przeciwdziałać.

I to już w zasadzie wszystko. To ćwiczenie i przejście przez WOOP możemy wykonać kiedy chcemy i w zasadzie w wszędzie. W drodze do pracy, z rana czy wieczorem. O ile mamy chwilę, aby wygospodarować trochę przestrzeni umysłowej i w spokoju pomyśleć.

WOOP na papierze

Powyższe kroki możesz wykonać w myślach, ale również w formie pisemnej, spisując swoje myśli na papier. Notujesz w 3-6 słowach swoje życzenie. Zapisujesz największą korzyść. Następnie ustalasz i zapisujesz swoją przeszkodę. A finalnie określasz plan działania i zapisujesz konkretną akcję, którą wykonasz, aby pokonać wskazaną przeszkodę.

WOOP zawsze działa tak samo niezależnie od tego ile czasu masz na realizację celu i bez względu na rodzaj życzenia. Możesz ją stosować w różnych życiowych sytuacjach, nie tylko gdy się z czymś zmagasz lub musisz coś naprawić. Proces WOOP może pomóc nam określić cele, które warto realizować. Zaniechać poświęcania czasu na te, które są nierealne czy mało wartościowe. Przezwyciężyć rożne lęki i psychiczne blokady, które mogą utrudniać nam wykorzystanie w pełni naszego potencjału.

Przeprowadzając ćwiczenie WOOP może ono nas doprowadzić do bardzo ciekawych i trafnych wniosków. Im więcej wysiłku włożysz w ćwiczenie WOOP, tym więcej zyskasz w zamian. WOOP to stosunkowo proste, ale bardzo potężne narzędzie, z którego możemy korzystać każdego dnia, aby zbliżyć się do spełnienia naszych ambitnych, lecz realnych marzeń.

Uwagi końcowe

WOOP to systematyczny sposób na zwiększenie motywacji i zmianę zachowania. Skuteczność tej metody wizualizowana przyszłości, potwierdzają wieloletnie badania naukowe nad motywacją. Przeszkody, które uważamy za największe utrudnienie w drodze do realizacji naszych marzeń, mogą wbrew pozorom przyspieszyć ich spełnienie. WOOP uczy nas wyobrażać sobie wymarzoną przyszłość i zidentyfikować wewnętrzne lub rzeczywiste przeszkody, które uniemożliwiają nam spełnienie tych marzeń. WOOP wskazuje kierunek i dodaje energii, aby spełnić nasze życzenia i rozwiać troski.

Możesz się obawiać, że zestawiając swoje marzenia z rzeczywistością, zabijesz tym samym własne ambicje i stracisz motywację. Jednak z uwagi na to, że określamy konkretne działania jakie podejmiemy, gdy wystąpią przeszkody, nasza energia do działania nie osłabnie, a wręcz przeciwnie często będzie jeszcze większa. Stosowanie WOOP doda Ci motywacji i umiejętności, aby sięgnąć i osiągnąć to czego pragniesz.

“WOOP pomaga Ci osiągać najlepsze rezultaty, gdyż pozwala wycofać się z nierealnych życzeń i skupić na celach możliwych do realizacji”.

WOOP zawsze działa tak samo:

  • W – Zidentyfikuj życzenie, które stanowi dla Ciebie wyzwanie, ale jest możliwe do spełnienia.
  • O – Znajdź najlepszy rezultat i wyobraź go sobie.
  • O – Określ swoją główną przeszkodę i wyobraź ją sobie.
  • P – Opracuj plan, jak przezwyciężyć tę przeszkodę: “Jeśli …., to….”.

Aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie sięgnij po książkę Gabriele Oettingen “WOOP – skuteczna metoda osiągania celów“. Poznaj lepiej WOOP i użyj tej metody do osiągania sukcesów w pracy, utrzymania dobrej kondycji, aby cieszyć się bardziej z relacji z ludźmi i prowadzić szczęśliwsze życie.

Jeśli zaczniesz regularnie stosować WOOP w codziennym życiu, przekonasz się, że ten sposób na osiąganie tego czego pragniesz na prawdę działa.

“WOOP- nij swoje życie!”

A Ty jakie masz życzenie? Co pragniesz osiągnąć? Co Cię co powstrzymuje od spełnienia Twojego życzenia? Jak możesz sobie z tym poradzić? Podziel się swoim przemyśleniami na temat WOOP w komentarzu.