Istnieją książki, którym upływający czas wręcz bardziej pomaga, niż szkodzi. To ponadczasowe dzieła, które inspirują nas od wielu pokoleń, a zawarta w nich wiedza nie ulega przedawnieniu. Klasyczne książki zawierające podstawy rządzące światem filozofów i myślicieli są nam bliskie do dziś. Oto najlepsze klasyczne książki, które powinieneś znać i przeczytać. Zaczynamy!

„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój
drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie”. – Francis Bacon

Najlepsze klasyczne książki które trzeba przeczytać

#01 Krytyka czystego rozumu –  Immanuel Kant

Krytyka czystego rozumu - Immanuel Kant
Krytyka czystego rozumu – Immanuel Kant

Krytyka czystego rozumu to najważniejsze dzieło Immanuela Kanta filozofa jednego z najwybitniejszych przedstawicieli epoki oświecenia. Mimo upływu lat i jest  nadzwyczaj aktualna.

Zagadnieniem, które spaja wywód, jest pytanie o podstawy wiedzy, w szczególności o to, w jaki sposób możliwe jest poznanie płynące z czystego rozumu i jakie są granice ludzkiego poznania. Koncepcje ujęte w tym dziele na zawsze zmieniły rozumienie takich pojęć jak Bóg, absolut czy istota, a równocześnie silnie wpłynęły na podstawy nauki, zwłaszcza matematyki, fizyki czy biologii.

Krytyka czystego rozumu to lektura wymagająca, skłania do zastanowienia się i podjęcia trudu dociekania. Niezmiennie inspiruje, mobilizuje i wskazuje ścieżkę do poznania prawdy.

„Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”. – Immanuel Kant

#02 Państwo – Platon

Państwo - Platon
Państwo – Platon

Państwo to jedno z najznamienitszych dzieł Platona słynnego greckiego filozofa. Przemyślenia dotyczące ustroju państwa są w tym tekście zaskakująco bogate, a problemy wynikające z niedostatków demokracji uderzająco aktualne.

W swoim dziele Platon ukazuje obraz państwa idealnego: sprawiedliwy podział zadań, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, staranna edukacja. Państwo idealne jednak brutalnie wkracza w najintymniejsze sfery życia obywateli.

Państwo jest lekturą dość wymagającą, jednak powinien ją przeczytać każdy, kto zastanawia się nad problemami społeczeństwa, państwowości czy sprawowania władzy.

#03 Myśli – Blaise Pascal

Myśli - Blaise Pascal
Myśli – Blaise Pascal

Myśli są wybitnym dziełem teologicznym, a przy tym kamieniem milowym francuskiej prozy. Blaise Pascal francuski matematyk, fizyk i filozof, podjął w nim wiele zagadnień, które nurtują nas do dziś: nieskończoność i nicość, wiara i rozum, duch i materia, sens i próżność.

W słowach wielkiego myśliciela, przekonującego, że wiara w Boga nie jest ograniczeniem wolności, możemy odnaleźć głęboki sens i pociechę. W czasach rozdarcia i niepokoju Myśli przypominają o poszukiwaniu Boga jako źródła czystego dobra. 

Myśli – skomponowane na podstawie zachowanych zapisków, które robił Blaise Pascal, w formie zgrupowanych tematycznie uwag, maksym i aforyzmów. W dziele tym znajdziemy inspirację do podjęcia decyzji o tym, jak pokierować swoim życiem, aby żyć godnie i szlachetnie.

„Myśl stanowi wielkość człowieka. Cała godność człowieka jest w myśli”. – Blaise Pascal

#04 Książe – Niccolo Machiavelli

Książę - Niccolo Machiavelli
Książę – Niccolo Machiavelli

Niccolò Machiavelli był prawnikiem, filozofem, pisarz społeczny i polityczny, dyplomatą. To jeden z najwybitniejszych przedstawicieli renesansowej myśli politycznej. Książe Niccolo Machiavelli to ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie. 

Niccolo Machiavelli napisał słynnego Księcia prawie pięć wieków temu. To jednak najważniejszych książek wszech czasów. Korona pozycja w dziejach filozofii społecznej, a zarazem wciąż aktualna lekcję, która do dziś kształtuje myślenie liderów na całym świecie.

Słowa Machiavellego wykraczają dalece poza jego epokę i ramy geograficzne. Manipulacje, okrucieństwo, podstęp, okraszone inteligencją i precyzyjnie dopracowaną taktyką… Kto odważy się sięgnąć po tę lekturę, przekona się lub utwierdzi, że opisane metody są praktykowane także dzisiaj — i to z wielkim oddaniem.

„Cel uświęca środki”. – Niccolò Machiavellego

Sprawdź: Jak rządzi książę by zachować władzę? Najlepsze cytaty Niccolo Machiavelli 

#05 Sztuka wojny – Niccolo Machiavelli

Sztuka wojny według Machiavellego Niccolò Machiavelli
Sztuka wojny według Machiavellego Niccolò Machiavelli

Kolejne dzieło od Niccolo Machiavelli godne uwagi. Sztuka wojny według Machiavellego to zbiór inspirujących przemyśleń, który mimo upływu kolejnych stuleci nie stracił nic na aktualności.

Sukces, zarówno pięć wieków temu, jak i dziś, uzależniony jest od kilku czynników – odrobiny szczęścia, przedsiębiorczości, talentu oraz aktywności. Ważne, by opracować odpowiednią strategię i maksymalnie wykorzystać to, co dostajemy od losu. 

Sztuka wojny to dzieło dla menedżerów i właścicieli firm, dla tych, którzy chcą przekuć ambicje na osiągnięcia, a także dla miłośników Sztuki wojny Sun Tzu. To po prostu lektura, dla ludzi, którzy chcą wiedzieć jak zwyciężać. To książka jest jak podręcznik, do którego warto wracać po wielokroć – świeżym, odkrywczym i inspirującym.

„Wojny zaczynają się wtedy, kiedy chcesz, ale nie kończą się wtedy, kiedy prosisz”. – Niccolo Machiavelli

#06 Tak, jak myśli człowiek – James Allen

Tak, jak myśli człowiek - James Allen
Tak, jak myśli człowiek – James Allen

James Allen to słynny angielski pisarz. Jedno z jego najwybitniejszych dzieł, Tak, jak myśli człowiek, inspirowane było wersetem z anglojęzycznej Biblii króla Jakuba: Tak, jak myśli człowiek w głębi duszy, taką jest osobą.

Tak, jak myśli człowiek po raz pierwszy wydano w 1903 roku. Sam Allen określił tę książkę jako taką, która ma pomóc czytelnikom w radzeniu sobie z potęgą własnych myśli. Z założenia miała być bardzo prosta, aby każdy mógł łatwo zrozumieć jej przesłanie i zastosować w praktyce opisane metody. Książka ma niewielkie rozmiary, jednak dała podwaliny pod współczesną naukę o technikach samorozwoju. Zakłada ona, że fundamentem dobrego człowieka są jego dobre myśli, z kolei złe myśli tworzą złego człowieka.

Allen pokazuje, jak ważna jest cierpliwa i konsekwentna praca nad własnymi myślami oraz że dzięki niej można przepracować swoje życie i dojść do sukcesu. Tak, jak myśli człowiek o refleksyjny, głęboki tekst, owoc medytacji i przemyśleń, który ma inspirować i zachęcać do mądrej pracy nad sobą.

„Jesteś takim, jak myślisz” . – James Allen

#07 Rozprawa o metodzie – Kartezjusz

Rozprawa o metodzie - Kartezjusz
Rozprawa o metodzie – Kartezjusz

Kartezjusz był francuskim filozofem, matematykiem i fizykiem. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych uczonych XVII wieku. Rozprawa o metodzie Kartezjusza jest jednym z najważniejszych traktatów filozoficznych czasów nowożytnych. 

Właśnie z tego dzieła pochodzi słynne Cogito, ergo sum i właśnie tu Kartezjusz opisał metodę poznawczą opartą na matematyce, która dała solidne podstawy rozwoju najważniejszych nauk ścisłych, włączając w to fizykę czy biologię. Punktem wyjścia Kartezjusza stał się sceptycyzm: odrzucenie wszystkich błędnych przekonań i twierdzeń, na których ludzkość od wieków opierała swoją wiedzę. Zamiast tego zaczął przyjmować tylko to, w co zwątpić nie sposób, co jawiło się rozumowi jako klarowne i wyraźne. Te zasady myślenia, uniwersalne i ponadczasowe, są wciąż aktualne: umożliwiają odkrywanie prawdy i odrzucenie tego wszystkiego, co prawdą nie jest.

W świecie, w którym jesteśmy zalewani morzem informacji nie zawsze prawdziwych i często nierzetelnie przedstawionych, umiejętność racjonalnego myślenia, kierowania się rozumem i poszukiwania prawdy staje się bardzo cenna. Rozprawa o metodzie jest lekturą, która skłania do zdrowego sceptycyzmu i do własnych przemyśleń. Mimo upływu wieków wciąż inspiruje i wskazuje ścieżkę do poznania prawdy.

„Myślę, więc jestem”. – René Descartes (Kartezjusz)

#08 Rozmyślania – Marek Aureliusz

Rozmyślania - Marek Aureliusz
Rozmyślania – Marek Aureliusz

Wśród wielu rzymskich cesarzy nie brak było ludzi o wybitnej osobowości, odwadze i zacięciu pisarskim. Niewielu jednak odznaczało się równie błyskotliwym umysłem, pracowitością, spostrzegawczością i skłonnością do rozważania zagadek i paradoksów tego świata, jak właśnie Marek Aureliusz, zwany przez swoich współczesnych filozofem na tronie. 

Rozmyślania to traktat moralny w nurcie filozofii stoickiej, który można potraktować jako doskonałe źródło inspiracji oraz drogę powrotu do prawdziwych, ponadczasowych wartości w świecie przytłoczonym bezwartościowymi, krótkoterminowymi informacjami. Można znaleźć tu pocieszenie i odtrutkę na błahe codzienne problemy, a nade wszystko zastanowić się nad znaczeniem przesłania Marka Aureliusza, nad tym, co mówi do nas z głębi wieków i ile rozważnej racji jest w każdym jego słowie.

Rozmyślania, choć to nie łatwa książka do dziś czyta się znakomicie i płynie z niej wiele życiowych lekcji.

„Zawsze masz możność żyć szczęśliwie, jeśli pójdziesz dobra drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić”. – Marek Aureliusz

Sprawdź: Jak żyć dobrym życiem? Marek Aureliusz Rozmyślania

#09 Sztuka doczesnej mądrości – Baltasar Gracián

Sztuka doczesnej mądrości - Baltasar Gracián
Sztuka doczesnej mądrości – Baltasar Gracián

Istnieją takie książki, które wstrząsnęły światem. Książki-manifesty, książki-oskarżenia, książki-testamenty. Istnieją także takie, które w sposób subtelny i zadziwiający potrafią zmieniać rzeczywistość. Wiedza z nich płynąca, niczym światło przez szparę w drzwiach wsącza się w naszą codzienność, by rozjaśnić wszystko. Baltasar Gracián hiszpański prozaik i moralista, ksiądz jezuita, jest autorem właśnie takiego wiekopomnego dzieła – Sztuka doczesnej mądrości.

Jeśli uważnie się wsłuchasz, bez wątpienia przemówią do Ciebie płynące z XVII wieku refleksje Graciana, dotyczące uczciwości i pozorów, miłości własnej i przyjaźni, wiedzy i ignorancji. Sztuka doczesnej mądrości to jedna z najważniejszych książek czasów nowożytnych. Rady Graciana są tak samo cenne i celne dzisiaj, jak były w ówczesnej Hiszpanii

Każda z kunsztownie ułożonych sentencji oferuje cenny wgląd w sztukę życia i praktykę osiągania celów. 

„Wiedza i odwaga składają się na doskonałość. Ponieważ są one nieśmiertelne, mogą i Ciebie takim uczynić. Znaczysz tyle, ile wiesz, a jeśli jesteś mądry, możesz uczynić wszystko, co chcesz. Osoba, której brak wiedzy, jest światem pozbawionym słońca. Roztropność i siła : oczy i ręce. Bez odwagi mądrość nie wydaje żadnego owocu”. – Baltasar Gracián

Sprawdź: Sztuka doczesnej mądrości. Inspirujące cytaty Baltasar Gracián

#10 Sztuka wojny – Sun Pin Sun Tzu 

Sztuka wojny. Sun-Tzu Sun-Pin
Sztuka wojny. Sun-Tzu Sun-Pin

Interesuje Cię kultura Państwa Środka i nie wiesz, od czego zacząć zgłębianie jej tajemnic? Szukasz porad, które motywują do działania? Sztuka wojny będzie dla Ciebie idealna!

Sztuka wojny Sun Tzu i Metody wojskowe Sun Pina to kanon literatury militarystycznej. Liczące około 2500 lat traktaty zadziwiają swoją ponadczasowością i walorami poznawczymi.

Poza samą tradycją chińskiej wojskowości, dzięki książce zagłębisz się w kulturę Chin dzięki lekturze 36 forteli. To zbiór powiedzeń wysnutych z myśli politycznej, militarystycznej czy społecznej. Część z nich funkcjonuje również współcześnie w charakterze idiomów, co dodatkowo podkreśla ich wartość.

Sztuka wojny traktowana jest współcześnie jako podręcznik prakseologii – dziedziny badań dotyczących celowego działania ludzkiego. Pod fasadą prawdziwych sposobów prowadzenia bitwy, sztuka wojny przemyca uniwersalne dla każdego człowieka prawdy. 

Z każdego odtworzonego i przetłumaczonego przez współczesnych badaczy zdania bije ogromna wiedza mająca zastosowanie nie tylko na prawdziwym polu bitwy, ale także w wielu innych sferach życia – w walce o rynek toczonej między przedsiębiorstwami, w motywowaniu ludzi do wydajniejszej pracy czy w rozwiązywaniu osobistych problemów. 

Nie musisz znać historii starożytnej chińskiej wojskowości, aby skorzystać z potencjału, jaki kryją w sobie myśli dwóch wielkich przedstawicieli rodziny Sun. Sięgnij po Sztukę wojny i zwyciężaj!

„Osiągnąć sto zwycięstw w stu bitwach nie jest szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki”. – Sun Tzu

Sprawdź: Prawo odwagi – siła która odmieni Twoje życie

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”.

A Ty jakie książki polecasz? Co według Ciebie warto przeczytać?