Każdy z nas ma swoją markę osobistą, świadomą bądź nie. Silna marka osobista to jeden z podstawowych czynników sukcesu. Aby uzyskiwać najlepsze rezultaty praktycznie w każdej dziedzinie życia trzeba świadomie kształtować swoją markę osobistą. Z dobrą marką osobistą możesz lepiej się wypromować i wyróżnić. Skuteczniej rozwijać swoją karierę, otrzymać lepszą pracę i więcej zarabiać. Jesteś w stanie efektywniej budować i wzmacniać relacje z innymi ludźmi. Właściwie kreując swój „brand” możesz stać się rozpoznawalnym, wiarygodnym i opiniotwórczym liderem. To przełoży się na Twój autorytet i sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Odpowiednio stworzona marka osobista pomoże Ci w osiągnięciu praktycznie każdego życiowego celu, który przed sobą postawisz.

Czym jest marka osobista?

Marka osobista to to co mówią o Tobie inni, gdy wychodzisz z pokoju”. – Jeff Bezos

Marka osobista z ang. „personal brand” to obraz Twojej osoby. To Twój wizerunek, sposób, w jaki jesteś postrzegany i odbierany przez otoczenie i innych ludzi. To również Twój obraz siebie, który sam tworzysz. Przekłada się na to, jak widzisz swoją przeszłość oraz jak patrzysz w przyszłość i ją kształtujesz. Obraz ten powstaje w oparciu o Twoje własne przekonania i przemyślenia. A także w odpowiedzi na sygnały, które wysyłają Ci inni ludzie. To, jak siebie postrzegasz, ma kluczowe znaczenie dla Twojej opinii o sobie oraz uwidacznia się w tym jak się zachowujesz. Poprzez to, co o sobie myślisz i uważasz, Twoja marka osobista wpływa w istotny sposób na jakość Twojego życia. Odkrycie, kim naprawdę jesteś i jak chcesz być odbierany przez otoczenie, oraz manifestacja tego w postaci marki osobistej daje wsparcie i stanowi motywację do działania. Otwiera nowe możliwości zawodowe, towarzyskie, rodzinne i wiele innych.

Personal branding – Jak skutecznie budować markę osobistą?

Jak zbudować skuteczny, autentyczny „personal brand” — spójny z Tobą wizerunek, który pokaże właściwie dobranym odbiorcom prawdziwego Ciebie? Jak stworzyć swoją markę osobistą?

Mateusz Grzesiak znany psycholog, wykładowca akademicki i przedsiębiorca, którego nazwisko jest tożsame z budowaniem marki osobistej uważa że, chcąc wykreować swoją indywidualną, niepowtarzalną markę osobistą, powinniśmy czynić to bardzo szeroko. Jest zdania, że w procesie tworzenia marki osobistej trzeba brać pod uwagę wszelkie obszary naszej aktywności: zawodowej, prywatnej, społecznej, publicznej i każdej innej, w której funkcjonujemy i jesteśmy aktywni. Wszystkie, ponieważ czy tego chcemy, czy nie, w każdym z nich jesteśmy marką. Ludzie nas jakoś odbierają. Jeśli mamy tego świadomość i potrafimy się kreować jako „brand” — odbiorą nas w taki sposób, na którym nam zależy i który będzie służyć naszym celom. W swojej najnowszej książce „Personal branding, czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą„, wskazuje na cztery kroki prowadzące do stworzenia zwycięskiego personal brandu.

4 kroki prowadzące do stworzenia skutecznej marki osobistej

„Najpierw musisz właściwie zdefiniować markę, potem zacząć ją wdrażać i być w tym konsekwentnym aż do momentu, gdy „bycie marką” wejdzie Ci w krew.”. – Mateusz Grzesiak

#01 Określenie celu

Pierwszy krok to określenie celu. Cel Twojej marki osobistej powinien być tożsamy z celem, który chcesz dzięki niej uzyskać. Na początku zadaj sobie pytania: Co chcę osiągnąć? Do czego dążę? Gdy już będziesz to wiedzieć, możesz zacząć zastanawiać się nad drogą, która Cię do tego doprowadzi.

#02 Profilowanie grupy docelowej

W kolejnym kroku ustal, komu będziesz komunikować swoją markę osobistą. Do kogo będziesz kierować jej przekaz. Identyfikacja grupy docelowej pod względem wieku, płci, zainteresowań, zawodu, sytuacji rodzinnej, wyznawanych wartości itp. pozwoli Ci stworzyć skuteczną, przemawiającą do tej grupy docelowej markę osobistą.

#03 Stworzenie marki osobistej

Gdy wiesz już jaki masz cel i jakich ludzi w grupie docelowej, możesz zacząć pracować nad stworzeniem marki osobistej, która będzie posiadała odpowiednie i pożądane przez Ciebie cechy. W swojej książce Mateusz Grzesiak, opisuje bardzo skuteczne narzędzie, które wspomaga proces definiowania i kreowania marki osobistej to tzw. „Matryca Personal Brandu” (ang. „Personal Brand Matrix”). Korzystając z tego narzędzia i wypełniając tą matrycę treścią uzyskujemy dostęp do bogatego źródła informacji. Dowiadujemy się więcej o samym sobie oraz jesteśmy w stanie określić jaką marką osobistą chcemy być w oczach innych ludzi.

Kształtowanie marki osobistej zasadniczo powinno polegać na oparciu swojego brandu na byciu autentycznym. Bez umiejętności skutecznej prezentacji własnej osoby będziesz skazany na to, że inni będą Cię postrzegać przez pryzmat swoich projekcji. Kiedy określisz, kim naprawdę jesteś, poznasz swoje słabe i mocne strony. Odnajdziesz w sobie potencjał i będziesz wiedział, co masz do zaoferowania innym. Dzięki temu będziesz w stanie wykreować najkorzystniejszej dla siebie markę osobistą.

„Gdy masz precyzyjnie określoną markę osobistą, możesz świadomie poruszać się w różnych kontekstach, włączać i wyłączać poszczególne brandy w zależności od potrzeb”. – Mateusz Grzesiak

#04 Wprowadzenie marki

Opracowaną markę osobistą trzeba zaprezentować światu. Czyni się to poprzez kanały służące komunikowaniu się z przedstawicielami naszej grupy docelowej. W obecnych czasach najszybciej i najskuteczniej będzie wykorzystać w tym celu Internet i media społecznościowe.

Wybierając właściwe kanały komunikacji, powinniśmy zastanowić się, które to będą np. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram czy blog itp. A także, trzeba określić, z jaką częstotliwością będziemy udostępniać nowe treści. Jaki język wypowiedzi będziemy stosować. Z kim chcemy wchodzić w medialne sojusze. U kogo warto postarać się o referencje, potwierdzenie naszych kompetencji itp.

Utrzymanie i doskonalenie marki osobistej

Stworzony „brand” trzeba utrzymywać i pielęgnować poprzez bieżącą oraz praktyczną aktywność.

Regularnie prowadzone, konsekwentne działania, pozwolą Ci realizować Twój personal brand. Umożliwią realizację celów, które są ważne dla Ciebie i osób z Twojej grupy docelowej. Będzie to np. regularna publikacja wartościowej treści, przekazywanie merytorycznej wiedzy, dostarczanie rozrywki, itp.

W ramach utrzymania i doskonalenia, rozwijaj społeczność wokół swojej marki osobistej. Monitoruj i analizuj trendy, reaguj na potrzeby odbiorców. Dostarczaj wartość, która będzie adekwatna do zmieniających się potrzeb Twojej powiększającej się z czasem grupy odbiorców. Nieustannie udoskonalaj swoją markę osobistą.

„Praca nad personal brandem tak naprawdę nigdy się nie kończy. Gdy zmieniają się warunki, gdy zmieniasz rolę zawodową, publiczną czy osobistą, stawiasz sobie nowe cele — Twoja marka osobista musi za Tobą nadążać, a tym samym musisz się zmieniać. Twoim zadaniem na całe życie jest nieustannie ją udoskonalać!” – Mateusz Grzesiak

Uwagi końcowe

We współczesnym świecie budowanie marki osobistej jest bardzo ważne. Marka osobista jest potrzebna każdemu, kto myśli o osiąganiu sukcesów i poprawie jakości życia.

Droga do budowania marki osobistej, która jest autentyczna, zgodna z prawdą rozpoczyna się od poznania siebie. Wiedzie poprzez wykształcenie opartego na faktach „brandu”. Wdrażanie go w życie. Aż po spontaniczne korzystanie ze swojej marki. Wymaga też obserwowania reakcji otoczenia. W razie potrzeby wprowadzania korekt i nieustannego ulepszania swojej marki osobistej. Ten proces nigdy się nie kończy!

Aby dowiedzieć się więcej o tym jak stworzyć swoją markę osobistą, sięgnij po książkę Mateusza Grzesiaka, „Personal branding, czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą„.

W oparciu o kilkanaście lat doświadczenia, badania naukowe i szkolenia, jakie Mateusz Grzesiak prowadzi w Polsce oraz na całym świecie w bardzo praktyczny sposób opisuje jak to zrobić. Znajdziesz w niej nie tylko podstawy teoretyczne, ale konkretne wskazówki i rozwiązania, które przeprowadzą Cię przez proces tworzenia Twojej własnej marki.

Dzięki połączeniu naukowej wiedzy oraz praktycznych ćwiczeń otrzymujesz niepowtarzalną możliwość świadomego kształtowania autentycznego JA, czyli swojej marki osobistej, a co za tym idzie – budowania lepszego życia prywatnego i zawodowego.

Proces kreowania marki osobistej jest niewątpliwe czasochłonny i wymagający. Jednak zdecydowanie warto podjąć ten wysiłek. Uświadamia człowiekowi prawdę o nim samym. W efekcie staniesz się nową, jeszcze lepszą i skuteczniejszą w działaniu wersją siebie. Będziesz kojarzyć się światu dokładnie tak, jak chcesz być kojarzony i przyniesie Ci to wymierne korzyści.

A Ty jaką jesteś marką? Co według Ciebie pomaga wykreować silną markę osobistą? Napisz w komentarzu.