Co jest potrzebne wielkiemu liderowi? Wiele rzeczy, dzięki którym lider i przywódca staje się wielki, nie widać. Zaufanie, jakim się go obdarza. Relacje, jakie buduje. Milczący przykład, jaki daje. No i oczywiście – równowaga. Równowaga przywództwa jest kluczowa dla sukcesu lidera i zespołu, któremu przewodzi. Będąc liderem trzeba stale mieć ją na uwadze i dostosowywać się do konkretnych sytuacji w miarę ich występowania.  Dlaczego? Bo w przywództwie istnieje nieskończenie wiele dychotomii, a lider musi ostrożnie balansować między przeciwstawnymi siłami.

“Każdy z liderów stąpa po cienkiej linie […] przywództwo wymaga znalezienia równowagi w dychotomii sprzecznych wartości, pomiędzy jednym a drugim końcem skali. Uznanie tego faktu należy do najpotężniejszych atutów lidera. Pamiętając o tym, może on łatwiej zrównoważyć przeciwstawne siły i dowodzić z maksymalną skutecznością” . – Jocko Willink, Leif Babin

W jaki sposób osiągnąć równowagę w dychotomii przywództwa?

Jocko Willink, Leif Babin byli komandosi elitarnej jednostki Navy Seals i  autorzy bestselera Ekstremalne przywództwo wracają z nową książką Równowaga przywództwa. Jak podkreślają stosowanie zasad ekstremalnego przywództwa to wciąż gwarancja dobrego przywództwa. Ale przywództwo samo w sobie rzadko wymaga ekstremalnych środków czy ekstremalnego podejścia. Prawdę mówiąc, jest wręcz przeciwnie. W większości przypadków przywództwo wymaga nie ekstremów, lecz równowagi.

Każde zachowanie czy cechę lidera można doprowadzić do skrajności. Przywódcy mogą zacząć zachowywać się zbyt ekstremalnie i zaburzyć równowagę niezbędną do skutecznego zarządzania zespołem. A kiedy straci się balans, przywództwo na tym cierpi, a skuteczność zespołu raptownie spada.

W jakich obszarach liderowi potrzebna jest równowaga? Przyjrzyjmy się im po kolei.

“Znalezienie równowagi w każdej dychotomii oznacza otwarcie się na optymalne działanie, dzięki któremu każdy zespół i każdy lider może dowodzić i wygrywać”. – Jocko Willink, Leif Babin

Równowaga wśród ludzi

#01 Największa dychotomia

Dobry lider buduje silne, głębokie relacje z podwładnymi. Musi szczerze dbać o każdego członka zespołu z osobna, ale przy tym akceptować ryzyko niezbędne do ukończenia misji. Lider musi więc znaleźć równowagę. Musi cisnąć, ale nie przesadzać. Musi prowadzić zespół do realizacji misji, ale zadbać, by droga nie wiodła w przepaść.

#02 Kontrola nad wszystkim upoważnienia dla innych

Mikrozarządzanie oraz zdystansowany styl zarządzania to dwa przeciwieństwa. Mikrozarządzanie polega na próbie kontroli każdej myśli i każdego działania każdego członka zespołu. Na drugim końcu skali znajduje się z kolei lider, który w ogóle się nie wtrąca i wyznaje skrajnie liberalne podejście.

Lider musi znaleźć złoty środek pomiędzy tymi stylami zarządzania. Kluczowa jest równowaga, zachowanie balansu i stworzenie sytuacji, w której podwładni mają instrukcje, jak postępować, ale jednocześnie wolność dowodzenia i podejmowania decyzji.

#03 Stanowczość, nie apodyktyczność

Z jednej strony lider nie może być zbyt pobłażliwy. Powinien być uparty, kiedy ma to znaczenie. Z drugiej nie może też stać się nadmiernie apodyktyczny. Musi wyznaczać wysokie standardy i sprawić, by zespół wcielał je w życie. Ale nie powinien być zbyt dominujący czy nieelastyczny w kwestiach mających niewielkie znaczenie dla ogólnego dobra zespołu oraz misji strategicznej.

#04 Kiedy uczyć kiedy zwalniać

Liderzy są odpowiedzialni za efekt działań. Celem każdego przywódcy jest wyciągnięcie maksimum z każdego członka ekipy – doprowadzenie do tego, by dawał z siebie wszystko, tak by cały zespół realizował maksymalny potencjał.

Kiedy jest odpowiedni moment, żeby kogoś zwolnić? Większości nieradzących sobie z zadaniami osób nie trzeba zwalniać, należy nimi tylko odpowiednio pokierować. Ale kiedy lider zrobi wszystko, co w jego mocy, by pomóc komuś takiemu, i nie zauważy postępu, nadchodzi czas, by zwolnić tę osobę. Nie powinno się jednak takich decyzji podejmować zbyt szybko, ale i nie można też czekać za długo.

Równowaga w misji

#01 Ostry trening, mądry trening

Najlepsze programy treningowo-szkoleniowe każą zespołom wykraczać daleko poza strefę komfortu, by umożliwić wyciąganie wniosków z popełnianych błędów.

Kluczem do najlepszego treningu czy szkolenia jest znalezienie równowagi. Ostry trening to konieczność, ale mądry trening pozostaje niezbędnym narzędziem, by jak najlepiej wykorzystać czas i zmaksymalizować efekty nauki.

#02 Ofensywnie, nie brawurowo

Problemy nie rozwiążą się same – lider musi podejść do nich ofensywnie i podjąć skuteczne działania. Zbytnia bierność i czekanie, aż rozwiązanie samo się znajdzie, sprawia często, że problem robi się poważniejszy i wymyka się spod kontroli.

Liderzy muszą prezentować ofensywne nastawienie, ale równocześnie powinni być ostrożni, by nie „zajechać się na śmierć” tylko dlatego, że instynkt każe im działać. Trzeba działać więc odważnie, ale nigdy brawurowo.

#03 Dyscyplina, nie opór

“Dyscyplina oznacza wolność”. Ale dla lidera kluczowe jest znalezienie równowagi między sztywną dyscypliną standardowych procedur a wolnością dostosowywania się, poprawiania i manewrowania tak, by robić to, co w największym zakresie pomaga osiągnąć założony cel i sukces. Dla liderów na polu bitwy, w biznesie i w życiu ważna jest dyscyplina, nie sztywność.

#04 Patrzeć na ręce, ale nie trzymać za nie ludzi

Odpowiedzialność – zwana niekiedy „patrzeniem na ręce” – to ważne narzędzie, z którego muszą korzystać liderzy. Jednak nie powinno być ono głównym środkiem dyscyplinującym. Musi zostać zbalansowane przez inne instrumenty przywódcze. Takie jak zapewnianie podwładnym wyjaśnienia, dlaczego coś mają robić, nadawanie im uprawnień i zaufanie, że postąpią właściwie także wtedy, gdy się ich nie kontroluje.

Trzeba znaleźć równowagę: “patrzeć na ręce”, kiedy to jest konieczne, ale nie uciekać się do tej metody jako jedynego sposobu egzekwowania poleceń.

Równowaga w Tobie

#01 Lider, który umie słuchać

Każdy lider musi umieć i chcieć dowodzić, ale równie ważne jest to, by umiał dostrzegać osoby z większym doświadczeniem i ich słuchać. Przywódca musi chcieć polegać na doświadczeniu i pomysłach innych – jeżeli są dobre dla zespołu. Lider musi chcieć słuchać innych i się im podporządkowywać, niezależnie od tego, czy chodzi o kogoś wyższego rangą, czy też młodszego mniej doświadczonego, który ma dobry pomysł.

#02 Planowanie ale bez przesady

Staranne planowanie jest kluczowe dla powodzenia każdej misji. Liderzy muszą zarządzać ryzykiem poprzez planowanie sytuacji, nad którymi mają kontrolę. Każde ryzyko wymaga starannej oceny, oszacowania i zestawienia go z możliwym zyskiem – pożytkiem dla zespołu czy misji strategicznej albo pozytywnym rezultatem. Jednak nie każde ryzyko może być kontrolowane. A nie da się mieć kontroli nad całością ryzyka.

Nie da się przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji. Jeżeli próbuje się stworzyć  rozwiązanie dla każdego potencjalnego problemu, jaki mógłby się pojawić, zespół będzie przytłoczony, proces planowania – przeładowany, a decyzje podejmowane przez liderów – przekombinowane. Aby stać się skutecznym przywódcą – trzeba planować, ale bez przesady.

#03 Pokora, nie bierność

Pokora to najważniejsza cecha lidera. Lider bez pokory często nie umie zapanować nad własnym ego, odrzuca konstruktywną krytykę i nie chce brać odpowiedzialności za własne błędy. Dobry lidem musi wykazać się pokorą. Chcieć słuchać nowych pomysłów, poznawać odpowiednie ze strategicznego punktu widzenia perspektywy i pozostawać otwartym na wdrożenie nowych, lepszych taktyk.

Lecz nadmierna pokora może być równie katastrofalna w skutkach co jej brak. Przywódca nie może być bierny. Kiedy ma to naprawdę znaczenie, musi być gotów stawić opór, wyrazić swoje obawy, bronić dobra zespołu i zaalarmować przełożonych, by w ten sposób nie dopuścić do wdrożenia poleceń czy strategii, które zagrażają zespołowi albo strategicznej misji.

#04 Koncentracja, ale z dystansem

Liderzy muszą zwracać uwagę na szczegóły. Nie mogą jednak tak się na nich skupiać, że tracą z oczu pełny obraz sytuacji i  możliwość wydawania poleceń czy kontrolowania całego zespołu. Pochłonięcie przez szczegóły grozi porażką misji, ale zdystansowanie się od nich tak bardzo, że lider traci kontrolę, oznacza zawód dla zespołu i dla misji. Potrzeba więc znalezienia równowagi między rozumieniem szczegółów a byciem przez nie pochłoniętym i przytłoczonym.

“Znalezienie równowagi w każdej dychotomii oznacza otwarcie się na optymalne działanie, dzięki któremu każdy zespół i każdy lider może dowodzić i wygrywać”. – Jocko Willink, Leif Babin

Słowo końcowe

Tych dychotomii jest znacznie więcej, a każda z nich wymaga równowagi. Liderzy muszą znaleźć równowagę między przeciwstawnymi siłami ciągnącymi ich w przeciwnych kierunkach. Muszą być agresywni, lecz przy tym ostrożni, zdyscyplinowani, ale nie sztywni, powinni przewodzić, lecz przy tym i słuchać innych – dotyczy to niemal każdego aspektu przywództwa. Uzyskanie równowagi w każdej z tych licznych dychotomii stanowi najtrudniejszy aspekt bycia liderem.

Odkryj jak taktyki navy seals pomagają znaleźć balans niezbędny do zwycięstwa!

“Każdy dobry lider musi umieć rozpoznać, zrozumieć i złapać balans. Nie jest to wprawdzie proste, ale dzięki wiedzy, starannej praktyce i stałemu wysiłkowi każdy może nauczyć się, jak znaleźć środek ciężkości w dychotomii przywództwa. Ci, którym się to powiedzie, zdominują pole bitwy i poprowadzą zespoły do zwycięstwa”. – Jocko Willink, Leif Babin

Książka Ekstremalne przywództwo wywarła pozytywny wpływ na wielu ludzi. Dzięki przestrzeganiu opisanych w niej zasad przywództwa oraz czterem prawom pola walki: „osłaniaj i przemieszczaj się”, „prostota”, „priorytetyzuj i wykonuj”, „zdecentralizowane dowodzenie”, wielu liderów odniosło sukces stosując te zasady w swoim życiu zawodowym i prywatnym.

Równowaga przywództwa – zdobądź umiejętności kluczowe dla realizacji najważniejszej misji każdego przywódcy i każdego zespołu: ZWYCIĘSTWA.

Równowaga przywództwa to rozszerzenie koncepcji z Ekstremalnego przywództwa. Ma pomóc liderom znaleźć balans – “złoty środek” – znajdowania równowagi między skrajnościami – potrzebny do skutecznego dowodzenia i wygrywania. Bo niezależnie od obszaru działalności – równowaga jest niezbędna, by funkcjonować optymalnie.

Równowaga przywództwa. Jak taktyki Navy Seals pomagają znaleźć balans niezbędny do zwycięstwa Jocko Willink Leif Babin
Równowaga przywództwa. Jak taktyki Navy Seals pomagają znaleźć balans niezbędny do zwycięstwa
Jocko Willink Leif Babin

Konstrukcja Równowagi przywództwa przypomina tę, którą znamy z Ekstremalnego przywództwa. Książka została podzielona na trzy części po cztery rozdziały, z których każdy posiada trzy podrozdziały. W pierwszym z nich Jocko Willink, Leif Babin opisują doświadczenia z pola bitwy albo szkoleń SEAL, w drugim omawiają jedną z ważnych zasad, w trzecim pokazujemy zastosowanie danej idei w świecie biznesu

To książka o przywództwie. Napisana jest dla liderów małych i dużych zespołów, mężczyzn i kobiet, dla każdego, kto chce się stać lepszą wersją siebie i lepszym przywódcą.

Dzięki tej lekturze łatwiej będzie ci przetwarzać, analizować i stosować zasady przywództwa na twoim polu bitwy, niezależnie od tego, czy chodzi o walkę, biznes czy życie.

Stań się liderem. Opanuj zasady ekstremalnego przywództwa, znajdź potrzebną równowagę – zwyciężaj!

“Jeżeli postawisz swój zespół i swoją misję, i swoich ludzi, i swoje zasady ponad sobą i ponad swoim ego, to ZWYCIĘŻYSZ”. – Jocko Willink, Leif Babin

Źródło: Równowaga przywództwa. Jak taktyki Navy Seals pomagają znaleźć balans niezbędny do zwycięstwa, autorzy Jocko Willink, Leif Babin, Wydawnictwo SQN 2022, tłumaczenie Joanna Radosz

Sprawdź też: Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnych czasach?