Jaki są przyczyny porażek liderów? Dlaczego przywódcy ponoszą klęski? Na świecie generalnie można wyróżnić dwa typy ludzi. Jeden z nich to przywódcy, a drugi to wykonawcy. Wielu wybitnych przywódców rozpoczynała swoją karierę z pozycji wykonawców. Stali się oni przywódcami, ponieważ byli bardzo dobrymi i inteligentnymi wykonawcami. Umiejętnie i skutecznie wykonywali polecenia swoich przywódców, a z czasem sami zajęli pozycję liderów. Jednak aby być dobrym liderem, menedżerem czy przywódcą trzeba nie tylko wiedzieć jak należy postępować, ale również trzeba wiedzieć czego należy się wystrzegać. Jak nie należy podstępować pełniąc rolę przywódcy, aby odnieść sukces w tej roli.

Napoleon Hill autor bestsellerowych książek z zakresu rozwoju osobistego i literatury sukcesu wskazuje na 10 głównych przyczyn niepowodzeń i klęsk wśród przywódców. Jeśli pełnisz rolę lidera lub masz aspiracje, aby przewodzić ludźmi poznaj je, abyś nie popełniał tych samych błędów, które doprowadziły wielu przywódców do klęski.

Oto 10 przyczyn, dla których przywódcy ponoszą porażki według Napoleona Hilla:

#1 Niezdolność do ustalenia szczegółów

Skuteczne przywództwo wymaga zdolności do ustalenia i dopracowania szczegółów. Żaden wybitny przywódca nigdy nie jest „zbyt zajęty”, aby nie móc wykonać czynności, od jakich zależy jego zdolność do sprawowania przywództwa. Jeśli ktoś, niezależnie od tego, czy jest przywódcą czy wykonawcą, twierdzi, że jest „zbyt zajęty”, aby zmienić plany lub uwzględnić w nich nagle wyłonioną okoliczność, dowodzi swojej niezdolności do wypełniania przywództwa. Dobry przywódca musi panować nad wszystkimi szczegółami, związanymi z jego pozycją. Oznacza to oczywiście, że musi zdobyć umiejętności powierzania tych szczegółów zdolnym do zajmowania się nimi podwładnym.

#2 Niechęć do podejmowania skromnych zadań

Przywódcy naprawdę wybitni, jeśli wymagała tego sytuacja, sami podejmowali się każdej pracy, którą zlecali innym. „Najwięksi spośród nas będą sługami wszystkich” – oto prawda, którą powinni uznać i stosować wszyscy przywódcy.

#3 Oczekiwanie wynagrodzenia za to, co „wiedzą”, a nie za użytek, jaki czynią z tej wiedzy

Świat nie wynagradza ludzi tylko za to, co „wiedzą”. Płaci im za to co robią lub za to, że uczą innych różnych prac. To jaką wartość generujesz dla innych, jakie problemy jesteś w stanie rozwiązać wpływa na poziom Twojego wynagrodzenia. Im większą wartość dostarczasz tym lepiej będziesz opłacany.

#4 Lęk przed umiejętnościami podwładnych

Przywódca, który boi się, że któryś z podległych mu wykonawców zajmie jego miejsce, w praktyce wcześniej lub później doprowadza do dokonania się zamiany funkcji. Zdolny przywódca kształci swych podwładnych w wykonywaniu różnych czynności, które wchodzą w skład jego obowiązków, a które może im powierzyć. W ten tylko sposób przywódca może zwielokrotnić swoje wpływy. Przysposobić się do obecności w wielu miejscach na raz, zajmowania się wieloma czynnościami w tym samym czasie. Dobry przywódca umie skutecznie delegować. Ludzie znacznie więcej zyskują przez zdolność powierzania różnych czynności innym niż mogliby uzyskać wyłącznie własnym wysiłkiem. Przez swoją znajomość dziedziny, którą kieruje i magnetyzm własnej osobowości, dobry przywódca może w znacznym stopniu zwiększyć skuteczność i wydajność innych. Wdrożyć ich w lepsze wykonywanie większej liczby usług i zadań niż byliby w stanie podjąć się bez jego pomocy.

#5 Brak wyobraźni

Przywódca pozbawiony wyobraźni nie jest w stanie sprostać nagłym wyzwaniom, ani tworzyć planów skutecznego działania dla swoich wykonawców.

#6 Samolubstwo

Przywódca, który zgarnia dla siebie wszystkie zaszczyty, które są wynikiem pracy jego wykonawców, może być pewien ich niechęci. Przywódca naprawdę wybitny nie przywłaszcza sobie honorów. Cieszy się tym, że spadają one na jego wykonawców. Ma świadomość, że ludzie pracują wydajniej za uznanie i pochwałę niż za same tylko pieniądze.

#7 Nieopanowanie

Wykonawcy nie szanują porywczego przywódcy. Co więcej, nieopanowanie w swych różnorodnych formach unicestwia trwałość i żywotność wszystkiego, co obejmuje swym zasięgiem.

#8 Nielojalność

Przywódca nielojalny wobec swoich współpracowników, wspólników, swoich przełożonych i podwładnych, nie utrzyma długo swego przywództwa. Brak lojalności jest jedną z głównych przyczyn klęsk spotykanych we wszystkich dziedzinach życia.

#9 Przesadne wyobrażenie o „autorytecie” przywódczym

Dobry przywódca zachęca swych wykonawców do działania i nie budzi w nich lęku. Przywódca, który zabiega o narzucenie swego „autorytetu” wykonawcom, wpisuje się sam do kategorii przywództwa wymuszanego. Jeśli jest się przywódcą z prawdziwego zdarzenia, nie odczuwa się potrzeby zachwalania swej funkcji w inny sposób niż przez okazywanie współpracownikom życzliwości, zrozumienia, lojalności oraz wykazanie się znajomością swego zawodu.

#10 Tytułomania

Kompetentny przywódca nie potrzebuje wspierać się swym „tytułem” dla pozyskania szacunku u innych zwłaszcza u swoich podwładnych. Zazwyczaj człowiek, przywiązujący nadmierną wagę do swego tytułu, nie ma innych zalet godnych szacunku. Drzwi do gabinetu prawdziwego przywódcy zawsze pozostają otwarte dla tych, którzy chcą przez nie wkroczyć. A jego biuro, „robocza kwatera”, wolna jest od ostentacyjnych formalności.
Oto 10 głównych przyczyn klęsk ponoszonych przy sprawowaniu przywództwa według Napoleona Hilla. Każda z nich z osobna zdolna jest spowodować klęskę. Jeśli aspirujesz do funkcji przywódczych, przestudiuj tę listę uważnie i upewnij się, że jesteś wolny od tych błędów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nie tylko na temat przywództwa, ale przede wszystkim co robić, aby osiągnąć życiowy sukces sięgnij po klasyczną i bestselerową książkę Napoleona Hilla Myśl i bogać się jest ona pełna cennych i inspirujących wskazówek, które zastosowane w praktyce mogą przynieść wiele korzyści.

Sprawdź też: Ekstremalne przywództwo – 12 zasad przywództwa od US Navy SEALs oraz 10 oznak skutecznego lidera, czyli co wyróżnia wielkich przywódców

A według Ciebie czego jeszcze powinni się wystygać przywódcy? Co może prowadzić do klęski lidera? Napisz w komentarzu.