Mark Twain powiedział kiedyś, że jeżeli musiałbyś zaczynać każdy ranek od połknięcia żywej żaby, to przez cały dzień towarzyszyłoby Ci poczucie zadowolenia wynikające ze świadomości, że chyba nic gorszego nie może Ci się w tym dniu przytrafić, bo to najgorsze doświadczenie masz już za sobą.

Twoja „żaba” jest Twoim największym, najważniejszym zadaniem, którego realizację będziesz prawdopodobnie odkładał na później, jeśli nie zajmiesz się nim od razu. Jest to również to zadanie, które w tym momencie może mieć najbardziej korzystny wpływ na realizację Twoich celów, Twoje życie i osiągane rezultaty.

Brian Tracy uznany na świecie autorytet w dziedzinie rozwoju osobistego oraz sukcesu zawodowego, charyzmatyczny mówca motywacyjny, przedsiębiorca, autor inspirujących książkę, w swoim światowym bestsellerze „Zjedz tę żabę!” pokazuje skuteczne i praktyczne metody jak sobie radzić z takimi „żabami”.

Opisane w książce strategie mają za cel ułatwić Ci osiąganie lepszych wyników i poprawę osobistej produktywności. Pracując wydajniej i efektywniej będziesz też doświadczał mniej stresu. Im szybciej je opanujesz i zastosujesz w praktyce tym szybciej zaczniesz osiągać sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Oto najlepsze rady od Briana Tracy jak jeść „żaby”, podnieść swoją skuteczność i mieć więcej sukcesów. Zaczynamy!

„Zjedz tę żabę! Wszystko, cokolwiek wiąże się z planem, ustaleniem priorytetu i organizacją pracy, sprowadza się do tych trzech słów”. – Brian Tracy

Jak jeść żabę? Oto 21 sposobów osiągnięcia maksymalnej produktywności i sukcesu

Brian Tracy wskazuje na 21 praktyk podnoszenia wydajności i zwalczania skłonności do odkładania spraw na później i zwlekania z podjęciem działania, które leżą w naszej ludzkiej naturze.

#01 Nakryj do stołu

Wszystko zaczyna się od określenia celów. Trzeba wiedzieć czego się chce i co chce się osiągnąć. Wypisz swoje obowiązki i zamierzenia. Jasność celów to kluczowa sprawa.

#02 Planuj każdy dzień z wyprzedzeniem

Każda minuta spędzona na planowaniu może Ci zaoszczędzić pięć do dziesięciu minut późniejszej pracy. Weź kartkę, wypisz swoje cele i zadania które musisz wykonać w danym dniu.

#03 Stosuj zasadę 80/20

Według tzw. „Reguły Pareto” – 20% Twoich działań odpowiada za 80% osiągnięć. Skup się na tych najważniejszych i kluczowych 20%.

#04 Myśl o konsekwencjach

Masz wolność dokonywania wyborów, ale nie jesteś wolny od konsekwencji swoich decyzji. Twoje najistotniejsze zamierzenia lub działania to te, które mogą wywoływać największe negatywne lub pozytywne konsekwencje dla Twojego życia i pracy. Koncentruj się głównie na nich.

#05 Zwlekaj w kontrolowany sposób

Doba ma tylko 24 godziny więc nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego. Opanuj umiejętność świadomego zwlekania z wykonaniem zadań, które nie mają dla Ciebie dużej wagi. W ten sposób, będziesz miał miał wystarczającą ilość czasu, aby zająć się ważniejszymi zadaniami.

#06 Określaj priorytety z metodą ABCDE

Gdy sporządzisz listę zadań, poświęć kilka minut na uporządkowanie ich według ważności i terminu wykonania. Dzięki temu będziesz pracować nad najważniejszym zadaniem. Szczególnie dobrze w ustalaniu priorytetów sprawdza się metoda ABCDE.

#07 Skup się na tym co jest najważniejsze

Poświęcaj swój czas i uwagę na tym co jest dla Ciebie najważniejsze. Określ kluczowe obszary w wykonywanej pracy, te, które są niezbędne dla osiągnięcia najlepszych wyników. W każdej z tych dziedzin powinieneś się doskonalić.

#08 Stosuj zasadę trzech zadań

Zidentyfikuj trzy rzeczy, które robisz w pracy i które odpowiadają za 90% Twojego wkładu w osiągnięcia firmy. Skup się na wykonaniu tych zadań, zanim zajmiesz się czymkolwiek innym. Dzięki temu w większym stopniu przyczynisz się do sukcesu swojego i firmy. Będziesz miał też więcej czasu na życie prywatne.

#09 Dobrze się przygotuj, zanim rozpoczniesz

Właściwe przygotowanie do pracy zapobiega złemu jej wykonaniu. Przygotuj sobie z wyprzedzeniem wszystkie potrzebne materiały, sprzęt biurowy, dane, dokumenty, zestawienia itp., aby nie tracić czasu i móc pracować nieprzerwanie.

#10 Krok po kroku do celu

Aby dojść do celu, wykonuj nawet małe, a jednak konkretne kroki. Najlepszym zaś sposobem na pokonanie skłonności do zwlekania jest zrobienie pierwszego kroku w kierunku wyznaczonego celu i kontynuowanie wędrówki krok po kroku.

Im lepiej będziesz sobie radzić ze swoimi głównymi zadaniami, tym szybciej będziesz potrafił dotrzeć do meritum sprawy i zakończyć pracę z sukcesem.

#11 Podnoś swoje kwalifikacje

Im większą masz wiedzę i umiejętności dotyczące Twoich kluczowych zadań, tym szybciej się do nich zabierasz i szybciej je skończysz. Określ swoje talenty i mocne strony. Sprawdź, w czym jesteś lub mógłbyś być dobry. Przystępując do zadania, które wymaga takich kompetencji zaangażuj się, włóż całe serce i siły w jego wykonanie.

#12 Poznaj swoje ograniczenia

Nikt z nas nie jest doskonały we wszystkim. Poznaj swoje słabości i główne ograniczenia. Określ swoje słabsze strony i wąskie gardła w wykonywanej pracy. Weź pod uwagę zarówno te, które wynikają z czynników wewnętrznych, jak również takie, które są spowodowane okolicznościami zewnętrznymi. To one decydują o tempie, w jakim dążysz i osiągasz najważniejsze cele. Nie żałuj więc czasu ani sił, aby je przezwyciężyć, a najlepiej w ogóle wyeliminować.

#13 Zmobilizuj się

Motywacja sama do Ciebie nie przyjdzie. Pomyśl, że z jakiegoś bardzo ważnego powodu musisz wyjechać na miesiąc i nie będziesz mógł w tym czasie pracować. Pracuj tak, jakbyś chciał skończyć wszystkie najważniejsze zadania przed wyjazdem.

#14 Zmuś się do działania

Bądź dla siebie swoim osobistym trenerem. Szukaj pozytywów w każdej sytuacji nawet takiej, która wydaje się problemem. Skup się na szukaniu rozwiązań, a nie tylko na samym problemie. Bądź pełen optymizmu i dobrej woli.

#15 Technologia może być najgorszym wrogiem

Jeśli nie panujesz nad technologią, ona zapanuje nad Tobą. Nie trać czasu, odzyskaj go, jeśli cyfrowe gadżety przejęły nad Tobą kontrolę. Korzystaj z urządzeń technicznych do zwiększania swojej produktywności, poprawy jakości życia. Naucz się je na jakiś czas wyłączać i radzić sobie bez nich.

#16 Technologia może być wspaniałym sługą

Jeśli umiejętnie korzystasz z możliwości jakie oferuje technologia i rozwiązania ery cyfrowej możesz wiele na tym zyskać. Wykorzystaj możliwości techniczne urządzeń i internetowych rozwiązań do zapanowania nad tym, co najważniejsze oraz do obronienia się przed tym, co jest najmniej istotne.

#17 Skup się

Umiejętność koncentracji i pracy w skupieniu to klucz do większych osiągnięć i sukcesu. Żyjemy w świecie pełnym bodźców i rozproszeń. Jeśli nad nimi nie zapanujesz przejmą one nad Tobą władzę. Gdy pracujesz usuń wszelkie rozpraszacze ze swojego otoczenia. Wyłącz wszystkie urządzenia, które powodują przerwy w pracy i odwracają Twoją uwagę od najważniejszych zadań.

#18 Jedź po kawałku

Duże zadania do zrobienia mogą nas przerażać i wstrzymywać w działaniu. Dlatego sprawdzony sposób to dzielenie większych zadań na mniejsze. Nie jedz na raz wszystkiego. Stosuj na przykład metodę plasterków salami. Podziel duże, złożone zadanie na mniejsze części, a później kolejno pracuj nad każdą z nich. Z psychologicznego punktu widzenia łatwiejsze wydaje się wykonanie cząstki dużego projektu niż zabranie się do całości. Zazwyczaj ukończenie jednej części wyzwala chęć do pracy nad następną. W ten sposób łatwiej ukończyć całe duże zadanie.

Możesz posłużyć się metodą sera szwajcarskiego. Polega ona na „robieniu dziur” w zadaniu, które chcesz wykonać. Wyznaczamy sobie odcinki czasu, kiedy będziemy zajmować się danym zadaniem. Można pracować bardzo krótko, nawet 5 czy 10 minut, by następnie przerwać i wykonać inną czynność. Podobne do wynikających z jedzenia plasterków salami. Różnica kryje się w powrotach do tego samego zadania w pewnych odstępach czasu. Metoda sera szwajcarskiego pozwala zapoznać się z projektem, oswoić z nim, pomaga uwolnić energię i motywację do ciągłej pracy

#19 Korzystaj ze strategii wydzielania czasu

Organizuj swoje dni w duże bloki czasu. Grupuj podobne do siebie zadania i wykonuj je w tym samym bloku czasowym np. zamiast reagować na każdego nowego maila, wyznacz sobie stałe godziny w ciągu dnia, kiedy przeglądasz pocztę i odpowiadasz na wiadomości. Dzięki temu będziesz mógł skoncentrować się przez dłuższy czas na najważniejszych zadaniach.

#20 Stan wyższej konieczności

Opanuj nawyk szybkiego działania w sprawach pierwszorzędnej wagi. Wyrób sobie reputację osoby, która gdy dostaje do zrobienia jakieś zadanie realizuje je szybko, sprawnie, a wyniki jej pracy są wysokiej jakości.

#21 Każde zadanie traktuj indywidualnie

Określ jasne priorytety i bez zbędnej zwłoki przystąp do pracy nad najważniejszym zadaniem i nie przerywaj, dopóki go nie ukończysz. Oto klucz do świetnych osiągnięć i maksymalnej wydajności.

Uwagi końcowe

Każde wielkie osiągnięcie w historii ludzkości poprzedzał długi okres wytężonej, skoncentrowanej pracy. Twoja zdolność wyboru najważniejszego zadania, rozpoczęcia go i skupienia się wyłącznie na nim, aż zostanie zakończone, jest kluczem do sukcesu i „superwydajności”.

Zjedz tę żabę! Brian Tracy

Aby dowiedzieć się więcej o skutecznych metodach radzenia sobie z trudnymi zadaniami i praktycznych sposobach na poprawę swoich osiągnięć, koniecznie sięgnij po książkę Briana Tracy „Zjedz tę żabę„. Jest ona dostępna po polsku w tłumaczeniu Mariana Waszkiewicza. Świetnym uzupełnieniem jest zeszyt ćwiczeń, pomocny w przećwiczeniu metod opisanych w książce i doskonaleniu drogi do sukcesu.

Mimo, że od pierwszego wydania „Zjedz tę żabę” minęło trochę czasu nadal jest to jedna z najlepszych książek, która pomaga w rozwoju osobistym i osiąganiu większej skuteczności i efektywności w życiu zawodowym oraz osobistym. To nieocenione źródło wiedzy, dla każdego kto chce się samodoskonalić, osiągać skuteczniej swoje cele i czerpać więcej satysfakcji z życia. Rewelacyjna książka, która każdy powinien przeczytać!

 

„Aby zdobyć klucz do satysfakcji, sukcesu i wspaniałego uczucia siły osobistej i wydajności, musisz nabrać nawyku zjadania swej żaby każdego ranka, zaraz po rozpoczęciu pracy”. – Brian Tracy

Nie marnuj, więc czasu określ, co jest Twoim zadaniem #1, bierz się do pracy. Zjedz tę żabę!

*Żadna żaba nie ucierpiała przy pisaniu tego wpisu 😉