Jak zmotywować się do działania i pozytywnej zmiany? Jak pokonać własne ograniczenia? Co robić, aby rozwinąć i w pełni wykorzystać drzemiący w nas potencjał? Jest na to skuteczny sposób. Idź na całość!

Ludzie, którzy osiągają wybitne rezultaty działają inaczej. Mają skuteczne metody na ciągłe zwiększanie swojego potencjału w szybszym tempie niż inni. Nieustannie stawiają sobie wyzwania, podnoszą poprzeczkę, dzięki temu stale się rozwijają i zyskują przewagę. Są też dobrymi przywódcami i liderami. Potrafią inspirować. Umieją motywować i rozwijać nie tylko samych siebie, ale też innych. Wiedzą jak pobudzić ludzi do działania, przekraczania własnych granic i korzystania w pełni z własnego potencjału.

Ludzie sukcesu” jak często ich nazywamy, wykorzystują ten dodatkowy potencjał do czynienia postępów i osiągania nieprzeciętnych sukcesów w pracy, biznesie i życiu. Taką osobą jest Robert Glazer założyciel i CIO agencji marketingowej Acceleration Partners. Robert poza tym, że jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą pasjonuje się wspieraniem ludzi i organizacji w budowaniu oraz rozwoju potencjału. 

„Nikt nie powinien rezygnować z pełnego wykorzystania swoich możliwości” – Robert Glazer

Od firmowego biuletynu do ponad 100 tysięcy czytelników na całym świecie!

W 2015 roku Robert Glazer zaczął co piątek wysyłać do swoich pracowników inspirujący e-mail. Pisał w nim nie o bieżących sprawach zawodowych i biznesie, ale o rozwoju osobistym. Inspirował i opisywał praktyczne sposoby na doskonalenie się. Chciał w ten sposób zachęcić współpracowników do usprawnienia życia w różnych jego aspektach. Pomóc im lepiej wykorzystywać ich własny potencjał. Osiągać i cieszyć się bardziej satysfakcjonującym i spełnionym życiem.

Zainteresowanie cotygodniowym newsletterem przerosło najśmielsze oczekiwania Roberta. Pracownicy niecierpliwie wyczekiwali na jego kolejne wciągające i uskrzydlające e-maile. Zaczęli je też udostępniać swoim bliskim i znajomym. Widzieli w nich wartość, bo pomagały im się zmotywować do działania i stawania się coraz lepszą wersją siebie. Przekładało się to na większe sukcesy nie tylko w ich życiu zawodowym, ale też prywatnym.

Inspirowanie innych stało się też bodźcem dla samego Roberta Glazera. Przecież nic tak nie przekonuje jak własny dobry przykład. Zmotywowało go to do samorozwoju, wspinania się na wyższy poziom i coraz lepszego wykorzystywania swojego potencjału.

Obecnie biuletyn Roberta Glazera – „Friday Forward”, subskrybuje i regularnie czyta ponad 100 tysięcy osób, w tym wielu liderów biznesowych z różnych organizacji, w ponad 50 krajach na całym świecie.

Czym jest potencjał i jak go budować?

„Potencjał to zasób możliwości i zdolności, w tym pożądania w obranym kierunku i realizowania celów”. 

Według Roberta Glazera w każdym z nas jest ogromny potencjał. Mamy możliwości, których często nie doceniamy i nie wykorzystujemy w pełni. Budowanie potencjału jest metodą za pomocą, której szukamy, zdobywamy i rozwijamy umiejętności potrzebne do działania na wyższym poziomie, z myślą o wykorzystaniu naszych wrodzonych zdolności. Zyskujemy dzięki temu zdolność do robienia tego, co wcześniej było poza naszym zasięgiem.

Budowanie potencjału przypomina rozwój i wzmacnianie siły naszych mięśni. Nie jest to proces, który dzieje się z dnia na dzień. Dobre chęci i inspiracja są cenne, ale nie wystarczą do wprowadzenia prawdziwej i wartościowej zmiany. Wymaga to konsekwencji i zaangażowania. Potrzeba na to czasu i pracy. Jeśli np. codziennie przebiegasz odrobinę większy dystans, to twoja kondycja się poprawia, a bieg stanie się łatwiejszy. Dopiero po dłuższym okresie wytrwałego działania i stopniowego doskonalenia, widać efekty. 

Sztuka budowanie potencjału opiera się na wiedzy, w co zainwestować czas i energię, a z czego należy zrezygnować.

„Budowanie potencjału, nie polega na zwykłym robieniu więcej – chodzi o to, by robić więcej właściwych rzeczy”. – Robert Glazer

Na podstawie własnych doświadczeń, wiadomości od czytelników, licznych rozmów z różnymi osobami, które dokonały znaczących i trwałych zmian w swoim życiu, Robert Glazer określił cztery podstawowe elementy budowania potencjału. Opisał je szczegółowo w swojej inspirującej, motywującej i praktycznej książce Idź na całość. Budowanie potencjału rozpoczyna się od zrozumienia tych czterech powiązanych ze sobą składników i ich rozwijania – razem i osobno. Te cztery filary są kluczowe w samodokonaleniu. 

Ja rozwinąć swój potencjał? Oto 4 filary budowy i rozwoju potencjału

#01 Potencjał duchowy

Idź na całość - Robert Glazer - Potencjał duchowy
Potencjał duchowy

Duchowy potencjał to zrozumienie tego, kim jesteś, określenie zasad i wartości, którymi się kierujesz w życiu oraz tego czego najbardziej chcesz.

Budowanie potencjału duchowego jest procesem samorealizacji, drogą do odkrywania indywidualnych, wewnętrznych motywów. 

Szczególnie istotne jest określenie swoich fundamentalnych wartości. To zasady, które są dla ciebie najważniejsze. Dlatego, że znając swoje wartości łatwiej i skuteczniej jest ci podejmować decyzje. A robiąc rzeczy w zgodzie ze swoimi wartościami, dostajesz dodatkowych zastrzyk motywacji i energii do działania.

Obok wartości istotne jest też określenie głównego celu. Twojego – „Dlaczego”. Główny cel to twoje powołanie, motto życia, jasno określony kierunek, w którym podążasz.

Rozwijanie duchowego potencjału jest procesem ciągły i jest konieczne do zharmonizowania swoich pragnień z codziennymi działaniami. Bez określenia swoich wartości, głównego celu i harmonii może się okazać, że biegniesz z całych sił w niewłaściwą stronę. Albo odniesiesz sukces, który wyda ci się nieautentyczny lub nie przyniesie spełnienia i satysfakcji.

Najważniejsze to pamiętać, że gdzieś w głębi duszy wiesz czego chcesz i skierować swoją energię na zrealizowanie tego.

„Znakomite firmy mają jasno określone wizje postępu, dalekosiężne cele i sprecyzowane podstawowe wartości. To samo można powiedzieć o znakomitym życiu”. – Robert Glazer

Sprawdź: Jak odkryć swoje DLACZEGO? 40 pytań na które trzeba sobie odpowiedzieć

#02 Potencjał intelektualny

Idź na całość - Robert Glazer - Potencjał intelektualny
Potencjał intelektualny

Intelektualny potencjał to rozwijanie umiejętności umysłowych, uczenia się, tworzenia planów oraz ich realizacji przy zachowaniu dyscypliny.

Inteligencja i nasz potencjał umysłowy nie jest czymś niezmiennym i można go wciąż rozwijać. Wiele osób jednak wpada w pułapkę myślenia, że ich poziom intelektualny określają tylko geny i niewiele można z nim zrobić.

Ludzie, którzy osiągają największe sukcesy myślą inaczej. Nastawieni są na rozwój a nie na trwałość. Zakładają, że zawsze mogą się czegoś nowego nauczyć i zwiększyć swoje możliwości intelektualne. Wierzą, że praca, wyzwania, niepowodzenia pomagają im się rozwijać i budować potencjał.

Potencjał intelektualny jest silnie powiązany z potrzebą nauki przez całe życie. Im większy potencjał intelektualny rozwiniesz, tym więcej możesz osiągnąć tym samym nakładem energii. Wzmacniając swój potencjał intelektualny, łatwiej będzie ci zrealizować cele, które wcześniej wydawały się być poza twoim zasięgiem.

Proces rozwijania potencjału intelektualnego każdego dnia wystawiany jest na próbę. Dlatego potrzebujemy dyscypliny i planowania, a codzienne rytuały, dobre nawyki i branie na siebie odpowiedzialności nabierają szczególnego znaczenia.

„Potraktuj potencjał intelektualny jak osobisty procesor lub system operacyjny, który można nieustannie modernizować, aby wykonywać te same zadania mądrzej szybciej albo efektywniej”. – Robert Glazer

Sprawdź: 8 łatwych i skutecznych sposobów, aby ćwiczyć mózg

#03 Potencjał fizyczny

Idź na całość - Robert Glazer - Potencjał fizyczny
Potencjał fizyczny

Fizyczny potencjał to troska o zdrowie, dobrostan i sprawność fizyczną. Potencjał fizyczny może być twoim motorem napędowym albo ciężarem w dążeniu do budowania ogólnego potencjału. Gdy jest duży masz większą wytrzymałość i odporność. Gdy jest mały, stanowi ograniczenie, utrudnia a czasem wręcz uniemożliwia ci robienie tego czego pragniesz.

Jednym z warunków, rozwoju potencjału fizycznego, utrzymania dobrego zdrowia i samopoczucia jest dbałość o to, by stawiać się na pierwszym miejscu. Priorytetowe traktowanie siebie nie jest egoizmem. Najpierw pomóż sobie, a dzięki temu lepiej też będziesz mógł zadbać o innych.

Chroniczne zmęczenie, nadmierny stres negatywnie wpływają na odporność i samopoczucie. To samo dotyczy jedzenia, które spożywamy. Wybory żywieniowe, przekładają się na to jak się czujemy, na nasze zdolności umysłowe oraz zdrowie psychiczne. Równie istotny jest też poziom aktywności i sprawność fizyczna.

Ludzie sukcesu nie zaniedbuj swojego zdrowia psychicznego i fizycznego. Dlatego też wysypanie się, zdrowe odżywianie i ćwiczenia zarówno siłowe jak i cardio, to podstawowe potrzeby, które powinny być dla nas priorytetowe.

Jednak budowanie zdolności fizycznych wykracza poza samą dietę i regularne treningi. Wymaga od nas również umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwijania odporności w obliczu przeciwności losu. Dlatego, że droga do wyjątkowych osiągnieć rzadko kiedy jest łatwa i prosta. Wspięcie się na nowe wyżyny i osiągnięcie sukcesu często wiąże się z pokonywaniem psychicznych i fizycznych przeszkód.

„Przez życie prowadzi nas mózg, ale to od ciała dzień w dzień wymagamy wykonywania najtrudniejszych fizycznie zadań”. – Robert Glazer

Sprawdź: 6 powodów, że ćwiczenia fizyczne pomagają osiągnąć w życiu sukces

#04 Potencjał emocjonalny

Idź na całość - Robert Glazer - Potencjał emocjonalny
Potencjał emocjonalny

Potencjał emocjonalny to twoje zachowania w trudnych sytuacjach, nastawienie emocjonalne i jakość relacji z innymi ludźmi. Poziom potencjału emocjonalnego jest związany z umiejętnością panowania nad monologiem wewnętrznym, sposobami nawiązywania kontaktów, budowania i wzmacniania więzi z ludźmi.

Pierwszy krok w budowaniu potencjału emocjonalnego polega na przełamaniu swoich ograniczających przekonań. Często hamują nas nasze własne przekonania oraz poglądy narzucone nam przez innych. Najszybsza metoda na pokonanie ograniczających przekonań to nieustanne dążenie do poszerzania swojej strefy komfortu. Nie ma doskonalenia jeśli choć odrobinę nie wkroczymy na nieznany grunt i nie pójdziemy do przodu. Wychodzenie z psychicznej i fizycznej strefy komfortu jest koniecznym warunkiem rozwoju.

Kluczowy składnikiem potencjału emocjonalnego są też znaczące relacje. Nie jesteśmy samotną wyspą. Nie żyjemy w próżni. Nasze działania, interakcje i doświadczenia wiążą się z życiem i działaniami innych ludzi. Dlatego tak ważna jest jakość naszych związków z innymi osobami oraz energia, którą dzięki nim zyskujemy bądź wręcz przeciwnie tracimy.

Bardzo ważna jest rozwaga w otaczaniu się podobnie myślącymi ludźmi, którzy pomogą ci się rozwinąć i wykorzystać twój potencjał. Dobrze jest też utrzymywać kontakt z ludźmi, którzy mają inny od nas punkt widzenia na pewne sprawy i z którymi można z szacunkiem polemizować, a dzięki temu zyskać szerszą perspektywę.

Pozytywne satysfakcjonujące relacje i otaczanie się ludźmi, którzy wydobywają z nas to co najlepsze to podstawa budowania potencjału i osiągania szczęścia.

„Wyobraź sobie samochód wyścigowy. Jeśli potencjał duchowy, fizyczny i intelektualny potraktować jako narzędzia umożliwiające zaprojektowanie, skonstruowanie i usprawnienie auta, potencjał emocjonalny można przyrównać do umiejętności prowadzenia go pośród innych kierowców i niespodziewanych przeszkód”. – Robert Glazer

Sprawdź: Jak na zaufaniu budować dobre relacje z ludźmi? Kluczowe zasady silnych relacji.

Rozwijając własny potencjał pomagasz też innym rosnąć

Koncentrując się na holistycznym doskonaleniu tych 4 elementów wkroczysz na drogę do budowy własnego potencjału. Osiągnięcie poprawy w jednym obszarze, sprawia że zaczynasz doskonalić się we wszystkich.

4 elementy budowania potencjału - duchowy, intelektualny, fizyczny i emocjonalny
4 elementy budowania potencjału – duchowy, intelektualny, fizyczny i emocjonalny

Jedną z istotnych korzyści z budowania potencjału jest rosnący wykładniczo, pozytywny wpływ nie tylko na ciebie, ale też innych ludzi. Twoich przyjaciół, bliskich oraz osób, z którymi współpracujesz czy jako lider kierujesz.

„Budując własny potencjał i osiągając więcej, coraz skuteczniej pomagasz innym robić to samo. To samonapędzający się cykl, który przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym”. – Robert Glaser

Uwagi końcowe

Oto one 4 fundamenty do budowania i rozwoju potencjału. Dzięki połączeniu elementów życia duchowego, intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego możliwe jest pełne wykorzystanie własnego potencjału. To właśnie ich równowaga i wzmacnianie decyduje o twoich osobistych i zawodowych sukcesach.

Idź na całość - Robert Glazer
Idź na całość – Robert Glazer

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach na lepsze wykorzystanie swojego potencjału koniecznie sięgnij po książkę Roberta Glazera – Idź na całość. Dzięki wydawnictwu Galaktyka i tłumaczeniu Piotra Cieślaka dostępna jest już po polsku. Nie jest to książka naukowa, która zawiera niepotwierdzone w praktyce suche teorie. To książka oparta na doświadczeniu. Jest pełna realny dokonań, sprawdzonych w działaniu zasad oraz cennych wskazówek na rozwój potencjału.

Zastosuj opisane w niej rady i metody a pokonasz własne ograniczenia i udoskonalisz siebie. Wywołasz pozytywną zmianę nie tylko w sobie i swoim życiu, ale też zainspirujesz do tego innych. Pomoże ci ona wznieść się na wyżyny i osiągnąć w życiu znacznie więcej, niż wydaje ci się obecnie możliwe.

Idź na całość to książka dla każdego, kto w głębi duszy, wie, że stać go na więcej!

 

„Przestań zadowolać się przeciętnością. Weź odpowiedzialność za siebie i innych, wykorzystaj swój potencjał i idź na całość”. – Robert Glazer

Masz tylko jedno życie. Nie sądzisz, że powinieneś dać z siebie wszystko, by na linii mety nie mieć do siebie żalu i żadnych niespełnionych marzeń?

Na co czekasz? Idź na całość! Daj z siebie wszystko! Masz większy potencjał niż ci się wydaje. Rozwijaj go i wykorzystaj w pełni!