Czy wiesz, że aż 85% sukcesów zawodowych współczesnego człowieka zależy od jego kompetencji miękkich? Nie wystarczy tylko „twarda” fachowa wiedza, kluczem do sukcesu są PSYCHOkompetencje, czyli kompetencje miękkie, których niestety rzadko uczy się w szkołach.  Jakie są najważniejsze kompetencje miękkie, które warto rozwinąć i jak to zrobić?

Kamil Zieliński – psycholog i trener biznesu, który zawodowo uczy wykorzystywania psychologii w życiu i biznesie, w swojej kolejnej książce wskazuje na 10 psychologicznych kompetencji – „supermocy”, które warto posiąść. Te umiejętności są potrzebne każdemu, kto chce się odnaleźć i dobrze radzić sobie we współczesnym świecie. Przyjrzyjmy się im po kolei. Zaczynamy!

PSYCHOkompetencje. 10 najważniejszych kompetencji miękkich aby odnieść sukces

#01 Asertywność

Assertywność to coś więcej niż tylko umiejętność mówienia „Nie”. Asertywność to znacznie szersza kompetencja. To cały zespół zachowań interpersonalnych wyrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, życzenia, opinie i prawa innej osoby lub osób.

#02 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja to bardzo szeroka umiejętność. To sposób, w jaki człowiek poprzez swoje działania (zachowania, komunikację werbalną i niewerbalną) komunikuje na zewnątrz, kim jest lub za kogo chciałby być uważany. A nic tak dobrze nie przydaje się w skutecznej autoprezentacji jak umiejętność wystąpień publicznych.

#03 Komunikacja

Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na rożnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.

Umiejętność efektywnej komunikacji jest uznawana za jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku. Dlatego, że większość sukcesów zawodowych i prywatnych zależy od komunikowania się i budowania relacji z ludźmi.

#04 Kreatywność

Czy jesteś kreatywny? Kreatywność to kolejna istotna umiejętność. Czym jest kreatywność? To m.in. zdolność człowieka do w miarę częstego generowania nowych i wartościowych pomysłów. Kreatywność jest nie tyle talentem, ile celowym procesem wytwarzania innowacji. Dobra wiadomość jest taka, że można ją rozwijać dzięki treningowi kreatywności.

#05 Krytyczne myślenie

Żyjemy w świecie zalanym, „fake newsami” i dezinformacją. W takich warunkach umiejętność krytycznego myślenia jest szczególnie istotna. Czym jest myślenie krytyczne? Definicji jest wiele. Krytyczne myślenie to wykorzystanie zdolności lub strategii poznawczych, które zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanego rezultatu. Inaczej mówiąc: całość procesów mentalnych, strategii i wyobrażeń, których używamy do skutecznego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i uczenia się nowych pojęć. Dzięki myśleniu krytycznemu możemy myśleć lepiej i podejmować mądrzejsze decyzje.

#06 Motywacja

Czym jest motywacja? Słowo „motywacja” pochodzi od łacińskich słów motivus „ruchomy” oraz motus „ruch”. Najczęściej jest określana jako stan gotowości do podejmowania działania. Bez motywacji szczególnie wewnętrznej, trudno mówić o chęci do rozwoju, osiąganiu celów i sukcesie. Warto wiec wiedzieć co nas motywuje, znać teorie motywacji, ale też praktyczne technik motywowania i automotywacji. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej wpływać na poziom motywacji u siebie i innych.

#09 Negocjacje

Negocjujemy każdego dnia w domu, pracy, próbując przekonać innych do swoich racji czy pomysłów. W negocjacjach biorą udział co najmniej dwie strony, które angażują się w zachowania obejmujące wymianę informacji oraz inne działania, których celem jest osiągnięcie możliwie korzystnego porozumienia. Negocjując, dobrze jest znać techniki negocjacyjne. Nie zawsze po to, żeby ich używać. Częściej, aby mieć świadomość, że używa ich druga stronę i móc skutecznie się obronić.

#08 Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją

Wszyscy wywieramy jakiś wpływ, większy lub mniejszy, bardziej lub mniej świadomie. Czym różni się wywieranie wpływu do manipulacji? Niektórzy traktują te pojęcia jako synonimy. Dla innych kiedy nasze intencje są dobre, to wywieramy wpływ. A kiedy nasze intencje są z góry nastawione na spowodowanie strat drugiej strony, manipulujemy. Bez względu jednak na definicje, warto jest znać reguły wywierania wpływu. Nauczyć się jak wywierać większy wpływ, wiedzieć, dlaczego czasem ulegamy innym i jak się bronić przed manipulacją.

#09 Zarządzanie sobą w czasie

Zewsząd słyszymy o „zarządzaniu czasem”. Ale czy czasem da się w ogóle zarządzać? Czas po prostu jest i płynie nieubłaganie, a każda minuta jest cenna. To co możemy zrobić, to lepiej „zarządzać sobą” i efektywniej korzystać z czasu, który mamy do dyspozycji. Czas to nasz najważniejszy nieodnawialny zasób. A skoro „czas to życie”, to właśnie ono jest naszym najważniejszym zasobem. Trzeba więc nauczyć się mądrze zarządzać życiem osadzonym w biegnącym czasie.

#10 Zarządzanie sobą w stresie

Czy odczuwasz stres w codziennym życiu? Każdy z nas odczuwa stres (i to jest pozytywna wiadomość, bo oznacza, że żyjemy), ale każdy z nas odczuwa stres inaczej. O ile pewien poziom stresu może być korzystny i motywujący o tyle zbyt wysoki poziom stresu może być fatalny w skutkach. Nadmiar stresu negatywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego zamiast próbować „jakoś radzić sobie ze stresem”, warto nauczyć się zarządzać sobą w stresie lub sytuacjach stresujących.

Słowo końcowe

PSYCHOkompetecje stają się coraz bardziej istotne. Umiejętności: budowania relacji, skuteczna komunikacja, autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, umiejętność krytycznej analizy, współpracy, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania emocjami i stresem, zarządzania sobą w czasie oraz umiejętność adaptacji do zmiennych warunków. Bez opanowania tego typu psychologicznych kompetencji trudno osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie.

PSYCHOkompetencje. 10 psychologicznych supermocy, które warto rozwijać Autor: Kamil Zieliński
PSYCHOkompetencje. 10 psychologicznych supermocy, które warto rozwijać Autor: Kamil Zieliński

Dlatego jeśli chcesz rozwinąć najważniejsze umiejętności miękkie, które pozytywnie wpłyną na twoje życie zawodowe i osobiste, sięgnij po książkę Radosława ZielińskiegoPSYCHOkompetencje. To praktyczny poradnik, który przeprowadzi cię od teorii do praktyki. Każdy rozdział tej książki poświęcony jest jednej z dziesięciu najważniejszych psychokompetencji. Oprócz teoretycznego wyjaśnienie czym są poszczególne psychokomepetecje, znajdziesz w niej skuteczne narzędzia ich opanowania ― zarówno na poziomie umiejętności, jak i odpowiednich postaw.

Chcesz się odnaleźć we współczesnym świecie i osiągnąć sukces? To książka PSYCHOkompetencje jest dla Ciebie. Wiedza w niej zawarta działa, wystarczy, że będziesz chciał z niej skorzystać!

Źródło: PSYCHOkompetencje. 10 psychologicznych supermocy, które warto rozwijać Autor: Kamil Zieliński, wydawnictwo Onepress 2022