Sukces nie jest działaniem, które się podejmuje, tylko sposobem życia. Jeśli chcesz dokonać w swoim życiu wielkich rzeczy, wielkość musi znaleźć odzwierciedlenie we wszystkim, co robisz. Tak więc, niezależnie od tego, co chcesz osiągnąć, Twoja droga do sukcesu musi rozpocząć się od przyjęcia właściwej postawy i sposobu myślenia. Musisz rozwinąć w sobie nastawienie umysłu na sukces

Brian Tracy światowej sławy trener z dziedziny rozwoju osobistego i psychologii sukcesu, autor licznych bestsellerów i mówca motywacyjny, daje 5 cennych wskazówek, które pomogą Ci rozwinąć idealny sposób myślenia o sukcesie. Przyjrzyjmy się im po kolei. Zaczynamy!

„Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy a nie na tym, czego się boimy”. – Brian Tracy

Sukces to sposób życia. 5 sposobów jak rozwinąć nastawienie umysłu na sukces

#01 Określ czym dla Ciebie jest sukces

Pierwszym krokiem na drodze do rozwinięcia w sobie właściwej mentalności sukcesu jest precyzyjne określenie, co to znaczy dla Ciebie odnieść sukces.

Wyznaczenie sobie celów ułatwia stworzenie planu działania, który pozwoli zrealizować Twoje ambicje i zmotywuje Cię do jego realizacji. Daje to również punkt odniesienie, standard, według którego możesz mierzyć swoje postępy i dostosowywać strategię. Powinieneś więc określić swoje cele życiowe czy zawodowe, a następnie zastanowić się, co musisz zrobić, aby je osiągnąć.

Wyznacz cele w każdym obszarze swojego życia, który chcesz zmienić i udoskonalić. Myśl o celach krótkoterminowych i tych długoterminowych. Wyznaczaj sobie krótkoterminowe cele na każdy dzień lub tydzień. Upewnij się, że są one dopasowane i doprowadzą Cię do osiągnięcia Twoich celów długoterminowych. Pamiętaj liczy się to co robisz każdego dnia i tygodnia. Codzienne konsekwentnie podejmowane działania pozwolą Ci osiągnąć Twoje cele długoterminowe. 

Sprawdź: 12 kroków do wyznaczenia i osiągnięcia dowolnego celu oraz Formuła określania celów SPVEM świetna alternatywa dla celów SMART

#02 Bądź w kontakcie z intuicją

Drugim krokiem do budowania mentalności sukcesu jest pozostawanie w kontakcie z własną intuicją.

Wiele osób zakłada, że sukces oznacza podejmowanie przemyślanych, racjonalnych decyzji w oparciu o dane empiryczne. Chociaż należy starać się być jak najbardziej racjonalnym i empirycznym, twarde wiarygodne dane nie zawsze są dostępne.

Bez względu na Twoją sytuację, prawdopodobnie w którymś momencie swojego życia lub kariery zawodowej, będziesz musiał podjąć decyzję w sytuacji duże niepewności, gdzie nie ma możliwości wyliczenie jak w matematyce jedynej słusznej odpowiedzi. W tym momencie musisz być w stanie słuchać swojej intuicji.

Choć nie jest to doskonałe źródło informacji, nasza intuicja często potrafi rozwiązywać problemy szybciej niż świadome i racjonalne myślenie. Intuicja pomoże Ci podjąć decyzję i dokonać wyboru w trudnych sytuacjach.

Sprawdź: Jak szybciej podejmować mądrzejsze decyzje?

#03 Zawsze miej pozytywną postawę

Nigdy nie lekceważ wartości pozytywnego nastawienia. Bez względu na to, jaką drogą podążasz, łatwo możesz się zniechęcić chwilowymi trudnościami lub niepowodzeniami w osiąganiu swoich celów. 

Pozytywne myślenie oznacza identyfikowanie tych niepowodzeń jako okazji do rozwoju i nauki. Ludzie sukcesu wykształcają w sobie takie nastawienie umysłu na sukces, że nawet porażki postrzegają jako część procesu osiągania długoterminowego sukcesu. Ułatwia to pokonywanie napotkanych trudności i dalsze dążenie do obranego celu. 

Pozytywne myślenie ma również wpływ na to, że stajesz się dzięki temu sympatyczniejszą osobą. Pozytywna i optymistyczna osobowość pomaga przyciągnąć wsparcie ze strony innych ludzi, którzy mogą pomóc Ci na Twojej drodze do sukcesu.

#04 Podejmij działanie

W pewnym momencie musisz przejść od rozmyślania, planowania do konkretnego działania. Musisz zmienić swoje myśli w działania. Liczy się nie tylko to jak i o czym myślisz, ale to co rzeczywiście robisz.

Poza fantazjami, marzeniami i pozytywnymi myślami, nastawienie na sukces wymaga również, aby Twoje myślenie było produktywne. Zawsze, gdy myślisz o swoich celach lub przeszkodach w ich osiągnięciu, musisz być w stanie określić jasne działania, które podejmiesz. 

Im łatwiej przełożysz swój pomysł czy pragnienie na praktyczne działanie do wykonania, tym łatwiej będzie Ci osiągnąć postęp w realizacji celów.

#05 Weź pełną odpowiedzialność

Postawa nastawiona na sukces oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności za wszystko, co robisz. Zarówno za swoje sukcesy jak też błędy i niepowodzenia.

Jeśli popełnisz błąd lub wyrządzisz komuś jakąś krzywdę musisz wziąć za to odpowiedzialność. Przyjęcie odpowiedzialności naprawienie w miarę możliwości szkody pozwoli Ci zachować swoją reputację. Wykazanie się postawą właścicielską i wzięcie odpowiedzialności zachęca Cię również do zastanowienia się, w jaki sposób możesz uniknąć podobnego błędu w przyszłości.

Również, jeśli coś osiągniesz, powinieneś wziąć za to odpowiedzialność. Odpowiadasz też za swoje sukcesy. W ten sposób inni dowiedzą się o Twoich sukcesach, uświadomią sobie, co potrafisz zrobić i na co Cię stać. Zyskasz poparcie, a dzięki temu wiele osób może zacząć Cię wspierać na Twojej drodze do sukcesu. Znajdą się też być może krytycy, a u niektórych ludzi może pojawić się zawiść z powodu Twojego sukcesu, ale tymi osobami się nie przejmuj. Śmiało i z odwagą podążaj w stronę swoich celów, będąc odpowiedzialnym za swoje życie.

„Samodyscyplina wymaga od Ciebie panowania nad sobą, samokontroli, odpowiedzialności i znajomości kierunku, w którym podążasz”. – Brian Tracy

A czy Twój umysł jest nastawiony na sukces?