Jak definiujesz sukces? Istnieje wiele różnych taktyk, jak odnieść sukces w życiu, jednak strategia, która będzie w Twoim przypadku skuteczna i najlepsza dla Ciebie, może zależeć od Twojej definicji sukcesu. Często sukces kojarzy się ze szczególnymi osiągnięciami zawodowymi, wysokim wynagrodzeniem, pieniędzmi i bogactwem materialny. Oczywiście osiągnięcia w pracy mogą być jednym z elementów układanki, ale takie postrzeganie sukcesu pomija wiele innych ważnych obszarów życia. Takich jak np. rodzina, relacje, romantyczne związki, osiągnięcia naukowe, sportowe itp.. To tylko niektóre z dziedzin, w których ludzie mogą dążyć do sukcesu.

Twoja indywidualna definicja tego, czym dla Ciebie jest sukces, może się różnić od definicji innych ludzi. Ogólnie sukces możemy rozumieć jako bycie spełnionym, bezpiecznym, zdrowym, kochanym, po prostu szczęśliwym. Jest to zdolność do osiągnięcia celów w życiu, niezależnie od tego, jakie te nasze cele mogą być. Co zatem możesz zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie tych celów? Jakie są nawyki ludzi sukcesu? Nie ma jednego właściwego i jedynie słusznego sposobu na osiągnięcie sukces. To, co zadziała w Twoim przypadku, może się nie sprawdzić u kogoś innego. Być może nie ma idealnej kombinacji czynników, które mogą zagwarantować sukces, ale są pewne podstawowe kroki, które możesz wykonać, aby zwiększyć swoje szanse na sukces w życiu, miłości, pracy lub w czymkolwiek, co jest dla ciebie ważne.

„Aby zdobyć więcej, musisz najpierw sam stać się kimś większym”. – Johann Wolfgang von Goethe

Jak osiągnąć życiowy sukcesu? Oto 6 kroków do sukcesu w życiu:

#01 Miej nastawienie na rozwój

Badania psycholog Carol Dweck, których wyniki opisała w swojej książce „Nowa psychologia sukcesu” wskazują na to, że istnieją dwa podstawowe sposoby myślenia. Wpływają one na to, jak ludzie myślą o sobie i swoich zdolnościach: nastawienie na trwałość (fixed mindset) i nastawienie na rozwój (growth mindset).

Ludzie, których cechuje nastawienie na trwałość – ustalony sposób myślenia, uważają, że takie rzeczy jak inteligencja są statyczne i niezmienne. Osoby o nastawieniu na trwałość mają przekonanie, że sukces nie jest wynikiem ciężkiej pracy – jest to po prostu konsekwencja wrodzonych talentów. Ponieważ wierzą, że talenty są czymś, z czym ludzie się rodzą i albo je mają albo nie, łatwiej poddają się w obliczu wyzwań. Częściej rezygnują i poddają się, gdy sprawy nie idą łatwo. Uznają bowiem z góry, że brakuje im wrodzonych umiejętności, które są potrzebne do osiągnięcia sukcesu i bycia bardzo dobrym w danej dziedzinie.

Z drugiej strony osoby, które mają nastawienie na rozwój, czują, że mogą się zmieniać, wzrastać i uczyć się poprzez wysiłek i pracę nad sobą. Ludzie, którzy wierzą, że są zdolni do rozwoju i wzrostu, są bardziej skłonni osiągnąć sukces. Kiedy wszystko staje się trudne, szukają sposobów na poprawę swoich umiejętności. Starają się kontynuować działania, które w końcu doprowadzą ich do sukcesu. Sukces bowiem nie polega tylko na wygrywaniu, ale na nie zniechęcaniu się. Nie można się zrażać przeciwnościami i trzeba wytrwale poruszać się naprzód w kierunku obranego celu.

Co robić, aby zbudować w sobie nastawienie na rozwój?

 • Uwierz, że twoje wysiłki mają znaczenie. Zamiast myśleć, że ich zdolności są stałe i niezmienne, ludzie, którzy mają nastawienie na rozwój, wierzą, że wysiłek i ciężka praca mogą prowadzić do znaczącego postępu i wzrostu.
 • Ucz się nowych umiejętności. W obliczu wyzwania ludzie z nastawieniem na rozwój szukają sposobów na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przezwyciężenia trudności i zwycięstwa.
 • Postrzegaj niepowodzenia jako doświadczenia edukacyjne. Ludzie nastawieni na rozwój nie wierzą, że porażka jest odzwierciedleniem ich możliwości. Zamiast tego postrzegają je jako cenne źródło doświadczenia, z którego mogą się uczyć i doskonalić. Mają podejście „Skoro to podejście nie zadziałało, może więc tym razem spróbuję czegoś innego”.

#02 Popraw inteligencję emocjonalną

Od dawna uważa się, że jednym z czynników przyczyniających się do sukcesu w różnych dziedzinach życia jest inteligencja (IQ). Jednak coraz więcej ekspertów i badań pokazuje, że tzw. inteligencja emocjonalna (EQ) może mieć jeszcze większe znaczenie niż wynik testu na iloraz inteligencji IQ. Inteligencja emocjonalna odnosi się do zdolności rozumienia, wykorzystywania i powiązania rozumowania z emocjami.  EQ obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania ich, zdolność samomotywacji, empatię oraz umiejętności o charakterze społecznym.  Ludzie inteligentni emocjonalnie są w stanie zrozumieć nie tylko własne emocje, ale także emocje innych.

Co robić, aby poprawić inteligencję emocjonalną?

 • Zwracanie uwagi na własne emocje. Skup się na identyfikacji tego, co czujesz i co powoduje te uczucia.
 • Zarządzanie swoimi emocjami. Spójrz na sytuację z pewnej perspektywy. Obserwuj i postaraj się być bezstronny. Unikaj wylewania lub tłumienia swoich uczuć, ale szukaj zdrowych i odpowiednich sposobów radzenia sobie z tym, co czujesz.
 • Aktywnie słuchaj innych. Obejmuje to nie tylko słuchanie tego, co ludzi mówią, ale także zwracanie uwagi na sygnały niewerbalne i mowę ciała.

Sprawdź: Inteligencja emocjonalna – czy ją posiadasz?

#03 Rozwijaj odporność psychiczną

Odporność psychiczna odnosi się do wytrzymałości i wytrwałości, którą niektórzy ludzie wykazują, aby kontynuować i nadal próbować nawet w obliczu przeszkód. To zdolność do ponownego zebrania sił, odzyskania spokoju i równowagi mimo trudnych, niesprzyjających okoliczności, niepowodzeń i różnego rodzaju zmartwień.

Ludzie, którzy posiadają odporność psychiczną, widzą wyzwania jako szanse. Czują również, że mają kontrolę nad swoim losem. Mimo pojawiających się problemów są pewni swoich umiejętności. Uważają, że w końcu sobie z nimi poradzą i osiągną to czego pragną. Jeśli coś zaczynają i czegoś się podejmują wytrwale dążą, aby doprowadzić to z sukcesem do końca.

Co robić, aby poprawić swoją odporność psychiczną?

 • Uwierz w siebie. Wycisz swój negatywny dialog wewnętrzny. Szukaj sposobów pozostania pozytywnym. Motywuj się i stawiaj sobie wyzwania, a satysfakcja będzie nagrodą za Twoją wytrwałość i pracę.
 • Podejmuj kolejne próby. Nawet gdy sprawy wydają się niemożliwe do rozwiązania albo niepowodzenia i trudności wciąż Cię powstrzymują, pomyśl o tym co jeszcze możesz zrobić. Jak możesz rozwinąć swoje umiejętności? Jednym z kluczowych nawyków ludzi odnoszących sukcesy jest zawsze postrzeganie przeszkód lub niepowodzeń jako możliwości uczenia się. Wiele osób poddaje się po pierwszej nieudanej próbie, zamiast spróbować raz jeszcze i kontynuować swój marsz do celu.
 • Wyznaczaj cele. Silni psychicznie ludzie wiedzą, że aby osiągnąć sukces, muszą zacząć od wyznaczenie konkretnych celów. Cele te niekoniecznie są łatwe do osiągnięcia. Często cele te są wymagające i ambitne. Jednak gdy masz do czego dążyć, będziesz w stanie lepiej poruszać się do przodu, czynić postępy i pokonywać przeszkody. A to wszystko po to, aby w końcu osiągnąć swój wyznaczony i upragniony cel.
 • Znajdź wsparcie. Robienie wszystkiego samodzielnie może być trudne. Posiadanie silnego systemu wsparcia może ułatwić sprawę, zwiększyć skuteczność i efektywność. Mentorzy, przyjaciele, współpracownicy i członkowie rodziny mogą ci kibicować, gdy sprawy staną się trudne. Mogą też zaoferować porady i pomoc, które pomogą Ci zwiększyć Twoje szanse na sukces.

Sprawdź: Co czyni człowieka silnym? 7 filarów odporności psychicznej – tajemnica wewnętrznej siły

#04 Wzmocnij siłę woli

W jednym z długoterminowych badań psycholodzy na przestrzeni wielu lat analizowali grupę dzieci, które zostały uznane przez nauczycieli za wysoce inteligentne i zdolne. Porównując sposób, w jaki osoby te radziły sobie w dzieciństwie, a później w dorosły życiu naukowcy odkryli, że ci, którzy odnieśli największe sukcesy w życiu, mieli ze sobą wspólnych kilka kluczowych cech. Były to cechy, których często nie posiadały osoby o mniejszym powodzeniu i sukcesach. Wśród tych cechy była wytrwałość i siła woli.

Cechy te wydają się być częścią wrodzonej osobowości danej osoby, ale są też czymś, co można w sobie rozwinąć i poprawić. Opóźniona gratyfikacja, uczenie się wytrwania w obliczu wyzwań i cierpliwe czekanie na nagrodę za ciężką pracę często mogą być kluczem do sukcesu w życiu.

Co robić, aby poprawić swoją siłę woli?

 • Oszukaj trochę mózg, odwróć swoją uwagę. Próba odwrócenia uwagi i zajęcia się czym innym w chwilach słabości może być skutecznym sposobem uniknięcia poddania się pokusie.
 • Ćwicz. Siła woli to coś, co możesz zbudować i wytrenować jak mięsień, ale wymaga to czasu i wysiłku. Zacznij od stawiania sobie małych celów, które wymagają siły woli do ich osiągnięcia. Może być to np. unikanie jedzenia słodkich przekąsek, czy rezygnacja z oglądania netflixa albo telewizji; ograniczenie czasu poświęcanego na media społecznościowe itp. Gdy budujesz swoją zdolność do używania swojej siły woli, aby osiągnąć takie małe cele, może się okazać, że twoja siła woli będzie również silniejsza, gdy zaczniesz pracować nad znacznie większymi celami.

Sprawdź: Co to jest siła woli i czy jej potrzebujesz aby osiągnąć sukces?

#05 Skup się na wewnętrznej motywacji

Co cię najbardziej motywuje do działania? Czy bardziej motywuje Cię perspektywa otrzymania nagrody zewnętrznej? A może jest to bardziej osobista, wewnętrzna motywacja, która sprawia, że czujesz się zainspirowany tym co starasz się osiągnąć?

Motywacja zewnętrzna to motywacja zorientowana na korzyści materialne. Motywacja wewnętrzna to przeciwieństwo motywacji zewnętrznej. Osoba, która jest zmotywowana wewnętrznie, robi coś z wewnętrznej potrzeby, a radość daje jej sam fakt wykonania określonej czynności lub skutek inny niż osiągnięcie korzyści materialnych.

Podczas gdy nagrody zewnętrzne, takie jak pieniądze, nagrody materialne i inne czynniki zewnętrzne mogą być pomocne, wiele osób uważa, że są najbardziej zmotywowani, gdy robią rzeczy dla własnej osobistej satysfakcji. Jeśli robisz różne rzeczy, ponieważ sprawia ci to przyjemność, ponieważ uważasz je za znaczące lub po prostu lubisz widzieć efekty swojej pracy, kierujesz się motywacją wewnętrzną.

Wyniki badań pokazują, że lepsze efekty pojawiają się, gdy ludzie kierują się motywacją wewnętrzną. Robią coś bo daje im to autentyczną satysfakcję. Działanie wynikające z motywacji wewnętrznej wyzwala pragnienie jeszcze lepszego działania.

Co robić, aby zwiększyć swoje poczucie wewnętrznej motywacji?

 • Stawiaj sobie wyzwania i sprawdź się. Realizacja celu, który jest niekoniecznie łatwy, ale jednak możliwy do osiągnięcia to świetny sposób na zwiększenie motywacji. Ciekawe wyzwania mogą sprawić, że będziesz zainteresowany danym zadaniem. Realizując ambitny cel, możesz zwiększyć poczucie własnej wartości. Uzyskujesz też informacje zwrotne na temat obszarów, które możesz poprawić i rozwinąć.
 • Pozostań ciekawym. Szukaj zagadnień i obszarów, które przyciągają twoją uwagę i o których chciałbyś się dowiedzieć więcej.
 • Przejmij kontrolę i wykaż się inicjatywą. Może być trudno pozostać wewnętrznie zmotywowanym do realizacji celu, jeśli nie czujesz, że masz rzeczywisty wpływ na wynik. Szukaj sposobów, w jaki możesz wykazać się inicjatywą i odegrać aktywną rolę.
 • Nie bój się konkurencji. Mogą istnieć inne osoby, które próbują osiągnąć te same cele, ale nie oznacza to, że powinieneś się poddać. Zdrowa konkurencja daje ci punkt odniesienia do porównania twoich wysiłków. Może nawet zainspirować cię, aby dawać z siebie więcej i robić coś jeszcze lepiej. Najlepiej nie skupiaj się za bardzo na innych, tylko koncertuj się na sobie. Rywalizuj głównie z samym sobą i z każdym dniem staraj się być coraz lepszą wersją siebie.

Sprawdź: Motywacyjne sentencje i mantry, które dają siłę do działania

#06 Rozwijaj i pielęgnuj cechy związane z wysokim potencjałem

Psychologowie od dawna próbują połączyć określone cechy osobowości z sukcesem w życiu i pracy. Wiele firm przy ocenie kandydatów stosuje różnego rodzaju testy, jak np. Myers-Briggs (MBTI) służący do określenia typu osobowości. Wszystko po to, aby pozyskać do pracy talenty i osoby o wysokim potencjalne.

Okazuje się, że istnieją pewne cechy, które są konsekwentnie związane z sukcesem. Naukowcy Ian MacRae i Adrian Furnham zidentyfikowali sześć kluczowych cech, które mogą odgrywać rolę w tym, jak dobrze ludzie dają sobie radę w pracy. Zrawcają przy tym uwagę, że istnieją optymalne poziomy tych cech. Oznacza to, że zbyt słabo rozwinięta dana cecha może utrudniać sukces, ale podobnie może być gdy mamy jej zbyt wiele.

Oto 6 cech osób, o wysokim potencjale i co możesz zrobić, aby je w sobie rozwinąć:

 • Sumienność

Sumienni ludzie biorą pod uwagę skutki swoich działań. Zastanawiają się także, jak zareagują i poczują się inni ludzie.
Możesz pielęgnować tę cechę poprzez:

  • Myślenie o konsekwencjach działań
  • Branie pod uwagę perspektywy innych ludzi
 • Akceptowanie niejednoznaczności

Życie jest pełne sytuacji, które nie zawsze są jasne. Ludzie o dużym potencjale sukcesu są w stanie lepiej zaakceptować tę wieloznaczność. Zamiast być sztywnymi i nieelastycznymi, są gotowi do adaptacji, gdy na ich drodze pojawi się coś niespodziewanego. Możesz nauczyć się adaptować do niejednoznaczności poprzez:

  • Podważanie własnych założeń i perspektyw; rozważanie opinii oraz pomysłów innych niż twoje
  • Wykazywanie się odwagą w obliczu nieznanego
  • Bycie otwartym i gotowych na zmiany
  • Docenianie różnorodności
 • Zdolność do adaptacji

Oprócz tego, że jest się w stanie zaakceptować niejednoznaczność, sukces często zależy od zdolności szybkiego  przystosowania się do zmian. Możesz pielęgnować tę umiejętność przystosowania poprzez:

  • Przeformułowanie (przeramowanie) trudnej sytuacji. Postrzeganie jej jako możliwości uczenia się i rozwijania, a nie po prostu przeszkody, którą trzeba przetrwać. Może to pomóc szybciej dojść do siebie i się przystosować do danych okoliczności. Przeramowanie to nic innego, jak nadanie innych ram określonej sytuacji. Żadne zachowanie nie ma obiektywnego znaczenia, istnieją tylko znaczenia nadawane mu przez każdego z nas. Możemy nadać danej sytuacji całkiem inną interpretację i stosownie do tej interpretacji będziemy się zachowywać.
  • Bycie otwartym na zmiany. Jeśli czujesz się zestresowany, gdy plany lub sytuacje się zmieniają, spójrz na całą stację z obiektywnie z pewnej perspektywy. Pomyśl o sposobach co możesz i co warto zrobić w tych okolicznościach. Zmiany to nie tylko zagrożenie, wiele zmian to również szanse na rozwój.

Sprawdź: Jak zachodzą zmiany, czyli Piramida Diltsa

 • Odwaga

Jeśli chcesz wiedzieć, jak odnieść sukces w życiu, spójrz na cechy ludzi, którzy w skali światowej odnoszą największe sukcesy. Jedną z rzeczy, które można szybko odkryć obserwując te osoby, jest to, że potrafią wykazywać się wielką odwagą. Są gotowe podjąć ryzyko, nawet w obliczu potencjalnej porażki. Możesz wzmacniać odwagę poprzez:

  • Pozytywne myślenie. Badania pokazują, że odważni ludzie wykorzystują pozytywne emocje do przezwyciężenia strachu. Kiedy zdasz sobie sprawę, że unikasz sytuacji ze strachu, szukaj sposobów na stłumienie negatywnych emocji, koncentrując się na bardziej pozytywnych uczuciach.
  • Równoważenie ryzyka ze zdrowym rozsądkiem. Warto podejmować ryzyko, bo często dzięki temu uzyskujemy większą korzyść. Jednak brak rozwagi, brawura i bycie zbyt tolerancyjnym na ryzyko może być złą rzeczą i wpędzić nas w kłopoty. Wysokie ryzyko prowadzi do dużych nagród, ale bycie ostrożnym i pragmatycznym może również się opłacić. Wszystko zależy od sytuacji i tego, co jest zagrożone, gdy wystąpi potencjalne niepowodzenie.

Sprawdź: Prawdziwa siła i męstwo jest w Tobie! 10 sposobów jak być odważnym

 • Ciekawość

Ludzie, którzy odnoszą sukcesy, są zazwyczaj ciekawi otaczającego ich świata. Zawsze chętnie uczą się nowych rzeczy, nabywają nowej wiedzy i umiejętności. Lubią odkrywać i znajdywać odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Możesz rozwijać swoją ciekawość poprzez:

  • Powiązanie zadań z twoimi zainteresowaniami. Zadanie, które wykonujesz może być nudne, ale możesz np. poszukać bardziej efektywnego sposobu jak można je wykonać. Analizujesz i szukasz usprawnień.
  • Uczenie się nowych rzeczy. Nawet jeśli uważasz, że jesteś ekspertem w danym temacie, zawsze są nowe rzeczy do odkrycia i umiejętności, które można ulepszyć lub udoskonalić.
 • Konkurencyjność

Ludzie sukcesu potrafią wykorzystywać konkurencję i rywalizację, aby się zmotywować. Potrafią jednak przy tym unikać zawiści, która może się pojawić, zwłaszcza gdy ktoś uzyskuje lepsze od nas wyniki. Możesz pielęgnować zdrowe poczucie współzawodnictwa poprzez:

  • Koncentracji na własnym doskonaleniu. Zamiast martwić się o bycie w czymś lepszym od kogoś innego, zwracaj uwagę na swoje postępy. Pomyśl jak daleko już zaszedłeś i co możesz zrobić, aby jeszcze bardziej się poprawić.
  • Bądź szczęśliwy, gdy inni odniosą sukces. Nie ulegaj zawiści. Zamiast tego skup się na szczerej radości, gdy innym się powodzi, robią coś dobrze. Wykorzystaj ich sukcesy, jako inspirację do osiągnięcia sukcesu w swoim życiu.

Chociaż istnieją różnice w opinii na temat tego, jak wiele z naszych cech osobowości można zmienić, rozwijanie i pielęgnowanie cech, które są wspólne dla ludzi o wysokim potencjale może pomóc nam uzyskiwać lepsze rezultaty nie tylko w pracy, ale też w wielu innych obszarach naszego życia.

Uwagi końcowe

Nie ma jednej słusznej definicji i miary sukcesu. Na pewno nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Jak odnieść sukces w życiu? Jednak patrząc na cechy i nawyki ludzi sukcesu, możesz nauczyć się skutecznych metod, taktyk i strategii, które z powodzeniem możesz zacząć stosować na co dzień. Rozwijaj i pielęgnuj te zdolności i umiejętności, a z czasem odkryjesz, że jesteś w stanie bardziej skutecznie realizować swoje cele i osiągnąć w życiu sukces jakiego pragniesz.

„Nasze życie ma cztery wielkie cele : żyć, kochać, uczyć się i pozostawiać po sobie coś cennego”. – Steven Covey

A czym dla Ciebie jest sukces? Napisz w komentarzu.