Deepak Chopra jest amerykańskim lekarzem pochodzenia indyjskiego, pisarzem, mówcą, trenerem rozwoju duchowego i filozofem. Propaguje i specjalizuje się w dziedzinie medycyny naturalnej. Próbuje łączyć tradycyjne metody naturalne z najnowszymi osiągnięciami współczesnej medycyny klasycznej. Przez niektórych uznawany jest za ikonę amerykańskiej popkultury i ruchu New Age. Napisał dziesiątki książek, które zostały przetłumaczone na wiele języków, a cześć z nich trafiła na prestiżową listę bestsellerów „New York Timesa”.

W swoich publikacjach i wystąpieniach prezentuje według niego uniwersalne prawa rządzące życiem człowieka, odnoszeniem sukcesu i zdobywaniem bogactwa. Porusza też tematy dotyczące duchowości, religii, medycyny alternatywnej, zdrowia i długowieczności. Stara się pokazać jak wznieść swoje życie na wyższy poziom. Uczynić je wewnętrznie spójnym i harmonijnym.

W swojej książce „Prawa obfitości i bogactwa”, pisze o tym, że jego zdaniem przyrodzonym, naturalnym stanem istnienia we wszechświecie jest dostatek i bogactwo.

Jak osiągnąć bogactwo? Żyć godnie i w dostatku. Chopra uważa, że żyjemy dostatnio i bogato, kiedy nasze potrzeby są z łatwością zaspokajane, a pragnienia spontanicznie się spełniają. Odczuwamy radość, zdrowie, szczęście i jesteś pełni energii życia w każdej chwili istnienia. Opisuje zasady, które jego zdaniem mają prowadzić do dostatku i bogactwa. Dla wygody czytelnika są one zaprezentowane w porządku alfabetycznym od A do Z. Razem składają się „alfabet tworzenia dostatku”. Chopra te reguły nazywa stanami energetyczno-informacyjnymi, które jego zdaniem przynoszą nam w życiu bogactwo. Przyjrzyjmy się więc co według Deepak Chopra obejmuje alfabet dostatku i bogactwa.

„Życie pozornie rządzi się przypadkiem, ale na głębszym poziomie jest ono całkowicie zorganizowane”. – Deepak Chopra

Alfabet tworzenia dostatku – Co przynosi nam bogactwo w życiu?

A

All possibilities to wszelkie możliwości, absolut, autorytet, władza. Affluence, czyli dostatek,i abundance – obfitość. Naszą prawdziwą naturą podstawowym stanem istnienia oraz istnienia wszechświata jest stan absolutnej potencjalności i wszelkich możliwości.

B

Better – lepszy i best – najlepszy. Ewolucja zakłada, że w miarę upływu czasu stajemy się pod każdym względem coraz lepsi, aż finalnie uzyskujemy dla siebie to, co najlepsze.

C

Carefreeness to wolność od trosk i charity to miłość bliźniego. Ogromne pieniądze w banku, jeśli nie jesteśmy wolni od trosk i nie mamy miłości bliźniego, pozostawią nas ubogimi.

D

Demand to zapotrzebowanie lub inaczej popyt. W świecie obowiązuje prawo popytu i podaży. „D” to także dharma. Każdy z nas ma swoją dharmę, życiowe zadanie do wypełnienia.

E

Exultation to egzaltacja, radosne uniesienie – oznacza, że radujemy się powodzeniem innych osób.Konkurenci staną się naszymi pomocnikami, jeśli ich suk­cesy będą nas cieszyć.  To także expectancy – oczekiwanie, nadzieja – oznacza zasadę, według której nasze oczekiwania decydują o osiąganych przez nas rezultatach.

F

Failure – niepowodzenie, porażka – mówi nam o tym, że w każdej porażce jest ziarno sukcesu.

 

G

Gratitude to wdzięczność oraz generosity – hojność, wielkoduszność, God – Bóg, gap – luka, szczelinę oraz goal – cel. Wdzięczność i hojność to naturalne atrybuty świadomości dostatku. Świadomość jasno sprecyzowanego celu jest ważna, Jednak równie istotna jest umiejętność zaniechania przywiązania do celu, co może nam pomóc w jego osiągnięciu. Czasami, gdy za bardzo się na czymś skupiamy i staramy się osiągnąć, uzyskuję efekt odwrotny od zamierzonego. Zdarza się, że gdy porzucasz przywiązanie do rezultatu osiągasz to czego pragniesz. Jeśli skupisz się na sukcesie, zaczniesz się stresować. Jeśli jednak skupisz się na dążeniu do doskonałości, sukces będzie gwarantowany.

H

Happiness – szczęściehumanity – ludzkość. Jesteśmy po to, by pomóc otaczającym nas ludziom osiągnąć szczę­ście. Życie w naturalny sposób ewoluuje ku szczęściu.

I

Intention – oznacza, moc niezłomnej intencji, podjęcie stanowczej decyzji, z której nie można się już wycofać. To całkowite skoncentrowanie się na wybranym celu. Cel zaś musi być precyzyjnie określony i żadne sprzeczne z nim pragnienia ani przedsięwzięcia nie mogą nas od niego odwieść. Aby zdobyć bogactwo trzeba powziąć zamiar i zdecydować się na jego zrealizowanie.

J

Judgement to osądzanie. Chopra przypomina nam o tym, że nie jest rzeczą wskazaną osądzać. Osądzanie zakłóca nasz wewnętrzny dialog.

K

Knowledge to wiedza. Wiedza ma w sobie moc porządkowania. Wszelka wiedza jest spontanicznie przetwarzana i prowadzi do zmian w świadomości. Z poziomu świadomości możliwe jest tworzenie nowych rzeczywistości.

L

Love – miłość i luxury – luksus. Kochaj siebie samego, swoich klientów,  rodzinę, świat – kochaj wszystkich. Nie ma większej siły niż miłość. Przyjmij także luksus za swój styl życia. Życie w luksusie jest naszym naturalnym stanem.

M

Money czyli pieniądze. Dosłownie chodzi o „robienie pieniędzy”, tworzenie majątku dla dobra innych ludzi i pomaganie im w bogaceniu się. Pomoc innym w tworzeniu majątku i w spełnianiu ich pragnień to pewna droga do własnego bogacenia się. M oznacza również motywację. Najlepszym sposobem dostarczania innym ludziom motywacji do pomocy Tobie w osiągnięciu twoich celów jest pomaganie im w realizacji ich zamierzeń.

N

Negativity to nieuleganie negatywnemu myśleniu. Niepoddawanie się temu, co negatywne. To także unikanie pesymistycznie nastawionych osób. Pesymiści pozbawiają Cię energii.

O

Opposite – przeciwny – ma przypominać o tym, że życie jest współistnieniem przeciwieństw. Obok siebie występują radość i smutek, przyjemność i ból, góra i dół, zimno i gorąco, tutaj i tam, światło i ciemność, narodziny i śmierć. Każde doświadczenie istnieje dzięki swemu przeciwieństwu i jedno nie miałoby sensu bez drugiego. O to również opportunity, czyli szansa, sposobność oraz otwartość i szczerość w stosunkach z ludźmi. Każdy kontakt z inną osobą jest okazją do rozwoju i realizacji pragnień. Trzeba być czujnym, i otwartym na pojawiające się szanse i możliwości.

P

Purpose in life czyli cel w życiupure potentiality – czysta możliwość. Jesteśmy po to, aby wykonać określone zadanie, osiągnąć cel. Do nas należy odkrycie, co jest tym celem. Poznanie celu prowadzi do uzyskania wewnętrznego wglądu w to, czym naprawdę jesteśmy.

Q

To question – kwestionować, podważać: dogmaty, ideologie, zewnętrzne autorytety. Tylko kwestionując status quo, podważając to, co ludzie biorą za pewnik i przyjmują za prawdę, możemy uwolnić się od ograniczeń, i różnych społecznych uwarunkowań.

R

Receiving – otrzymywanie – ma przypominać o zasadzie, według której otrzymywanie jest równie konieczne jak dawanie. Ludzie, którzy nie potrafią otrzymywać, są często też niezdolni do dawania.

S

Spending – wydawanie [pieniędzy] i service – służba. Pieniądze są jak krew – muszą płynąć. Chciwe ich gromadzenie i trzymanie w ukryciu ogranicza przepływ. Aby pieniądze się pomnażały, muszą przepływać.

T

To transcendencjatimeless awareness – ponadczasowa świadomość.  Życie bez transcendencji pozbawione jest piękna. Aby żyć pełnią życia, konieczne jest przekraczanie wszelkich ograniczeń. „T” to także bank talentów. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości twórcze i jak najlepiej służyć, dobrze jest stworzyć bank talentów, czyli grupę osób o niepowtarzalnych i różnorodnych uzdolnieniach. Dzięki temu możemy uzyskiwać efekt synergii. „T” – tithing – oznacza ponadto „płacenie dziesięciny”, czyli oddawanie pewnej części dochodu bez stawiania jakichkolwiek warunków.

U

Understanding the unity, czyli rozumienie jedności skrytej w wielorakości. Mamy świadomość jedności, kiedy jesteśmy zakochani, kiedy obcujemy z naturą, gdy obserwujemy gwiazdy albo spacerujemy po plaży czy gdy słuchamy muzyki, tańczymy, czytamy poezje, modlimy się, medytujemy. Pod pozorami odrębności kryje się jedność.

V

To values – wartości: prawda, spój­ność wewnętrzną, uczciwość, miłość, wiara, oddanie, piękno. Tam, gdzie nie istnieją wartości, panuje zamieszanie i chaos. Kiedy rozpadają się wartości, rozpada się wszystko. Gdy przywiązujemy wagę do wartości, wówczas z chaosu wyłania się ład.

W

Wealth – bogactwo, oznacza świadomość bogactwa i brak zmartwień. Świadomość bogactwa zakłada, że nie martwimy się o pieniądze. Ludzie naprawdę bogaci nie obawiają się utraty majątku, ponieważ wiedzą, że niezależnie od tego, skąd on pochodzi, jego zapas jest niewyczerpalny.

X

Expressing – wyrażanie. Chodzi wyrażanie szczerego uznania i podziękowań wszystkim ludziom, którzy nam pomagają. Okazywanie wdzięczności ma potężną siłę i moc, która tworzy jeszcze więcej niż to co już otrzymaliśmy.

Y

Youthful vigor – to młodzieńczy wigor. Czujemy się zdrowi, gdy mamy poczucie, kim naprawdę jesteśmy. Czujemy się wówczas silni, pełni animuszu i młodzieńczego wigoru.

Z

Zest for life – oznacza namiętną miłość życia. Cieszymy się życiem w całej jego żywiołowej bujności.

 

Uwagi końcowe

Oto poznałeś alfabet tworzenia bogactwa. Takie są stopnie, które według Deepak Chopra prowadzą do nieograniczonego bogactwa. Aby dowiedzieć się na ich temat więcej i lepiej je zrozumieć sięgnij po jego książkę „Prawa obfitości i bogactwa”, która jest dostępna po polsku w tłumaczeniu Anny Łobockiej-Oleksowicz.

Można się zgadzać z podglądami i podejściem Deepak Chopra bądź nie, jednak trudno przejść obok nich obojętnie. Warto posłuchać i zapoznać się z tym co ma do przekazania i na tej podstawie wyrobić sobie własne zdanie na ten temat.

„Musisz znaleźć miejsce wewnątrz siebie, gdzie nie ma nic niemożliwego”. – Deepak Chopra

Twórz tyle bogactwa, ile dusza zapragnie. Zaspokajaj pragnienia materialne i niematerialne. Kreuj bogactwo, wydawaj hojnie i dziel się bogactwem z innymi ludźmi.

A Ty co sądzisz o „alfabecie tworzenia dostatku”? Co według Ciebie pomaga kreować bogactwo? Napisz w komentarzu.