Czym dla Ciebie jest sukces? Dla każdego sukces oznacza trochę coś innego. Dla niektórych może być to zdobycie wykształcenia, znalezienie dobrze płatnej pracy w swoim zawodzie. Sukcesem może, być awans i wspinanie się po kolejnych ścieżkach kariery. Dla innych osób może być to wybranie ścieżki przedsiębiorcy, praca na swoim, rozkręcenie własnego biznesu.

Sukcesem może być założenie rodziny, posiadanie dzieci i wnuków. Zapewnienie sobie i bliskim bezpieczeństwa finansowego. Przejście na wcześniejszą emeryturę z wystarczającą ilością środków do życia. Podróżowanie po świecie. Nauczenie się języka obcego. Działalność charytatywna i pomaganie innym ludziom. Realizacja różnych swoich marzeń i pragnień.

Co dla kogo jest sukcesem jest bardzo indywidualną sprawa. Jest wiele definicji sukcesu, jednak można je sprowadzić do wspólnego mianownika. Chodzi po prostu o życie na własnych warunkach w zgodzie ze sobą.

Szum informacyjny

Każdego dnia jesteśmy bombardowani całą masą różnych informacji. Poprzez treści, które konsumujemy i ludzi z którymi wchodzimy w interakcję. Jesteśmy wystawieni na różnego rodzaju idee, opinie, systemy wierzeń i przekonań. Istnieje mnóstwo norm i społecznych oczekiwań na temat tego, jak „powinno” wyglądać nasze życie. Wskazują one jaki powinieneś być. Co powinieneś robić, a czego nie. Jak należy się zachowywać i postępować. Jak należy wyglądać, w co się ubierać. Co powinieneś czuć w danej sytuacji. Czego powinieneś pragnąć. Czego się wystrzegać. Co musisz w życiu osiągnąć, aby zasłużyć na powszechne uznanie i szacunek itp. W tym szumie informacyjnym można się zagubić.

Jeśli świadomie nie zdefiniujesz własnego pojęcia sukcesu istnieje ryzyko, że podświadomie podporządkujesz się definicji sukcesu kogoś innego. A co za tym idzie, jak ujął to kiedyś Stephen Covey zaczniesz mozolenie wspinać się po drabinie w kierunku sukcesu, gdy nagle zdasz sobie sprawę, że drabina ta oparta jest o niewłaściwą ścianę.

Sukces powinien dawać spełnienie

Celem w drodze do sukcesu jest osiągnięcie poczucia szczęścia i spełnienia. Sukces bez spełnienia to porażka. Dlatego tak ważne jest dobre przemyślenie tego co chcemy zrobić z własnym życiem i czym dla nas jest sukces. Bo ten kto wie dlaczego żyje, poradzi sobie z tym jak żyć. Określ, więc swoją wizję życia i cenę jaką jesteś gotów zapłacić za jej realizację. Opracuj plan, który Cię do niej doprowadzi. Każdego dnia podejmuj działania nad jej urzeczywistnieniem. To co może Ci w tym pomóc to poznanie i opanowanie 6 potężnych sił, które mają wpływ na Twój sukces i Twoją zdolność do skutecznego działania. Dowiedź się jakie to siły i użyj ich z korzyścią dla siebie.

“Sukces to stały postęp w kierunku wyznaczonych osobisty celów”. – Jim Rohn

Oto 6 potężnych sił, które mają wpływ na Twój sukces

Oto 6 sił, które determinują zakres Twojego sukcesu oraz Twoją zdolność do podejmowania zmasowanego działania, aby osiągnąć to czego pragniesz:

#1 Wizja

Własny rozwój, doskonalenie i robienie postępów jest wspaniałe, ale najważniejsze jest pytanie: dokąd tak na prawdę zmierzasz? do jakiego końca?

Posiadanie wizji celu końcowego pozwala dostosować nasze wysiłki i działania, tak aby zaprowadziły nas do miejsca docelowego. Skupianie się tylko i wyłącznie na perspektywie krótkoterminowej, bez zdefiniowanej wizji i długoterminowej strategii działania, może doprowadzić Cię do ślepego zaułka. Możesz być naprawdę dobry w podejmowaniu różnych aktywności, ale wszystko, cały Twój wysiłek, może pójść na marne, jeśli miejsce, w którym się na końcu znajdziesz, nie będzie tym, gdzie chciałeś faktycznie być.

Twoje dziedzictwo

Pomysł ten może wydać Ci się irracjonalny, ale aby uzyskać lepszą jasność swojej wizji, tego do czego zmierzasz w swoim życiu, napisz swoją mową pogrzebową. Pomyśl, co chciałbyś o sobie usłyszeć na swoim pogrzebie. Wielu z nas boi się śmierci. Jednak, gdy  spojrzymy na śmierć z nieco innej perspektywy, możemy zauważyć, że śmierć jest zasłoną, za którą znika wszystko to, co nieważne. Zewnętrzne oczekiwania, strach przed porażką, duma czy próżność.

Zadaj więc sobie pytanie. Jaki jest sens mojego życia? Co chcę po sobie zostawić? Jakie ma być Twoje dziedzictwo?

“Świadomość tego, że pewnego dnia będę martwy jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie pomogły mi w podjęciu największych decyzji mojego życia. Prawie wszystko – zewnętrzne oczekiwania wobec Ciebie, duma, strach przed wstydem lub porażką – wszystkie te rzeczy są niczym wobec śmierci. Tylko życie jest naprawdę ważne. Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje Ci serce”. – Steve Jobs

#02 Standardy

Standardy jakie dla siebie określasz i których starasz się dotrzymywać mają wpływ na Twoje życie. Wszystko od Twojej sytuacji finansowej, jakości Twoich relacji, czy Twojej sprawności fizycznej jest pochodną Twoich standardów. Może to zabrzmieć dość ostro, ale nie jesteśmy najlepszą wersją siebie, którą możemy sobie wyobrazić, ale najgorszą wersją siebie, którą jesteśmy w stanie zaakceptować.

To co pomoże Ci w osiągnięciu Twoich celów to określenie dla siebie wysokich standardów i za wszelką cenę dążenie do tego, aby ich dotrzymać i ich nie naruszyć. Twoje standardy są jak papierek lakmusowy. Określają na co według Ciebie zasługujesz w życiu i co jest dla Ciebie ważne.

Musisz zdecydować nie tylko o tym, do jakich będziesz dążył rezultatów, ale również jakim człowiekiem chcesz się stać. Musisz znaleźć kryteria określające, co ma być dla Ciebie możliwym do zaakceptowania zachowaniem.

Jeśli nie wyznaczysz sobie podstawowych standardów, możliwych dla Ciebie do zaakceptowania, łatwo zboczysz z kursu. Zniżysz się do poziomu działań, zachowań i jakości życia, które są znacznie poniżej tego na co zasługujesz. Musisz mieć określone reguły, osobiste standardy, których się trzymasz i ich przestrzegasz.

“Powinienem” vs. “Muszę”

Wiele osób zbyt często mówi, że „powinni coś zrobić”. „Powinienem zacząć nad tym pracować”, „Powinienem przejść na dietę”. „Powinienem to lub tamto”. Jednak w końcu tego nie robią. Aby osiągnąć określone wysokiej jakości rezultaty, trzeba kierować się w życiu większą liczbą reguł typu „muszę”. Zapewnią one, że podejmiemy działania i będziemy w nich konsekwentni. „Muszę ćwiczyć”, „Muszę dobrze się odżywiać”, „Muszę zacząć nad tym pracować”. Gdy zamieniasz „powinienem” na „muszę” wtedy nadchodzi zmiana. Nie ma wymówek. Musisz to robić i to robisz, bo takie są Twoje standardy i reguły, którymi się kierujesz.

Niezwykle ważnym czynnikiem, który pozwoli Ci zmienić Twoje życie na lepsze jest podniesienie swoich standardów. Podejmuj wybory, które pozwolą Ci osiągnąć nowe rezultaty. Gdy przestaniesz tolerować pewne rzeczy i zachowania, wtedy nadchodzi czas, w którym Twoje życie się zmienia. Pracuj więc, nad dobrymi nawykami. Wykorzystaj do tego siłę swojego umysłu i energię, która jest w Tobie. Rozwinięcie dobrych nawyków i rytuałów, prowadzi do sukcesu. Jak to zrobić? Sprawdź: Jak tworzyć dobre nawyki i je utrzymać?

“Tylko jeśli coś stanie się absolutną koniecznością, możemy zacząć prawdziwy proces przemian niezbędnych dla podniesienia jakości
życia”. – Tony Robbins

#03 Mentalność

Profesor psychologii Carol Dweck autorka książki “Nowa psychologia sukcesu” (Mindset: The new psychology of success) poświęciła wiele lat swojego życia analizując co odróżnia ludzi, którzy wykorzystują swój potencjał, od tych którzy tego nie robią. Jej zdaniem kluczem do sukcesu jest nastawienie psychiczne, określony sposób myślenia (ang. „mindset”). Uważa ona, że jedynym z istotnych ograniczeń możliwości oraz osiągnięć ludzi są ich indywidualne przekonania na temat siebie samych.

Według Carol Dweck ludzie, ze względu na swoją mentalność można podzielić na dwie grupy.

Mentalność zafiksowana

Pierwsza z nich to osoby, które mają mentalność zafiksowaną (ang. „fixed mindset”), które uważają że ich inteligencja została określona w momencie narodzin, jest stała i w zasadzie niezmienna. Uważają, że ze względu na swoje predyspozycje nie są w stanie zbytnio się rozwijać i pogłębiać swojej wiedzy oraz zdolności. Nie wierzą w to, że mogą się doskonalić. Tacy ludzie wyzwania postrzegają jako zagrożenie i starają się ich unikać. Obawiają się porażek i wolą nie podejmować działania. Sukces innych wywołuje u nich poczucie zagrożenia i niechęć. Wykazują wczesną stagnację w procesie uczenia się, lub wycofywanie aktywności. Osiągane przez nich rezultaty są często niższe niż wskazywałby na to ich potencjał intelektualny.

Mentalność wzrostowa

Druga grupa to osoby, które mają mentalność wzrostową (ang. „grow mindset”). To ludzie, którzy uważają że własną inteligencję można rozwijać. Koncertują się na rozwoju swoich zdolności i uzyskiwaniu korzyści z własnego procesu uczenia się. Są zdania, że poprzez pracę, zaangażowanie i ćwiczenia mogą się wszystkiego nauczyć. Chętnie podejmują wyzwania, a ewentualne porażki postrzegają jako wartościowy etap w procesie uczenia się i możliwość do wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Są wytrwali i ciągle próbują. Sukces innych jest dla nich inspiracją do podejmowania własnych wysiłków i doskonalenia.

Zmiana mentalności z zafiksowanej na nastawioną na wzrost jest warunkiem koniecznym do dokonania jakiegokolwiek znaczącego postępu w Twoim życiu. Mentalności wzrostowa, prowadzi nie do doraźnych, krótkotrwałych osiągnięć, lecz zwiększa szanse życiowego sukcesu, w wielu obszarach aktywności osobistej i zawodowej.

A Ty jakie jest Twoje nastawienie? Czy masz mentalność wzrostową czy zafiksowaną? Pomyśl o tym.

 “Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć”. – Carol Dweck

#4 Energia

Słowo energia dosłownie oznacza zdolność do pracy. To skłonność i zdolność do intensywnego działania. Praca jest mostem pomiędzy tym, gdzie teraz jesteś i miejscem, w którym chcesz być w przyszłości. Twój poziom energii określa zakres, w jakim będziesz w stanie codzienne podejmować różnego rodzaju działania, które mają doprowadzić Cię do Twojego celu. Konsekwentnie wykonywać w dłuższej perspektywie to co sobie założyłeś.

Aby osiągnąć i utrzymać wysoki poziom energii, musisz mieć opanowane podstawowe zasady zdrowego odżywania, aktywności fizycznej i regeneracji sił, zwłaszcza trzeba pamiętać o odpowiedniej ilości snu. Bez energii i sił fizycznych bowiem niewiele zdziałasz, choćbyś bardzo chciał.

Ponadto, zadaj sobie pytanie, jakie czynności pozbawiają Cię energii? Może są to jakieś nałogi? Jak palenie papierosów czy alkohol? Staraj się je wyeliminować lub ograniczyć je do minimum. Pomyśl też o tym co daje Ci energię i czyni silniejszym? Np. przebywanie na łonie natury albo uprawnianie jakiegoś sportu. Szukaj i praktykuj takie aktywności, które dają Ci energię.

Sprawdź: 21 sposobów jak mieć więcej energii do życia i działania

“Bo wszystko potrzebuje energii (…). Musimy włożyć wysiłek i pracę we wszystko, co chcemy zmienić”. – Erin Morgenstern

#5 Umiejętności

Aby osiągnąć określony wynik i sukces w jakieś dziedzinie, musisz zdobyć i posiadać konkretne wartościowe umiejętności. To jaką wartość jesteś w stanie zaoferować przekłada się na Twój sukces.

Obecny system edukacji, który często wciąż bazuje na filozofii minionego stulecia jest do pewnego stopnia przestarzały. Na skutek postępu technologicznego i dostępu do Internetu mocno się zdezaktualizował. Często nie wyposaża nas w umiejętności niezbędne do skutecznego działania i wzrostu w coraz bardziej technologicznie zaawansowanym świecie. To co do niedawna można było zobaczyć tylko w filmach gatunku science-fiction, sztuczna inteligencja, roboty, “Internet rzeczy” itp. staje się rzeczywistością. Za tą zmianą powinny też iść nowe umiejętności, które trzeba nabywać i wzmacniać.

Zastanów się, więc jakie umiejętności są Ci potrzebne, aby osiągnąć sukces w dziedzinie, która się zajmujesz. Pomyśl też o umiejętnościach, które będą miały znaczenie w przyszłości i pracuj nad ich rozwojem każdego dnia.

Sprawdź: 5 trendów, które kształtują przyszłość pracy

“Przyszłość zaczyna się dziś a nie jutro”.

#6 Relacje

Z pewnością już to słyszałeś, że jesteś średnią z 5 osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Jednak czy faktycznie żyjesz w zgodzie z tą prawdą? Czy Twoi przyjaciele to ludzie wartości, których szanujesz i podziwiasz? A może są Twoimi znajomymi tylko dlatego że zawsze tak było? Czy Twoje relacje z innymi ludźmi, czynią Cię silniejszym? Czy wręcz przeciwnie. Na co dzień przebywasz wśród negatywnych ludzi, o małych życiowych ambicjach. Masz do czynienia z toksycznymi ludźmi, którzy drenują z Ciebie energię i ciągną w dół.

To są ważne pytania, na które należy sobie odpowiedzieć, ponieważ Twoje relacje mają głęboki wpływ na Twoją przyszłość. Podświadomie przejmujemy nawyki, przekonania i schematy myślowe ludzi wokół nas. Ludzie, którymi się otaczasz, określą kierunek Twojego przeznaczenia. Spotykaj się z milionerami, a jest wielce prawdopodobne, że wkrótce sam będziesz milionerem. Możesz w to nie wierzyć, ale tak to działa. Powiedzenie “z kim przestajesz takim się stajesz” nie wzięło się z niczego. To wynik obserwacji i wielu przykładów, które potwierdzają prawdziwość tego stwierdzenia.

“Super umysł” i efekt Master Mind

Badania naukowe i praktyka dowiodły, że ludzie, którzy współpracują w harmonii nad wspólnym celem, osiągają więcej niż jedna osoba na własną rękę. Dlatego też coraz częściej powstają różnego rodzaju tzw. grupy Master Mind. Na czym to polega? Grupa inteligentnych ludzi spotyka się cyklicznie np. co tydzień, co miesiąc, nawet codziennie jeśli ma to sens, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom i różnym problemom. Stanowią dla siebie wsparcie, udzielają sobie porad, motywują się, dzielą się kontaktami i współpracują. Celem tych grup jest wzajemne zachęcanie się do działania i pomoc każdemu członkowi grupy w osiągnięciu ich celów.

Koncepcja i istota działania „Super umysłu” i grup Master Mind została dobrze opisana przez Napoleona Hilla w jego słynnej książce Myśl i Bogać się.

Pomyśl o dołączeniu do jednej z istniejących grup Master Mind lub załóż własną, aby przyspieszyć swój rozwój.

Dobre relacje, współpraca i potężny zestaw połączonych umiejętności to jeden z kluczowych czynników do osiągnięcia sukcesu.

“Otaczajmy się ludźmi, którzy ciągną nas w górę, a nie w dół”.

Uwagi końcowe

Oto poznałeś 6 potężnych sił, które mają wpływ na Twój sukces: wizję, standardy, mentalność, energię, umiejętności i relacje.

Niezależnie od tego, co dla Ciebie oznacza sukces, jego istota sprowadza się do życia na swój własny sposób, na własnych warunkach. Wizualizuj swoją idealną przyszłość, określ cenę jaką jesteś gotowy zapłacić, aby ją zrealizować. Rozwijaj w sobie samodyscyplinę, aby każdego dnia płacić tę cenę poprzez swoje działanie i wysiłek.

Droga do sukcesu wymaga zaangażowania i siły, która pozwala nam iść do przodu i przetrwać w trudnych chwilach. Czasami na Twojej drodze do sukcesu będzie ciężko, będziesz myślał o rezygnacji. Jednak nie podawaj się. Bądź silny. Wszystko się w końcu ułoży po Twojej myśli.

Gdy opanujesz te sześć potężnych sił, aby pracowały na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie, swoją drogę do sukcesu pokonasz dużo szybciej. Dojdziesz do miejsca, do którego zmierzasz. Działając konsekwentnie i z determinacją w końcu uzyskasz to co nazywasz sukcesem.

“siła jest w Tobie!”

Pamiętaj o tym co chcesz osiągnąć i kim chcesz się dzięki temu stać. Masz tylko jedno życie, więc nie zmarnuj go! Rośnij w siłę!

A co dla Ciebie oznacza sukces? Jaka jest Twoja definicja sukcesu? Napisz w komentarzu.